ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ အပိုင္း ၉

February 21, 2013

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၃၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္  အပိုင္း ၉

ေအာင္ဒင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၉) သမၼတ လက္မွတ္မထိုးတဲ့ ဥပေဒမ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႕မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ဥပေဒ အမွတ္ (၂၃)၊ “၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ” နဲ႕ ဥပေဒအမွတ္ (၂၄) “၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ” မ်ားကို ျပင္ဆင္ျပဌန္းခဲ့ပါတယ္၊ ဒီဥပေဒေတြနဲ႕ အတူ နအဖ လက္ထက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ေတြကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္၊ ထူးျခားတာက ဒီဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရဲ့ လက္မွတ္မပါတာပါပဲ၊ ဒီဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ သမၼတထံ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳဖို႕ ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္၊ သမၼတ က လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ျပီး သူ႕ရဲ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ ျပင္ဆင္ရန္ ၁၀ ခ်က္ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကို ဒီဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားဖို႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕မွာ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီလိုနဲ႕ ၈ လၾကာခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ေန႕မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန သမၼတ တင္ျပတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ထဲက ၂ ခ်က္ထဲကိုသာ သမၼတ အဆိုျပဳသလို ျပင္ဆင္ျပီး အတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္ကို သမၼတ လက္မွတ္ထိုးဖို႕ ထပ္မံေပးပို႕ပါတယ္၊ ဒီတၾကိမ္မွာလဲ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႕ ျငင္းဆန္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ ဒီဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုဟာ သမၼတ လက္မွတ္မထိုးေပမည့္ သတ္မွတ္ကာလ ၇ ရက္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႕မွာ တရားဝင္ ဥပေဒ ျဖစ္လာပါတယ္။

အာဏာ ႏွစ္ခု အားျပိဳင္မႈ

ဒီျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ရင္ သမၼတ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိတာ အထင္အရွားပါပဲ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာလဲ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚအားျပိဳင္ေနၾကတာပါ၊ ဒါေပမည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာက လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို မတူတဲ့ ပါတီ ႏွစ္ခုက သီးျခားစီ အုပ္စိုးထားလို႕သာ အားျပိဳင္ၾက၊ သေဘာထားကြဲၾကတာပါ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကို ရီပါတ္ဘလီကန္ ပါတီက လူမ်ားစု နဲ႕ ဦးေဆာင္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီက အမ်ားစုနဲ႕ ဦးေဆာင္ျပီး အိမ္ျဖဴေတာ္မွာေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက သမၼတ အိုဘားမားက ဦးေဆာင္ေနတာမို႕ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရ အာဏာႏွစ္ရပ္ၾကား အားျပိဳင္မႈေတြ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနတာ သဘာဝ က်တယ္ဆိုရမွာပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်ေတာ့ သမၼတ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ အမ်ားစုပါတီ ဟာ တစ္ပါတီထဲ၊ တစ္အုပ္စု ထဲက ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို စိတ္တိုင္းက် အတူတကြ ေရးဆြဲခဲ့ၾကသူေတြမို႕လို႕ သူတို႕ရဲ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈဟာ အထူးပဲ စိတ္ဝင္စား စရာ ေကာင္းလွပါတယ္၊

အေမရိကန္တို႕ ဥပေဒျပဳျခင္း


ဥပေဒ ကိုအတည္ျပဳျခင္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌန္းထားတာက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဟာ လႊတ္ေတာ္က အမ်ားစုေထာက္ခံမဲ နဲ႕ အတည္ျပဳျပီး လက္မွတ္ထိုးဖို႕ ေပးပို႕လာတဲ့ ဥပေဒ ကို (၁) လက္မွတ္ထိုးျပီး အတည္ျပဳ ျပန္ဌန္းႏိုင္ပါတယ္၊ (၂) ဗီတိုအာဏာနဲ႕ ပယ္ခ်ျပီး ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဒီဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႕ ျပန္လည္ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္၊ (၃) ဘာမွမလုပ္ပဲ၊ လက္မွတ္မထိုးပဲ ေနလို႕ရပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ အဲဒီအခ်ိန္ဟာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသက္တမ္းကာလ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒဟာ သမၼတဆီ တင္ျပျပီး ၁၀ ရက္အတြင္းမွာ သမၼတ လက္မွတ္မထိုးေပမည့္ တရားဝင္ ဥပေဒ အျဖစ္အတည္ျဖစ္လာပါတယ္၊ (၄) တကယ္လို႕ အဲဒီ ဥပေဒ သမၼတထံ တင္သြင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားနားတဲ့ ကာလျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သမၼတက လက္မွတ္မထိုးရင္ အဲဒီ ဥပေဒဟာ အတည္မျဖစ္ေတာ့ပါ၊ သမၼတက ဗီတိုအာဏာနဲ႕ ပယ္ခ်ခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ ျပန္လည္မဲခြဲျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ့ သုံးပံု ႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမဲရရင္ သမၼတရဲ့ ဗီတိုအာဏာပ်က္ျပယ္ျပီး ဥပေဒအတည္ ျဖစ္လာပါတယ္၊

ဥပေဒျပဳသူမ်ားထံ ေရာက္ရွိျခင္း 

အေမရိကန္ မွာေတာ့ ဒီလို လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ သမၼတ ၾကား အားျပိဳင္မႈေတြဟာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ဒီမိုကေရစီစံနစ္ရဲ့ အားေကာင္းၾကံ့ခိုင္တဲ့ အသက္႐ႉသံလဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလို အာဏာယနၲယားႏွစ္ခုၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေလ၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ စတုတၳ မဏၰိဳင္ နဲ႕ ပဥၥမ မဏၰိဳင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာ နဲ႕ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ပါတ္သက္ခြင့္ပိုရေလပါပဲ၊

အေမရိကန္ သမၼတ တင္တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္၊ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႕ကြက္သူေတြ မ်ားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတ မႏွစ္သက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေထာက္ခံသူေတြ မ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို သဝဏ္လႊာပို႕ျပီး ကန္႕ကြက္တာတို႕၊ သတင္းစာမွာ ေၾကညာခ်က္ထည့္တာတို႕လုပ္႐ံုေလာက္နဲ႕ သူမလိုခ်င္တဲ့ ဥပေဒကို မတားဆီးႏိုင္သလို သူလိုခ်င္တဲ့ ဥပေဒ ကိုလဲ မဖန္တီးႏိုင္ပါဘူး၊ ဥပေဒျပဳအာဏာဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ လက္ထဲမွာပဲ ရွိတာမို႕ သမၼတအေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေရာက္ရွိစည္းရုံးႏိုင္ဖို႕ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္၊

အေမရိကန္သမၼတရဲ့ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ဆက္ဆံေရးဌာန (Congressional Liaison Office) ဆိုတာ ရွိပါတယ္၊ အဲဒီ ဌာန ကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးတဲ့ အရာရွိေဟာင္းမ်ား နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး သူတို႕က သမၼတ ဥပေဒေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္ (Legislative Agendas) ေတြ ဥပေဒျဖစ္လာေအာင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးရပါတယ္၊ သူတို႕ဟာ ရီပါတ္ဘလီကန္ နဲ႕ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီၾကီးႏွစ္ရပ္စလုံးက လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီဥကၠဌမ်ား၊ အေရးပါသူမ်ား နဲ႕ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ရျပီး အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အားသာခ်က္၊ အားနဲခ်က္၊ အၾကိဳက္၊ စတာေတြကို အေသးစိတ္ ေလ့လာထားၾကသူေတြပါ၊ သမၼတ ရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕ သူတို႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သီးျခားစီ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး သမၼတ ရဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံဖို႕ စည္းရုံးၾကပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႕ စည္းရုံး႐ံုနဲ႕ ေအာင္ျမင္ျပီး တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ခက္ခဲတတ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီလို ခက္ခဲသူေတြကိုေတာ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဖို႕ နီးကပ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ သူတို႕မဲကလဲ သမၼတ အဆိုျပဳခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနျပီ ဆိုရင္ျဖင့္ သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ဖုန္းဆက္ျပီး တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ စည္းရုံးပါေတာ့တယ္၊ ဒီမွာလဲ သူတို႕ရဲ့ မဲရဖို႕အေရးၾကီးေနခ်ိန္မွာ အေပးအယူလုပ္ရတာပါပဲ၊ သမၼတ ရဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ဝန္ၾကီးေနရာ ေပးဖို႕ ကမ္းလွမ္းရတာ တို႕၊ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ရန္ပံုေငြရွာေဖြပြဲမွာ သမၼတ တက္ေရာက္ျပီး စကားေျပာဖို႕ သေဘာတူရတာတို႕၊ အေရးၾကီးႏိုင္ငံတခုခုမွာ သံအမတ္ ရာထူးေပးဖို႕တို႕၊ စသျဖင့္ေပါ့၊

လူထုအားလဲ လိုအပ္ပါသည္၊

အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ အေရးကိစၥမ်ားမွာေတာ့ သမၼတ ရုံးအဖြဲ႕ရဲ့ အားနဲ႕ တင္မလံုေလာက္ေတာ့ပါ၊ မီဒီယာ နဲ႕ လူထုရဲ့ ပါဝင္ပါတ္သက္မႈလိုပါတယ္၊ အခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ႏိုင္ငံတဝွမ္းအေရးတၾကီး ေဆြးေႏြးေနၾကျပီး သမၼတ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္အၾကား အားျပိဳင္ေနတဲ့ အဓိက ျပႆနာၾကီး သုံးခုရွိပါတယ္၊ အဲဒါေတြက (၁) လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး (Gun Control)၊ (၂) ျပည္ပမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားကိစၥ (Illegal Immigrants) နဲ႕ (၃) အစိုးရ၏ ေငြေခ်းခြင့္ ပမာဏတိုးျမႇင့္ေရး (Debt Ceiling) တို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ 

အေမရိကန္မွာ ေသနတ္ေတြကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္၊ သာမန္ ပစၥတို လို လက္နက္ငယ္မ်ားကအစ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္ (Assault Rifle)လို၊ စက္ေသနတ္ (Machine Gun) လို လက္နက္ၾကီးမ်ားအထိပါ၊ ဒီလို လက္နက္ေတြ ေသြးဆာေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ စိတ္မႏွံ႕တဲ့လူေတြ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သူေတြ လက္ထဲေရာက္သြားတဲ့အခါ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာ၊ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အစုလိုက္အျပံုလိုက္သတ္ျဖတ္မႈၾကီးေတြ ျဖစ္ပြါးျပီး အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေလးေတြ အသက္ဆုံးၾကရတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ သမၼတ အိုဘားမား က လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌန္းႏိုင္ဖို႕ကို သူ႕ ဒုတိယသက္တမ္းရဲ့ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတရပ္အျဖစ္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ သိပ္လြယ္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါ၊ အေမရိကန္မွာ အမ်ိဳးသား ႐ိုင္ဖယ္အသင္း (National Rifle Association/NRA) လို အားေကာင္းတဲ့၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္တာကို လက္မခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးေတြက ဒီဥပေဒျဖစ္လာေရးကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ေနပါတယ္၊ အဲဒီ အဖြဲ႕ေတြဟာ ရီပါတ္ဘလီကန္ပါတီ ရဲ့ အခိုင္အမာမဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကတာမို႕၊ ရီပါတ္ဘလီကန္ပါတီ ကိုယ္တိုင္က လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ဖို႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ရပ္တည္တာမို႕ ဒီဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရးဟာ ခရီးၾကမ္းၾကီးကို ျဖတ္သန္းရမွာပါ၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၾကသူေတြကလဲ သန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ျပီလို႕ သိရပါတယ္၊ ဒီပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ အမ်ားစုက မကၠစီကို အပါအဝင္ လက္တင္အေမရိက၊ စပိန္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားက ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ပင္ပန္းဆင္းရဲ ၾကမ္းတမ္းတဲ့အလုပ္ေတြကို လစာနည္းနည္း နဲ႕ လုပ္ေနၾကရတာပါ၊ အေမရိကန္မွာ တရားဝင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာလဲ စပိန္စကားေျပာသူမ်ားက အေတာ္မ်ားတာမို႕ စပိန္စကားဟာ အေမရိကန္မွာ ဒုတိယဘာသာစကား ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ သူတို႕ရဲ့ မဲဆနၵ ဟာလဲ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ မဲေတြ ျဖစ္လာပါတယ္၊ ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စပိန္စကားေျပာျပည္သူမ်ားရဲ့ မဲအမ်ားစု (၈၀%) ကို အိုဘားမား ရခဲ့တယ္လို႕ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္၊ အိုဘားမား ကလဲ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္ စည္းရုံးစဥ္မွာ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိေရး သူဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား တရားဝင္ ျပီး အခြန္ထမ္းတဲ့လူေတြ ျဖစ္လာဖို႕ ဥပေဒတရပ္ျပဌန္းေရးကို ၾကိဳးစားေနပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ ရီပါတ္ဘလီကန္ပါတီ ကလဲ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ စပိန္စကားေျပာသူမ်ားရဲ့ မဲေတြကို စည္းရုံးႏိုင္ဖို႕အတြက္ အိုဘားမားလိုပဲ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူေတြကို တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ေပးဖို႕ သေဘာထားရွိပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ သူတို႕က အိုဘာမား ကို အမ်ိဳးသားလံုျခဳံေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ရင္ အားနည္းသူလို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့လူေတြ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္တာ အိုဘားမားအစိုးရက နယ္စပ္ကို လံုျခဳံေအာင္ မကာကြယ္ႏိုင္လို႕ လို႕ ျပစ္တင္ၾကျပီး နယ္စပ္လုံျခံုေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ေရး ၊ နယ္နမိတ္ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ေရး ကိုပါ ဥပေဒၾကမ္းထဲ ထည့္သြင္းခ်င္ၾကပါတယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ ဒီဥပေဒ ဟာလဲ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ မရွိပါဘူး၊

အစိုးရရဲ့ ေငြေခ်းခြင့္ (Debt Ceiling ) ကန္႕သတ္ခ်က္ကို တိုးျမႇင့္ေရးဟာလဲ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ ျပႆနာၾကီးပါ၊ အစိုးရရဲ့ ေငြေခ်းခြင့္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ဘတ္ဂ်က္၊ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ စာရင္း မွာ ဝင္ေငြက ထြက္ေငြထက္ အဆမတန္ နည္းေနတဲ့ အခါ (Budget Deficit) ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ေငြစကၠဴမ်ား၊ အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ကို ဘယ္ေလာက္ ဆိုျပီး အကန္႕အသတ္နဲ႕ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳတာပါ၊ အစိုးရက အစိုးရအဖြဲ႕အသုံးစားရိတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းလခမ်ား၊ျပည္ပေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္မႈမ်ား အားလုံးကို ဒီ ေငြေခ်းခြင့္ပမာဏက ခြင့္ျပဳသေလာက္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား၊ အာမခံေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေရာင္းရေငြမ်ားနဲ႕ ေပးဆပ္ရပါတယ္၊ သမၼတ ဘြတ္ရွ္ လက္ထက္ကစလို႕ အိုဘားမား ပထမ ေလးႏွစ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္လုံးမွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ဆက္တိုက္ျပခဲ့လို႕ အဲဒီ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပမာဏ က အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမွ မေလာက္ငွေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ့ ေငြေခ်းခြင့္ပမာဏာကို တိုးျမႇင့္ေပးဖို႕ အိုဘားမား က လႊတ္ေတာ္ကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္၊ ရီပါတ္ဘလီကန္ပါတီ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကလဲ ဒီပမာဏကို တိုးျမႇင့္ရင္ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြ၊ ေဒၚလာတန္ဘိုးက်ဆင္းမႈေတြျဖစ္ျပီး စီးပြါးေရးကို ပိုမို ထိခိုက္မွာမို႕ သမၼတကို အစိုးရ အသုံးစားရိတ္ေတြ ေလွ်ာ႕ခ်ဖို႕ ျပန္ျပီးတိုက္တြန္းပါတယ္၊ ဒီျပႆနာဟာလဲ အလြယ္တကူျပီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊

အဲဒီလို ၾကီးမားတဲ့ အၾကပ္အတည္းေတြနဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အၾကိတ္အနယ္ အားျပိဳင္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္သမၼတေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိတာကေတာ့ လူထုၾကားထဲဆင္းျပီး လူထုရဲ့ေထာက္ခံမႈကို ေတာင္းဆိုတာပါပဲ၊ တနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆနၵရွင္မ်ားနဲ႕ လွည့္တိုက္ေပးတာပါပဲ၊ သမၼတ က လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူ ျဖစ္သလို၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလဲ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆနၵနယ္ေျမမ်ားက မဲဆနၵရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာပါ၊ သူတို႕အားလုံး လူထုကို တာဝန္ခံရတာပါ၊ ဒီေတာ့ အိုဘားမား ဆိုရင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြကို အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ဖိတ္ျပီး ဒီအေရးၾကီး ကိစၥေတြကို တင္ျပတယ္၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ အသံကို နားေထာင္တယ္၊ အၾကံေတာင္းတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒီလူထုအဖြဲ႕အစည္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဆက္လက္ ဖိအားေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုတယ္၊ ပညာရွင္ေတြကို သတင္းစာေတြမွာ ေဆာင္းပါးေတြေရးျပီး ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြကို ဖိအားေပးေစတယ္၊

သူကိုယ္တိုင္လဲ မဲရဖို႕ အေရးၾကီးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ မဲဆနၵနယ္ေတြ ကို ေရာက္ေအာင္သြားျပီး၊ မဲဆနၵရွင္ေတြကို သူ႕အဆိုျပဳခ်က္ကို ရွင္းျပတယ္၊ သူတို႕ရဲ့ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဖိအားေပးဖို႕ေတာင္းဆိုတယ္၊ ဒီလိုနဲ႕ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရရဲ့ ဥပေဒေရးရာ အားျပိဳင္မႈမွာ လူထုဟာ အေရးပါတဲ့ အဆုံးအျဖတ္ေပးသူေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္၊

ျမန္မာ႕နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဥပေဒျပဳျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့သမၼတနဲ႕လႊတ္ေတာ္အားျပိဳင္မႈမွာသမၼတကလဲသဝဏ္လႊာပို႕၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာကလြဲရင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးတာ၊ပညာရွင္ေတြနဲ႕လူထုအားကိုယူတာ နည္းေသးတယ္လို႕ ျမင္မိပါတယ္။ (သိပ္မၾကာခင္ကေလးကေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီး သမၼတက ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတယ္လို႕ သတင္းေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ အစိုးရမႀကိဳက္တာေတြကို ေျပာႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆသူေတြကို စကားေျပာခြင့္မေပးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ မေက်မနပ္ ေ၀ဖန္သံတခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ေပၚခဲ့တာ သတိထားမိပါတယ္။)လႊတ္ေတာ္ကလဲ ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပဌန္းရာမွာ လူထုအသံနားေထာင္တာ၊ မဲဆနၵရွင္ေတြကို ရွင္းျပတာမ်ိဳး မေတြ႕ရေသးပါဘူး၊ တကယ္ေတာ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌန္းအတည္ျပဳတယ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ကံၾကမၼာနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥပါ၊ ဥပေဒတစ္ခု ျပဌန္းအတည္ျပဳျပီးတာနဲ႕ ျပန္ဖ်က္ဖို႕ အင္မတန္ ခက္တဲ့အျပင္ အဲဒီ ဥပေဒကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ေလးစားလိုက္နာရတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ မျပည့္စံုတဲ့၊ မလိုအပ္တဲ့၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နဲ႕ မညီညြတ္တဲ့၊ လူထုအက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ ဆန္႕က်င္တဲ့၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို စြက္ဖက္တဲ့ ဥပေဒေတြ မျပဌန္း၊ အတည္မျပဳၾကဖို႕ လႊတ္ေတာ္ ေရာ၊ သမၼတေရာ ပိုျပီး အားစိုက္ထုတ္ဖို႕လိုပါတယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူထုရဲ့ ပါဝင္ပါတ္သက္ခြင့္ကိုလဲ တိုးျမႇင့္ေပးဖို႕လိုပါတယ္၊

ေအာင္ဒင္
ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)