ဗီယက္နမ္သိုု႕႔ အလုုပ္သြားလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေကာက္ႏုုတ္ခ်က္ (Zaw Aung (Monywa))

December 10, 2012

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂


ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မစီးတတ္လွ်င္ မျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Only In Vietnam ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ စတင္ပါမည္။

ယခုဓါတ္ပံုမ်ားကို သင္ျမင္ေသာအခါ ရယ္စရာျဖစ္ေနေပမည္ (သို႔မဟုတ္) ေၾသာ္..ဟု တမ္းတျပီး ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ျမင္ကြင္းမ်ားမွာ ဘယ္သူမွ ဂရုမစိုက္ပါ။ သက္သက္သာသာပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကပါသည္။ သက္သက္သာသာပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ အေဖ၊အေမ၊သား၊သမီး ..တစီးတည္း ျပြတ္က်ပ္စီးနင္း၊ ခရီးသြားေနၾကသည္မွာ လမ္းေပၚတက္သည္နွင့္ ေန႔စဥ္ဓူ၀ ျမင္ေတြ႔ေနက်ျဖစ္သည္။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ တခ်ိန္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ ဖြ႔ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြ.. ထိုင္း၊မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊ကိုးရီးယား၊ဂ်ပန္၊အေမရိကန္ ..စသျဖင့္ မိမိေရာက္ဖူးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္က ျမန္မာျပည္ကို ထိုတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ ေရာက္ေစခ်င္လွေပမည္။ ငါတို႔ စင္ကာပူတံုးက ဘယ္လိုကြ..ဘာညာကြိကြ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံ၊ စရိုက္လကၡဏာမ်ားတြင္ အဆိုးမ်ားျပားေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကမွ ေတာ္ေသးတယ္..ဟု .. အင္တာေႏွး၊ ၀က္သားေစ်း၊ ေစ်းၾကီးေသာ အခ်ိဳရည္၊ အိမ္ယာေစ်းမ်ားတက္ျပီး မိမိပိုင္ဆိုင္မႈ အရမ္းဟုတ္လွျပီ ထင္ၾကပါသလား။ 

ျပည္ပ (သို႔မဟုတ္) ျပည္တြင္းတြင္ လခစားလုပ္စားသူမ်ား နားလည္ေပမည္။ Basic Pay ဆိုေတာ့ လခ ရွိသည္။ လစာ တလ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ရတယ္ကြာ၊ အိုဗာတိုင္နဲ႔ဆို၊ စားစရိတ္၊ခရီးစရိတ္ေပါင္းေတာ့ မဆိုးဘူး ..ဟုေျပာၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ Basic Pay ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္း၏ တန္ဖိုးျဖစ္သည္။ Basic Pay $1000 ရေသာသူ အလုပ္ေျပာင္းပါက ကုမၸဏၤအသစ္က လစာ ၂၀၀ခန္႔သာ တိုးေပးႏိုင္မည္။ အလြန္ေတာ္သူမ်ားမွာ Basic Pay $2000 ၂ဆ တိုးေပးေကာင္းေပးမည္။ ထိုပ်မ္းမွ်လစာ ဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ တစ္လ၀င္ေငြျဖစ္သည္။ လစာကေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။ ေအာက္ဆိုဒ္က သိပ္ေကာင္းတာပဲ ..ဟုေျပာဆိုေသာ ျမန္မာျပည္ အစိုးရအလုပ္ကိုင္မ်ား မၾကာမွီ ဆိတ္သုန္းခန္း ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

Basic Pay အေၾကာင္း ေရးသားရျခင္းမွာ တတိုင္းျပည္လံုး၏ ပ်ွမ္းမွွ ၀င္ေငြအေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ေရးဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တတိုင္းျပည္လံုး ပ်ွမ္းမွ် ၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္၊ဂ်ပန္၊စင္ကာပူတို႔တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ကအလုပ္သမားအဆင့္ပင္ စင္ကာပူလာလုပ္ပါက တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၂ေသာင္းခန္႔ ရႏိုင္သည္။ (အခု ၂၀၁၂မွာ ေစ်းၾကီးေသာ စင္ကာပူေနစရိတ္၊စားစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ နဲ႔ ဘီယာဖို႔း၊ စီးကရက္ဖိုး၊ ပိုက္ဆံအိတ္နဲ႔ေဒါက္ဖိနပ္ဖိုးေတြ ႏႈတ္လိုက္ေတာ့  ကိုယ္အတြက္မက်န္ျဖစ္ေနေလျပီ)။ အေမရိကန္သြားျပီး စားပြဲထိုးလုပ္ပါက ေဒၚလာ ၃ေသာင္းခန္႔ ရႏိုင္သည္။ ကမၻာစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းအရ ၂၀၁၁တြင္ ျမန္မာျပည္အလုပ္သမား ပ်ွမ္းမွ်၀င္ေငြမွာ (စားပြဲထိုးတေယာက္၀င္ေငြဆိုပါစို႔) တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀ခန္႔သာ ရွိပါသည္။ ဗီယက္နမ္ အလုပ္သမားမွာ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ၃၀၀၀ခန္႔၊ ထိုင္းအလုပ္သမားမွာ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၉၀၀၀ခန္႔၊ မေလးရွားအလုပ္သမားမွာ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ရရွိပါသည္။ ထိုပွွ်မ္းမွ်၀င္ေငြမ်ားမွာ Basic Pay ႏွင့္ အလားသ႑န္တူပါသည္။

ကြ်န္ုဳပ္ စင္ကာပူတြင္ တလေဒၚလာ၁၀၀၀ ရေသာအလုပ္ကို လုပ္ေနရင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းျပီး အလုပ္ရွင္အသစ္က တစ္လေဒၚလာ၂၀၀၀ ေပးေသာ အဆင့္ျမင့္အလုပ္ ဥပမာ ..အလုပ္သမားအဆင့္မွ၊ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ အလုပ္ကို လုပ္ခိုင္းပါက လုပ္ႏိုင္သည္ ညာေျပာျပီး အလုပ္ရလဲ တလမခံ၊ အလုပ္ျပဳတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တိုးတက္လိုသူမ်ားသည္ ေကာပီအရင္လုပ္ရသည္။ သူမ်ားလုပ္တာ ဥပမာ ဆရာ၊စီနီယာမ်ား လုပ္တာကို ေလ့လာသင္ယူ၊အတုယူရသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာအတုယူသင့္ေသာ ႏိုင္ငံမွာ ဗီယက္နမ္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ထိုင္းစတိုင္၊ မေလးစတိုင္၊ စင္ကာပူစတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သြားလုပ္ပါက ဆင္းရဲ့ေသာ ျမန္မာလူထုအတြက္ အခက္ခဲျဖစ္မည္။ တရုပ္စတိုင္ကေတာ့ လံုး၀မက်င့္သံုးအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာမ်ား သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ (အစိုးရလူၾကီးမ်ားက က်င့္သံုးေနဆဲပင္)။ 

ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ဗီယက္နမ္စတိုင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္သည္ဟု ေထာက္ခံပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာ မၾကာခင္ ဗီယက္နမ္စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာအခါ …ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ဘာျခားနားသလဲျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။  လုပ္ငန္းၾကြမ္းက်င္မႈ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ကြာလတီတြင္ ျမန္မာက သာသည္ဟု ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးတစ္ဦး ဗီယက္နမ္လာေရာက္စဥ္ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

ဘာကြာျခားလို႔ ဗီယက္နမ္က ျမန္မာထက္ ၃ဆေလာက္ ၀င္ေငြကအစ သာလြန္ေနရသလဲ ..ဆိုေတာ့ Attitude ဟုေခၚေသာ စိတ္ေနသေဘာထားျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္မ်ားသည္ အထက္လူၾကီးကို ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲျပီး၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လုပ္တတ္မႈသည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
တဦးခ်င္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ၾကည့္ရႈ၊ေလ့လာၾကပါမည္။

wpe3.jpg (44252 bytes)
wpe2.jpg (28412 bytes)

wpe5.jpg (40517 bytes)wpe4.jpg (22424 bytes)

wpe7.jpg (36712 bytes)wpe6.jpg (35334 bytes)

wpe9.jpg (29314 bytes)wpe8.jpg (31590 bytes)

wpeB.jpg (42351 bytes)wpeA.jpg (33578 bytes)

wpeD.jpg (27379 bytes)wpeC.jpg (28757 bytes)

wpeF.jpg (40167 bytes)wpeE.jpg (45571 bytes)

wpe11.jpg (34818 bytes)

wpe10.jpg (46212 bytes)

အထက္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါက ေယာကၤ်ား၊မိန္းမ မေရြး အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ စက္ဘီး၊ ေထာ္လာဂ်ီအဆင့္မွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ အစိုးရကလည္း ဗီယက္နမ္တ၀ွမ္း လမ္းမ်ားကို ျဖဴးေနေအာင္ ေဖါက္ေပးထားသည္။ ကြန္ကရိ လမ္းမဟုတ္၊ ကတၱရာလမ္းျဖစ္သည္။ ကြန္ကရိလမ္းဆိုပါက တာယာမ်ား ခဏခဏလဲမည္။ တိမ္းေမွာက္ေသေက်မႈမ်ားရွိမည္။ ကားဘီးေရာ၊ ကြန္ကရိလမ္းပါ ခဏခဏပ်က္စီးမည္။ ကတၱရာလမ္းက ကုန္က်စရိတ္ၾကီးေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ကားတာယာသက္သာမည္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တာယာဘိုး တစ္ဦးခ်င္းသက္သာမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြ သက္သာျခင္းႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆ၊ ဗီယက္နမ္အစိုးရလူၾကီးမ်ားတြင္ ရွိသည္။


မိသားစု အေရး
လူတိုင္း မိမိမိသားစုအတြက္ အလုပ္လုပ္ရသည္။ မိသားစုႏွင့္ အပမ္းေျဖ၊ ခရီးထြက္ စားေသာက္ရသည္။ လူဘ၀ အရသာျဖစ္သည္။ ဇနီးေမာင္ႏွံ၂ေယာက္၊ သမီးရီးစား၂ေယာက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေလးႏွင့္ အတူသြားလာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ ကေလးရပါက ၂ေယာက္အထိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တြင္ တင္ေဆာင္၊ သြားလာၾကသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အျမန္ႏႈန္းကို ျမိဳ႔ထဲတြင္ ၃၀၊ ၄၀ ကီလိ္ုမွ်သာ အလိုက္သိသိ ေမာင္းႏွင္၊ တိမ္းေရွာင္ၾကေသာေၾကာင့္ ယဥ္တိုက္မႈနည္းပါးသည္။ အလြန္မ်ားလွေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အုပ္စုလိုက္ သြားလာခ်ိန္တြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ နားလည္မႈျဖင့္ အရွိန္ကိုထိန္ျပီး၊ ေရွာင္တိန္း၊ သြားလာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္မႈျဖစ္ရာတြင္လည္း အသက္အႏၱရယ္ နည္းပါးလွပါသည္။
ေအာက္ပံု အမ်ားစုသည္ မိသားစုလိုက္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို စုေပါင္းစီးနင္းေနပံုမ်ားျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္လမ္းမေပၚတြင္ မထူးဆန္းေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား၊ ရွက္စရာမလိုပါ။ ရဲ၊ လံုျခံဳေရးကလည္း မဖမ္းပါ။ ေႏွးေႏွးစီးေနသေရြ႔ မဖမ္းဆီးပါ။

wpe11.jpg (34818 bytes)

21-nov-2006 (speed is generally 40-60km , riding with care, understand each riders)
မိသားစု – ခရီးသြားျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား  (ဗီယက္နမ္ ၂၀၁၂)


ေနာင္ ၁၀ႏွစ္အၾကာမွာ ဗီယက္နမ္ ဘတ္စ္ကားနဲ႔လူထုခရီးသြား ရထားစနစ္မ်ား ဂ်ပန္လို တိုးတက္လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေမာ္ေတာ္ကား၀ယ္စီးႏိုင္မဲ့အခ်ိန္ ေရာက္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းၾကီးေအာင္ Tax 300% & Patrol price almost same as USA ကားအခြန္ ၃၀၀%၊ ဓါတ္ဆီေစ်း အေမရိကန္ႏိုင္ငံေလာက္ ေစ်းၾကီးထားလို႔ မိသားစုခရီးသြားလည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ခရီးသြားၾကပါတယ္။ တကၠစီေစ်းႏႈန္းလည္း ၾကီးေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကိုပဲ မရွိမျဖစ္ သံုးေနၾကပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ကို ၄ေယာက္စီးသြားလည္း ဟာသလုပ္မဲ့လူမရွိ၊ ဖမ္းမဲ့ရဲလဲမရွိ၊ ကေလးကို ဆိုင္ကယ္ေရွ႔တင္သြား၊ ဆိုင္ကယ္ေနာက္ မိခင္နဲ႔ခါးပတ္ျပီး စီးသြားလည္း ႏိုးပေရာ္ဘလမ္ No Problem ပါပဲ။ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံျမိဳ႔ၾကီးမ်ားလည္း မၾကာခင္ ဗီယက္နမ္လို ဆိုင္ကယ္ျမိဳ႔မ်ားျဖစ္ေနပါျပီ။

Now, 2012 .. regulation with light helmet
လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားမ်ားတြင္ ေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ၾကသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူ ေတြ႔ပါက ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ဖို႔ လမ္းမ်ားပါသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားကိုလည္း အထူးတဆန္း၊ မဆက္ဆံသလို႔ မတန္မဆ၊ ေစ်းေရာင္းျခင္းမ်ားလည္း မရွိပါ။ သာမန္ ဗီယက္နမ္ လူထုသည္ လိမ္လည္စားေသာက္မႈ နည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္ဆိုင္ဂံုျမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကား ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာတတ္သူ ျမိဳ႔ၾကီးသားမ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားကို လိမ္လည္ဖို႔ လမ္းမ်ားပါသည္)။ ရံုးတက္၊ရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လိမ္ေကာက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းအားျဖင့္ ထြက္ေပါက္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ လံုး၀ပိတ္ဆို႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေတြ႔အၾကံဳအခ်ိဳ
ထိုႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားလုပ္စဥ္ ၂၀၁၂ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ျမန္မာအေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ ျပည္ပတြင္ ရွိသူမ်ား၊ အင္တာနက္သံုးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၁ရာႏႈန္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ျပည္ပေရာက္မိတ္ေဆြမ်ား ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စာအုပ္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေနဆဲပင္။ အင္တာေႏွးသည္ ျမန္မာျပည္၂၀၁၂တြင္ အသံုးမ၀င္ေသးပါ။ အီးေမးႏွင့္ခ်က္တင္ လုပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္မွ ေနာက္၂ႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္နီးပါး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျမန္မာလူထု (လူငယ္မ်ား) သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

http://en.wikipedia.org/wiki/Mekong

http://en.wikipedia.org/wiki/Mekong

eBook to download  http://murann.com/vietnam.pdf
Last Update: 22-Sep-2012  (Ho Chi Minh City)

Link..
http://murann.com/stories/vietnam.riders.htm
Link..
http://murann.com/stories/vietnam.riders.htm
Link..
http://murann.com/stories/vietnam.riders.htm

 

Subject: Vietnam riders
မဲေခါင္ျမစ္သည္ ကမၻာ၁၂ခုေျမာက္ အရွည္ဆံုးျမစ္ျဖစ္ျပီး၊ ၄၃၅၀ ကီလိုမီတာရွည္လွ်ားသည္။ တိဘက္ျပည္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ျပီး၊ တရုပ္ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ကိုျဖက္သန္းကာ၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔မွတဆင့္၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏံုပင္ျမိဳ႔ေတာ္ကိုျဖက္ျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔ (ဆိုင္ဂံုျမိဳ႔) ေအာက္ဖက္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း Mekong Delta အျဖစ္အဆံုးသပ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ၆ႏိုင္ငံပူေပါင္းျပီး မဲေခါင္ျမစ္ကို ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ရွိသည္။ မဲေခါင္ျမစ္သည္ တရုပ္၊ယူနန္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည္။ 

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:စာအုပ္စင္, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ), ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

6 Responses to ဗီယက္နမ္သိုု႕႔ အလုုပ္သြားလုုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေကာက္ႏုုတ္ခ်က္ (Zaw Aung (Monywa))

 1. Sein Tun on December 10, 2012 at 10:12 am

  ဆရာ ကိုေဇာ္ေအာင္ ခင္ဗ်ား,
  ဗီယက္နမ္တုိးတက္ျခင္းအေပၚ ကၽြန္ေတာ့တစ္ဦးျခင္းအျမင္ အတုိခ်ဳပ္ေျပာရရင္
  သြားေလသူ သမတဟိုခ်ီမင္း (Uncle Ho) နဲ႕သူရဲ့ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေတြက အခရာက်
  တယ္ထင္ပါတယ္။
  – ဟိုခ်ီမင္းေသေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့သူရဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈကေတာ့ သူရဲ့အရုိးျပာသာျဖစ္ပါတယ္။
  – ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ၈ႏွစ္ခန္႕ (၁၉၉၉ – ၂၀၀၇) အတူအလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္ စီနီယာ
  အင္ဂ်င္နီယာအခ်ိဳ႕ဟာ ဟိုခ်ီမင္းရဲ့ ေျမေအာက္ (ဗံုးခို) စာသင္ခန္းထြက္ေတြျဖစ္ျပီး
  သူတို႕ကို (၁၉၆၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္နဲ႔ စစ္အရွိန္အျမင့္ဆုံးအခ်ိန္မွာေတာင္ စာအသင္
  အပ်က္မခံဘဲ) Eastern Europe Communist Block တိုင္းျပည္ (GDR, Czech,
  Rumania, Russia & etc) ေတြဆီကုိ မီရထားခရီးနဲ႕ ပီကင္းမွတဆင့္ ပညာသင္
  ေစလြႊတ္ခဲ့ပါတယ္။
  – သူတို႕ထဲက ထူးခၽြန္သူတခ်ဳိ႕ဟာ ၀န္ႀကီးအဆင့္အထိ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔
  သိခဲ့ရပါတယ္။
  – ဗီယက္နမ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေနခဲ့ ၁၉၉၉ – ၂၀၀၇ ကပင္ အသက္ ၃၅ – ၄၀ အရပ္သား
  အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္ တန္ ၄၀၀၀ (အိတ္ ၈၀,၀၀၀) က် ဘိလပ္
  ေျမ ဒုစက္ရုံမွဴး / စက္ရုံမွဴး ျဖစ္ေနၾကပါျပီ။
  – ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္ထင္တာတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဟိုခ်ီမင္းရဲ့ညာလက္ရုံး ယခုသက္ရွိ
  ထင္ရွားရွိေနေသးတဲ့ ဗီယက္နမ္စစ္သူရဲေကာင္ၾကီး General Nguyen Vo Giap ရဲ့
  သူ႔အခ်ိန္က တရုတ္နဲ႔ ခပ္ခြါခြါ ေနေရး ေပၚလစီမ်ားလား?။

 2. Htin Mg on December 10, 2012 at 8:16 pm

  ေနရာတကာဗီယက္နမ္ကိုအတုယူစရာမလုိပါ ဆိုင္ကယ္ေတြမ်ားေတာ့ ေလထုညစိညမ္းမွု ဆီဖိုး လမ္းပိတ္ဆို့မွု စတဲ့စရိတ္ေတြပုိမ်ားတာေပါ့ ဆိုင္ကယ္ စီးခြင့္ျပဳမဲ့အ စား အမ်ားသုံး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး ဘတ္စကား ျမိဳ့ပါတ္ရထား စနစ္ကို အျမန္ဆုံးတိုးတက္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္ စာေရးသူက မသိမသာနဲ့ တရုပ္ဆိုင္ကယ္ ေရာင္းရေအာင္ ႀကံေနတာလား တရုပ္ေသြးပါတယ္ထင္တယ္ ကမၻာျမိဳ့ေတာ္အမ်ားစုမွာ ဆိုင္ကယ္ေတြ အမ်ားႀကီးစီးေနတာမေတြ့ရဘူး၊၊

  • san nay yar on December 10, 2012 at 10:59 pm

   You criticizer on the article is out of bound.
   You, Htin Mg, must be Burmese.
   There are many good things in the article.

   • zawgun on December 11, 2012 at 4:27 am

    Burmese are so disguised to Chinese

 3. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on December 11, 2012 at 2:20 am

  ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စာလံုးတစ္ေထာင္ထက္ပိုၿပီးသရုပ္ေဖၚႏိုင္တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပလိုက္ထာပါဘဲ။ ျမန္မာစာရႈ ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ တန္ဘိုးရွိလွပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ပိုင္ပံုမ်ားဆိုရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိပါ။ အျခားမွကူးယူေဖၚျပတာဆိုရင္ Photo Credit (မည္သည့္ေနရာမွ) ကူးယူခဲ့သည္ဟုေဖၚျပလွ်င္မေကာင္းဘူးလား ? ၊ ဆရာလုပ္ထာမဟုတ္ပါ။ အျခားစာေဆာင္ေတြမွာပါတာဖတ္ဖူးလို ့ပါ။

  • Zaw Aung on December 11, 2012 at 8:13 am

   ဟုတ္ပါတယ္။ အနစ္နာခံ၊ႏိုင္ငံအတြက္ လူၾကီးမ်ားကနမူနာျပခဲ့ျခင္းပါ။ ဓါတ္ပံုမ်ားေတာ့ ကူးယူေဖၚျပတဲ့မူရင္းကိုရွာဖို႔ ခက္ခဲလို႔ .Photo Credit မထည့္ျဖစ္ပါ။ ေလထုညစ္ညမ္းေစတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားျပားလြန္းတာလည္း တရုပ္၊ကိုးရီးယားေတြလို ဘက္စကား၊ရထား လူစီးစနစ္ လုပ္ဖို႔ ေငြမတတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ပါ။ ျမန္မာျပည္ေတာ့ ကားအရမ္းေပါေနျပီး..လမ္းၾကမ္းေတာ့၊ ကားပ်က္ျမန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔..ဗီယက္နမ္မွာ အဆင့္ႏို္မ့္ တရုပ္ဆိုင္ကယ္ (ပ်က္လြန္းလို႔) လံုး၀ မသံုးၾကပါ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင္းမိုဒယ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ျပည္တြင္းမွာပဲထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တိုးတက္လာရင္-ဗီယက္နမ္ပံုစံ မဟုတ္မွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံစတိုင္ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ အိႏၵိယ၊တရုပ္စတိုင္ေတာ့ က်ဳပ္မလိုလားေပမဲ့ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ Result ကိုမမွန္းဆႏိုင္ပါဘူး။ ေလးစားလွ်က္..

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)