ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (နိဒါန္း အစ)

January 4, 2013

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (နိဒါန္း အစ)

ပါရီေမာင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၁၃

ငယ္စဥ္ ကတည္းကအဂၤလိပ္စာႏွင့္ရင္းႏွီးလာခဲ့ ေသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ျပင္သစ္ဘာသာသည္ ခက္ခဲေသာဘာသာစကားတခုအျဖစ္ သာမက သဒၵါနည္းစနစ္ အရ ၄င္း၊အသံထြက္ အရ၄င္း  ကမာၻေပၚတြင္ ခက္ခဲေသာ ဘာသာစကားအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ျပင္သစ္ ဘာသာစကား ႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကား တို႕၏ ကြဲျပားျခားနားမွဳ ကို မွတ္သား၍ လည္း  အဂၤလိပ္ဘာသာကို ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ျပီးသူ မ်ား အေနႏွင့္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာ အေျခခံ မရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ပ်က္ စရာမလိုပဲ  ဘာသာစကားတခုကို  အသစ္ စတင္ သင္ယူသကဲ့သို႕ ႀကိဳးစားပါလွ်င္  အဂၤလိပ္စာ အေျခခံ ရွိ ျပီးသူမ်ားထက္ သာလြန္ တတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္  ေစာင္းတီး သင္ရန္ သြားေရာက္ အပ္ ႏွံ သည့္အခါ လံုးဝ မသင္ဘူး ေသး ေသာသူကို သင္ရလြယ္ သျဖင့္ ေစ်းေလွ်ာ့ယူျပီး မတတ္ တတတ္ သင္ဘူးထားထားသူ မ်ားကို  ေစ်းပို ယူေသာ သာဓက ကိုေပးခ်င္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား  ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေရးသား ျခင္း ျဖစ္၍  ျမန္မာလို  အရွင္းလင္းဆံုး ပံုစံ ျဖင့္ ေရးသားပါ မည္။ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ မလြဲ မေရွာင္သာ ျမန္မာ စကားလံုး ျဖင့္ေဖၚျပရန္ အဆင္မေျပလွ်င္  အဂၤလိပ္ အေခၚ အေဝၚသာ ျဖင့္ ေရးသားပါမည္။

တဆင့္ျခင္း ႀကိဳးစား၍ ေလ့လာ သင္ယူလွ်င္ အေျခခံ အဆင့္ ထက္ သာလြန္၍ ေျပာ ၊ ဆို ၊ ေရး ၊ဖတ္  ႏိုင္ မည္ဟု ဆို ခ်င္ပါသည္။

နည္းစနစ္

ေခတ္ေပၚ နည္းစနစ္ မ်ားတြင္  ျပင္သစ္စာ လံုး ဝ မသင္ဘူးေသးေသာ သူတေယာက္ ျပင္သစ္စာ သင္တန္း တခုသို႕ သြားတက္လိုက္ သည္ႏွင့္ အရင္ဆံုး စသင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ စကားေျပာ ေလ့က်င့္ ခန္းမ်ား၊ သံုးႏွဳံးထားသည့္ အခ်ိန္ျပ  ႀကိယာပုဒ္ ( Tense ) မ်ားကို  ေတြ႕ရပါမည္ ။

 အသက္ ၈ႏွစ္ခန္႕ ရွိေသာ မူလတန္း အဆင့္ ျပင္သစ္ေက်ာင္းသား ကေလးတေယာက္ ၏ စာအုပ္ကို ႀကည့္လိုက္လွ်င္  အတိတ္ကာလကို ျပေသာ ႀကိယာပုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ Past Tense , Past Parfect Tense မ်ားကို ေတြ႕ရပါမည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိေသာ Alliance Francaise ( ျပင္သစ္စာသင္ေက်ာင္း ) တြင္ ထိုကဲ့သို႕  ေန႕စဥ္ေျပာဆိုေနေသာ  အျပန္အလွန္ စကားေျပာ မ်ားကို သင္ႀကားသျဖင့္  ျပင္သစ္စာ မသင္ႀကားဘူးသူမ်ား အတြက္ မလြယ္လွပါ ။

ထိုေက်ာင္းတြင္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ သင္ႀကားေသာ နည္းစနစ္ ႏွင့္ ယခုသင္ႀကားေသာ နည္းစနစ္ ပင္လွ်င္ လံုးဝကြဲျပားျပီး သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဗီဒီယို၊ အသံသြင္းတိတ္ေခြမ်ား ျဖင့္ သင္ႀကားသည့္ အျပင္  စကားေျပာ အဖြဲ႕၊ အဆိုဝါသနာပါသူမ်ား အဖြဲ႕၊ အစရွိသျဖင့္ ဘာသာစကားအျပင္ ျပင္သစ္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ ပါတ္သက္ သမွ်ေလ့လာနို္င္ရန္ စာႀကည့္တိုက္ ပါသံုးစြဲႏိုင္သျဖင့္ အထူးေျပာ စရာမလိုေတာ့ပါ ။

ထိုကဲ့သို႕ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား ၊ အျခားနိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ျပီး အင္တာနက္ မွ ရသမွ် အခိ်န္ေပးျပီး ေလ့လာခ်င္ သူမ်ား အတြက္ အထူးရည္႐ြယ္ျပီး အေျခခံ ကို ပိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ ေရးသားပါသည္။

ျပင္သစ္စာ၏ ခက္ခဲမွဳ မ်ား

ဘာေႀကာင့္ ျပင္သစ္စာ ခက္ရသလဲ ဆိုတာ အႀကမ္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ရန္ ရွင္းလိုပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို သတိထားရင္ ထင္သေလာက္ မခက္ေတာ့ပါ ။

အဂၤလိပ္ စာႏွင့္ မတူပဲ ပိုမို ခက္ခဲ ရေသာ အေႀကာင္းမ်ားတြင္

၁ ။ အသံထြက္

၂ ။ သဒၵါ

၃ ။ နာမ္ ပစၥည္းတိုင္း ႏွင့္ နာမဝိေသသန မ်ားကို  အထီး ၊ အမ ခြဲျခား ျခင္းတို႕ေႀကာင့္   ျဖစ္ပါတယ္။

အသံထြက္  Pronounciation

အဂၤလိပ္စာႏွင့္ တထပ္တည္း ရွိေနေသာ  A, B, C, D  အကၡရာ ၂၆ လံုး ကို

ေအ ၊ ဘီ ၊ စီ ၊ ဒီ  ဟု မ႐ြတ္ဆိုပဲ

အာ ၊ ေဘ ၊ ေဆ ၊ ေဒ  ဟု ႐ြတ္ဆိုရာ မွ စတင္၍  ျမန္မာမ်ား ဒုကၡႏွင့္ ေတြ႕ႀကျပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ထို႕ေႀကာင့္  သင္ခန္းစာ တခုတိုင္းတြင္  ရွင္း လင္းခ်က္ မ်ား မွလြဲ၍ အသံထြက္မ်ားကို ေပးထားေသာ လင့္မ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေႀကညက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေစလိုပါသည္။ ေလ့လာသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိခင္စကားေျပာ ( Native Speaker ) အသံကိုသာ ရွာ၍

ေလ့က်င့္ သင့္ပါသည္။ ဘာသာစကားတခု၏ အသံထြက္ကို အတိအက် ေရးမျပႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာ ႏိုင္ပါ၍ စာလံုး တခုကို က်ေနာ္ ေရးျပ သည့္ အသံထက္  ေပးထားေသာ လင့္မွ အသံကိုသာ အမွန္ဟု ယူဆ၍ေလ့လာပါရန္ ။

အခ်ိဳ႕ စာလံုးေပါင္းမ်ား သည္  အဂၤလိပ္ လိုေပါင္းထားေသာ္လည္း  ျပင္သစ္ အသံထြက္နည္းအရ ကြဲျပားသည္းကို  အလြယ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ

Nation , Partition , Expression , Gestion , Mission ကဲ့သို႕   tion , sion ႏွင့္ အဆံုး သတ္ေသာ စာလံုး မ်ား ကို   အဂၤလိပ္လို  “ ရွင္ “  ဟု  အသံမထြက္ပဲ   “  ဆီး႐ြန္း “ ဟု ပံုေသမွတ္ ယူထားႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိေနေသာေႀကာင့္ အနည္းငယ္ သက္သာရပါသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္သရမ်ား (Vowel) ႏွင့္တြဲ၍အသံထြက္ပံုတင္ျပပါမည္။

သဒၵါ  Grammer

အခက္ခဲဆံုး ႏွင့္ ဒုကၡအေပးဆံုးဟုပင္ဆိုခ်င္ပါသည္။ သာမန္ ေန႕စဥ္သံုး စကားတြင္ မျဖစ္မေနပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ   Article ( အရာဝထၱဳ  ),  Tense ( အခ်ိန္ျပပုဒ္ ), Verb Form ( ႀကိယာ ပံုစံ ) , Agreement ( ျပင္သစ္လို Accord၊ လူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အထီး၊အမ ကိန္းမ်ား၊ အနဲကိန္း၊ အမ်ား ကိန္းမ်ား ကို ခ်ိန္ညွိေပးျခင္း ) ကဲ့သို႕ေသာ အပိုင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

နာမ္ ပစၥည္း  Nouns

သူသည္လည္း ဒုကၡ အေပးဆံုးထဲက တခုပါ 

ဥပမာေျပာရ လ်င္  စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္ ၊ အသံ ၊ အေရာင္ ၊ ကား၊ အိမ္ ၊စာအုပ္  အစရွိသျဖင့္ နာမ္ဝထၱဳ အားလံုးကို  အထီး၊ အမ  ပံုေသ ခြဲျခား သတ္မွတ္ ေပးထား ျခင္း ရွိျပီးျဖစ္ေသာေႀကာင့္ သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ သမွ်ကိုလည္းခ်ိန္ညွိ ျခင္း   (Agreement) လုပ္ေပးရပါတယ္။

နာမ္ ( Noun ) တခုသည္ အနဲကိန္း ( Singular ) မွ အမ်ားကိန္း ( Plural ) သို႕ ေျပာင္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕စာလံုးမ်ားသည္ စာလံုးေပါင္း လံုးဝ ကြဲျပားသြားသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထို႕ အတူ နာမဝိေသသန ( Adjective ) မ်ားသည္လည္း အထီး မွ အမ သို႕ ေျပာင္းရာတြင္ ၄င္း၊ အနည္း ကိန္းမွ အမ်ား ကိန္းသို႕ ေျပာင္းရာတြင္၄င္း  ဥပေဒသ မ်ား ရွိႀကပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပး ျခင္း ရွိပါေသးသည္။ အျခားမဟုတ္ပါ ။ ျပင္သစ္ အကၡရာ မ်ားတြင္ ပါရွိေသာ

( é ) ( è ) ( à ) ( ê ) ( ö ) ( ë ) ( ù ) ( ç )  စာလံုးမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။

            ထို႔ျပင္  l’ amour ,  l’ Oréal , l’ âge , le monde , la beauté  စသည္ တို႔လည္းရွိပါ ေသးသည္။ Grammar သေဘာကို ရွင္းလင္းစြာသိသြား ၿပီး လွ်င္ေတာ့  “ ဒါ့ေၾကာင့္ကိုး “   ဟုျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။  

သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္

( ) အတြင္းမွ ျပင္သစ္ အေခၚျဖစ္သည္

1- Alphabet  (  Alphabet )   အယ္လ ဖါ ေဘ

2- Article (  Article )  အာတိ  ကလ္
3- Vocabulary ( Vocabulaire ) ဗို ကာ ဗ်ဴ လဲ

4-  Noun ( Nom )  ေနာမ္
5- Personal Pronoun (Pronom Personnel)

6-  Verb ( Verbe ) ဗက္ ဗ္  and verb form or Conjugation ( Conjugaison ) ကြန္ဂ်ဴေဂးဇြန္း

7– Adjective ( Adjectif ) အာေဂ် တိဖ္

8– Preposition ( Préposition ) ပေရပို ဇီး ဆီးရြန္း

9– Affirmative Sentense ( Affirmatif ) အဖိရ္ မားတိဖ္

10– Negative Sentense ( Négatif ) ေနး ဂါး တိဖ္

11– Tense  ( Temps ) ေတာ့ မ္

12– Adverb  ( Adverbe ) အာ့ ဒ ဗက္ ဗ

13– Expression  ( Expression ) အိတ္ ပ ရက္ ဆီးရြန္း

14– Passive ( Passif ) ပါ ့ဆိ ဗ္

15– Possesive ( Possesif )  ပိုဆက္ ဆိ ဗ္

တို႔ကို အလ်င္းသင့္သလို ေဖၚျပေပးသြားပါမည္။

ယခု သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ အေျခခံ အဆင့္အေနနွင့္ နားလည္ျပီး ေန႕စဥ္ ေျပာဆိုေနႀက စကားမ်ားကို  ျပင္သစ္လို ေျပာဆို နိုင္ႀက ျပီဆိုလွ်င္ ထပ္မံ၍ စာလံုးတိုင္းကို အေသးစိတ္ သ႐ုပ္ခြဲ၍ ေလ့လာ နိုင္ရန္ မခက္ ခဲေတာ့ပါ။

က်ေနာ္ေလ့လာသင္ ယူထားသမ်ွကို ထပ္ဆင့္ ေဝငွျခင္းသာ ျဖစ္ ၍ ေကာင္းတယ္၊ ျပည့္စံုတယ္ လို႕ မဆိုလိုပါ ။ စာအုပ္မ်ား ၊အေခြမ်ား ၊ လင့္မ်ား ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးေလ့လာ၍ ပိုမို နားလည္ တတ္သိသူမ်ားမွ ျဖည္႕စြက္ အႀကံေပး ေရးသားလာပါလွ်င္လည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။

သင္ခန္းစာ ၁

အကၡရာမ်ား  Alphabet  (Alphabet) ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေခၚဆိုျခင္းကို ( – ) ျဖင့္ေရးျပထားပါသည္

ျပင္သစ္ဘာသာစကားသည္ ကံအားေလ်ာ္စြာ အဂၤလိပ္ အကၡရာမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္းသည္ ကံေကာင္းေသာ္လည္း အသံထြက္မ်ား ကြဲျပားသည္ကို သတိျပဳ ေလ့လာ ရန္လိုအပ္ပါသည္။

                                                  A – အာ                                                  B – ေဘ                   

       C –                             C – ေဆ                                                 D – ေဒ

       E –                                      E – အ့ဲ ( အတိအက် မရႏိုင္ပါ၊ လည္ေခ်ာင္းသံ ျဖင့္ အသံထြက္႐ုံ သာျဖစ္သည္။အ ႏွင့္ အဲ့      ၾကားသံ)

       F –                                      F -english အတိုင္း                                    G – ေဂ် (  ဂ် ႏွင့္ ရွ  အသံ ၾကား)

       H –                                      H – အတ္ ရွ္                                              I – အီ

       J –                                       J – ဂ်ီ                                                      K – ကာ

       L –                                       L – english အတိုင္း                                    M- english အတိုင္း

       N –                                      N – english အတိုင္း                                   O – english အတိုင္း

       P –                                      P – ေပ                                                    Q – english အတိုင္း

       R –                                      R – အဲခ္ (လည္ေခ်ာင္းသံ၊ဗမာမ်ားအတြက္ အခက္ဆံုး)   S – english အတိုင္း

       T –                                      T – ေတ                                                   U -အယူ (ႏွတ္ခမ္းစုထားၿပီးထြက္ပါ)

       V –                                      V – ေဗ                                                    W -ဒူဗလေဗ

       X –                                      X – အီက္္စ္                                               Y – အီဂရက္ခ          

Z -ဇက္ဓ   

A          B          C          D          E          F          G          H          I           J          K          L

M          N          O         P          Q         R          S          T          U          V          W         X         

Y          Z

အသံထြက္မ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္ အတိအက် ေရးျပ၍ မရႏုိင္သည့္

အတိုင္း အနီးစပ္ဆံုးသာ ႀကိဳးစား ေရးပါသည္။  ေပးထာေသာ လင့္ခ္ ၊ video

Clip မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ေလ့က်င့္ ပါ။

http://www.youtube.com/watch?v=fCmDx5C5apA&feature=channel

(စာတည္း၏ ျဖည့္စာ – မိုုးမခမီဒီယာ၏ ပါရီ၀ိုုင္းေတာ္သားအသစ္တဦးျဖစ္တဲ့ ပါရီေမာင္ရဲ့ အခန္းဆက္ ျပင္သစ္စကားေျပာေဆာင္းပါးမ်ားကိုု ဆက္လက္ တင္ဆက္သြားပါမယ္။ မိုုးမပရိသတ္ၾကီးကလည္း အသစ္ကေလးကိုု ၾကိဳဆိုုလိုုက္ၾကပါဦး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ပါရီေမာင္, ေလာကဓာတ္ခန္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္