စပြန္ဇာႏုိင္ငံေရး (Beggar Citizen)

January 24, 2013

စပြန္ဇာႏုိင္ငံေရး

ကယ္ပါတိုင္းသား၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃

ကယ္ပါတိုင္းမွာ ခုိးလုိ႔ရတယ္။ လုလုိ႔ရတယ္။ ဓျမတိုက္လို႔ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး လူသတ္လို႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဘာျပႆနာမွကို မရွိဘူး။

ျပီးရင္ေတာ့ စကုိင္းနက္ကေန တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မဲ့ရံပံုေငြပြဲတပြဲေတာ့ စပြန္ဇာေပးရမယ္။

ေျမသိမ္းလို႔ရတယ္။ ယာသိမ္းလို႔ရတယ္။ လယ္သိမ္းလို႔ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး စက္မႈဇုန္လုပ္လုပ္၊ ၾကက္မႈဇုန္လုပ္လုပ္၊ အရက္မႈဇုန္လုပ္လုပ္၊ ေပါင္ေပါင္၊ ေရာင္းေရာင္းလုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊ ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဘာကိစၥနမွမရွိဘူး။

ျပီးရင္ေတာ့ စကုိင္းနက္ကေန တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မဲ့ရံပံုေငြပြဲတပြဲေတာ့ စပြန္ဇာေပးရမယ္။

ေခ်ာင္းေတြျမစ္ေတြေကာသြားတဲ့အထိ၊ ေနာက္ဆံုးဧရာဝတီေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ သစ္ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ သစ္ေတာကလဲ ဘာအျပစ္မွမေျပာဘူး။

ျပီးရင္ေတာ့ စကိုင္းနက္ကေနတုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္တဲ့ရံပံုေငြပြဲတပြဲေတာ့ စပြန္ဇာေပးရမယ္။

ေရႊက်င္ဖုိ႔ ေတာင္ၿဖဳိလို႔ရတယ္။ ပိုဇိုလန္ထုတ္ဖုိ႔ ေတာင္ၿဖဳိလို႔ရတယ္။ ဘိလပ္ေျမထုတ္ဖို႔ ေတာင္ၿဖိဳလို႔ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တခုလံုး ကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခံုျဖစ္သြားေအာင္ကုိို ၿဖိဳလို႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ development လုပ္ေနတာလို႔ ေျပာၾကလိမ့္မယ္။

ျပီးရင္ေတာ့ စကုိင္းနက္က တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မဲ့ရံပုံေငြပြဲတပြဲေတာ့ စပြန္ဇာေပးရမယ္။

Jade land ဆိုတဲ့နာမည္ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လို႔ရတယ္။

ပတၱျမားေျမမွာ မီးက်ီးခဲေတာင္မရဲႏုိင္တဲ့အထိ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လို႔ရတယ္။

အဲဒီအတြက္ သူေဌးကလြဲရင္ ဘာဆို ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ စိတ္ခ်။

ျပီးရင္ေတာ့ စကိုင္းနက္က တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္တဲ့ရံပံုေငြပြဲတပြဲေတာ့ စပြန္ဇာေပးရမယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ သံုးစားမရေအာင္ပ်က္၊ ေဒသခံေတြလုပ္စားစရာမရွိေအာင္ ဘဝပ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေပ်ာက္ခ်င္သေလာက္ေပ်ာက္၊ ဓာတုေဗဒအဆိပ္ေတြ ႀကိဳက္သေလာက္သင့္၊ ဘယ္သူေတြဘာျဖစ္ျဖစ္စီမံကိန္းေတြ စိတ္ရွိသေလာက္လုပ္။ ဒါဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဆင္းရဲကိုေလ်ာ့ခ်တာဆုိၿပီး အစိုးရေရာ၊ အစိုးမရတရေတြကေရာ ခ်ီးပၾကလိမ့္မယ္။

ျပီးရင္ေတာ့ စကိုင္းနက္ကတုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မဲ့ရံပံုေငြပြဲတပြဲေတာ့ စပြန္ဇာေပးရမယ္။

ဒီႏုိင္ငံႀကီးမွာ မဟုတ္တာမွန္သမွ်အကုန္ေလွာ္။ မေကာင္းတာမွန္သမွ် အကုန္ေဆာ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေတြမွန္သမွ်၊ ဘယ္သူပိုင္တာေနေန သိမ္း။ ယူ။ ေငြမဲေတြ ျဖဴျဖဴျပာျပာ။ ဘာျပႆနာမွမရွိ။

ျပီးရင္ေတာ့ စပြန္ဇာေနာ္။ ဒါဆုိ အားလံုးေအးေဆး။ ဂဳဏ္လဲရွိပါတယ္။ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးကလဲ ျဖစ္အံုးမယ္။ ေခတ္ေျပာင္းကို အရစ္ေကာင္းေကာင္းေဖၚေပးသူအျဖစ္လဲ မွတ္တမ္းတင္ခံရအံုးမယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔မွ၊ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ဆြဲၿပီးမွ ဝင္လို႔မရခဲ့တဲ့ လ႔ူအသိုင္းအဝို္င္းထဲ ဝင္လို႔ရသြားမယ္။ ေျပာရရင္ ေမွာင္ရိပ္ခိုဘဝက လႊတ္ေျမာက္မယ္ေပါ့။ မာဖီးယားလူမႈစတုိင္ကို စြန္႔ၿပီး လူ႔မႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေရာင္ေရာင္လုပ္လုိ႔ရၿပီေပါ့။ တကယ့္ကို လူရာမဝင္တဲ့အျဖစ္ဆုိးႀကီးကေန လႊတ္ေျမာက္သြားမယ္ေပါ့။

ဒီလိုဆို ငတုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ သားသားစားခ်င္တာစားလုိ႔ရၿပီလား၊ ဥပေဒမလုိေတာ့ဘူးလား လုိ႔ေမးစရာရွိတယ္။ တရားရုံးေတြ မလုိေတာ့ဘူးလား၊ အကုန္ ဟုိတယ္လုပ္လိုက္ရမလားလုိ႔ေမးစရာရွိတယ္။

လိုတာေပါ့။ ဥပေဒမရွိလို႔ ဘယ္ျဖစ္ပါ့မတုန္း။ တရားရုံးမရွိလုိ႔ ဘယ္ျဖစ္ပါ့မတုန္း။

ခရုိနီေတြ၊ ဗိုလ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ၊ ဦးပိုင္ေတြ၊ ပဲ့ပိုင္ေတြသိ္မ္းထားတဲ့ေျမေတြ၊ ယာေတြ၊ လယ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကေန ဘဝပ်က္လႊင့္ထြက္လာတဲ့သူေတြဟာ အခု ထင္းခုတ္တယ္။ ဝါးခုတ္တယ္။ ခ်ဲေရာင္းတယ္။ ႏွစ္လံုးထုိးတယ္။ ဖာခံတယ္။ ခုိးတယ္။ ကယ္ရီလိုက္တယ္။ လူေပါင္တယ္။ လူေရာင္းတယ္။ က်ဴးေက်ာ္တဲေဆာက္တယ္။ ငါးဖမ္းတယ္။ ဖားရုိက္တယ္။ သူတုိ႔ကို မဖမ္းရင္၊ မခ်ဳပ္ရင္၊ ေထာင္မခ်ရင္ အမႈိက္ေတြေပါတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ႏုိင္ငံတကာက အထင္ေသးစရာျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။

ဒီလူေတြကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားလိုက္ရင္ ဖာႏိုင္ငံႀကီးလဲ ျဖစ္သြားႏုိင္တာဘဲ။

မသာႏုိင္ငံႀကီးလဲ ျဖစ္သြားႏုိင္တာဘဲ။

အျပာႏုိင္ငံႀကီးလဲ ျဖစ္သြားႏုိင္တာဘဲ။

ဘယာႏိုင္ငံႀကီးလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္တာဘဲ။

ကြယ္ …

ဒါ့ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ ေကာ္မတီႀကီးေတာင္ ဖြဲ႔ထားရတာပ့ါ။

ေအာ္ အသိမ္းတကာ့ဥေသွ်ာင္၊ စကိုင္းေနာင္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔သားစဥ္ေျမးဆက္လူ႔စည္းစိမ္အျပည့္ခံဖုိ႔ဟာ ခုိင္းစရာလူလုိတယ္တဲ့။ အလုပ္သမားလုိတယ္တဲ့။ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံလိုတယ္တဲ့။ ေဝယ်ာဝစၥလုပ္မယ့္သူလိုတယ္တဲ့။

အဲဒီလူေတြကလဲ ေသစာရွင္စာေတာ့ တတ္အံုးမွတဲ့။ ဒါမွ ခုိင္းရျပဳရအဆင္ေျပမွာတဲ့။

သူတုိ႔developmentႀကီးနဲ႔ ေျမသိမ္းယာသိမ္းလုပ္လိုက္လို႔ မူလအလုပ္အကိုင္ဆံုးရွဳံးသြားသူေတြက လုပ္မိလုပ္ရာလုပ္စားၾကရင္းေထာင္က် တန္းက်ကုန္ၿပီဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကေလးေတြကို စာသင္မေပးႏုိင္ဖူးေလ။ ေက်ာင္းလဲမထားႏုိင္ဘူးေလ။

ဆုိေတာ့ကာ ပညာေရးရံပံုေငြပြဲေလးေတြ မၾကာမၾကာလုပ္ေပးမယ္ဆုိဘဲ။ စပြန္ဇာမယ္ေပါ့ေလ။

ကယ္ေတာ္မူၾကပါခင္ဗ်ာ။

ကယ္ပါတုိင္းသား …


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သေရာ္စာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္