ကယ္ပါတုိင္းက ဟုိင္းနဲ႔ ဟယ္လို (သို႔မဟုတ္) မင္းၾတားႀကီး၏ ႏုိ႔ဆီခြက္စီမံကိန္း

April 21, 2013

ကယ္ပါတုိင္းသား
ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၃
သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္း – လုိင္လုဏ္

ယခုအခါသမယသည္ကား ကယ္ပါတုိင္းသားတို႔ ဟုိင္းဟုိ္င္း ဟယ္လုိဟယ္လိုမ်ား မိုက္ရုိင္းခ်င္တို္င္းမိုက္ရိုင္း၊ ထြားက်ဳိင္းခ်င္တိုင္းထြားက်ဳိင္းေနသည့္ အခ်ိန္အခါႀကီး ျဖစ္ေခ်ေပေတာ့သည္တမံု႔။ တဟုိင္းဟုိင္းႏွင့္ အင္တာနက္၌ ျမင္ရာအက္ဒ္၍ ထင္ရာခ်က္ေနၾကေလၿပီ။

ႏို႔ဆီခြက္တလံုးဆီကိုင္၍ ဟယ္လိုဟယ္လိုႏွင့္ ဘယ္ကိုရယ္မဟုတ္၊ ဘယ္လိုရယ္မဟုတ္ ႏႈတ္ေဇာင္းထက္ေနၾကေပၿပီ။ ယခုအခါ မင္းၾတားႀကီး၏ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္း ဆိုေသာအသံေတာ္ႀကီး ျပည္လံုးသိမ့္သိမ့္ တုန္ေတာ္မူေတာ့မည္တည္း။

အင္တာနက္ဆိုသဟာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ကယ္ပါတုိ႔ကိုကၽြန္ျပဳထားေသာ ဟုိးတိုးတက္လွပါသည္ဆိုေသာ စိနတိုင္းသား ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သခင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ကယ္ပါတို႔ကို အားက်ေငးေမာ့ ရွီေဖာ့လုပ္ေနရေပေခ်ၿပီ။ သို႔ေပေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ပင္ ကြန္နက္ရွင္ဆုိသဟာခ်င္းေတာ့ ျမင္းက်ဳိးႏွင့္က်ည္ဆံရထားၿပိဳင္ေျပးရသလို အေႏွးမွာသရဖူေဆာင္းထားေနေပေခ်ေသးသည္တကား။

ကယ္ပါတုိ႔တိုင္္းႀကီးကား က်ဳိင္းၿပီးရင္းက်ဳိင္းေနေပျပန္ေတာ့ရာ ယခုႏို႔ဆီခြက္ေခတ္ႀကီးသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွဂ်ဳိကုတ္ပိုင္ရွင္တို႔ထိ၊ ကုမၸဏီႀကီးမွသည္ အေၾကာ္တဲထိ၊ လႊတ္ေတာ္မွသည္ထန္းရည္ဆို္င္ထိ ေရာက္ရွိသြားေပေတာ့မည္။

ကယ္ပါတိုင္း၌ တရံေရာအခါကမွစကာ ယခုထိပင္ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေလာ္ႀကီးႏွင့္ ဟစ္ေအာ္၍ “ ဟယ္လို ဟယ္လုိ ရြာေတာင္ပိုင္းက မဂြက္ေထာ္၊ခင္ဗ်ားရဲ႕မေလးေရာက္လင္ေတာ္ဆီမွ ဖုန္းလာေနပါတယ္ “ ဟုလွမ္းေခၚၿပီးသကာလတဖက္ရြာမွလည္း ယင္းသိို႔ပင္ ေလာ္ႀကီးႏွင့္ “ ဟယ္လုိ ဟယ္လို” ဟုအသံျပဳေလေသာအခါ “ အားလံုးေနေကာင္းၾကလား “ တဲ့့၊ “ အငယ္ေကာင္ေတာ့ခ်ဴခ်ာတယ္ “ တဲ့၊ “ ေဆးခန္းမျပဘူးလား “ တဲ့၊ “ ေဆးခန္းကႏွစ္ရြာေက်ာ္မွာဆိုေတာ့ ေရမန္းတုိက္ ထားတယ္ “ တဲ့့၊ “ အေမ့ကိုသတိရတဲ့အေၾကာင္းေျပာေပးပါ ” တဲ့၊ “ အင္းအင္း “ တဲ့ စသျဖင့္ ႏွစ္ရြာသိ၊သံုးရြာသိ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရသည့္ ကမၻာ့ရွားပါးယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ သြားေပေတာ့မည္။ ယင္းသုိ႔ ေလာ္ႏွင့္ ေဆာ္ရသည္ကားတရံေရာအခါက ဆက္သြယ္ေရး၌ ဘီလူးေမာင့္ေၾကာင့္ ေထာင့္ေနေသာဟူ၏၊

ယခုဘုရင္မင္းၾတားႀကီးကုိယ္ေတာ္တိုင္ ကယ္ပါေတြလူေနမႈၾကြေဇာင္းေဇာင္းျဖစ္ေစရန္ မဟာကရုဏာေတာ္ထားသျဖင့္ ဘီလူးကိုအစြယ္ ခ်ဳိးကာ သူ႔လက္စြဲေတာ္သန္လ်က္ျဖင့္ ေလာ္ေခတ္ကို ခုတ္ဖ်က္ေတာ့မည္ဟူ၏။

“ဤေနရာတြင္ ဖုန္းလိုင္းမိသည္ “ ဟု အိမ္တဝိုင္းထဲမွာပင္ ဟုိနားတကြက္ သည္နားတကြက္၊ ထံုးကြက္ထားရေသာ လိုင္းဆြဲအားတို႔ႏွင့္္ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္မည္သုိ႔ ဟယ္လိုရေအာင္လုပ္ေလမည္ကိုလည္း ကယ္ပါတုိင္းသားမ်ားအထူးစိတ္ဝင္စားေနေပေခ်ေသးသည္။

သို႔ေပတမို႔၊ ကယ္ပါတိုင္းတြင္ ယင္းႏို႔ဆီခြက္ျပႆနာကား အမႈိက္မွသည္ျပႆာဒ္မီးေလာင္ေတာ့မည့္ ကိန္းဆိုိက္ေနေပၿပီ။အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္း ႀကိတ္ႀကိတ္ ႀကိတ္ႀကိတ္ႏွင့္ ျပႆနာေတြ တရိပ္ရိပ္တက္လာေပၿပီ။ယခုမင္းၾတားႀကီး၏သမဆိုင္မွတဆင့္ေပးမည့္ ႏို႔ဆီခြက္သည္ တအိ္မ္ေထာင္မွတခြက္သာ ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟူ၏။ မိသားစုတုိင္းလည္း တအိမ္ေထာင္မျဖစ္ၾကရကားပံုစံ၁၀ ဆိုသဟာျပ၍ ထုတ္ရမည္ဆိုေသာအခါ ခက္ေနၾကေပၿပီ။ အခ်ဳိ႕လည္း အႏွီရြာ၊ဤရြာ၊ ထုိရြာမွလႊဲ၍ ဘယ္မွမေရာက္ဖူးမွန္းသိေပသည့္ ရြာသားမွန္ေၾကာင္းသူႀကီးဆီေလွ်ာက္လႊာေတာ္တင္ၾကရ၊ ၿပီးရင္ ပံုစံ ၁၀ ဆိုသဟာလုပ္ဖုိ႔စုိင္းျပင္းၾကရသည္။

အိမ္မွာ အထုိင္ဖုန္းလုပ္ထားမည္၊ မထားႏိုင္ ငါခါးငါခ်ိပ္မည္၊ကၽြန္ေတာ့္ခါးမွာခ်ိပ္မည္၊ ကၽြန္မခါးခ်ိပ္မည္၊ သားခ်ိပ္မည္၊သမီးခ်ိပ္မည္၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသားသူေတြႏွင့္မဆိုင္စသျဖင့္ မိသားစုတြင္းအက္ေၾကာင္းႀကီးလည္း ထင္လာေခ်ၿပီ။ ႏုိ႔ဆီခြက္မန္ခုတ္ေနၾကေပၿပီ။

မင္းၾတားႀကီးသည္ တအိမ္ေထာင္ကို ဖုန္းတလံုးႏွင့္ျပႆနာဆယ္ခုေပးလုိက္သည္ႏွင့္တူေနေပေခ်ေတာ့သည္တကား။ပံုစံ ၁၀ ႏွင့္ ဆက္ စပ္ပတ္သက္သူ၊ ပံုစံ ၁၀ ကိုင္တုိ႔ကား ေခြးဒံေပါက္ေတြ႔သ ကဲ့သို႔တည္း။မိတၱဴဆိုင္မ်ားဆိုသဟာ ေလတခြ်န္ခြ်န္ႏွင့္ တြန္ခ်င္တုိင္းတြန္ ကခ်င္တိိုင္းက အေမာက္ကေလးတသသလုပ္ေနၾကေပေတာ့သည္။ကယ္ပါမွာေမြး၊ ကယ္ပါေသြးအျပည့္၊ ကယ္ပါေျမေန၊ ကယ္ပါေရ ေသာက္၊ ကပ္ပါတပ္မေတာ္၏ ကၽြန္သေဘာက္မ်ားကား အျခားတပါးမွလာေသာတရုတ္ကုလားမ်ားကဲ့သုိ႔ မွတ္ပံုတင္ႏွစ္ခုသံုးခု ကိုင္ဖုိ႔ထား၊တခုေတာင္မရွိၾကသည္မို႔ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴျပဖုိ႔လည္း ခက္ေနၾကျပန္ေခ်ေသးသည္။

ရျပန္လွ်င္လည္း ၁၅ ရက္အတြင္းမွအစျပဳ၍ ဟုတ္ေသာ္ရွိ၊ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ဟယ္လိုိဟယ္လိုလုပ္ေနရမည္၊ လစဥ္လတို္င္း နိစၥပတ္ဝတ္အေနႏွင့္ အၿမဲဟယ္လုိရမည္၊မလုပ္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ထားမည္ဟူ၏။

မင္းၾတားႀကီး၏ႏုိ႔ဆီခြက္စီမံကိန္းသည္ ငတို႔အတြက္မဟုတ္ေခ်တကားဟုညည္းထြားလာၾကကုန္ၿပီ။ ပိုဆိုးသည္ကား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားေပတည္း။

ကယ္ပါတုိင္းဘာသာေရွ႕ေရးကား ရင္ေလးဖြယ္အတိျဖစ္ေနေခ်ၿပီတည္း။တခ်ဳိ႕ဘုန္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္ႀကီးမ်ား မေတြးရဲေသာ္လည္းငယ္ရြယ္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားကား ေအာက္ပါအတိုင္းစဥ္းစားခန္းဖြင့္ေနၾကေပၿပီ။ႏုိ႔ဆီခြက္တလုံးရဖုိ႔ အရင္ဆံုး လူထြက္၊ ထုိမွေနာက္တြင္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳ။ ထုိမွေနာက္၌ တအိုးတအိမ္ထူၿပီးသကာလပံုစံ ၁၀ ေလွ်ာက္ထား။ သို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေသာအခါမွႏို႔ဆီခြက္တလံုးရရန္အတြက္ သူႀကီးဆီ ေလွ်ာက္လႊာေတာ္ဆက္ရေပေတာ့မည္ဟူ၏။

သို႔မွသာ၊ မဟုတ္လုိ႔ကေတာ့ “ ဘယ္ေသာအခါမွ ဖုန္းနဲ႔ကိုယ္ နီးရပါ့မယ္ေမာင္ၾကံရြယ္ နတ္ပန္းထက္ပင္ ခူးရခက္ေသးတယ္ ”  ျဖစ္ေနေခ် ေတာ့မည္တကား။ ကယ္ေတာ္မူၾကပါခင္ဗ်ား …..


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သေရာ္စာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments