တရား ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရ

December 24, 2012

ဓူ၀ံၾကယ္ (ျပည္တြင္းမွ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး)
ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂
 ယခင္ နအဖမွ ဗုိလ္သူရေရႊမန္း ယေန ့လႊတ္ေတာ္ ဥကဌ ၏ နားေထာင္၍ေကာင္းေသာ မိန္႔ျမြက္ခ်က္တစ္ခုပါ။ မည္သူမွ် ဆိုသည္က အဘယ္သူတုိ႔ကုိ ရည္ညြန္းပါသနည္း။ ပုိမုိ၍ ရွင္းလင္းေစရန္ မိန္႔ခြန္းရွင္ ဗုိလ္သူရေရႊမန္း၏ သား(အငယ္) စစ္တကၠသုိလ္၊ ဗုိလ္သင္တန္း အပါတ္စဥ္ (၄၁) ဆင္း၊ ဗုိလ္တုိးႏိုင္မန္း၏ လုပ္ရပ္ကုိၾကည့္ၾကပါ။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ DSA ေက်ာင္းဆင္း ဗုိလ္တုိးႏိုင္မန္းသည္ ၎ႏွင့္ အပါတ္စဥ္တူ ဗုိလ္ေအာင္ေစာလႈိင္ႏွင့္ စစ္တကၠသုိလ္၌ အလြန္ခင္မင္ခဲ့ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မေကြးတုိင္း၊ ဆီမီးခုံ (ဇာတိ) ဗုိလ္ေအာင္ေစာလႈိင္သည္ ဗုိလ္တုိးႏုိင္မန္းႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အထူး အခြင့္အေရး ရရွိၿပီး အလုပ္အကုိင္ (႒ာနလက္ကုိင္) မယ္မယ္ရရ မရွိေသးပဲ ေပ်ာ္ပါးေနရင္း တစ္ရက္တြင္ ဗုိလ္ေအာင္ေစာလႈိင္သည္ ဘုရင္႔ေနာင္ေစ်း၊ ခေရပြဲ႐ုံလမ္းေန သူ၏ တနယ္တည္းေန ခ်စ္သူ (ဒုတိယ-ႏွစ္၊ ဥပေဒ ေက်ာင္းသူ) ထံသုိ႔ ဗိုလ္တုိးႏိုင္မန္းကုိ အေဖာ္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားရင္း မိတ္ဆက္ေပးမိခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုိလ္တုိးႏုိင္မန္းသည္ သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူအား သေဘာက်ၿပီး စည္းမထားႏုိင္ပဲ ေနာက္ပုိးရာမွ မိန္းကေလးက အလုိမတူသျဖင့္ ဗုိလ္ေအာင္ေစာလွိဳင္ ျပန္သိၿပီး အေခ်အေစာင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါသည္။ တုိးတိုးမွ က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာရာ အျခားအရာရွိ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းဓမၼလမ္း႐ွိ ကံ့ေကာ္ရိပ္ ဘီယာဆိုင္သို႔ေခၚျပီး သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးကို ညႇိႏႈိင္းေပး၍ ေခတၱခဏ ေျပျငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းမွ ငမန္းဆိုတာ ဘာေကာင္လဲ မင္းတို႔ သိပါတယ္။ ငမန္း လိုခ်င္ရင္ မရတာ မ႐ွိဘူး။ ငမန္း အေဖ ဘာလဲဆိုတာ မင္းတို႔ သိပါတယ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္လခန္႔ၾကာေသာ္ DSA အပတ္စဥ္ (၄၁)၊ တပ္စုမွဴး သင္တန္း တက္ေရာက္ရသည့္ ဗထူးတပ္နယ္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕ တပ္မေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္း သင္တန္းတြင္ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းႏွင့္ ေနာက္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဗိုလ္သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးရဲ႕ သားတို႔မွ အကြက္က်စီစဥ္၍ ဗိုလ္ေစာလႈိင္အား အေသသတ္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းအနားမွ ေဖာ္လန္ဖား အရာ႐ွိတစ္ခ်ဳိ႕က သူရေရႊမန္း အာဏာႏွင့္ မေသမခ်င္း ေ႐ွ ႔တန္းစစ္ေျမျပင္သို႔ ေစလႊတ္ရန္ အၾကံေပးေသာ္လည္း “မ” စိတ္မြန္၍ ရမၼက္ထန္ေနေသာ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းမွ သူ႔ေကာင္မကို ငါေျပာထားတယ္ “နင့္အေကာင္ကို ငါ ကိုယ္တိုင္ သတ္ျပမယ္၊ နင့္အေကာင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ငါ့ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေနာင္တရေစရမယ္” ဟု ႀကိမ္း၀ါး ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္း၏ ေဒါသ (ဖခင္အ႐ွိန္အ၀ါ) ကို ေၾကာက္၍ ဗိုလ္ေအာင္ေစာ လိႈင္မွလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး လြတ္ေအာင္ ေ႐ွာင္ေနခဲ့ပါသည္။

တပ္စုမႈး သင္တန္း ေရာက္စဥ္ သင္တန္းသား မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ကိုယ္တိုင္ ကားေမာင္းႏွင္ခြင့္ မ႐ွိေသာ္လည္း အေဖ့အ႐ွိန္အ၀ါကို မွီကာ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းႏွင့္ ဗိုလ္သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏သား တို႔သည္ ISUZU “Double-cub” တစ္ေယာက္တစ္စီးႏွင့္ ညမထြက္ရေသာ သင္တန္းသားမ်ား၏ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ အရက္ဆိုင္တကာတြင္ သင္တန္းသား ေဖာ္လန္ဖား အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ တ႐ုန္း႐ုန္း ေပ်ာ္ပါးေနၾက သည္မွာ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေနသကဲ့သိ႔ု ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ရက္တြင္ ေဖာ္လံဖား အရာ႐ွိမ်ား အကူအညီျဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေစာလႈိင္အား တိုးႏိုင္မန္းမွ အရက္တိုက္မည္ဟု အတင္း အျပင္ကို ေခၚထုတ္ကာ အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္ျပီးခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းအရာရွိတို႔သည္ ကားျပိဳင္ေမာင္းရန္ ယွဥ္ျပိဳင္ ေျပာ ဆိုၾကသည္။ တိုင္ပင္ထားသည့္အလား ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္း သူငယ္ခ်င္း ဗိုလ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦးသားက မိမိတစ္ဦးတည္း ကားေမာင္း၍ ဗိုလ္တိုး ႏိုင္မန္းက အေဖာ္အျဖစ္ ဗိုလ္ေအာင္ေစာလိႈင္အား သူ႔ကားေပၚ လိုက္ခဲ့ပါရန္ အတင္းေခၚရာ မ႐ိုးသားေသာ အေျခအေနကို ရိပ္မိသျဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေစာလႈိင္သည္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္းမရသျဖင့္ အျခားဗိုလ္တစ္ဦးကိုပါ ထပ္မံေခၚယူရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တိုးႏိုင္ မန္းသည္ သူ၏ “Double cup” ေနာက္ခန္းတြင္ ဗိုလ္ေအာင္ေစာလႈိင္ႏွင့္ အျခားေသာအရာ႐ွိ အေဖာ္တစ္ဦးအား ထိုင္ေစ၍ ေ႐ွ႕ခန္းတြင္ တစ္ဦးတည္းထိုင္ကာ ကားေမာင္းျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

႐ပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ ေစ်းအနီးရွိ အရက္ဆိုင္မွ စတင္၍ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တုိက္ခိုက္ေရးေက်ာင္း ထိပ္ကို ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ကာ ယွဥ္ျပိဳင္ ခဲ့ၾကပါ သည္။ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕ စစ္ေဆး႐ံုအေက်ာ္ လူ႐ွင္းေသာေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းသည္ ကားရပ္၍ ေအာင္ေစာလႈိင္အား မိမိကိုယ္ပိုင္ ေသနတ္ (တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေသနတ္မဟုတ္) ႏွင့္ရင္ဘတ္ကို တစ္ခ်က္တည္း အေသပစ္သတ္ခဲ့သည္။ အေဖာ္ပါလာေသာ အျခားအရာ႐ွိတစ္ဦးကိုလည္း မ်က္ျမင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အကယ္၍ ႏႈတ္မလံုဘဲ ျပႆနာေပၚပါက မိမိတို႔ႏွစ္ဦး ဒုကၡျဖစ္ ႏိုင္သည္ဟု ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းအား ဗိုလ္သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏ သားမွ ေျပာဆိုရာ ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းမွ အေဖၚလိုက္ခဲ့သူ အျခားအရာ႐ွိကိုပါ ထပ္မံပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းေဘး (၁၂) ေပခန္႔ နက္ေသာ ေခ်ာက္ကေလးထဲတြင္ ကားႏွင့္အတူ အက္ဆီးဒင့္ျဖစ္သလို ထားခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနမွန္ကို စစ္ေဆးေသာ အရာ႐ွိဆိုသူမ်ားမွလည္း ကားအက္ဆီးဒင့္ေၾကာင့္ေသရတာပါဟု ဆင္ေသကို ဆိတ္သား ေရဖံုးေသာ စာထုတ္ေပးၾကရပါသည္။ အရာ႐ွိႏွစ္ဦး၏ ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ားမွာ မေက်နပ္ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ်မေျပာရဲ ၾကေပ။ ဤသတင္းအား မည္သူမွ မေျပာဆိုရန္ ပိတ္ပင္၍ ခံ၀န္ထိုးကာ ျပန္လႊတ္ခဲ့ပါသည္။

လူသတ္သမား ဗိုလ္တိုးႏိုင္မန္းမွာ ဖခင္အ႐ွိန္အ၀ါႏွင့္ မည္သို႔မွ် ေခၚယူ စစ္ေဆးျခင္းပင္ မခံခဲ့ရေပ။ ဤအေၾကာင္းအား မိမိ မိသားစုအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူ ဗိုလ္ထက္ေအာင္ (DSA – ၄၀) မွာ ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး အကူ (၁) မွ ေခၚယူ၍ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး လုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ေလ်ာ့ ျပစ္ဒါဏ္ခံခဲ့ရပါသည္။ အျခားသိ႐ွိေသာ အရာ႐ွိမ်ားမွာလည္း ထိပ္တန္းလွ်ဴိ႕၀ွက္ အေနႏွင့္ ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္သူရေရႊမန္းသည္ မိမိသား “ႏွာဘူးေလး” အား ေနာက္ထပ္ အမွားမလုပ္မိေစရန္ ေဇကမာၻဦးခင္ေ႐ႊအား မဂၤလာဒံု ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္စီမံကိန္းကို ထပ္မံေပး၍ သမီးျဖစ္သူ ေဇေဇလတ္ႏွင့္ ေၾကာင္းလမ္းခဲ႔ပါသည္။ မ်က္လံုးျပဴး (အျမင္က်ယ္) ၍ အ႐ွည္ကိုျမင္ေသာ ဦးခင္ေ႐ႊမွ သေဘာတူလက္ခံကာ Sedona Hotel တြင္ ခမ္းခမ္းနားနား လက္ထပ္ေပးခဲ့ျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ် မ႐ွိေစရ” ဟုဆိုခဲ့ေသာ ဗိုလ္သူရေရႊမန္းသည္ “ဥပေဒ” ၏ မည္သည့္ေနရာမွ မိန္ ့ခြန္းေခြ် ခဲ့ပါသနည္း။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ (နအဖ) အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးေရးအား ရည္သန္၍ အရာ႐ွိ တစ္ဦးမွ တင္ျပသည္။

ဤေနရာမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း

2 Responses to တရား ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရ

  1. minko on December 25, 2012 at 2:41 pm

    ဘာမွ မထူးပါဘူး-စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ကာလ တေလွ်ာက္လုံး ျဖစ္ခ်င္သိလုိ ျဖစ္ေနတာဘဲ- အဲဒီ အက်င့္ေတြက အခုထိ မေပ်ာက္ေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဥကၠဌ နာမည္ပ်က္ယုံဘဲရွိမယ္။ တရားဥပေဒကေတာ့ စိုးမိုးမည့္ အရိပ္အေရာင္ ဘာတခုမွ မေတြ ့မျမင္ရေသးပါဘူး။

  2. true talker on December 25, 2012 at 5:06 pm

    Speak out, find out,this kind of criminal which were hidden and covered,because,the murderers are extreme power Generals’ sons. There is no law, in Burma, for the Power Crazy ‘s Junta Families.Burma,cannot become Democracy country,with these selfish Generals.They must remove from their ranks,immediately,and take action for what they have committed. GeneralThan Shwe, had given order to killed even babies ,at his “Ah seit thar “,case in Mergui(Myeit) island event. So, please speak out, find out,claims, for what these power crazy families had committed in the past.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)