ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၈)

January 5, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၈)

 ေအာင္ဒင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃

 အပိုင္း (၄၈) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၈၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာနိမ့္က်ေနတဲ့ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႕ အစိုးရနဲ႕ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေနၾကတာ ၾကားသိရပါတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေရး ပံုသြင္းဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့၊ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္စြာရွာေဖြစူးစမ္းေလ့လာသင္ယူခြင့္ေတြကို ကန္႕သတ္ထားတဲ့ ဆရာဗဟိုျပဳ ပညာေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႕ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္လည္း ျပင္ဆင္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္တာ၊ ျပင္ဆင္ဖို႕အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္တာကို အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားနဲ႕ ကမၻာ႕အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးျမႇင့္တင္မႈကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေနၾကတာ ဝမ္းသာစရာေကာင္းလွပါတယ္၊

ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္တာနဲ႕ အတူယွဥ္တြဲစဥ္းစားရမွာက ပညာတတ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားက ဘြဲ႕ရပညာတတ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးျပီး အဲဒီ ပညာတတ္ေတြကို ျပည္တြင္းမွာ တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးရွိေအာင္ အသုံးမခ်ႏိုင္ရင္၊ ဒီပညာတတ္ေတြအတြက္ ျပည္တြင္းမွာ လံုေလာက္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ထိုက္တန္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ မဖန္တီးေပးႏိုင္ရင္၊ ဒီပညာတတ္ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ေရာက္ရွိသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္လည္း အစိုးရ႒ာနေတြမွာ သူတို႕နဲ႕ ထိုက္တန္တဲ့ လစာနဲ႕ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးမေပးႏိုင္ရင္ ဒီပညာတတ္ေတြဟာ အစိုးရထံမွာ ႏိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အမႈထမ္းဖို႕ထက္ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမႈထမ္းဖို႕ပဲ ဦးစားေပးၾကမွာျဖစ္ျပီး အစိုးရ႒ာနမ်ားမွာ ပညာတတ္၊ ကြၽမ္းက်င္သူအေရအတြက္ နည္းသထက္နည္းလာမဲ့ အေျခအေနရွိပါလိမ့္မယ္၊

ေနာက္အေရးၾကီးတာက ဒီ ပညာတတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္တန္ဘိုးထားသလဲ ဆိုတာပါ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘြဲ့ရပညာတတ္မ်ားရဲ့ ရင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က သူတို႕ကို တန္ဘိုးထားတယ္၊ သူတို႕တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးလိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္မွသာလ်င္ တိုးတက္ျမင့္မားတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ခံုမင္တပ္မက္ပါလိမ့္မယ္၊ စာေမးပြဲအဆင့္ဆင့္ကို ၾကိဳးစားျဖတ္သန္းပါလိမ့္မယ္၊ သူတို႕တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို တိုင္းျပည္အတြက္ ျပန္လည္အသုံးခ်ခ်င္စိတ္ရွိပါလိမ့္မယ္၊

# အံ့ဩတုန္လႈပ္မိေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းမ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွာ “အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံး၊ ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း” ဆိုတာကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ က်ေနာ္႕စိတ္ထဲ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာတတ္ေတြအေပၚ ႏွိမ့္ခ်လွခ်ည္လားလို႕လည္း ခံစားမိပါတယ္၊ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလိုပါ၊

ဒီေၾကညာခ်က္နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးမွာ ခန္႕အပ္မည့္ ဝန္ထမ္းရာထူးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒုတိယဦးစီးမႉး (၂၇) ေနရာ၊ ဒုတိယဦးစီးမႉး (ကြန္ပ်ဴတာ) (၆၉) ေနရာ၊ ဒုတိယဦးစီးမႉး (ေငြစာရင္း) (၃) ေနရာ နဲ႕ အငယ္တန္းစာေရး (၂၉) ေနရာ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒုတိယဦးစီးမႉးရာထူးမ်ားက လစာႏႈံး (၇၉၀၀၀ိ-၁၀၀၀-၈၄၀၀၀ိ) ျဖစ္္ပါတယ္၊ အငယ္တန္းစာေရးရာထူးက လစာႏႈံး (၆၇၀၀၀ိ-၁၀၀၀-၇၂၀၀၀ိ) ျဖစ္ပါတယ္၊

အံ့ဩရတာက အဆိုပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒုတိယဦးစီးမႉးရာထူးအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းက ပါရဂူဘြဲ့ (Ph.D) နဲ႕ မဟာဘြဲ့မ်ား (မဟာဝိဇၨာ၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာသိပံၸ၊ မဟာဥပေဒ၊ မဟာစီးပြါးေရး) ျဖစ္ပါတယ္၊ အငယ္တန္းစာေရးရာထူးအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းက ဝိဇၨာဘြဲ့၊ သိပံၸဘြဲ့၊ ဥပေဒဘြဲ့၊ စီးပြါးေရးဘြဲ့၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပံၸဘြဲ့ စတဲ့ ဘြဲ့တစ္ခုခုရရပါမယ္၊ ဒီပညာအရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႕ မကိုက္ညီရင္ ဒီရာထူးမ်ားကို ေလွ်ာက္ခြင့္မရွိပါ၊ 

 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးတို႕ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအတူတူျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီရာထူးမ်ား၊ လစာမ်ားနဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္ရုံး သုံးခုစလုံးမွာ အတူတူပဲျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၊

က်ေနာ္ နားလည္သေလာက္ ဒုတိယဦးစီးမႉးဆိုတာ ဒုတိယရဲအုပ္၊ ဒုတိယ ေထာင္မႉး၊ ဒုတိယ စံုစမ္းေရးမႉး စတဲ့ ရာထူးမ်ားလို အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနတစ္ခုရဲ့ အရာရွိရာထူးအဆင့္ဆင့္မွာ အနိမ့္ဆုံးနဲ႕ အေျခခံအက်ဆုံးရာထူး (Entry Position) ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီရာထူးရဲ့အထက္မွာ ဦးစီးမႉး၊ ဒုလက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမႉး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ ရာထူးေတြအမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္၊ ဒီလို အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ရာထူးအတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းကို ပါရဂူဘြဲ့၊ မဟာဘြဲ့ လို႕ သတ္မွတ္ထားတာဟာျဖင့္ ပညာတတ္ေတြကို ႏွိမ့္ခ်တာ၊ ပညာေရးကို တန္ဘိုးမထားတာ ျဖစ္ေနပါတယ္၊

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ အေျခခံပညာကို သူငယ္တန္းကေန ဆယ္တန္းအထိ အနည္းဆုံး (၁၁) ႏွစ္၊ ပထမဘြဲ့ရဖို႕ (၄) ႏွစ္၊ ဘြဲ့ရျပီး အရည္အခ်င္းမီလို႕ မဟာဘြဲ့ ဆက္တက္ခြင့္ရရင္ အနည္းဆုံး (၄) ႏွစ္၊ မဟာဘြဲ့ရျပီး အရည္အခ်င္းမီမွ ပါရဂူဘြဲ့ ဆက္တက္ခြင့္ရျပီး ပါရဂူဘြဲ့ရတဲ့ အထိ ေနာက္ထပ္ (၄) ႏွစ္ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရတာပါ၊ ပါရဂူဘြဲ့ရတဲ့ အထိ အနည္းဆုံး (၂၃) ႏွစ္၊ မဟာဘြဲ့ရတဲ့အထိ အနည္းဆုံး (၁၉) ႏွစ္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရျပီး ေက်ာင္းစားရိတ္အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားလည္း သုံးစြဲခဲ့ရတာပါ၊ အဲဒီေလာက္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးနဲ႕ အရည္အေသြးေတြကို အသုံးျပဳျပီး မဟာဘြဲ့၊ ပါရဂူဘြဲ့ ရရွိျပီးတဲ့အခါမွ သူတို႕ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တာက အထက္တန္းစာေရးထက္ တစ္ဆင့္ပဲျမင့္တဲ့ အနိမ့္ဆုံးအရာရွိအဆင့္ဆိုေတာ့ သူတို႕ရင္းႏွီးခဲ့ရသမွ်နဲ႕ ဘယ္လိုမွ ထိုက္တန္တယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ပါ၊

တစ္ခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံး ဒုတိယဦးစီးမႉးရာထူးရဲ့ လစာ (က်ပ္ ခုႏွစ္ေသာင္းကိုးေထာင္- ၁၀၀၀- က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္) ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ လစာ(က်ပ္ ရွစ္ေသာင္း-၁၀၀၀-က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းငါးေထာင္) နဲ႕ အတူတူေလာက္ပဲရွိပါတယ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ဘြဲ့ရတပ္ၾကပ္ၾကီးေတြရွိေပမည့္  သာမာန္အားျဖင့္တပ္ၾကပ္ၾကီးျဖစ္ဖို႕ ဘြဲ့ရစရာမလိုပါ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ့ အရာရွိအဆင့္ဆင့္မွာ အနိမ့္ဆုံးနဲ႕ အေျခခံအက်ဆုံး ရာထူးက ဒုတိယဗိုလ္ျဖစ္ျပီး လစာ က်ပ္ တစ္သိန္းေလးေသာင္း ရပါတယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးက ဒုဦးစီးမႉးလစာထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ပိုမ်ားေပမည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဒုတိယဗိုလ္ရာထူးအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံး ဒုဦးစီးမႉးလို မဟာဘြဲ့၊ ပါရဂူဘြဲ့ ရစရာမလိုပါ၊ ဝိဇၨာဘြဲ့၊ သိပံၸဘြဲ့၊ ဘြဲ့တစ္ခုရရင္ လံုေလာက္ပါတယ္၊

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံး အငယ္တန္းစာေရးလစာျဖစ္တဲ့ (က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္-၁၀၀၀-က်ပ္-ခုႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္) ဟာ တပ္မေတာ္ တပ္ၾကပ္လစာ (က်ပ္ ၆၈၀၀၀-၁၀၀၀-က်ပ္ ခုႏွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္) နဲ႕ အတူတူေလာက္ရွိပါတယ္၊  ဒါေပမည့္ တပ္မေတာ္က တပ္ၾကပ္တစ္ေယာက္အဖို႕ ဝိဇၨာဘြဲ့၊ သိပံၸဘြဲ့၊ ဘြဲ့တစ္ခုခုရစရာမလိုအပ္ပါ၊

# ပုဂၢလိကရာထူးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္လီမိတက္ (United Amara Bank Ltd.) ကအလုပ္ေခၚတဲ့ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္ပါတယ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာ (၃) မွာ ပါဝင္ပါတယ္၊ ရန္ကုန္ရုံးခြဲအတြက္ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာ၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ရာထူးမ်ား၊လစ္လပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး မဟာဘြဲ့ရရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္၊ ပါရဂူဘြဲ့ရဖို႕ မလိုပါ၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားအတြက္ အၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ လက္ေထာက္ၾကီးၾကပ္ေရးမႉး ရာထူးမ်ားလစ္လပ္ေၾကာင္းေၾကညာပါတယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းကို ဘြဲ့တစ္ခုခုရရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္၊ မဟာဘြဲ့ရစရာမလိုပါ၊ လစာမ်ားကို မေဖာ္ျပထားေပ၊မည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကေပးမည့္ လစာမ်ားထက္ ပိုမ်ားမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါ၊ အျခားပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အတူတူပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊

# ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေနရာက စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အားစိုက္ထုတ္ျပီး ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေနတယ္ ဆိုေပမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပညာေရးစနစ္ကို တန္ဘိုးထားဖို႕လည္း အေရးၾကီးပါတယ္၊ တကၠသိုလ္တက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေနရာက စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ 

တကၠသိုလ္မွာ ေလးႏွစ္ၾကာပညာသင္ယူလို႕ ႐ိုး႐ိုးဘြဲ့တစ္ခုရေတာ့လည္း အစိုးရ႒ာနတစ္ခုမွာ သူေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တာက အငယ္တန္းစာေရးအဆင့္မွ်သာ၊ သူကအရမ္းကိုေတာ္ျပီး သူ႕မိဘေတြကလည္း ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္လို႕ ေနာက္ထပ္ ေလးႏွစ္ေက်ာင္းဆက္တက္ျပီး မဟာဘြဲ့ရ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ထပ္ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာင္းဆက္တက္ျပီး ပါရဂူဘြဲ့ရရင္ေတာင္မွ အစိုးရ႒ာနမွာ သူေလွ်ာက္ႏိုင္တာက ဒုတိယဦးစီးမႉးဆိုတဲ့ အနိမ့္ဆုံးရာထူး၊ တပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ လစာနဲ႕ အတူတူေလာက္ရွိတဲ့ အလုပ္၊ ဒီေက်ာင္းသားအတြက္ သူသင္ေနရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို တန္ဘိုးထားစရာ အေၾကာင္းရွိမယ္ မထင္ပါ၊ တစ္ဘက္မွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သမၼတလစာ က်ပ္သိန္း ငါးဆယ္၊ ဒုသမၼတလစာ က်ပ္ သိန္းေလးဆယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လစာ က်ပ္ ၃၅ သိန္း၊ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒နဲ႕ ဝန္ၾကီး က်ပ္သိန္းသုံးဆယ္၊ ဒုဝန္ၾကီးလစာ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ လစာ က်ပ္ သုံးသိန္း (မၾကာခင္ က်ပ္ ေျခာက္သိန္းျဖစ္လာႏိုင္ေသး)၊ သူျမင္ေတြ႕ေနရတာက မမွ်တမႈေတြပါ၊

ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႕သင္ၾကားေနရတဲ့ ပညာေရးစနစ္အေပၚမွာ ယံုၾကည္အားထားမႈ၊ သူတို႕ရဲ့ အနာဂတ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္မႈ မရွိေတာ့ရင္ ပညာေရးကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္နဲ႕ ရပ္ျပီး လူ႕ေလာကၾကီးထဲ ပညာမျပည့္မစံုနဲ႕ တိုးေဝွ႕ဝင္ေရာက္ရင္း အနာဂတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးတတ္ပါတယ္၊ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားၾကသူမ်ားမွာလည္း ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ကုန္ခန္းျပီး သာမာန္ဘြဲ့တစ္ခုခုရရုံနဲ႕ပဲ ေက်နပ္လိုက္ၾကပါတယ္၊ ဘြဲ့ရျပီးေတာ့လည္း ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ျမင့္မားျပီး လစာနည္းတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဘဝထက္ သဘာဝက်တဲ့ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ လစာျမင့္မားတဲ့ ပုဂၢလိကအလုပ္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္မယ္၊ အခ်ိဳ႕လည္း အျခားႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ခြါျပီး အခြင့္အေရး ရွာေဖြၾကပါလိမ့္မယ္၊

ပါရဂူဘြဲ့၊ မဟာဘြဲ့ဆိုတာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ပညာေရးအရ ၾကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈပါ၊ ဘြဲ့ရသူတိုင္း မဟာတန္း ဆက္တက္ခြင့္မရွိပဲ အရည္အခ်င္းမီမွ မဟာတန္းတက္ခြင့္ရွိတာပါ၊ မဟာတန္းတက္သူတိုင္းလည္း မဟာဘြဲ့မရပါ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမွပဲ မဟာဘြဲ့ရတာပါ၊ မဟာဘြဲ့ရတိုင္းလည္း ပါရဂူတန္းဆက္တက္ခြင့္မရႏိုင္ပါ၊ အရည္အခ်င္းမီမွ ဆက္တက္ခြင့္ရျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီမွ ပါရဂူဘြဲ့ရတာပါ၊ ဒီလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆင့္ဆင့္ၾကိဳးစားျဖတ္သန္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မဟာဘြဲ့ရမ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ့ရသူမ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တပ္မေတာ္က တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ လစာနဲ႕ ညီမွ်တဲ့ ဒုဦးစီးမႉးရာထူးအတြက္ ဖိတ္ေခၚတာဟာ ဒီပညာတတ္ေတြရဲ့ ၾကိဳးစားျဖတ္သန္းခဲ့ရသမွ်ကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုပါ၊ အေကာင္းဆုံးကို လိုခ်င္တာ သဘာဝက်ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ အေကာင္းဆုံးကို ေစ်းအျမင့္ဆုံးေပးမွ ရမွာပါ၊ ဒီလို မဟာဘြဲ့ရေတြ၊ ပါရဂူဘြဲ့ရေတြကို ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြက ပိုျပီးျမင့္မားတဲ့ ရာထူး၊ ပိုျပီးမ်ားျပားတဲ့ လစာေတြနဲ႕ ဖိတ္ေခၚၾကမွာပါ၊

# ပညာေရးလည္း ျမႇင့္၊ ပညာတတ္ကိုလည္း ေလးစား၊

ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေနတာကို ျမႇင့္တင္႐ံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္က ပညာတတ္ေတြကို အေလးထား၊ ေလးစားဖို႕လည္းလိုပါတယ္၊ သူတို႕သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာမ်ားကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးရမွာပါ၊ အေကာင္းဆုံးေသာ ပညာရွင္ေတြကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕အျပိဳင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အျမင့္ဆုံးလစာ၊ အခြင့္အေရးေတြေပးျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ယနၱရားကို အေကာင္းဆုံးအေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ စည္းရုံးရမွာပါ၊ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ျဖင့္ ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္မထင္ပါ၊

ေလးစားစြာ၊

ေအာင္ဒင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

One Response to ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၈)

  1. Zarni Gyi on January 5, 2014 at 7:30 am

    ဟုတ္ပါတယ္။ ဒုဗိုလ္လစာ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ဆို ဗိုလ္ၾကီးလစာေလာက္ေတာ့ ေပးသင့္ပါတယ္။
    ေဒါက္တာဘြဲရ လစာ ၇၉၀၀၀ က်ပ္ လစာနဲေပမဲ့ – ေလွ်ာက္တဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိမွာပါ။ လက္ရွိျမန္မာျပည္မွာ ရာထူး၊အာဏာနဲ႔ ပိုက္ဆံရွာႏိုင္တယ္..ဆိုတဲ့စရိုက္ဆိုးရွိဆဲပါ။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္မစားဖို႕ စား၊ဝတ္၊ေန စရိတ္ေတာ့ အစိုးရက အစီစဥ္ရွိမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

    ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာရင္းကိုင္ လူငယ္မ်ားဆို လစာ ၃သိန္းအထက္ ညွိရပါတယ္။ အဂၤလပ္စကားတတ္သူ ပိုရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားျပန္လူငယ္မ်ား ၁၀သိန္းအထက္ ရပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

ဒီလိုု ေၾကာ္ျငာခ်င္သလား

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)