နာေရးကူညီမႈအသင္း ကုသုိလ္မွတ္စု

December 11, 2012

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)
ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂

● စကၡဳအလင္းတံခါး ဖြင့္ထားေလၿပီ
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွစတင္၍ “လူ ၂၅ဝဝ ရရင္ ဗမာေတြအလင္းပြင့္ၿပီ” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ကၽြန္ေတာ္၏ Face Book စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၄င္းေဆာင္းပါးသည္ အျမင္အာရံု စူးရွထက္ျမတ္ေစရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ား ၾကည္လင္ျပတ္သားေစရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ား ေအးျမ ေတာက္ပလာေစရန္ႏွင့္ စကၡဳအလင္းမႈံဝါးျခင္း၊ တိမ္စြဲျခင္းတို႔ကို ခံစားေနရေသာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း”တြင္ ခဲြစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ မ်က္စိခြြဲစိတ္ခန္းဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း”သို႔ လာေရာက္ကုသၾကသည့္ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရမည့္ လမ္း စရိတ္၊ စားစရိတ္ႏွင့္ မိမိမ်က္စိအား ခြဲစိတ္ကုသရန္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းတည္းဟူေသာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းရျခင္းကိစၥမ်ား မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း”၏ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္လိုအပ္သည့္ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသံုး ပစၥည္းကရိယာ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားလိုအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က  Digital Slit Lamp ႏွင္႔ Operation Microscope (Motorized)တို႔အား အလွဴရွင္ ကိုဝင္းထြန္း+မေပါက္ (သိဂႌေရႊဝါပိုးထည္တိုက္) မွ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာခြဲစိတ္ခန္းသံုး ပစၥည္းကရိယာမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အလွဴေငြမ်ား (US$ – 28219) ခန္႔အားလိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ (US$ – 10) ႏႈန္းျဖင့္ လွွဴဒါန္းၾကမည္ဆုိပါက လူအေယာက္ (၂၅ဝဝ) ဦးဆိုလွ်င္ လိုအပ္ေသာခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထိုေၾကာင့္ “လူ ၂၅ဝဝ ရရင္  ဗမာေတြအလင္းပြင့္ၿပီ” ေဆာင္းပါးအား ေရးသားခဲ့ၿပီး Face Book စာမ်က္ႏွာ ေပၚသို႔တင္ရွိၿပီး (၁ဝ) ရက္ခန္႔အၾကာ၌ လိုအပ္ေသာ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။

  
ထိုအခ်ိန္က မ်က္စိခြဲစိတ္ေပးမည့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္လည္း    . . . အသင့္
မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသမႈခံယူမည့္ လူနာမ်ားသည္လည္း     . . . အသင့္
မ်က္စိခြဲစိတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားသည္လည္း  . . . အသင့္
(အခမဲ့) ခြဲစိတ္ေပးမည့္ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္းေဆးခန္း” သည္လည္း  . . . အသင့္
ယခု (၂) ႏွစ္တာကာလေရာက္႐ွိခ်ိန္မွ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ခြဲစိတ္ခြင့္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့ ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင္္ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း”၌ ေဆးပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ေစတနာ႐ွင္ ဆရာဝန္မွ ၈.၁၂. ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ရန္ လူနာစုစုေပါင္း (၈) ဦးတို႔အား ခြဲစိတ္မႈစတင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ေတာ့သည္။ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈစတင္ခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေရႊဇီးကြက္ႏွင့္အတူ သမီး ျမင္႔မိုရ္ဦး (Australia-ေဆးေက်ာင္းသူ)ႏွင့္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္တို႔မွ ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာၾကကာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္လူနာမ်ားကို အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ ၉.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈခံယူခဲ့ၾကေသာ လူနာ (၈) ဦးတို႔၏ ခြဲစိတ္မႈအား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ ေဆးေပးျခင္း မ်ား၊ မ်က္စဥ္းခတ္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ျပသ ခဲ့ၿပီး မ်က္စိခြဲစိတ္ လူနာမ်ားအတြက္ အလွဴ႐ွင္မ်ားတို႔မွ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားအား နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ အေနအထားအရ “သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း”ရွိ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသည္  က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ အဆင္႔မွီခြဲ စိတ္ခန္းျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မ်က္စိခြဲစိတ္ကုမည့္ ဆရာဝန္ႀကီး (၈) ဦးရွိၿပီး ခြဲစိတ္ခန္း သံုးကုတင္ တစ္လံုးတည္းသာရွိေနသည့္အတြက္ အျမင္မႈန္ဝါးမႈ၊ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ တိမ္စြဲကပ္ေနသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အျမန္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး အျမင္ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ထပ္မံ၍အင္တိုက္အားတိုက္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးကုတင္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကရိယာ မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင္႔တင္ ဖြင္႔လွစ္ကုသေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။xxxxxxxxx

● ေဆာင္းဦးလိႈင္ – ၄၁
ႏိုင္ငံေက်ာ္စတူဒီယို ေတးသံ႐ွင္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္၏ (၄၁) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားအား ၉.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၌ မိသားစုႏွင့္အတူ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ အသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

 

ကုိေဆာင္းဦးလိႈင္သည္ ေမြးေန႔ႏွင့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆး႐ံုတြင္ ယင္းေန႔မွစတင္၍ မ်က္စိလူနာမ်ား အား မ်က္စိခြဲစိတ္မႈေပးသည့္ျဖစ္ေပသည္။ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ား၊ အလွဴေငြ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းသို႔လာေရာက္၍ ေဆးဝါးကုသၾကေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ လူနာ႐ွင္မ်ားတို႔ “သုခအာဟာရ” စား ေသာက္ဆိုင္၌ ႏို႔စိမ္းေခါက္ဆြဲျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး၍ ေမြးေန႔အလွဴဒါန ျပဳအပ္ခဲ့သည့္အျပင္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သံုးထပ္အေဆာက္အဦး ခန္းမေဆာင္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားတို႔အား ေတြ႔ဆံု၍  ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုခ်ဳိ (ေ႐ႊငါးေမာင္ေမာင္)မွ ေရခဲမုန္႔ျဖင့္ ဧည့္ခံကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူအား ဂါရဝျပဳ ကန္ေတာ့ခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္သူမွ “လူမႈေရး ဂီတသူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ထက္ဆံုး ေပးဆပ္သြားႏိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္” တိုက္ တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကေသာ ဧည့္သည္ မ်ားအား အမွတ္တရစကား မ်ားအျဖစ္ “ယခုလို ေမြးေန႔အခမ္းအနားမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးျခင္းမ႐ွိပါဘူး။ ဒီေန႔ (၄၁) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွာ လုပ္အားေပးေနၾကတဲ့ လူမႈေရး ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားေတြဟာ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း အပူေသာကမ်ားျဖင့္သာ မႊန္းၾကပ္ေနသည့္အတြက္ တဒဂၤေလး ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ့ ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” အမွတ္တ ရေျပာၾ ကားခဲ့ၿပီး လူမႈေရး သံစဥ္သီခ်င္း မ်ားအား ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္ႏွင့္အတူ ေမြးေန႔ပြဲသို႔တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ၾကေသာ ေတးသံ႐ွင္ ပိုပို၊ မီးႏို၊ ခုိင္ဇာ ေသြးတို႔ျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္၏ (၄၁) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔မွသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ မြန္ျမတ္လွေသာ လူမႈေရး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္၍ ထမ္း႐ြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသား/သူမ်ားတို႔မွ ေမတၱာပို႔သ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ ပါသည္။
xxxxxxxxxxxx

● ျပည္သူတို႔အတြက္ ရုပ္ရွင္စက္မႈလုပ္သားမ်ား

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္သမိုင္းတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကသားမ်ား၏ သာေရးနာေရးႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကသား မ်ား၏ အႏုပညာကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ကို ေျဖရွင္းမႈေပးေသာ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကသားမ်ာ၏ ေရွ႕၌မားမားမတ္မတ္ ဖခင္သဖြယ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ေသာ “႐ုပ္႐ွင္ေကာင္စီ” တျဖစ္လည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ံုး” ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာကတည္းက “႐ုပ္႐ွင္သည္ ျပည္သူ႔အတြက္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အား လက္ကိုင္ျပဳကာ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူအက်ိဳး (ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး)၊ ျပည္သူမ်ား သင္ခန္းစာ၊ ဗဟုသုတရေစမည့္ ဇာတ္ကားအေရအတြက္သည္ လက္ခ်ိဳး ေရတြက္၍ ရႏိုင္ခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ စီပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္မွာ မ်ားလွသည္။

 
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိသည့္ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ေစ၊ ထုက္လုပ္ထုတ္လုပ္သူ တို႔ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ေစ၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ ဇာတ္ကားမ်ား ျဖစ္ေစကာမူ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ကြင္းမ်ား၌ အမွန္တကယ္ ပင္ပန္းႀကီးစြာျဖင့္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ လႈပ္႐ွား၊ ဖန္တီးေပးေနရေသာ ဘဝသမားမ်ားမွာ စက္မႈလုပ္သားမ်ား (ကင္မရာမင္း၊ မီးထိုး၊ မွန္ထိုး၊ အသံဖမ္း၊ ဆက္တင္၊ ကရိန္း၊ ေထာ္လီ) စေသာ လုပ္သားထုမ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူတို႔ … သူတို႔သည္ ဇာခန္းဆီး ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကပံုေဖာ္ေပးေနရေသာ ႐ုပ္႐ွင္စက္မႈလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားေနၾကရေသာ လုပ္သားထုမ်ားစုေဝးရာ အမာခံ႐ုပ္႐ွင္စက္မႈအလႊာပင္ ျဖစ္ေေတာ့သည္။  သူတို႔သည္ ဘဝ၌ရပ္တည္ လႈပ္ရွားေနၾကသာ ဘဝမ်ားစြာကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိသည့္ စာနာနားလည္ စိတ္ရွိသည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရေသာ ဘဝသမားမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ရုပ္ရွင္သမားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ပြဲမ်ားတြင္ သူတို႔မပါဝင္ခဲ႔ေသာ၊ အပယ္ခံခဲ့ရေသာ၊ အပယ္ခံ ရုပ္ရွင္စက္မႈလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သူတို႔၌ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ အျပည့္အဝရွိၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္ခံစားႀကဳံေတြ႔ရသူမ်ားသည္ သူတပါး၏ ဒုကၡႀကဳံေတြ႔ရမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္သကဲ့ သို႔ သူတို႔၌ ျဗဟၼစိုရ္တရား၊ စည္းလံုးမႈအင္အားတို႔ ခိုင္မာလာသည္။
 

၉.၁၂.၂ဝ၁၂ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၉းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာက၏  စက္မႈလုပ္သား အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (၁၂) ဦးသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ (ယခင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း ဦးေက်ာ္သူ) ထံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ာအား လုပ္အားဒါန ျပဳၾကျဖစ္ေလေတာ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အသင္းသူ/သားမ်ားက ဝမ္းသာအားရႀကိဳဆိုခဲ့ကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ အလုပ္ ခ်င္ဆံုးေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေပးဆပ္လိုေသာ နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ လိုက္လံေဖးမကူညီ သၿဂႋဳလ္ေပးမႈ ျပဳလုပ္ကုသိုလ္ယူခဲ့ၾက သည္။  သူတို႔ (၁၂) ဦးအား ေရေဝးသုႆန္သို႔ (၆) ဦးအား တာဝန္ယူေစ၍ နိဗၺာန္ယဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္္လာၾကေသာ  နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား သၿဂႋဳလ္ေပးမႈတြင္ ကုသိုလ္ယူေစခဲ့သည္။ သူတို႔အားလည္း အလွည့္ၾက နာေရးလမ္းေၾကာင္း နိဗၺာန္ေမာ္ေတာ္ယဥ္ျဖင့္ လိုက္ပါကာ နာေရး သယ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ကုသိုလ္ယူေပးဆပ္ေစခဲ့သည္။ နာေရးလမ္းေၾကာင္း စုစုေပါင္း (၁၅) ေၾကာင္းခန္႔ ကူညီေဖးမႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

“အခမဲ့ နာေရးပို႔ေဆာင္ကူညီမႈလုပ္ငန္းသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲသကဲ့သို႔ မပို႔ေဆာင္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ ျဖစ္္ေအာင္  စြဲလန္းေစသည္”ဟု ဦးေက်ာ္သူေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း “Miss Internet ႏွင္ People Choice ဆုရွင္ နန္းခင္ေဇယ်ာသည္လည္း မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မအားလပ္သည့္ၾကားမွ တစ္လလွ်င္ (၂) ႀကိမ္လာေရာက္ကာ နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား လိုက္ပါကူညီခ်င္သည္ဟု” ေျပာၾကားရင္ဖြင့္ သြားသည့္အတိုင္း ယခု ဘဝသမားမ်ားျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္စက္မႈ လုပ္သားမ်ားသည္လည္း တစ္လလွ်င္ (၂) ႀကိမ္ လာေရာက္ကာ နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား လိုက္ခ်င္သည္ဟု  ဥကၠ႒   ဦးေက်ာ္သူအား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေတာာင္းဆိုသြားခဲ့သည္။   ထို႔အျပင္ နာေရးကူညီမႈအ သင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမႈေရး လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ႐ိုက္ကြင္းမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ (၁၂) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကာလွဴဒါန္းမႈျပဳျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားမ်ားအားလည္း သူတို႔တက္စြမ္း ေသာ ပညာရပ္ျဖင့္ ဝင္ရာက္ကူညီလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ရုပ္ရွင္စက္မႈ လုပ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္” ဟူ၍ဆိုလွ်င္ မွန္ကန္မႈရိွေပလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေတာ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

One Response to နာေရးကူညီမႈအသင္း ကုသုိလ္မွတ္စု

  1. san nay yar on December 11, 2012 at 11:29 pm

    good news.
    I am so pleased to read this article.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္