အစိုးရက အရင္းႏွီးမရွိေသးသူ လူငယ္မ်ား၏ SME စီးပြားေရးမတည္ေငြေပးျခင္း

January 7, 2014
၀တ္မႈန္ (စင္ကာပူ)
ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၄

 

♦ ျမန္မာ PR,Citizen မ်ားႏွင့္တြဲျပီး စင္ကာပူအစိုးရထံမွ ေထာက္ပံေငြရယူျခင္း
♦ စီးပြားေရးႏိုင္ငံ စင္ကာပူမွလူငယ္ ၂၆ႏွစ္ေအာက္မ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးေသာ SME စီးပြားေရးမိုဒယ္မ်ား
စင္ကာပူကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမ်ားစြာ PR, Citizen အဆင့္ကိုေရာက္ေနျပီး၊ မနက္အေစာၾကီးအလုပ္သြား၊ ညမိုးခ်ဳပ္မွျပန္ေရာက္၊ အင္တာနက္၊ေဖ့စဘုတ္၊တီဗြီေတြမွာပဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းရင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အႏွစ္၂၀ေလာက္ ေငြဝယ္ကြ်န္အျဖစ္ကို ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း လူငယ္မ်ားအဖို႔ အခြင့္လမ္းရွိေနပါျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ျမန္မာျပအစိုးရလည္း မၾကာေသာအခ်ိန္အတြင္ စင္ကာပူ၊မေလးရွား၊ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားလို႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း SME Small & Median Enterprise မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား စတင္ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စင္ကာပူ အစိုးရအင္တာနက္ဝက္ဆိုက္က ေထာက္ပံ့ေၾကး၄မ်ိဳးကို ေလ့လာၾကည့္ပါမယ္။
စင္ကာပူ PR, Citizen မ်ားအတြက္ ပညာေရးသာလွ်င္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္လို႔ လူတိုင္း ဒီပလိုမာ၊ ဒီဂရီမ်ားရျပီး၊ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွာ လစာေကာင္းေကာင္းရဖို႔ ဦးစားေပးၾကပါတယ္။ ပညာေရးမွာ အားနည္းသူမ်ား အရာရွိၾကီးမျဖစ္ႏိုင္ရင္၊ ကိုယ့္ပိုင္ကုမၸဏီအေသးေလး အလြယ္တကူတည္ေထာင္ဖို႔၊ စီးပြားေရးအျမင္ရွိသူမ်ားကို အားေပးပါတယ္။
ဝက္ဆိုက္  http://www.enterpriseone.gov.sg  ကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရႈရင္ Start, Plan, Grow Busiess ဆိုျပီး လမ္းျပ၊လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အလြယ္တကူေမးျမန္းႏိုင္တဲ့ အစိုးရရံုးေတြလည္းရွိပါတယ္။
အေသးစားကုမၸဏီတစ္ခုကို စီးပြားေရးအၾကံဥာဏ္တစ္ခုရွိရင္ ေငြအရင္းအႏွီးမရွိပဲ၊ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရကို တင္ျပျပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းက တင္ျပခ်က္ကိုေလ့လာတယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မတည္ေငြ၊ ေနရာ၊ နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းခင္းေပးပါတယ္။
♦ မတည္ေငြ Grants ဘယ္လိုရေအာင္လုပ္သလဲ။
အစိုးရရဲ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က လုပ္ငန္းအေသးမ်ားတည္ေထာင္ျပီး၊ စင္ကာပူမွာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမ်ား ေပးႏိုင္လာဖို႔အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရင္ အလုပ္သမားမ်ားခန္႔ႏိုင္မယ္။ Job Opportunity, Job Creation ကို ဦးစားေပးတဲ့အတြက္ မတည္ေငြဟာ အစိုးရကိုျပန္ေပးစရာမလိုပါဘူး။
ေအာက္ကဇယားမွာ ၄မ်ိဳးကို ျပထားပါတယ္။
၁။ Innovative business စိတ္ကူးေကာင္းတဲ့တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ၅ေသာင္းအထ မတည္ေငြေပးပါတယ္။
၂။ ComCare Enterprice Fund မသန္မစြမ္းသူမ်ားကို အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္မယ္ဆိုရင္ ပရိုဂ်က္ရဲ့ ၈၀% သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာ၅သိန္းအထိ မတည္ေငြေပးပါတယ္။
၃။ ideas.inc Business Challenge  အသက္၂၆ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကို ေဒၚလာ၆ေသာင္းခြဲအထိ မတည္ေငြေပးပါတယ္။
၄။ Technology Enterprise နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကုမၸဏီေထာင္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ၂သိန္းခြဲကေန ေဒၚလာ၅သိန္းအထိ နည္းပညာအဆင့္အတန္းကိုၾကည့္ျပီး မတည္ေငြေပးပါတယ္။
သူမ်ားအိတ္ေထာင္ထဲက ေငြကိုေပးခ်င္လာေအာင္လုပ္ဖို႔က သနားေအာင္ေျပာရင္၊ ရႏိုင္ပါတယ္။ ထမင္းစားစရာမရွိလို႔၊ ဒီလအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လို႔ ..စသျဖင့္ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားဆီက အကူညီေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျပန္ေပးစရာမလိုတဲ့ ေငြျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ေခ်းေငြလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရဆီက ပိုက္ဆံ မတည္ေငြရဖို႔ဆိုတာ သူမ်ားဆီကပိုက္ဆံေခ်းဖို႔ထက္ အဆ ရာ၊ ေထာင္ ပိုျပီးခက္ပါတယ္။ Business Plan ကိုျပရပါတယ္။ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ Patient, Trademark မ်ားကို ျပရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စင္ကာပူမွာပဲ အေျခခ်ျပီး၊ စင္ကာပူမွာေနထိုင္သူ RP, Citizen မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရေစမယ္..ဆိုတဲ့ Business Plan မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုက္ဆံရွာတယ္ဆိုတာ ..ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွာလို႔မလြယ္တာနဲ႔၊ စင္ကာပူကို စီးပြားလာရွာတာမ်ိဳး မရဘူးလို႔ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာတာၾကားဖူးပါတယ္။ စင္ကာပူမွာ အဆင္မေျပလို႔ အေမရိကားကို သြားျပီးစီးပြားရွာရင္လဲ အဆင္ေျပဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ေရာက္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ မိမိရဲ့စြမ္းရည္၊ အတတ္ပညာနဲ႔ လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကေတာ့ ပညာတတ္မ်ား၊ စီးပြားအျမင္က်ယ္သူမ်ား ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လက္ဝါးအုပ္ခရိုနီစီးပြားနဲ႔ ျပိဳင္ျပီး စီးပြားလုပ္ဖို႔ခက္ေသာ္လည္း အခုအခါမွာေတာ့ အစိုးရသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အခြင့္လမ္းရွိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာမ်ားလည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက Government Grants မ်ားလည္းရွိပါတယ္)။
စီးပြားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဥပေဒအရ မိမိေငြရင္းႏွီးရွိတဲ့ေနရာနဲ႔ လက္တကမ္းမွာပဲ မိမိေနထိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ျမန္မာမ်ား ျမန္မာျပည္အျပီးမျပန္ႏိုင္ေသးခင္ စင္ကာပူမွာပဲ စီးပြားလုပ္ငန္းအေသးမ်ား စတင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပရင္ ၆လအတြင္ တိုးတက္ၾကီးပြားသြားႏိုင္ပါတယ္။
♦ မွတ္ခ်က္
ျမန္မာမ်ား ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္၊ ေငြလႊဲဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေအးဂ်င့္အမ်ိဳးစံုလုပ္ငန္း၊ ဆန္ဆိုင္၊ ငါးပုဇြန္ဆိုင္၊ သြင္း/ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ ..စသျဖင့္ ပင္နီစူလာပလာစာမွာ ျမန္မာဆိုင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္လို႔ေခၚတဲ့ ပင္နီစူလားပလာစာအျပင္ မႏၱေလးလို႔ေခၚတဲ့ လမ္းတဖက္ကူး (ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းကသြားရတဲ့ Excesior Hotel ဘက္မွာလည္း ျမန္မာဆိုင္မ်ားစြာ ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ပင္နီးစူလာမွ လုပ္ျဖစ္မယ္ထင္ၾကတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။
စင္ကာပူဘယ္ေနရာမဆို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုင္ခန္းငွားခ တစ္လ ေဒၚလာ၅၀၀ေအာက္နဲ႔လဲ စတင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရံုးခန္း စားပြဲ၊ကုလားထိုင္တစ္ခုကို တစ္လေဒၚလာ၂၀၀ေလာက္နဲ႔ စီးပြားေရးစတင္လို႔ရပါတယ္။ ဆိုင္ၾကီးၾကီးနဲ႔လုပ္ပါမွ စီးပြားမဟုတ္ပါ။ HUB Singapore ကဲ့သို႔ေသာ အျဖဴေကာင္၊ အမဲေကာင္၊ အဝါ၊အညိဳ လူမ်ိဳးစံုေအာင္ ေစ်းခ်ိဳ႔၊ အင္တာနက္၊ စည္းေဝးခန္းမ၊ ေကာ္ဖီလဘက္ရည္ အစံုရတဲ့ http://thehub.sg လိုေနရာမ်ိဳးမွာလည္း စီးပြားေရးသမားလူငယ္၊လူၾကီးမ်ားစြာနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ လုပ္ငန္းစတင္လို႔ရပါတယ္။
♦ စင္ကာပူတြင္ မေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ျမန္မာမ်ားဝယ္ယူေရး
စင္ကာပူရွိမေရႊ႔ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းတြင္
၁။ ေနစရာအိမ္ HDB Flat ဝယ္ယူျခင္း
၂။ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုမ်ားဝယ္ယူျခင္း
၃။ စက္ရံုေျမေနရာမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း
၄။ Developer ဟုေခၚေသာ အထက္ပါလုပ္ငန္း၊အေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း…စသျဖင့္ ခြဲျခားေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစာမွာ အပိုင္း(၂) အစပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ေရးသားလိုပါတယ္.ခင္ဗ်ာ။
(အပိုင္း ၂)  http://murann.com/propertysg.htm
♦ ျမန္မာျပည္အတြက္
၁။ ျမန္မာျပည္မွာ သိန္း၅၀၀၀ ေအာက္ကို SME သတ္မွတ္ျပီး ေငြေခ်း၊ အစိုးရက ကူညီမယ္ ၾကားလိုက္ရတာ relative of cronies ေတြပဲဒါေလာက္ ေငြတတ္ႏိုင္မွာမို႕ ျငိမ္ေနလိုက္ပါတယ္။
၂။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို အသက္၂၅ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား အင္အားကို အသံုးခ်ျပီး တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ ဥပမာ-စစ္သား၊ ရဲသား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္သမား၊ .. အာလံုးအားၾကိဳးမာန္တက္ အစြမ္းကုန္ လုပ္သူမ်ားပါ။ အသက္၄၀ေက်ာ္ရင္ေတာ့ အမ်ားစုက သိပ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
၃။ ဒါေၾကာင္ SME အားေပး၊ ေထာက္ပံ့မႈေတြကို အသက္၂၆ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးတာျခင္း ထည့္ထားပါတယ္။ ဦးေငြထြန္း ဒုဥကၠဌ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရဲ့ SME တင္ျပခ်က္မွာ အလြန္ေကာင္းလွပါတယ္။ ျပည့္စံုသေလာက္ပါပဲ။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ လူငယ္ SME လူငယ္မ်ားအတြက္ ထပ္ျဖည့္ရပါဦးမယ္။ အခု ဒီေဆာင္းပါးက စင္ကာပူနမူနာပါ။ တိုးတက္တဲ့ အျမင္ရွိႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဒီလို လူငယ္ အသက္၂၆ႏွစ္ေအာက္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။
ဦးေဝျဖိဳ႕တင္ျပခ်က္ link – (Blackpearl Engineering မွရရွိသည္)
http://mingalaronline.biz/mdg/6.Industries/vsip/017%20U%20Wai%20Phy…

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags