သမုိင္းတေကြ႕မွ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)

April 19, 2013

သန္း၀င္းလႈိင္
ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၃
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ခ႐ိုင္၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္တပင္ေက်း႐ြာ၌ အဖ ဦးဖိုးေမာင္၊ အမိ ေဒၚေငြပင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ အမည္ရင္းမွာ ကိုထြန္းခင္ျဖစ္သည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သခင္ထြန္းခင္ျဖစ္လာသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား ဗိုလ္အမည္ခံယူရာတြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြျဖစ္လာသည္။

ငယ္စဥ္က ေ႐ႊေတာင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း၌ စတင္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ ယင္းေက်ာင္းမွ စတုတၳတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ပညာသင္ၾကား၍ သတၱမတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ သီဟိုဠ္ (ယခုသီရိလကၤာ) ႏုိင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕႐ွိ ဂ်က္ဖနာဟိႏၵဴေကာလိပ္ (Jaffna Hindu College) တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ဴနီယာကင္းဘရစ္ (Junior Cambridge) တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ၀င္ေရာက္၍ နုိင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ျပည္ခ႐ိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံမွေန၍ သခင္ထြန္းခင္အား တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခု ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္  ညီလာခံတြင္ ဌာနခ်ဳပ္၏ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခါ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ဗစိန္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ ေစလႊတ္သည့္ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ စတုတၳအသုတ္ႏွင့္အတူ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တစ္ရက္တြင္ ကိုရိယုမာ႐ူးသေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ႐ွန္ဟိုင္းသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ႐ွန္ဟိုင္းမွ ေလယာဥ္ပံ်ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က်ဴ႐ွဴကၽြန္း နဂါစကီၿမိဳ႕အနီး႐ွိ ေရတပ္စခန္းသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တိုက်ိဳမွ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ထိုင္၀မ္ကၽြန္းတြင္ စစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္တန္း တက္ေရာက္စဥ္ ဂ်ပန္အညမ္မွာ နာကာမူရာဟီတို႐ွိ (Nakamura Hitoshi) ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား ဗိုလ္အမည္ခံယူရာတြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း မခ်ီတက္မီ ျပည္တြင္းသူပုန္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပံုပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဂ်ပန္တပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မွာၾကားလုိက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ စစ္ပညာသင္တန္းေပးျခင္း၊ စစ္လက္နက္ငယ္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည္။

ဘီအိုင္ေအ ေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဘီအိုင္ေအတပ္မေတာ္ ဖ်က္သိမ္း၍ ဘီဒီေအ ေခၚ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ ဗိုလ္ႀကီးရာထူးျဖင့္ ရန္ကုန္စစ္႐ုံးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပ်ဥ္းမနားစစ္႐ုံးခ်ဳပ္ တပ္ရင္း (၄)၊ ပဲခူးစံျပတပ္ရင္း၊ စစ္၀န္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ တုိင္းအမွတ္ (၄) (ပဲခူး၊ ေ႐ႊက်င္၊ သထံု) တြင္ ဒုတိယစစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ေတာ္လွန္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္၍ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခါ သန္႔႐ွင္းဖဆပလ အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သန္႔႐ွင္းဖဆပလ အမတ္ေဟာင္းအျဖစ္ ပခုကၠဴအေ႐ွ႕ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ၀င္ေရာက္အေ႐ြးခံရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၂ အထိ ပါလီမန္အတြင္း၀န္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြသည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕ေန ဦးဘိုးဆင္၊ ေဒၚႏွင္းေ၀တို႔၏ သမီးႀကီး ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရာ သားေမာင္သိန္း၀င္း၊ ကိုကိုေအာင္၊ ေမာင္ရဲျမင့္ေဆြ၊ ယခု ဘုန္းႀကီး၀တ္ေနေသာ ဦးနာရဒ၊ သမီးခင္ျမတ္သူေဆြ ႏွင့္ သားေထြး မ်ိဳးျမင့္ေဆြတို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ျမင့္ေဆြသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၏ အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း’ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ေနာက္ဆံုးက႑၌ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ (ပထမအဆင့္) တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေလသည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္းႏွင့္ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္း၀င္း + ေဒၚၾကင္ၾကင္၊ ဦးကိုကိုေအာင္၊ ဦးရဲျမင့္ေဆြ + ေဒၚမို႔မို႔၊ ဘုန္းႀကီး ဦးနာရဒ၊ ေဒၚခင္ျမတ္သူေဆြ + ဦးစိုးပိုင္၀င္း၊ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေဆြ တို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ၾကြင္းက်န္ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ပင္သုႆာန္၌ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ထားသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား, သန္း၀င္းလႈိင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္