ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ထိုက္တန္ေလ်ာ္ညီတဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား

March 14, 2013

မင္းမ်ဳိး၀င္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
မတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၃
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာပါ။ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္၊ ရာစုႏွစ္ ၀က္ေက်ာ္ အေမွာင္ေခတ္ထဲမွာျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြရဲ႕ ဥေဏွာက္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အယူအဆေတြကလည္း အေမွာင္ဖုံးေနခဲ့ၾကရတာပါ။ အခု မၾကာေသးခင္ကမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြအတြက္လည္း ဥေဏွာက္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အယူအဆေတြ အလင္းရဖို႔ ၊ အျမင္ရွင္းဖို႔၊ အေတြးေခၚေတြျမင့္မားဖို႔၊ အယူအဆေတြဆန္းသစ္ဖို႔ လမ္းစပြင့္လာေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေတြ ႀကဳံေတြ႔ေနရတာေတာ့အမွန္ပါ။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါတိုင္း ဒီလိုအခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကို အနည္းနဲ႔အမ်ားႀကံဳေတြ႕ၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒီလို ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါေတြမွာႏိုင္ငံတကာမွာ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူလူတု၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဥပေဒႏွင့္ အညီေနထိုင္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြဟာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေတြနဲ႔ ပါ၀င္ကူညီေျဖရွင္းၾကတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနဆဲမွာ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြက ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရးအတြက္  စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစေပမဲ့၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစတာေတာ့ အမွန္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကို စမ္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ႕လက္က်န္အေမြဆိုးေတြပါ။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အေမွာင္ဖုံးခဲ့ရတဲ့၊ ၀ါဒမႈိင္းမိခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ စနစ္ေဟာင္းရဲ႕ အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အေမွာင္ေခတ္ရဲ႕စရုိက္ဆိုးေတြ၊ အေတြးအေခၚဆိုးေတြ၊ အျပဳအမူဆိုးေတြကိုျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ အားလုံးစုစည္းညီၫြတ္စြာ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။နယ္ေျမမတူ၊ ဘာသာမတူ လူမ်ဳိးစုကြဲျပားမႈေတြၾကား  ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ၊ အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈပ်က္ျပား ေစေသာ အျပဳအမူေတြ၊ တုန္႔ျပန္မႈေတြ၊ ေရွာင္ရွားရမယ္။ နယ္ေျမေဒသကိုလိုက္ၿပီး၊အသားအေရာင္ကိုလိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ အဝတ္အစားကို လုိက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ မတူညီေသာ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို လိုက္ၿပီး ခြဲျခားမႈေတြေရွာင္ရွားရမယ္။ အမုန္းတရားကိုတိုးပြားေစတဲ့ ၊ေဒါသကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ဝါဒျဖန္႕စာေတြ၊ပံုေတြ၊အသံလႊင့္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခားမယူရ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္မဆက္ဆံရ စတဲ့အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြကေန ကင္းလြတ္ၾကရမယ္။
လူသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ေမြးရာပါလူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ ျပဳရမယ္။ကမၻာေပၚမွာရွိရွိသမွ်လူသားေတြဟာ တစ္မိတစ္ဖတည္းက ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံး တပုံစံတည္း၊ တေထရာတည္း တေသြမတိမ္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံရပါမယ္။ အေရာင္အေသြးအစုံ၊ အမ်ဳိးအႏြယ္အဖုံဖုံရွိမယ္။ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ၊ ဓေလ့စရုိက္ေတြ၊ အျပဳအမူေတြ၊ ၀ါဒလမ္းစဥ္ေတြ၊ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြ မတူကြဲျပားမႈေတြေတာ့ရွိမွာပါပဲ။
ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရာဇာတိ နယ္ေျမေဒသပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မတူတာ၊ ဘာသာမတူတာ၊ လူမ်ဳိးမတူတာ၊ အသားအေရာင္မတူတာ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆမတူတာ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္မတူတာ၊ အရည္အခ်င္းမတူတာ၊ လူတန္းစားမတူတာေတြရွိသလို လိင္ကြဲျပားတာ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကြဲျပားတာ၊ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ကြဲျပားတာ၊အမူအက်င့္ကြဲျပားတာေတြရွိၾကစၿမဲပါ။
အဲဒီမတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၿပီး၊ အေပၚယံသြင္ျပင္လကၡဏာေတြကိုၾကည့္ၿပီး ခြဲျခားမႈ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈ၊ ေစာ္ကားမႈ၊ က်ဳးေက်ာ္ရန္လိုမႈ၊ မုန္းတီးမႈေတြမထားဘဲ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၊ လူသားျဖစ္တည္မႈ၊ လူ႔ဗီဇအေျခခံကို အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားၿပီး လူသားမ်ဳိးႏြယ္တိုင္းကို အားလုံးတန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္၊ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈခံယူပိုင္ခြင့္ေတြေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။
မတူကြဲျပားျခာနားမႈေတြေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္၊အဖြဲ႕အစည္း၊ အုပ္စုတစ္ခုခုကို သာေစနာေစတဲ့ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေတြကိုေရွာင္ရွားရပါမယ္။ နယ္ေျမေဒသေပါင္းစုံက ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံနဲ႔ ရင္းနီးကၽြမ္း၀င္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးၾကရပါမယ္။ မတူကြဲျပားျခာနားမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ႔ သေဘာသဘာ၀ေတြကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးရပါမယ္။ ဘာသာအယူ၀ါဒတစ္ခုခုရဲ႕ ဓေလ့၊ အယူအဆကလႊမ္းမိုးလိုမႈေတြကို ေရွာင္ရွားရမယ္။ အမုန္းတရားနဲ႕ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။
ဘာသာအယူ၀ါဒေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္းစုံနဲ႔ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ စည္းစည္းလုံးလုံးေနထိုင္ႏိုင္မဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ထူေထာင္ရပါမယ္။
လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ ႏွိမ့္ခ်မႈကို စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး လူတိုင္းမွာ တူညီစြာ ေမြးရာပါ တည္ရွိလာတဲ့ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ အားလံုးတန္းတူညီမွ် ေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ယဥ္ေက်းတဲ့ ေခတ္သစ္ကမၻာရဲ႕ မတူကြဲျပားမႈသေဘာတရားေတြကို လက္သင့္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ထိုက္တန္ေလ်ာ္ညီတဲ့ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမယ္။ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကိုျပင္ၾကရ မယ္။
ဒီမိုကေရစီကိုအသြင္ကူးေျပာင္းေနတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔၊ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကင္းေ၀းဖို႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ေတြနဲ႔ ပါ၀င္ကူညီေျဖရွင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြ၊ အသားေရာင္ခြဲျခားမႈေတြ ပေပ်ာက္သြားၿပီး အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႕နားလည္မႈေတြ တိုးပြားလာတဲ့ တစ္ေန႔မွာေတာ့  ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြကင္းေ၀းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္၊ လူ႔အစုအဖဲြ႕ အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။        ။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္