ေရးခဲ႔မိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား (၁၇)

February 23, 2013

အုုန္းႏုုိင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃
● အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာညီလာခံ
ဒီလေတြအတြင္းမွာ ေက်းရြာနဲ႔ ရပ္ကြက္ညီလာခံမ်ားနဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံလုပ္ဖို႔ ဌာနခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားလာပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စု ညီလာ ခံဆိုတာ   သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စုေတြအတြင္းက အဖြဲ႔၀င္ေတြကို  ေက်းရြာအလိုက္  စည္းေ၀းပြဲေတြလုပ္ျပီး  ျမိဳ႕နယ္ညီလာခံကိုယ္စား လွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရတယ္။ အဲဒီ ေက်းရြာနဲ႔ရပ္ကြက္က ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တခါ ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံေခၚျပီး  ေနာက္တဆင္႔  ညီလာခံ (ဥပမာ-  တိုင္းညီလာခံ)  အတြက္ကို္ယ္စားလွယ္ေတြ ေရြး။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ညီလာခံၾကီး  က်င္းပျပီးဒီမိုကေရစီက်က်  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြ၊ ဗဟိုေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔စည္းၾကဖို႔ ဦးတည္တာ ပါပဲ။
လက္ေတြ ႔မွာေတာ့   မ၀တေတြရဲ႕ အကန္႔အသတ္ေတြ   ေၾကာင္႔အခက္အခဲေတြ  အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိမယ္။ ဒါကို  ပဲခူးတိုင္း စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီ၀င္  ဦးသိန္းလြင္လာေတာ့ က်ေနာ္ေျပာျပပါတယ္။ ရပ္ေက်းညီလာခံေတြကို  ဒီအခ်ိန္လုပ္ရတာ အခက္အခဲရွိျပီး (၂/၈၈)  နဲ႔ လြတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔က မလြယ္ဘူး။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုစီမွာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရတာ အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ညီ လာခံလုပ္ရင္   ရပ္ေက်းအုပ္စုတစုက   ကို္ယ္စားလွယ္ အနည္းအမ်ားအလိုက္ သံုးေယာက္ကေန  ဆယ္ေယာက္အထိရွိမယ္ဆိုေတာ့   ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျခာက္ေယာက္ထား။ တျမိဳ႕နယ္လံုးမွာ  ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးဆယ္ေက်ာ္  ဆိုေတာ့လူ (၃၀၀) ေက်ာ္တက္မယ့္ ညီ လာခံကို  (၂ /၈၈) နဲ႔ ဘယ္လိုလြတ္ေအာင္လုပ္မလဲ။ ဒါကို  မျဖစ္မေန ဇြတ္တိုးျပီးရင္ဆိုင္ရမွာပါ။
ဒီလို ေျပာေတာ့    ဦးသိန္းလြင္ကျပန္ေျပာပါတယ္..။”ဆရာၾကီးတို ႔  ၿမိဳ႕နယ္က  ျပသနာမရွိပါဘူး..။အေရးအခင္း ကတည္းက   ဆရာၾကီးက  ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္လာခဲ႔တာ..။အစကလည္း ဆရာၾကီး  လုပ္ခဲ႔ကိုင္ခဲ႔ဖူးေတာ့  ေျပလည္တယ္..။တျခားေနရာေတြမွာကဒီလိုမဟုတ္ဘူး..။အထူးသျဖင္႔  ရန္ကုန္ဧရိယာမွာ  မ်ိဳးခ်စ္ၾကီးေတြကအကြက္ေစ႔ေစ႔   ေနရာဦးထားတယ္..။ ေအာက္ေျခက  ေရြးတာဆိုရင္သူတို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ႔  ေအာက္ေျခက  ေရြးမယ္႔စနစ္ကို  သူတို႔က  အၾကီးအက်ယ္ကန္႔ကြက္ေနတယ္..။အဲဒီေတာ့  တဖက္က  ညီလာခံလုပ္တဲ႔အတြက္  အႏၱရာယ္ၾကီးသလို  ညီလာခံမလုပ္ျဖစ္ရင္လည္း  အထဲမွာျဖစ္လာမယ္႔ အႏၱရာယ္က   ပိုျပီးၾကီးတယ္လို ႔  ေျပာပါတယ္..။(သူေျပာတာ  မွန္လိုက္ေလျခင္း  လို႔  အခု  စာေရးေနခ်ိန္မွာ  ေသေသခ်ာခ်ာ  သေဘာေပါက္သြားပါျပီ)
ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာ  ဖြဲ႔စည္းေရး နဲ႔  ညီလာခံမ်ားလုပ္ဖို႔  ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြမွာ  ျမိဳ႔နယ္ညီလာခံတက္ေ၇ာက္ဖို႔   ပုဂိဳလ္မ်ားကို   ေအာက္ေျခရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာကေရြးခ်ယ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျပင္  ဗဟိုက  သတ္မွတ္ေပးတဲ့ တိုက္ရိုက္ျမိဳ႔နယ္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆိုျပီး(၁)ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း စည္းရံုးေရး အဖြဲ ႔နဲ႔ အရံအဖြဲ႔၀င္မ်ား(၂) ဗဟိုလုပ္ငန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားနဲ႔အရန္အဖြဲ႔၀င္မ်ား(၃) အဖြဲ႔ ႔ခ်ဳပ္လူငယ္(၄) အလုပ္သမား(၅)ေတာင္သူလယ္သမား(၆) အမ်ိဳးသမီးစတဲ ႔  အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ဗဟိုစည္းရံုးေရး အဖြဲ ႔၀င္မ်ား ဆိုျပီးသတ္မ်တ္ထားပါတယ္..။အဲဒီလို  ဗဟိုက  ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ ႔  ျမိဳ႔နယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ  ေအာက္ေျခက  ဘယ္လိုမွ  တက္လာနိုင္မယ္႔သူေတြ   မဟုတ္ပဲ  မိုးက်ေရႊကိုယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပဲ ျဖစ္မွာပါ..။
ဒါေပမယ္႔   အဲဒီေလာက္ကေတာ့   ရွိေစေတာ့  ..။ဗဟိုက  သူတို႔လူေတြ  ပါေအာင္ထည္႔တတ္သားပဲ ..လို႔ေျပာရမွာေပါ႔..။ဒါေပမယ္႔  ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္ေတြ  က်ေတာ့ထည္႔မစဥ္းစားျပန္ပါဘူး..။သူတို႔ေတြကိုသက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက  ေအာက္ေျခမွာ  အေရြးခံရေအာင္မလုပ္နိုင္ဘူးလား..ဆိုေတာ့။က်ေနာ္တို႔  ၿမိဳ႕နယ္မွာ  မလုပ္နိုင္ပါဘူးလို႔ဘဲ  ေျပာရမယ္..။အတင္း  မပါ   ပါေအာင္  လုပ္ရင္
ေအာက္ေျခရပ္ကြက္နဲ ႔  ေက်းရြာေတြက  အထင္ေသးခံရမွာေပါ႔..။
က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္  စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ ႔စည္းစဥ္ကတည္းက   ကာလအေျခအေနအရ   ၿမိဳ႕ေပၚ(၁၂)ရပ္ကြက္က  လူေတြနဲ႔ ခ်ည္း   ဖြဲ ႔စည္းထားတာပါ..။တခ်ိဳ႔ ရပ္ကြက္က  ဆို  ၿမိဳ႕နယ္စည္းမွာတင္  (၅)ေယာက္  ေလာက္ပါတယ္..။အဲဒီ ရပ္ကြက္မွာ  ျမိဳ႔နယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္  (၅)ေယာက္ပဲ  ရမွာဆိုရင္  က်ေနာ္တို႔က (၅)ေယာက္စလံုး  ရေအာင္   ေအာက္ေျခကို  ဇြတ္က်ေအာင္လုပ္ယူရမွာပါ..။ဒီေတာ့က်ေနာ္႔  အေနနဲ႔   ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီကို  ဒီကိစၥခ်ျပရတယ္..။အထက္က  အဖြဲ ႔အစည္းေတြမွာ  ပါတယ္ဆိုတဲ႔..မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြကိုေတာင္   တိုက္ရိုက္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္  သတ္မွတ္ေပးရမယ္ဆိုရင္   ကိုယ္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ  တကယ္ထိထိစပ္စပ္   လုပ္ေနတ႔ဲ သူေတြကိုလည္းတိုက္ရိုက္ညီလာ ခံကိုယ္စားလွယ္သတ္မွတ္ေပးသင္႔တယ္  လို ႔  ၿမိဳ႕နယ္စည္းေကာ္မတီက  ဆံုးျဖတ္တယ္..။ဒါကိုဗဟိုကို  တင္ျပရမယ္လို႔လည္းဆံုးျဖတ္တယ္..။ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီက  ဗဟိုကို  သံသယရွိလာပါတယ္..။ဗဟိုက  သူတို႔လူေတြ  ပါေအာင္  လုပ္ဖို႔က်   သိတတ္ျပီး  ျမိဳ႔နယ္အဆင္႔က်ေတာ့  မ်က္ႏွာလြဲ  ခဲပစ္  လုပ္ပါလား..။ဒီအတိုင္းသာဆိုရင္ေရွ ႔ေရွာက္  ေတြ ႔ရမယ္ ႔  အဆင္႔ေတြမွာလည္း   ဗဟိုက  သူတို႔သာေနရာ၀င္ယူဖို႔   ၾကိဳးစားၾကမယ္႔ပံုပဲ  လို႔သံသယ  ၀င္လာပါတယ္..။ဒါဟာ  သဘာ၀က်တဲ ႔  သံသယပါ..။ဒီလို  သံသယမ်ိဳးကိုေျဖေဖ်ာက္ပစ္ဖို ႔  က်ေနာ္  မၾကိဳးစားပါ..။ဒါဟာ  မွန္မွန္ကန္ကန္ေ ၀ဖန္ျပီးမွ  ျဖစ္တဲ့ သံသယပဲ..။ဒါမ်ိဳးကိုေတာ့  ျဖစ္လာေအာင္ေအာက္ေျခကို   စည္းရံုးပညာေပးရမယ္လို႔  က်ေနာ္  သေဘာေပါက္ပါတယ္..။ဒါဟာဗဟိုဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထား  မဟုတ္ဘူး  လို႔  က်ေနာ္  ရိုးရိုးသားသားယံုၾကည္ပါတယ္..။
တိုင္းဦးစီး  အဖြဲ ႔က   ဦးျမေလးတို႔လာေတာ့က်ေနာ္တို႔က  အက်ိဳးနဲ ႔ အေၾကာင္းနဲ ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပလိုက္ေတာ့   သူတို႔လည္း  သူတို႔ လုပ္ရပ္အတြက္  နဲနဲေတာ့ရွက္ကိုးရွက္ကန္း  ျဖစ္ျပီး  လက္ခံသြားပါတယ္..။ဒီကိစၥကို  တိုင္းက  စာနဲ႔ ေပနဲ ႔ ေတာ့  မထြက္ပါဘူး..။က်ေနာ္တို႔
တင္ျပတဲ့ အတိုင္းပဲ  ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ဦးျမေလးက  ႏွုတ္ကတိေပးသြားပါတယ္..။က်ေနာ္ကလည္း  က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႔နယ္စည္းေကာ္မတီရဲ႕   ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ ႔ တင္ျပခ်က္ကို   စာနဲ႔ ေရးတင္ျပီး   စာနဲ႔ပဲ  ျပန္ၾကားဖို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္..။ေနာက္ေတာ့လည္း  ညီလာခံကိစၥေတြ  ပ်က္သြားလို ႔  ျပသနာ  မျဖစ္ေတာ့ပါ.။ ေလာေလာဆည္ေတာ့  ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာဖြဲ ႔စည္းေရး နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲေတြ  လွည္႔ျပီးဆင္းရျပန္တာေပါ႔..။
ေမလကုန္ကာနီး   ေရာက္လာေတာ့  ပဲခူးတိုင္း ျမိဳ႔နယ္ေပါင္းစံု  အစည္းအေ၀းက်င္းပေရးအတြက္   ႏွိဳးေဆာ္ခ်က္  ထြက္လာပါတယ္..။အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္အတြင္းမွာ  ဒါဟာ  ပထမဆံုးတိုင္းညီလာခံ  လို႔ေခၚနိုင္ပါတယ္..။ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက  အစည္းအေ၀း တက္ဖို႔
အတြက္  လူေရြးခ်ယ္မွဳ ပံုစံေတြ အဓိက  ထားျပီး  ေဆြးေႏြးရမယ္႔  အခ်က္ေတြညႊန္ၾကားလာပါတယ္..။
ဇြန္လ (၁)ရက္ေန ႔မွာေတာ့   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို   သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္..။ဥပေဒ ရက္စြဲကေတာ့  (၃၁.၅.၈၉)ပါ..။ေယဘူယ်  အားျဖင္႔ ေတာ့ဥပေဒမွာ အဂၤ ါ  ေတာ္ေတာ္စံုတယ္လို ႔ေတာ့  ေျပာရမွာပါ..။ဒါေပမယ္႔ ေသေသခ်ာခ်ာ  စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည္႔ရင္ေတာ့    လိုတာပိုတာေတြ ရွိေနပါတယ္..။အဓိက  လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႔တာ၀န္ပါ..။ဘာလုပ္ရမယ္႔  ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္လဲ..။ဒါ   မပါပါဘူး..။ေနာက္တခ်က္က  ျပည္သူ ႔လႊတ္ေတာ္ကိုဘယ္အခ်ိန္မွာ  ဘယ္သူက  ေခၚယူဖြဲ ႔စည္းေပးမယ္  ဆိုတာလည္း  မပါဘူး..။ဒါက  လိုအပ္ခ်က္ပါ..။မလိုအပ္တာေတြထည္႔ထားတာလည္း  ရွိပါေသးတယ္..။အခန္း(၅) ပုဒ္မ(၁၀) မွာ  ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင္႔  မရွိေစရမဲ ႔သူမ်ားထဲမွာ  အပိုဒ္(င) နိုင္ငံျခားအစိုးရဧ။္  ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို  ခံယူေစာင္႔ေရွာက္ရိုေသသူမ်ား၊
(သို႔မဟုတ္) ထို အစိုးရဧ။္  နိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား၊ (သို႔မဟုတ္)  ထိုအစိုးရဧ။္  လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္းနိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္းခံစားေန၇ေသာ  အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ ေက်းဇူးခံစားခြင္႔မ်ားကိုခံစားနိုင္ခြင္႔ ရွိသူမ်ား  ဆိုတဲ့ အပိုဒ္က  လိုရင္လိုသလို   ဆြဲယူနိုင္ေအာင္  ထည္႔ထားတဲ ႔   အပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္..။ဒီဟာကို  ၁၉၄၇ခုႏွစ္  ဥပေဒမွာလည္း  ပါလို႔ထည္႔ထားတာ လို ႔  ဆိုပါတယ္..။၁၉၄၇ ခုႏွစ္  က  ျဗိတိသွွ် အစိုးရလက္ေအာက္က  လြတ္ေျမာက္ဖို႔  ဆြဲတဲ့ဥပေဒပါ..။ျဗိတိသွ် ေတြ နဲ ႔ေရာေရာေထြးေထြး  ရွိေနေသးတဲ ႔   ကာလမို႔  ထည္႔ထားတာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္..။
၁၉၇၄ခုႏွစ္  ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္  လမ္းစဥ္ပါတီ က  ဦးေဆာင္ေရးဆြဲတဲ႔ဥပေဒမွာေတာင္  မပါေတာ့ပါဘူး..။၁၉၇၄  ဥပေဒမွာရွင္းရွင္းကေလးဘဲ..။ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ ခြင္႔ မရွိသူမ်ားဆိုတဲ႔  ေအာက္မွာ..
(က) သာသနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား
(ခ) စိတ္ေပါ႔သြပ္ေနသည္ဟု  သက္ဆိုင္ရာဥပေဒက  ျပဌာန္းထားသည္႔ အတိုင္းသတ္မွတ္ခံေနရသူမ်ား
(ဂ) ျပစ္မွဳတခုခု  ေၾကာင္ ႔  ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ား
(ဃ) မိဘႏွစ္ဦးစလံုးေသာ္လည္းေကာင္း  ၊မိဘ ႏွစ္ဦးအနက္မွ  တစ္ဦးသည္လည္းေကာင္း  နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ခဲ႔ျပီး နိုင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းခံယူျခင္း  မျပဳမီေမြးဖြြါးျပီး  ဥပေဒအရ  နိုင္ငံသား ျဖစ္သူမ်ား   (င)နိုင္ငံေတာ္ကို  သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မွဳျဖင္႔  ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံခဲ႔ရသူမ်ား
ဒါပါဘဲ..။
အခု ဥပေဒက်မွ  (က)  ကစျပီး  (စ်) အထိကိုးခ်က္ေတာင္ပါတယ္..။ဒါဟာ မလိုအပ္ပဲ တမင္  ထည္႔ထားတာပါ..။တျခားဥပေဒအခ်က္အလက္ေတြကို  က်ေနာ္ ႔ အေနနဲ ႔  သိပ္ေျပာစရာ မရွိပါ..။ဥပေဒၾကမ္းကို  ျပင္ဆင္ခ်က္  ေပးပါဆိုတံုး ကတည္းက   ဒါဟာ  မလိုအပ္ဘူး  ဆိုတာေရးျပီး ပို႔ခဲ ႔ပါေသးတယ္..။
 ပဲခူးတိုင္း ညီလာခံ
ဇြန္လထဲက်ေတာ့   တိုင္းစည္းရံုးေရး အဖြဲ ႔၀င္တခ်ိဳ ႔ကၿမိဳ႕နယ္စု (သို႔မဟုတ္) ခရိုင္  အစည္းအေ၀းမ်ား  ၾကိဳတင္လုပ္ပါတယ္..။တကယ္႔ တိုင္းညီလာခံၾကီး မွာ  ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေအာင္  ၾကိဳတင္စီစဥ္မွဳ ေပါ ႔..။ဇြန္လ(၅)ရက္ ေန႔  ျပည္ၿမိဳ႕မွာ  ၿမိဳ႕နယ္စု  အစည္းအေ၀းက်င္းပပါတယ္…။တိုင္းက  ဦးနိုင္ဦးနဲ ႔  ဦးသိန္းလြင္တို ႔လာၾကတယ္..။ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ကလည္း  တက္ေရာက္ၾကျပီး  ေပါက္ေခါင္းနဲ ႔သဲကုန္းကေတာ့  ျပင္းထန္ပါတယ္..။
စစ္အာဏာရွင္  စနစ္ကို  တန္ဖိုးေပးျပီး  တိုက္ရမယ္ လို႔ဆိုပါတယ္..။တန္ဖိုးေပးျပီး  တိုက္ရမယ္  ဆိုတဲ ႔ေ၀ါဟာရ  ဟာ  ဗကပ  ရဲ႕  ေ၀ါဟာရလို ႔   ယူဆလို႔  ရပါတယ္..။ရန္ငါ  ျပတ္ရမယ္ဆိုတာကေတာ့   ဗကပ စကားလံုးအစစ္ပဲ..။ဒီ အသံုးကို   ေပါက္ေခါင္းက  သံုးပါတယ္..။က်ေနာ္က
ဒီမိုကေရစီမွာ ရန္ငါ  ျပတ္ရမယ္  ဆိုတဲ ႔  သေဘာထား  မရွိဘူးလို႔  ခံယူပါတယ္..။ဒါေပမယ္ ႔  ျငင္းခံုမေနခ်င္ပါဘူး..။တခ်ိဳ ႔က   အစည္းအေ၀းေတြမွာ စကားလံုး ဆီသုတ္ေျပာတဲ ႔အေျပာမ်ိဳးေတြ  ေျပာခ်င္ၾကတယ္..။တကယ္ေတာ့  ဒါဟာ  အႏၱရာယ္ ၾကီးပါတယ္.။
ဒါေပမယ္ ႔  ဒီအစည္းအေ၀းမွာေတာ့  နားေထာင္ေနရံုက  လြဲလို ႔  ဆရာၾကီးသြားလုပ္လို ႔ ဘယ္ျဖစ္ပါ႔မလဲ..။တိုင္းက  လူေတြ  ထိန္းၾကေပါ ႔..။
(၁၀.၆.၈၉) ေန ႔မွာေတာ့  ပဲခူးတိုင္း (၂၈)ၿမိဳ႕နယ္   ျမိဳ႔နယ္စံု  အစည္းအေ၀းကို  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ျခံထဲက  အေဆာက္အဦ  တခုမွာ က်င္းပပါတယ္..။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေတာ႔   အစည္းအေ၀းမတက္ပါ..။နိုင္ငံျခား သတင္းစာဆရာေတြ နဲ႔  ေတြ ႔ေနတယ္ လို ႔သိရပါတယ္..။က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္က  က်ေနာ္နဲ႔ဦးျမင္ ႔သိန္း  တက္ပါတယ္..။ဥကၠဌ  ဦးတင္ဦးက  အဖြင္ ႔မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ  မၾကာခင္က န၀တ  က  ထုတ္ခဲ႔တဲ႔ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ား  မွတ္ပံုတင္  ကိစၥ  အေၾကာင္းပါပါတယ္.။ဗဟိုမွတ္ပံုတင္ အဖြဲ ႔  ညႊန္ၾကားခ်က ္ (၃၈)ပါ..။
ဒီ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ  ထုတ္ေ၀ေနတဲ ႔  သတင္းစာ  သတင္းလႊာ၊သတင္းစဥ္  ၊စာေစာင္၊ဂ်ာနယ္တို႔ဟာ  မွတ္ပံုတင္  ေလွ်ာက္ရမယ္..။နိုင္ငံေရး  အဖြဲ ႔မ်ားအေနနဲ႔လည္းစာေစာင္ေတြ၊သတင္းလႊာေတြ ၊ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ခ်င္ရင္  မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ရမယ္..။ဘယ္ပံုႏွိပ္ တိုက္မွာ ရိုက္မယ္  ဆိုတာလည္း  ပါရမယ္..ဆိုတဲ ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ..။ဒါဟာ အဓိက  အားျဖင္႔  သတင္းလႊာေတြ  အပတ္စဥ္ ထုတ္ေနတဲ႔အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ကို  ၾကပ္လိုက္တာပါပဲ..။ဦးတင္ဦး မိန္႔ခြန္းမွာ  ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို စတင္ျပဳလုပ္စဥ္က  သူဟာ  မဆလ၀န္ၾကီး  တဦးအေနနဲ ႔  ပါခဲ႔လို ႔ဒီညႊန္ၾကားခ်က္မွာ  ကင္းလြတ္ခ်က္ရွိတယ္..။အဓိက သေဘာက  ဘယ္လို  စသျဖင္႔ရွင္းျပသြားတာပါ..။
ေနာက္  ဦးကိုယုက  ပဲခူးတိုင္းစည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံအေနနဲ႔   ဧည္႔ခံၾကိဳဆိုေရး ကိစၥမ်ားအေၾကာင္းအားနည္းခ်က္  ရွိရင္   သီးခံဖို႔..၊သူ႔ထံုးစံအတိုင္း   ဟာသေႏွာလိုက္ခပ္ေထ႔ေထ႔ လုပ္လိုက္ ေျပာသြားပါတယ္..။
ေနာက္  ဦးစိုးသိမ္း (ေမာင္၀ံသ)  က   တိုင္းစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ  အဖြဲ ႔ရ႔ဲ   နိုင္ငံေရး  အစီရင္ခံစာ  တင္သြင္းပါတယ္..။ဦးကိုယု မိန္႔ခြန္းမွာေရာ
 ဦးစိုးသိန္းရဲ႕  နိုင္ငံေရး  အစီရင္ခံစာမွာပါ  နိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြၾကပ္တည္းလာေနပံု   ၊  အေထြေထြ  အတြင္းေရးမွဴး ရဲ႕  စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္မွာ  စစ္တပ္အခ်ိဳ ႔ဟာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း  ရန္လိုတဲ ႔ အမူအယာေတြ  ျပေနတာထည္႔ေျပာသြားပါတယ္..။ဦးစိုးသိမ္းရဲ႕ နိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာဟာ  တကယ္ေတာ့  န၀တကို  တိတိက်က်  ဖြင္႔ထုတ္တိုက္ခိုက္လိုက္တာပါပဲ..။အာဏာသိမ္းတံုးက  ခဏပဲ တာ၀န္ယူမယ္  ။ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးမယ္..။ ပါတီစံု ဖြဲ ႔ခြင္ ႔ေပးျပီး  ၾကားေနမယ္လို ႔  ေျပာေပမယ္ ႔ ျပည္သူက  တခဲတနက္  ေထာက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ႔  ႏွိပ္ကြပ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လုပ္တယ္..။အေထြေထြ  အတြင္းေရးမွဴး ရဲ႕   စည္းရံုးေရး ခရီးေတြကိုစစ္တပ္က  စစ္ကားၾကီး စစ္ကားငယ္လက္နက္ ကိုင္ ေပါင္းစံု နဲ ႔  လိုက္  ေႏွာင္႔ယွက္တယ္..။စုရံုးလာတဲ ႔ျပည္သူေတြကို  ၇ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီး တယ္..။
(၂/၈၈) (၈/၈၈) ဆိုတဲ ႔ အမိန္႔ ေၾကာ္ညာစာေတြ ထုပ္ျပီး  ပိတ္ပင္ပံုေတြ။တာ၀န္ၾကီး (၄)ရပ္ကို  ေဆာင္ရြက္မယ္  ဆိုျပီး  နိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတေတြကို  အေပါစားခ်ေရာင္းတာ၊ ျပည္သူေတြကိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ ႔ ေငြေကာက္ခံတာၿမိဳ႕အသီးသီးမွာ  ရပ္ကြက္ေတြ ဖ်က္ျပီး  လူေတြကို  ၿမိဳ႕ျပင္ ရႊံ ႔ေတာဗြက္ေတာကို ထုတ္ပစ္တာ..။လူငယ္ေတြရဲ႕အက်င္ ႔စာရိိတၱ ပ်က္ျပားေအာင္  ကပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ သရုပ္ပ်က္ စတိတ္ရွိဳးေတြ ၊ေလာင္းကစား၀ိုင္းေတြ ဖြင္႔တာ..။စသျဖင္ ႔  န၀တ   ရဲ႕  ပါးစပ္က တမ်ိဳးေျပာ၊ လုပ္ေတာ့  မတရားလုပ္ပံုေတြကို  ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း  ဖြင္႔ခ်အစီရင္ခံ  လိုက္ပါတယ္..။
ဒီလို အစီရင္ခံစာမ်ိဳး တင္သြင္းသည္ အထိ  နိုင္ငံေရးအရွိန္က  တက္လာတာမွာလည္း အေၾကာင္းက  ရွိတယ္..။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕
(၇.၆.၈၉) ေန ႔  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲစာေစာင္ရ ဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုးမွာက အမ်ား ျပည္သူ  သေဘာမတူတဲ့ အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ် တာ၀န္အရ  ဖီဆန္ၾက    ဆိုတဲ ႔ လွဳ ံေဆာ္ခ်က္စာတမ္းကပါေနျပီပဲ..။ေနာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရဲ႕  အစီရင္ခံခ်က္ေတြ ေပါ ႔..။အဲဒီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚသေဘာထား၊ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင္႔လွစ္ေရးအေပၚ သေဘာထား ၊ရပ္/ေက်း  ညီလာခံမ်ား အေျခအေနနဲ ႔  ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံက်င္းပဖို ႔  နည္းလမ္းရွာရန္ ၊လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ အေပၚသေဘာထား၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ ႔ဖြဲ ႔စည္းေရး၊ စတာေတြကို အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ႔  ေဆြးေႏြး ၾကေပမယ္ ႔  ေယဘူယ်  ကြဲလြဲခ်က္ မရွိပဲ  ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံမ်ား ျပီးရင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ တိုင္းညီလာခံ  ထပ္မံ က်င္းပရန္နဲ ႔  လာမယ္ ႔ ဆဲဗင္းဇူလိုင္  ေန႔ေတြ၊  အာဇာနည္ ေန႔ နဲ ႔ ရွစ္ေလးလံုး  ေန႔မ်ား  က်င္းပေရးကို  စနစ္ တက် ျပဳလုပ္ရန္ ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြ ခ်ျပီး  ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္  ဘဲ ျပီးဆံုးခဲ ႔ပါတယ္..။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, အုန္းႏိုင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္