ကိုရီးယား – ယိမ္းႏြဲ႔ေနေသာ ေရာင္စုံစၾကာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

January 10, 2013

ကိုရီးယား – ယိမ္းႏြဲ႔ေနေသာ ေရာင္စုံစၾကာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၃

စာအုပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ISBN: 978-89-6386-506-5

Cover: Paperback

Size: 153 x 225 mm

Weight: 520 gm

Printed in Korea

16 Full colors pages

304 Total pages

More than 120 pictures

ဤစာအုပ္ကို အယ္ဒီတာ ၀င္းေပၚေမာင္က စီစဥ္တည္းျဖတ္ၿပီး၊ စာေရးသူမ်ားမွာ ကိုလူခ်စ္ (ကိုရီးယား)၊ ကိုေလး၊ ကိုဝိုင္း(မိုးညင္း)၊ စိုးမိုးသူ၊ ေဇာ္မိုးေအာင္၊ ညီေဇ၊ ေနထြန္းနိုင္၊ ေမရီႏြမ္၊ မိုးထက္မင္း၊ ေရႊျပည္ၿငိမ္းခ်မ္း၊ ဝင္းေပၚေမာင္၊ ဝင္းလိႈင္ (နန္းေတာ္ေရွ႕)၊ သူရ၊ ေမာင္မ်ိဳး (စက္မႈ) ႏွင့္ အရွင္ဝိစိတၱ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(အမွာစာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

ဤစာအုပ္သည္ ကိုရီးယား၏ မ်က္ေမွာက္ဘဝကို ရွုေထာင့္ေပါင္းစံုက ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာ သရုပ္ေဖာ္ ေဝဖန္ သံုးသပ္ထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု စာအုပ္တြင္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အလုပ္သမား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခတ္သမိုင္း၏ ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္သည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးနွင့္ လူမႈအေတြးအေခၚကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာအသိုက္အဝန္း အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ ကိုရီးယား၏ သရုပ္သကန္ စရိုက္လကၡဏာကို အနီးစပ္ဆံုး ေပၚလြင္ေအာင္ အားထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု မဆိုလိုပါ။ စာအုပ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏအရ က႑မ်ားစြာကို ခ်န္ထားခဲ့ရပါေသးသည္။

ေန႔စဥ္ၾကည့္ေနေရသာ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားထဲက သူသိငါသိ အေၾကာင္းမ်ားထက္ လူတိုင္း အလြယ္တကူ မသိနိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဇာင္းေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကိုရီးယား၏ အေပၚယံလႊာကို ဖယ္၍ အတြင္းသားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တူးဆြေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အေျခအျမစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္ေရးသားသူ အမ်ားစုမွာ ဝါသနာအေလ်ာက္ စာေရးေနသူမ်ား၊ အလုပ္သေဘာအရ စာေရးေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားသည္ ကိုရီးယားတြင္ အနည္းဆံုး ေျခာက္နွစ္မွ ဆယ့္ရွစ္နွစ္အထိ ေနထိုင္ေနသူ/ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း မိမိတို႔နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူ/လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံထားေသာ ဤေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ ကိုရီးယား၏ ေခတ္ၿပိဳင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႐ႈခင္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖန္႔က်က္ ၾကည့္ထားပါသည္။ ကိုရီးယားတြင္ ေနထိုင္သူတို႔က ကိုရီးယားအေၾကာင္းကို ေရးသားျခင္းျဖစ္၍ အနီးျမင္မ်ားဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔သည္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ အေဝးျမင္မ်ားဟုလည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။ ကိုရီးယားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္တို႔ကို အေျခခံထားသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ခံစားမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုရီးယားတြင္ ေနထိုင္သူတို႔၏ ကိုရီးယားနွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္သည္ အမွန္တရားနွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေတာ့ ျဖစ္တန္ေကာင္းပါသည္။

===

(စာမ်က္ႏွာ ၃၃ မွ)

အလုပ္ပင္ပန္းသမၽွကို အရက္နဲ႔ ေျဖေလ်ာ့တဲ့ စရိုက္ဟာ လူငယ္ေတြၾကားမွာ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဆိုင္ၿပီး တစ္ဆိုင္ ေျပာင္းေသာက္ရင္း ညသန္းေခါင္မွာ ေဒါင္ခ်ာစိုင္းေနတဲ့ လူေတြလည္း ရွိေတာ့ ရွိပါေသးတယ္။ ၂၄ နာရီ အရက္ ဝယ္လို႔ရတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္လို႔ အရက္ေသာက္ႏႈန္းကေတာ့ ေလ်ာ့သြားမယ့္ အလားအလာ မရွိပါဘူး။ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ ရင္နွီးမႈေတြအတြက္ အရက္ဟာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ကိုရီးယားေတြက ယူဆထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(စာမ်က္ႏွာ ၅၉ မွ)

ကိုရီးယားနိုင္ငံမွာ ေလးနွစ္ပညာသင္ ဘြဲ႕ေပးနိုင္သည့္ တကၠသိုလ္ ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေနျခင္းကလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ တကၠသိုလ္ေတြ မ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိတာဟုလည္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ မလိုအပ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ၿပီး၊ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသန လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းကို အဓိကထား၍ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ေတြလည္း ရွိပါသည္။

(စာမ်က္ႏွာ ၇၅ မွ)

ကိုရီးယားတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမွ တကၠသိုလ္အထိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘက္စံုလွုပ္ရွားမႈတြင္ မီဒီယာက႑မွာ မပါမျဖစ္ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္အဆင့္ မီဒီယာ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားမႈက သီးျခား ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရး လွုပ္ရွားမႈအတြင္း မီဒီယာကို လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းက သီးျခား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သျဖင့္ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မီဒီယာ သေဘာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ၿပီး၊ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံတတ္သည္ အသံုးခ်တတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

(စာမ်က္ႏွာ ၉၃ မွ)

ယေန႔ေခတ္၌ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးဆင္းလၽွက္ ရွိသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈစီးေၾကာင္းႀကီးကိုမူ မ်ိဳးနြယ္စုတစ္စု၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖင့္မူ ကာလရွည္ၾကာစြာ ပိတ္ဆို႔ ေတာင့္ခံနိုင္ဖို႔ရန္ကား မလြယ္ကူေပ။

(စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈ မွ)

ကိုရီးယား ၿမိဳ႕ျပေနသူ အမ်ားစု၏ အိမ္ခန္းေတြက ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္း ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား ဝင္ထြက္ ဧည့္ခံဖို႔ ခက္သည္။ ေရွးကေတာ့ အိမ္ဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ေသလြန္သူတို႔အတြက္ ထားသည့္ ဘိုးဘြားကန္ေတာ့သည့္ အခန္းတစ္ခု ရွိတတ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ အိမ္မ်ားတြင္ေတာ့ ထိုအခန္းမ်ိဳး မရွိေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ အသုဘ ရွိလၽွင္ ဧည့္ခံဖို႔အတြက္ အေအးခန္းနွင့္ တြဲထားသည့္ အေဆာင္တြင္ အခန္းတစ္ခန္း ငွားကာ ဧည့္ခံၾကရသည္။ အေယာက္ သံုးေလးဆယ္စာ ဧည့္ခံနိုင္ေသာ အခန္းတြင္ ေသလြန္သူအတြက္ ဆုေတာင္းဖို႔ေနရာ၊ အစားအေသာက္၊ အသံုးအေဆာင္ အစံုအလင္ ရွိသည္။

(စာမ်က္ႏွာ ၁၇၉ မွ)

ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ နွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေသြးမေရာေသာ လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ ေသြးကို ပိုင္ဆိုင္သူ ဆိုသည့္ အယူအဆ လက္ခံသူမ်ားက ပေဒသာယဥ္ေက်းမႈကို ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး လာေရာက္ ေနထိုင္ၾကသူ အမ်ားစုက မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ နိုင္ငံအမ်ားစုက နိုင္ငံသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ မနွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။ ဆင္းရဲၿပီး မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ နုိင္ငံသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားနွင့္ ေရာစပ္ပါက တုိင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိဳး ပ်က္စီးမည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။  သူတို႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ နိုင္ငံနွင့္ လူမ်ိဳးကို နွိမ့္ခ်သည့္ အမည္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ဖန္တီး ေခၚဆိုၾကသည္။

 (စာမ်က္ႏွာ ၁၉၆ မွ)

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသမဂၢကို ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္တဲ့ အိုင္အယ္လ္အိုကေန အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုရီးယားအစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ေနခဲ့တယ္။

(စာမ်က္ႏွုာ ၂၀၄ မွ)

ယေန႔အခါမွာ ကိုရီးယား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈရဲ့ ပ်မ္းမၽွ ၄၆ ရာခိုင္နွုန္းကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္္ လုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ၄၉ ရာခိုင္နွုန္း ရွိပါတယ္။ ျပည္ပရင္းနွီး ျမွဳပ္နွံမႈကို လုပ္လာတာ အနွစ္ နွစ္ဆယ္ေလာက္ ရွိလာပါၿပီ။ ကိုရီးယားရဲ့ အဓိက စီးပြားေရး ေမာင္းနွင္အားဟာ ဒီက႑ထဲမွာ ရွိပါတယ္။ လူထုအမ်ားစု လုပ္ကိုင္စားေသာက္ က်င္လည္ေနရတာကလည္း ဒီက႑ထဲမွာပါပဲ။ ကိုရီးယားကို စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ တြန္းတင္ေပးခဲ့တာလည္း ဒီလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သလို အလုပ္လုပ္သူေတြဆီက အျမတ္ထုတ္ခဲ့တာလည္း ဒီလုပ္ငန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(စာမ်က္ႏွာ ၂၀၈ မွ)

အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ ကုန္တိုက္ထဲသို႔ ဝင္သြားသည္။ ၎လိုခ်င္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ယူသည္။ ကုတ္အကၤ်ီအတြင္း အိတ္ထဲသို႔ ထိုးသိပ္ ထည့္သည္လည္း ရွိသည္။ တြန္းလွည္းျခင္းအတြင္းသို႔ ပစ္ထည့္သည္လည္း ရွိသည္။ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ ယူငင္ ေသာက္စားသည္။ ၿပီးေတာ့ ေငြရွင္း ေကာင္တာမ်ားတြင္ စာရင္းရွင္းလင္း ေပးေခ်ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ၿပီး ကုန္တိုက္မွ ခပ္တည္တည္ပင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားသည္။

(စာမ်က္ႏွာ ၂၃၅ မွ)

အေမြအနွစ္ျဖစ္ေသာ ထိုေနရာတို႔ သက္ဝင္စည္ကားဖို႔အတြက္ လူသူ သြားလာခ်င္ေအာင္ စီမံရမည္ ျဖစ္သလို၊ သြားလာသူတို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာ ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆိုသည္မွာ သမိုင္းတန္ဖိုး သဘာဝတန္ဖိုးကို သိရံုမၽွနွင့္ လံုေလာက္မည္ မထင္ပါ။ လက္ေတြ႕ခံစားနိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို နားလည္သိရွိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ နွိုးေဆာ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(စာမ်က္ႏွာ ၂၅၄ မွ)

ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ သမၼတနွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ ရသည္။ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉ဂရ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ တရားမၽွတသည့္ ဒီမိုေကရစီ စနစ္အား ဦးစားေပး က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံသည္ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ကမၻာ့နိုင္ငံ အသီးသီးနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ေနနိုင္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

(စာမ်က္ႏွ ၂၇၀ မွ)

ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ားထဲမွာ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ပူးေပါင္းေရးကို လိုလားသူ ရွိသလို မလိုလားသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။

(စာမ်က္ႏွာ ၂၉၃ မွ)

ကိုရီးယားနိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံေရးေအျခေအနကို အက်ဥ္းမၽွ သံုးသပ္ရရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတာ ကိုရီးယားမွာ ေခါင္းေထာင္ထလာဖို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ အိမ္မက္ပင္ မမက္ပါနဲ႔လို႔ ရဲရဲႀကီး ေျပာနိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကိုရီးယားထက္ နွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး ေစာၿပီး ဒီမိုကေရစီ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိပင္ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေျခအေနကေတာ့…

v   အခမဲ့ ေပးေ၀ျခင္း

ဤစာအုပ္ ေရးသားထုတ္ေဝရာ၌ အျမတ္အစြန္းကို ပဓာန မထားဘဲ

(က) လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(ခ) စာၾကည့္တိုက္မ်ား

(ဂ) မီဒီယာမ်ားသို႔ အခမဲ့ ေပးေ၀မည္ ျဖစ္ပါ၍၊

ရယူလုိသူမ်ား ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေထာင္စုျပတင္း စာအုပ္တိုက္ အီးေမးလ္ win1000dow.kr@gmail.com ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ www.facebook.com/window1000 တစ္ခုခုသို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ မွာၾကားပါ။ မွာၾကားသူထံ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွာၾကားရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ေပးပို႔ပါ။

            ၁။ အဖြဲ႔အစည္း/ဌာန/စာၾကည့္တိုက္/မီဒီယာ အမည္

            ၂။ တာဝန္ခံ မွာၾကားသူ အမည္ႏွင့္ တာဝန္

            ၃။ မွာၾကားသူ၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အိုင္ဒီနံပါတ္

            ၄။ ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို အျပည့္အစံုကို ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ေနာက္ဆုံးထား၍ အြန္လိုင္းမွ စာရင္းေပး မွာၾကားပါ။

(ထိုသို႔ အခမဲ့ ေပးေဝျခင္းကို ျမန္မာျပည္အတြက္ ‘ေရႊျမန္မာပရဟိတအဖြဲ႔က ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။)

v  ေရာင္းခ်ျခင္း

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား အတြက္ –

မာလာေရႊ (ျမန္မာျပည္ ျဖန္႔ခ်ိေရး ကိုယ္စားလွယ္)

Real My Ko Co., Ltd အမွတ္ ၁၈၈၊  ဒုတိယထပ္၊ (2B) ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အလယ္ )၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Tel: 09-731-83769 မွ တိုက္႐ိုက္ ျဖန္႔ေ၀ ေရာင္းခ်ေပးပါမည္။

v  စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ

စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲကို

၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္

စင္ထရယ္ဟိုတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌

မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ ေလ့လာ၍ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ဆရာေဖျမင့္၊ ဆရာမ ႏုႏုရည္ အင္း၀၊ ကာတြန္း ေအာ္ပီက်ယ္၊ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္၊ သူရႆ၀ါ တို႔က စာအုပ္အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားၾကပါမည္။

v  ျမန္မာနိုင္ငံမွ အပ နိုင္ငံတကာမွ တစ္ဦးခ်င္း ၀ယ္လိုပါက

Email: win1000dow.kr@gmail.com သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး စာအုပ္ဖိုးနွင့္ စာပို႔ေခငြကို

KEB (Korea Exchange Bank)

650-006375-673 (SOE TINT BO) သို႔ ေပးသြင္းပါ။

တစ္အုပ္ ၁၂ ေဒၚလာ (12USD)

စာပို႔ခ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ = ၃ ေဒၚလာ  (3USD)

အေနာက္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပနွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ = ၄ ေဒၚလာ  (4USD)

အျခားေဒသမ်ား = ၅ ေဒၚလာ  (5USD)

(12+3/4/5 = 15/16/17 USD)

===

ဤစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္-

၀င္းေပၚေမာင္/Winn Paw Maung

Email: paw369maung@gmail.com, win1000dow.kr@gmail.com

Tel: +82 10 4034 5712

သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:စာအုပ္စင္

One Response to ကိုရီးယား – ယိမ္းႏြဲ႔ေနေသာ ေရာင္စုံစၾကာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

  1. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on January 10, 2013 at 9:24 am

    အထက္ပါ အညႊန္းမ်ားအရေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဗဟုသုရမည့္စာအုပ္လို ့ထင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို ့ လွည္းတန္းေစ်းအေရွ ့ကို ေရာက္လာမွ တစ္ေယာက္ကို ၁၀ ခြက္ေလာက္ လဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ၿပီး အာေခ်ာင္ၾကမွာေသျခာပါတယ္။ က်ေနာ္လို စပယ္ရာ အစုတ္ပလုပ္ကေတာ့ ေဘးထိုင္ၿပီး မွတ္စုကေလးနဲ ့ေဖၚေကာင္ လုပ္ရဦးမွာဘဲ။ မွတ္သားေလာက္တဲ့ အခ်က္ခေလးမ်ားပါရင္ ခ်က္ျခင္း ငါသယ္အေဒၚႀကီး နဲ ့ဘဲဥသယ္ ေဒၚအာျပဲတို ့က သူတို ့ေရာင္းကုန္ေတြနဲ ့အတူ တေစ်းလံုးၾကားေအာင္ ဗလံုးဘေထြးေၾကာ္ျငာေပးပါလိမ့္မယ္။ ကိုရီးယားမွ ျမန္မာစာေရးဆရႀကီးမ်ား နာမယ္မွားေခၚမိရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ၾကရန္ ႀကိဳတင္ေတာင္းပန္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ား – –

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)