လူသားတစ္ဦးသည္ တိရိစၦာန္ တစ္ေကာင္ထက္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံ့ႈးေနျပီလား…. (aung khaing myint)

January 6, 2013

လူသားတစ္ဦးသည္ တိရိစၦာန္ တစ္ေကာင္ထက္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံ့ႈးေနျပီလား….
ေအာင္ခိုုင္ျမင့္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ေကာက္ႏုုတ္၊ ၀၅ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၃

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးအိုလင္း တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့့ေသာ Hurricane Katrina ကိုအမွတ္ရႀကဦးမည္ ထင္ပါသည္ ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ ဟာရီကိန္းသမိုင္းမ်ားအနက္ ပ်က္ဆီး ဆံုးရံႈမႈတြင္ နံပါတ္ ( ၅ ) ၌ ခ်ိတ္ေသာ အဆိုပါ Katrina ဟာရီကိန္းသည္ လူေပါင္း ၁၈၃၃ ဦး၏အသက္ကို ဆံုးရံႈးခဲ့ေစယံုမက အေဆာက္အဦးအပါအ၀င္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဘိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၁ ဘီလီယံမွ် ရိွခဲ့ပါသည္ ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစိုးရမွ လူထုသို ့ဟာရီကိန္းျဖစ္ေပၚမႈကို ႀကိဳတင္ သတိေပးအေႀကာင္းႀကားခဲ့ေသာ္လည္း ဟာရီကိန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ အစိုးရမွ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ထိုအခ်ိန္က အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘုရ္အားု ႏိုင္ငံေရးအရ အထိနာေစခဲ့ေသာ ပံုရိပ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ ။

ဒီေနရာ၌ က်ေနာ္ အဓိကထား တင္ျပလိုသည္မွာ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ လူသားမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ ေခြး ၊ ေႀကာင္စေသာ တိရိစၦာန္မ်ားသည္ပင္ အဆိုပါ Katrina ဟာရီကိန္းျဖစ္ျပီးေနာက္ စနစ္တက်ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါသည္ ။

မေန ့ညက တီဗီြတြင္ ထိုအေႀကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိရိစၦာန္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေသာ အဖဲြ ့တစ္ခုမွ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပီးေနာက္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေခြးမ်ားကို စနစ္ကက် ကယ္တင္ပံုကိုရိုက္ကူးထားေသာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကို ျပသခဲ့သည္ ။ မုန္တိုင္းက်ေရာက္မည္ကို ႀကိဳတင္သိေသာ အခါ လူတစ္ခ်ိဳ ့သည္ မုန္တိုင္းႏွင့္ေ၀းရာသို ့ေရွာင္ရွားက်စဥ္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ားကို ၄င္းတို ့ႏွင့္အတူ ေခၚသြားခဲ့သူမ်ားရိွသလို တစ္ခ်ိဳ ့ကေတာ့ အိမ္မွာထားရစ္ခဲ့က်သည္ ။ ထိုအခါ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ျပီးေသာအခါ၌ ေသဆံုးေသာ တိရိစၦာန္မ်ားအေျမာက္အမ်ား ရိွသလို ျမိဳ ့ေပၚတြင္ မေသပဲ က်န္ရစ္ေသာ ပိုင္ရွင္မဲ့ သြားလာေနသည့္ ေခြးမ်ား ၊ေႀကာင္မ်ား အမ်ားအျပားရိွခဲ့ပါသည္ ။

ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ ့မ်ားသည္ ထိုတိရိစၦာန္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ် ေဘးကင္းရာသို ့ေခၚေဆာင္ျပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရိွ ( humane society ) လိုေနရာမ်ိဳးသို ့ ပို ့ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ ။ ထို ့ေနာက္ ( humane society ) မွ တိရိစၦာန္မ်ားကို မူရင္း ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းအပါအ၀င္ ၄င္းတို ့ကို ေမြးစားမည့္ ပိုင္ရွင္သစ္ကို ရွာေဖြေပးခဲ့ေလသည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို ့တြင္ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္လို လမ္းေဘးေခြးမ်ား မေတြ ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ဒီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္မွာ ကဲ့သို ့လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို အမဲလံုး ေကြ်းသတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရိွေခ် ။လမ္းတြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေခြးမ်ား ၊ ေႀကာင္မ်ားေတြ ့ရိွ ပါက အဆိုပါ တိရိစၦာန္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ humane society သို ့ ဖုန္းဆက္ေခၚပါက ၄င္းတို ့မွ လာေရာက္ ကယ္ယူပါသည္ ။ humane society ဆိုသည္မွာ ေခြးမ်ား ၊ ေႀကာင္မ်ား ၊ ငွက္မ်ား ၊ ယုန္မ်ား အပါအ၀င္ တိရိစၦာန္မ်ားကို စနစ္တက်ေမြးျပီး ေမြးစားမည့္ ပိုင္ရွင္ကို ၄င္းတို ့အဖဲြ ့မွ ရွာေဖြေပးပါသည္ ။

ဒါတင္မက  http://www.petfinder.com/shelters/glwr.html ၀က္ခ္ဆိုက္မွလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ တိရိစၦာန္မ်ားကို ရွွာေဖြေပးပါသည္ ။ 

ဒီေနရာတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိရိစၦာန္မ်ားကို တန္ဘိုးထားေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ကိုယ္ေတြ ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလိုပါသည္ ။

က်ေနာ္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ခါစတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ -၂၀ ဒီကရီစင္တီဂရိတ္ ထိေအး ေသာ ေဆာင္းတြင္း၏ေအးခ်မ္းမႈဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံေနခဲ့ရသည္ ။တစ္ေန ့တြင္ က်ေနာ္တို ့ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေနထိုင္ရာ အိမ္ေပၚသို ့အ၀ါေရာင္ ၊ အျဖဴေရာင္ ၊ အနက္ေရာင္မ်ားျဖင့္ ေဆးဆိုးထားသလို လွပသာ ေႀကာင္မေလးတစ္ေကာင္ တက္ေရာက္ လာပါသည္ ။ ေႀကာင္မေလးကို သတိထားမိသည္မွာ သူမ၏ တစ္ကိုယ္လံုးအေရာင္ျဖစ္သည့္ အ၀ါေရာင္အား ထူးဆန္းစြာ အမဲေရာင္မ်ား ေျခႏွစ္ဖက္တြင္ ရိွေနေပရာ အမွတ္တမဲ့ ႀကည့္လိုက္လွ်င္ အမဲေရာင္ ေျခအိပ္ေလး၀တ္ထားသလို ထင္ထင္ရွားရွားေပၚေနေပသည္ ။ ထို ေႀကာင္မေလးသည္ တေညာင္ေညာင္ႏွင့္ အစာေတာင္းရာ အိမ္တြင္ ေႀကာင္စာလည္းမရိွသျဖင့္ အိမ္ရိွ ငါးပိကို ထမင္းႏွင့္နယ္ျပီး ေကြ်းရာ ဆာေလာင္ေနေသာ ေႀကာင္မေလးမွ အငမ္းမရ စားပါသည္ ။ ထိုသို ့စားေသာက္ျပီး ေနာက္ အိမ္ေအာက္သို ့ဆင္းကာ ႏွင္းမ်ားျပည့္ေနေသာ လမ္းေပၚသို ့ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ ။ အစပထမတြင္ လမ္းထဲရိွ အိမ္တစ္အိမ္မွ ေႀကာင္မေလးျဖစ္မည္ ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိေသာ္လည္း ညေနေစာင္းတိုင္း အစာလာေတာင္းျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ တျခားသို ့မျပန္ပဲ အိပ္ယာေဘးတြင္ ေကြးပါေလေတာ့သည္ ။က်ေနာ္တို ့ေကြ်းေသာ ျမန္မာျပည္က ငပိကို အႀကိဳက္ေတြ ့ျပီး မျပန္ေလေတာ့သည္ လားမသိပါ ။ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေႀကာင္စာ ၊ ေခြးစာ ၊ ငွက္စာမ်ားကို Pet Store မ်ားဖြင့္ျပီး ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က အိမ္တြင္ ေႀကာင္စာကို ၀ယ္ရေကာင္းမွန္း မသိေသးပါ ။ 

က်ေနာ္တို ့ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေႀကာင္မေလးကို သူမ သခင္ထံ ျပန္အပ္ဖို ့humane society သို ့ဖုန္းဆက္ခ်င္ ေသာ္လည္း ဖုန္းနံပါတ္မရိွပဲျဖစ္ေနေပသည္ ။ ဒီႏိုင္ငံတြင္ လူသတ္မႈမေျပာႏွင့္ ေႀကာင္သတ္မႈ ၊ ေခြးသတ္မႈတင္မက ေႀကာင္ကို ညွင္းဆဲမႈသည္ပင္ ေထာင္ ( ၆ ) လက်ေႀကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ ့ေနခဲ့ရသည္ ။ ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ခက္ေခ်ျပီ ၊ ပိုင္ရွင္ရိွေသာေႀကာင္ကို တရားမ၀င္ ေခၚယူ ေမြးထားမႈျဖင့္ တရားစဲြ ခံရႏိုင္သည္ကို ေတြးႀကည့္ျပီး ၊ ေနာက္တေန ့တြင္ တကၠစီခ အကုန္ခံကာ humane society သို ့ပို ့ေဆာင္ခဲ့ႀကသည္ ။ humane society မွလည္း ပိုင္ရွင္ရွာေပးမည္ ဟုေျပာဆို သျဖင့္ စိတ္ေအးခဲ့ရသည္ ။

သို ့ေသာ္ က်ေနာ္တို ့ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေနာက္တစ္ပတ္အႀကာတြင္ညေနေစာင္း၌ humane society သို ့သြားရာ ေႀကာင္မေလးမွာ ပိုင္ရွင္မရိွေသးေႀကာင္း သိခဲ့ရသည္ ။ humane society တြင္ ေခြးမ်ား ၊ ေႀကာင္မ်ားကို သီးသန္ ့စီ ခဲြကာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ေလးထဲတြင္ ထည့္ထားပါသည္ ။

ထိုအခ်ိန္က humane society တြင္ တျခားေႀကာင္မ်ားသည္ အိပ္ေနေသာ္လည္း ေႀကာင္မေလးမွာ ငပိႏွင့္ အစာေကြ်းခဲ့ဘူးေသာ က်ေနာ္တို ့ကို မွတ္မိကာ တေညာင္ေညာင္ႏွင့္ အသံတစာစာ ေအာ္ပါေလေတာ့သည္ ။ ထိုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ျပီး ေတာ္လွန္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စဥ္အခါက ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္က်ခဲ့ဘူးေသာ က်ေနာ္တို ့( ၂ ) ေယာက္သည္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွ ေအာ္ေနေသာ ေႀကာင္မေလးကို ကိုယ္ခ်င္းစာ သနားစိတ္ ၀င္ကာ အိမ္၌ ျပန္လည္ေခၚယူေမြးစားဖို ့သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေပသည္ ။

humane society မွ လူတစ္ေယာက္ကို ေမြးစားသကဲ့သို ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လတ္မွတ္ေရးထိုးကာ ကေနဒါ ေဒၚလာ ( ၁၀၀ ) ေက်ာ္ကုန္ခဲ့ ရပါသည္ ။ humane society မွ ကြန္ျပဴတာတြင္ က်ေနာ္တို ့၏ အသက္ ၊ ေနရပ္လိပ္စာ ၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေတာင္းျပီး ေႀကာင္မေလး၏ အသက္ ၊ အေရာင္ စေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါေသာ computer data chip ကို ေႀကာင္မေလး၏ လည္ပင္းတြင္ ထည့္ေပးခဲ့ပါသည္ ။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ေႀကာင္မေလးေပ်ာက္ပါက ေႀကာင္မေလး၏ လည္ပင္းတြင္ ျမွပ္ထားေသာ ၄င္း computer data chip ကို ႀကည့္ယံုျဖင့္ ပိုင္ရွင္မည္သူ ဆိုတာ သိႏိုင္ေႀကာင္း ၊ ေကြ်းရမည့္ ေႀကာင္မေလး၏ ေန ့စဥ္အစားအစာ ၊ ႏွစ္စဥ္ထိုးရမည့္ ေဆး အပါအ၀င္ အိမ္သာတက္ရမည့္ ပလစ္စတစ္ပုန္းကို ေပးကာ တနာရီ နီးပါး humane society ရိွ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္ ။ 

ထိုေႀကာင္မေလးနာမည္ကို မီးမီးဟု အမည္ ေပးထားခဲ့ျပီး သူမႏွင့္ အေဖာ္ရဖို ့ရာ ေနာက္ေႀကာင္မေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ေသာ Sun shine ( ဆနး္ရိႈင္ ) အား ရုရွားသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ထံမွ ေခၚယူေမြးစားခဲ့ျပန္ပါသည္ ။

( ဆနး္ရိႈင္ )ေလးသည္ အလြန္အေဆာ့သန္ကာ အိမ္ေရ့၀ရန္တာ တြင္ လာနားေသာ ငွက္ကို ပင္ အလြတ္မေပးပဲ ဖမ္းႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရိွပါသည္ ။ သို ့ေသာ္( ဆနး္ရိႈင္ )ေလးသည္ ကံအေႀကာင္းမလွစြာ က်ေနာ္တို ့ေနထိုင္ရာ ( ၇ ) ထပ္ apartment မွ ေအာက္ကို ေျခေခ်ာ္က် သြားခဲ့သည္ထင္ပါသည္ ။ေႀကာင္မေလးမွာ ေႀကာင္က်က်ေသာ္လည္း တိုက္ေအာက္ ေျမႀကီးတြင္ ေျခေလးက်ိဳးျပီး မ်က္လံုးေလးကလည္ကလည္ႏွင့္ ျငိမ္သက္ေနရာ က်ေနာ္တို ့မွ humane society သို ့ဖုန္းဆက္ အေႀကာင္းႀကားရာ အေရးေပၚ ေရွးဦးသူနာျပဳကား (ambulance emergency car ) မွ လာေရာက္ေခၚယူကာ ေဆးကုသေပးခဲ့ပါသည္ ။

က်ေနာ္တို ့ဇနီးေမာင္ႏွံတြင္ ကေလးမရိွသျဖင့္္ ေႀကာင္မေလးမီးမီးကို က်ေနာ္တို ့ကေလးတစ္ေယာက္လိုခ်စ္ပါသည္ ။ တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး က်ေနာ္တို ့ေနထိုင္ရာ ကေနဒါ ေအာ္တာ၀ါသို ့ႀကြလာရာ ေႀကာင္မေလး မီးမီးအတြက္ရည္စူးျပီး မီးမီးနာမည္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္သည့္ ေက်ာက္ျပားကို လွဴဒန္းဘူးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ေႀကာင္မေလး မီးမီးသည္ က်ေနာ္တို ့ႏွင့္ ( ၁၃ ) ႏွစ္မွ်အတူေနျပီး ေႀကာင္မေလး ( ၁၅ )ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေလာကႀကီးမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္ ။ ေႀကာင္မေလးအတြက္ အိမ္တြင္ ခရစ္ယာန္လို ဆုေတာင္းယံုမက ျမန္မာျပည္မွ အေမမွလည္း ေႀကာင္မေလးမီးမီးအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းပို ့ေပးခဲ့ေပသည္ ။ ဒီေလာက္ ႏူးညံ့ေသာ ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေပမဲ့ ( ၂၅ ) ႏွစ္ႀကာ ေတာ္လွန္ေရးသမား သူပုန္ျဖစ္ေနေသာ မိမိကိုယ္မိမိ အံ့ႀသမိသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ေႀကာင္မေလး မီးမီး ကြယ္လြန္ေသာ အခါ အထက္ပါ humane society သို ့သြားေရာက္ ပို ့ေဆာင္ရာ သျဂိဳလ္မည့္ ေျမကိစၥ အ၀၀ကို ၄င္းတို ့မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္ ။ ကေနဒါႏိုင္ငံ ရိွ ျမိဳ ့မ်ားတြင္ တိရိစၦာန္ သခ်ၤိဳင္းမ်ားရိွပါသည္ ။ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္ကို ပင္ လူသားတစ္ဦးလို တန္ဘိုးထား ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္ ။

ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရန္တို ျမိဳ ့ရိွ humane society တြင္ တိရိစၦာန္မ်ားကိုေကြ်းေမြးရမည့္ ဘတ္ဂ်တ္ကိုအလဲြသံုးစား လုပ္သျဖင့္ ေငြအလဲြသံုးစားလုပ္သူအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည့္ အမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္ ။

အေနာက္ ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ခါစ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တိရိစၦာန္တို ့၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအက် မသိေသးသျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမႈမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္ ။ က်ေနာ္တို ့ျမိဳ ့တြင္ ေႏြရာသီ၌ ေနေရာင္ျခည္ ႏုႏု၏ေအာက္တြင္ ငါးမွ်ားျခင္းသည္ အပ်င္းေျပသလို ကေနဒါလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါသည္ ။ အလုပ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပင္ အေပ်ာ္တမ္း ငါးဖမ္းခ်င္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ငါးဖမ္းစက္ေလွ မ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး တစ္ဦးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္က်မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေႀကာ္ျငာမ်ားေတြ ့ရသည္ ။ ျမိဳ ့ေဘးရိွ ျမစ္အပါအ၀င္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆိုငါးဖမ္းခ်င္ ပါက လိုင္စင္လုပ္ရပါသည္ ။ ၄င္း လိုင္စင္ကို လမ္းေဘးရိွ ဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။

ကေနဒီယံ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေပ်ာ္တမ္း ငါးဖမ္းျပီး ဖမ္းမိေသာ ငါးမ်ားကို ဖမ္းမိမိခ်င္း ေရထဲသို ့ျပန္လႊတ္ေပးေသာ္လည္း က်ေနာ္တို ့ကိုယ္ေရႊျမန္မာေတြက မလႊတ္ယံုမက အခ်င္းခ်င္း အလကားေပးသူရိွသလို စီးပြားျဖစ္ ျပန္ေရာင္းသူမ်ားလည္းရိွပါသည္ ။

တစ္ခါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ယူတီကာျမိဳ ့သို ့သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္မွ ေျပာသည္မွာ အရင္က ဖမ္းမေလာက္ေအာင ္ေပါေသာငါးမ်ားသည္ ေရႊျမန္မာမ်ားလက္ခ်က္ႏွင့္ ရွားပါးကာ မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေႀကာင္းေျပာျပခဲ့ေပသည္ ။ ကိုယ္ေရႊျမန္မာမ်ားသည္ လိုင္စင္မဲ့ ငါးဖမ္းမႈအပါအ၀င္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္ထက္ ငယ္ေသာ ငါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမႈမ်ား မႀကာခဏႀကားခဲ့ရသည္ ။

ထို ့အျပင္ ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေျမာက္၀န္ရိုးစြန္းဖက္မွ အုပ္စုဖဲြ ့ပ်ံသန္းလာေသာ ဘဲအုပ္သည္ ေႏြးေထြးေသာ ရာသီရိွရာ ေတာင္ပိုင္းသို ့ပ်ံသန္းစဥ္ က်ေနာ္တို ့ျမိဳ ့ရိွ ကြင္းျပင္၌ တေထာက္နားပါသည္ ။ ေထာင္ေသာင္းမက ေသာ ဘဲမ်ားသည္ ကြင္းျပင္တြင္ အုပ္စုဖဲြ ့ကာ ဆူညံေနေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွဖမ္းဆီး ပစ္သတ္ ပိုင္ခြင့္မရိွေခ် ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အဆိုပါ ဘဲကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ပါက ေငြ ဒဏ္မက ေထာင္ဒဏ္ပါ က်ခံႏိုင္ေပသည္ ။

တစ္ခါက ျမိဳ ့ျပင္ဖက္ထြက္ျပီး ကားေမာင္းရာ ကားသည္ တစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ ဘီးလွိမ့္ယံုသာ သြားႏိုင္ျပီး ကားတန္းရွည္ႀကီးျဖင့္ traffic ျဖစ္ေနေပသည္ ။ အေႀကာင္းအရင္း က ဘဲကေလး ( ၁၂ ) ေကာင္ကို ဘဲမႀကီးမွ ဦးေဆာင္ျပီး ကားလမ္းျဖတ္ကူးေနသျဖင့္ ကားအားလံုးမွ ဘဲမိသားစု လမ္းျဖတ္ကူးသည့္ အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။

အေနာက္ႏိုင္ငံတြင္ တိရိစၦာန္မ်ားသည္္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေနေပသည္ ။

က်ေနာ္တို ့ျမန္မာျပည္တြင္မူ  လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တိရိစၦာန္ တစ္ေကာင္ထက္ပင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံ့ႈးေနျပီလား….၊

က်ေနာ္တို ့တိုင္းျပည္တြင္ လူကိုလူလို မျမင္ယံုမက လူ ့အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသ ေႀကေစသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ပါသည္ ။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္

၀၅ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၃

(မိုးမခ – စာမူကိုု ႏွစ္သက္လိုု႔ ယူတင္လိုုက္ပါတယ္။ သည္ကေနျပီး စာမူရွင္ကိုု ခြင့္ေတာင္းလိုုက္သည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)