ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

February 5, 2013

ေအာင္ဒင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃
● အပိုင္း (၇) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ဒီမိုကေရစီစံနစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ဆိုတဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ သုံးရပ္ကို ခြဲေဝက်င့္သုံးၾကရာမွာ အာဏာသုံးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းပဲ့ျပင္ဖို႕(Check and Balance) လိုအပ္သလို အာဏာသုံးရပ္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ Rule of Law လို႕ ေခၚတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာပါ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပ႒န္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕က အဲဒီဥပေဒေတြ အသက္ဝင္ေအာင္၊ လူထုက ေလးစားလိုက္နာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ (Law Enforcement)၊ တရားသူၾကီးမ်ားက သူတို႕ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္လာတဲ့ အမႈအခင္းေတြကို ဥပေဒနဲ႕အညီ အမွန္အတိုင္း မွ်မွ်တတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးျပီး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ တစ္ခုထဲမွာ တာဝန္မရွိပဲ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွာပါ အညီအမွ် တာဝန္ရွိေနတာပါ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ တိုးတက္မႈေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ၊ ဥပေဒျပဳေရးမွာ ေတြ႕ျမင္ေနရေပမည့္ တရားစီရင္ေရးဟာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမရွိပဲ အရင္ ေခတ္ေဟာင္းကလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရဲ့ စြက္ဖက္မႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ နဲ႕ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၊ ေငြမ်ားတရားႏိုင္မႈ ေတြနဲ႕ ျပည့္ႏွက္ေနဆဲပါ၊ ဒါေၾကာင့္လဲ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လူထုရဲ့ ေတာင္းဆိုသံ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ့ ေဝဘန္သံေတြ က်ယ္ေလာင္ေနသလို လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြမွာလဲ ဒီကိစၥကို အေလးအနက္ေဆြးေႏြးၾက၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ ၾကိဳးစားေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ တရားစီရင္ေရး နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ေကာ္မီတီ ႏွစ္ခုေတာင္ဖြဲ႕ထားပါတယ္၊ သူရ ဦးေအာင္ကို ဦးေဆာင္တဲ့ “တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မီတ”ီ နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မီတီ” တို႕ပါ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကပဲ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ “ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥမ်ား စံုစမ္းေလ့လာေရး ေကာ္မရွင္” ဆိုတာလဲ ရွိပါေသးတယ္၊ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကေတာ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ တရားသူၾကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ တရားရုံးမ်ားကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း စတာေတြပါပဲ၊ တရားရုံးမွာ အမႈစစ္ေဆးတဲ့အခါ တရားလို၊ တရားခံ နဲ႕ သက္ေသမ်ားတင္မကပဲ အမႈကို ၾကားနာမည့္ တရားသူၾကီးမ်ားပါ က်မ္းၾကိမ္ရမယ္ လို႕ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းဖို႕ ျပင္ဆင္ေနတာလဲ ရွိပါတယ္၊

● မွန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ဟုတ္၊ မဟုတ္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကအခုလို ထဲထဲဝင္ဝင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတာ ေကာင္းေပမည့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ တကယ္လိုအပ္မႈ ရွိ၊မရွိ၊ သင့္၊မသင့္ က်ေနာ္တို႕ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႕လိုပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာသုံးရပ္ထဲက ဥပေဒျပဳအာဏာကို ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္တြယ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ကိုင္တြယ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႕နဲ႕ အဆင့္တူ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္၊ အဆင့္တူအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ပဲ့ျပင္ထိန္းေက်ာင္းမႈဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သလို အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နဲ႕ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ မ်ားဟာလဲ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္႕အျမင္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က တရားသူၾကီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚဩဝါဒ ေပးတာ၊ တရားရုံးမ်ားကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးတာေတြဟာ အျပန္အလွန္ပဲ့ျပင္ထိန္းေက်ာင္းမႈမဟုတ္ပဲ အေပၚစီးကေန ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊

● လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစံနစ္
တရားဥေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ အေရးအၾကီးဆုံးလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္က လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရးစံနစ္       (Independent Judiciary System) တည္ေဆာက္ဖို႕ပါ၊ တရားသူၾကီးေတြဟာ မိမိတို႕ရာထူးတည္ျမဲေရးအတြက္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မွီခိုမေနရဖို႕၊ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာကိုမွ ငဲ့ၾကည့္မေနရဖို႕လိုပါတယ္၊ သူ႕ရဲ့ ရာထူးတည္ျမဲေရးဟာ သူကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရတဲ့ အမႈအခင္းေတြကို သူ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆိုတဲ့အေပၚမွာပဲ တည္မွီရပါမယ္၊
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ တရားသူၾကီးေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တရားသူၾကီးမ်ား နဲ႕ ျပည္နယ္အဆင့္ တရားသူၾကီးမ်ားလို႕ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တရားသူၾကီးမ်ားကို သမၼတက ေရြးခ်ယ္ အဆိုျပဳျပီး အထက္လႊတ္ေတာ္က စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးရပါတယ္၊ သမၼတက တရားသူၾကီး တေယာက္ကို ခန္႕အပ္ဖို႕အဆိုမျပဳခင္ အခ်ိန္အေတာ္ယူျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ပုဂိၢဳလ္၊ ျပစ္ခ်က္အနာအဆာမရွိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးကို ထပ္ခါထပ္ခါ စစ္ေဆးရွာေဖြရပါတယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္က သမၼတ အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကို ပညာအရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္စံု႐ံုနဲ႕ အတည္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါ၊ အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္ ရဲ့ အတိတ္သမိုင္းတေလွ်ာက္လုံးက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာသုံးသပ္ၾကတာပါ၊

အဓိကကေတာ့ ဒီပုဂိၢဳလ္ရဲ့ Judiciary Philosophy  လို႕ေခၚတဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာအေတြးအေခၚကို အေလးအနက္ထားၾကည့္ၾကပါတယ္၊ ေသဒါဏ္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ စသျဖင့္၊ ဒီပုဂိၢဳလ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အမႈေဟာင္းေတြ၊ ေရးခဲ့တဲ့ ဥပေဒစာတမ္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြ ကိုလဲ ေလ့လာအပစ္ရွာၾကပါတယ္၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္သြင္းၾကတဲ့ ေထာက္ခံမႈ၊ ကန္႕ကြက္မႈ စတဲ့ လူထုအျမင္ (Public Opinion) ေတြကိုလဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါတယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးေကာ္မီတီ (Senate Committee on Judiciary) က အမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္ခြင့္ရွိတဲ့ ၾကားနာပြဲ (Confirmation Hearing) က်င္းပျပီး ဒီ အဆိုျပဳခံရတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကို ေမးခြန္းေတြေမးၾက၊ ေဝဘန္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ေကာ္မီတီ အဆင့္မွာ မဲခြဲ၊ ေကာ္မီတီ အဆင့္မွာ အႏိုင္ရမွ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးက မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ အဆိုျပဳတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တိုင္း တရားသူၾကီး ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါ၊

ဒါေပမည့္ အဲဒီ အဆင့္ေတြကို ျဖတ္သန္းေအာင္ျမင္ျပီး တရားသူၾကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႕အပ္ခံရျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ရာသက္ပန္ခန္႕အပ္ျခင္းခံရတာ (Lifetime Appointment) မို႕   အဲဒီ တရားသူၾကီးဟာ သူ႕ရဲ့ ရာထူးတည္ျမဲေရးအတြက္ သူ႕ကို ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳတဲ့ သမၼတကိုေရာ သူ႕ကို အတည္ျပဳေပးတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုေရာ မွီခိုစရာမလိုေတာ့ပါ၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ႏိုင္ပါျပီ၊ သူ မွားယြင္းျပီး၊ အက်င့္ပ်က္ျပီး လြဲမွားတဲ့ တရားစီရင္မႈမ်ိဳး ခ်မိမွပဲ သူ႕ရာထူးအတြက္ အနၱရာယ္ရွိပါလိမ့္မယ္၊ သူ႕ရဲ့ တရားစီရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလဲ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေဝဘန္ေနတဲ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာမို႕ သူမွားရင္ မွားသလို ျပႆနာေတြ႕မွာပါ၊ ဒီေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ တရားသူၾကီး ေရြးခ်ယ္ပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ သမၼတကလဲ အေကာင္းဆုံး၊ အသန္႕ရွင္းဆုံးလူကို ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳတယ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ကလဲ အေကာင္းဆုံး၊ အသန္႕ရွင္းဆုံးျဖစ္မွ အတည္ျပဳေပးတယ္၊ ျပီးရင္ တရားသူၾကီးေတြဟာ ရာသက္ပန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိတာမို႕ အဲဒီတရားသူၾကီးကို သမၼတကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကေရာ ထုတ္ပယ္ခြင့္မရွိ၊ သူ႕ရဲ့ တရားစီရင္မႈမွာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္မရွိ၊ တရားသူၾကီးကလဲ သမၼတ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ေနဖို႕မလို၊ ဒါေပမည့္ သူ႕ရဲ့ တရားစီရင္မႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႉေဝဘန္ေနမည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက သူမွားရင္ မွားသလို ရွုပ္ခ်ဖို႕ အဆင္သင့္ ရွိေနၾက၊ ဒီလိုနဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ သန္႕ရွင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရပါတယ္၊

● ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားသူၾကီး ေရြးခ်ယ္ပံု
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၉၊ နဲ႕ ၃၀၈၊ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တရားသူၾကီးမ်ားကိုသာမက တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္အဆင့္တရားသူၾကီးမ်ားကိုပါ ခန္႕အပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ သမၼတက သူခန္႕အပ္တာဝန္ေပးခ်င္တဲ့ တရားသူၾကီးေလာင္းမ်ားရဲ့ အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းရမွာ ျဖစ္ေပမည့္ ၎ပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႕ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွားမျပႏိုင္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သမၼတအဆိုျပဳသူကို ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိပါ၊ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ လူထုက ပါဝင္ပါတ္သက္ခြင့္၊ အၾကံျပဳခြင့္၊ ကန္႕ကြက္ခြင့္ လဲမရွိပါ၊ တခါ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္လိုက္တဲ့ တရားသူၾကီးမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆိုရင္ အသက္ ၇၀ အထိ၊ တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္အဆင့္ဆိုရင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထိပဲ အမႈထမ္းခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ တရားသူၾကီးမ်ားဟာ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ မရွိပဲ သမၼတကို သစၥာခံရတဲ့ သမၼတရဲ့ လက္ေအာက္ခံဝန္ထမ္းမ်ားသဖြယ္ျဖစ္လာပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ ကလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားနဲ႕ တန္းတူရည္တူ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရမည့္ အစား အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ လက္ေအာက္ခံ ယနၱရား တခုအျဖစ္ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ကအတိုင္း ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္၊

● လႊတ္ေတာ္ကိုပါ ထပ္ေၾကာက္ေနရျပီ
အဲဒီလို သမၼတ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနတဲ့ တရားသူၾကီးေတြဟာ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုပါ ေၾကာက္ေနရျပန္ပါျပီ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ငါတို႕ကို ဖိတ္ၾကားျပီး ဩဝါဒ ေတြေခြၽမလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ငါ့တရားရုံးကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမလဲ၊ စသျဖင့္ မလြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ထဲက မလြတ္လပ္တဲ့ တရားသူၾကီးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါျပီ၊ ဒီပံုနဲ႕ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ ေဝးသထက္ေဝးေနပါဦးမယ္၊

● တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ ဆိုရင္
တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖို႕အတြက္ အေရးအၾကီးဆုံးက ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ လြတ္လပ္သန္႕ရွင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ ကို တည္ေဆာက္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုင္တြယ္တဲ့ အစိုးရ နဲ႕ ဥပေဒျပဳအာဏာကိုင္တြယ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္တို႕က တရားစီရင္ေရးဆိုတာ ၎တို႕ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ တန္းတူအဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ လက္ခံဖို႕ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕လိုပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ အဲဒီတရားစီရင္ေရးစံနစ္ကို လြတ္လပ္ေစဖို႕လိုပါတယ္၊ တရားသူၾကီးမ်ားက အစိုးရကိုေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေရာ မေၾကာက္ေနရေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႕လိုပါတယ္၊

သမၼတကလဲ တရားသူၾကီးေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အေကာင္းဆုံးအသန္႕ရွင္းဆုံးေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႕လိုပါတယ္၊လႊတ္ေတာ္ကလဲ အေကာင္းဆုံး၊ အသန္႕ရွင္းဆုံး မဟုတ္ရင္ ျငင္းပယ္ႏိုင္တဲ့ အာဏာရွိရပါမယ္၊ လူထုကလဲ တရားသူၾကီးေလာင္းအေပၚ သူတို႕ရဲ့ သေဘာထားအျမင္ကို တင္ျပခြင့္ရွိရပါမယ္၊ ဒီအဆင့္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ခန္႕အပ္ခံရတဲ့ တရားသူၾကီး ဟာ သူ႕ရာထူးတည္ျမဲေရးအတြက္ သမၼတကိုေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေရာ မမွီခိုေနရသင့္ပါဘူး၊ လူထု နဲ႕ လူအခြင့္အေရးေရွ႕ေနအဖြဲ႕ေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြကိုလဲ တရားစီရင္ေရးစံနစ္၊ တရားစီရင္မႈေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနဖို႕ အားေပးသင့္ပါတယ္၊ ဒီလိုမွပဲ က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႕ နီးလာမွာပါ၊

ေလးစားစြာ၊ ေအာင္ဒင္
ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, အေတြးအျမင္, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)