လူကုန္ကူးျခင္း၊ လူပြဲစားႏွင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား

January 15, 2014

ဝတ္မႈန္ (ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး)
ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄

ကြ်ႏု္ပ္ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူကုန္ကူးျခင္း(၂)မ်ိဳးကို အနည္းက်ဥ္းေရးရန္ မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာ ျပည္ပလူကုန္ကူးျခင္းအေၾကာင္း ဦးစြာေရးပါမည္။ အားလံုး သိျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္၊ စာရိတၱ ေကာင္းသူမ်ား လူပြဲစား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျငိမ္မေနရန္၊ တိုက္တြန္း လိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူသား အရင္းအျမစ္သည္ အဘိုးတန္ဆံုး ႏိုင္ငံ သယံဇာတ ျဖစ္သည္။ 

 

ေအာက္ပါ (၃)မ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။

၁။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရာင္းျခင္း/ေရာင္းခံျခင္း)

၂။ ေအးဂ်င့္ခ အဆမတန္ျဖင့္ တရားမဝင္အလုပ္ေပးျခင္း

၃။ ေအးဂ်င့္ခ အဆမတန္ျဖင့္ တရားဝင္အလုပ္ေပးျခင္း

 

၁။ အမ်ိဳးသမီးလူကုန္ကူးျခင္း

ပထမ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရာင္းစားျခင္း (သို႕မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္တိုင္က အေရာင္းခံျခင္းမွာ တရုပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အႏွစ္၂၀က ျမန္မာ လူမ်ိဳးႏွင့္ ထူးမျခားနား ဆင္းရဲသည့္ တရုပ္မ်ား၊ ခ်မ္းသာ၊ စုေဆာင္း မိလာေသာအခါ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇနီးအျဖစ္ ဝယ္ယူ၊ ေပါင္းသင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိုဏ္းမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေရာင္းခံျပီးပါက မလြတ္ေတာ့ပါ။ ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕သည္  ယူနန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္း ကူညီမႈျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေနပါသည္။

၂။ တရားမဝင္အလုပ္မ်ား
ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားတြင္ ျမန္မာအမ်ားစုမွာ တရားမဝင္ ပတ္စပို႕မရွိပဲ ေရာက္လာသူ၊ ပတ္စပို႕ျဖင့္ဝင္လာ ေသာ္လည္း လစာႏွင့္လူ႕ အခြင့္အေရး မရသျဖင့္ တရားမဝင္ဘဝသို႕ ကူးေျပာင္း သြားသူမ်ား ရွိသည္။ ထိုသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေအးဂ်င့္ဆိုသူ (တနည္း အားျဖင့္ လူကုန္ကူးသူ၊ လူပြဲစား) မ်ားက အခေၾကး ေငြျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ ေပးပါသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ လူပြဲစားက ၁၀သိန္းျဖင့္ မေလးရွားသို႕ ပတ္စပို႕မရွိပဲ ပို႕ေပးရာတြင္ ေကာ့ေသာင္ ထိမွ တဖက္ကမ္းသို႕ ပို႕ေပးျပီး၊ ျပီးသြားေလသည္။ တစ္ဖက္ကမ္းက ျမန္မာ လူပြဲစားက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မေလးရွားသို႕ ေတာလမ္းျဖင့္ လိုက္ပို႕၊ မေလးရွား ေရာက္လွ်င္ မေလးရွားမွ ျမန္မာ လူပြဲစားက တာဝန္ယူျပီး မေလးရွားျမိဳ႕ တစ္ခုေရာက္ သြားသည္။ အလုပ္ရွာေသာ လူပြဲစားက အလုပ္ရွာခ ထပ္ေတာင္းျပန္သည္။ အဆက္သြယ္ ေကာင္းသူမ်ားမွာ လူပြဲစားခ ေငြမ်ားစြာ မေပးရပါ။ ေကာ့ေသာင္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ သြားခ်င္းသည္ တခါတရံ လႏွင့္ခ်ီ ၾကာသြား ႏိုင္သည္။ စားစရာ ပင္မရွိ၊ ေတာထဲတြင္ ငတ္ျပတ္ ေနရသူမ်ား၊ မ်က္ရည္ႏွင့္ ေနရသူမ်ား၊ အဖမ္းခံရျပီး ထိုင္း၊ မေလးရွား ရဲမ်ား၏ ေငြထပ္ညွစ္ ခံရသူမ်ား ..ဇာတ္လမ္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အတိတ္ကာလက စစ္အစိုးရေၾကာင့္ ထိုလူပြဲစားမ်ား တရားဝင္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႕ ရန္ကုန္တြင္ ေပါမ်ားလွပါသည္။ မိမိ အျမတ္ မ်ားစြာႏွင့္ ပို႕လိုက္ေသာ လူမ်ား တစ္လ၊ ႏွစ္လအတြင္ အလုပ္ေကာင္း ရပါက ထို လူပြဲစား အလြန္ မ်က္ႏွာရျပီး ေနာက္ထပ္ လူမ်ားစြာ ထပ္ပို႕ ရေသာေၾကာင့္ ေငြအရမ္း ရႊင္ပါသည္။ အမ်ား အားျဖင့္ ပို႕လိုက္ေသာ သူမ်ားမွာ လိမ္မာ သူမ်ားျဖစ္ပါမွ ၆လေလာက္၊ တစ္ႏွစ္တြင္ အဆင္ေျပ၊ အေၾကြး ေက်ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသြားလုပ္သူမ်ားမွာ မေလးရွားေလာက္ ပြဲခမေပးရ။ ျမန္မာေက်းရြာတိုင္းလိုလိုပင္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား မေရာက္ဖူးေသာ လူငယ္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။

၃။ တရားဝင္အလုပ္မ်ား
တရားဝင္ လူကိုလူလိုမဆက္ဆံသည့္ ငရဲက်မည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အိမ္အကူ (အိမ္ေဖၚ) လူပြဲစားျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ တရားဝင္ ျမန္မာအိမ္ေဖၚ ၄ေသာာင္းခန္႕ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္မ်ား သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိိဳးသမီးတစ္ဦး တစ္လေဒၚလာ ၂၀၀ခန္႕လစာရရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေဖၚမလုပ္ၾကပါ။ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ပြဲစားမ်ားပြဲခမ်ားစြာေတာင္းျခင္း (၆လ၊ တႏွစ္ အခမဲ့လုပ္ေပးရျခင္း) ႏွင့္ အိမ္ေဖၚဘဝ မိန္းကေလးတို႕ဘဝကို ေရးမျပလိုေတာ့ပါ။ အဆိုးဝါးဆံုး လူပြဲစားျဖစ္သည္။

 

ယခု အစိုးရသစ္တြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ပတ္စပို႕လုပ္ေပးျခင္းမ်ား ရွိလာ ေသာေၾကာင့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား တရားဝင္ လိုင္စင္ရ ေအးဂ်င့္ (လူပြဲစား) လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ေပၚလာသည္။ ၁၀သိန္း ေပးျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ (၅သိန္း)၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံ (၁၀သိန္း) လစာႏွင့္ အခြင့္ အေရးမ်ား ဆြဲေဆာင္ျပီး လူပြဲစား လုပ္ေနၾကသည္။ ေရာက္ျပီး အဆင္ မေျပ၊ ျပန္လာက ေအးဂ်င့္ကို တရားစြဲသည္။ အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာန ကို တိုင္ၾကားသည္။ ရႈပ္ေထြးေနပါသည္။

 

ေနာက္တဆင့္ျမင့္ေသာ အလုပ္သမား ေအးဂ်င့္ (လူပြဲစား)မ်ားမွာ စင္ကာပူ ႏွင့္ ဒူဘိုင္း (အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား) သို႕ တရားဝင္ပို႕ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ မ်ားထက္ ဦးစြာ ပထမ ဖိလစ္ပိုင္၊ တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံ လူပြဲစားမ်ားက လုပ္စား ေနသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ ၂၀၁၄ အထိ တရားဝင္ လူပြဲစားမ်ားမွာ လုပ္စား၍ ေကာင္းေန ဆဲျဖစ္သည္။

 

အမ်ိဳးသား အလုပ္သမား အဆင့္ (ပညာတတ္ရန္မလို) ပြဲစားခ က်ပ္ ၂၅သိန္းေပးရျပီး၊ လစာ ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ခန္႕မွ်ႏွင့္၊ အခ်ိန္ပို တစ္နာရီ တစ္ေဒၚလာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လူအိုရံုမ်ား၊ ေဆးရံု အကူမ်ား၊ အိမ္ေဖၚမ်ား လစာ ကန္ေဒၚလာ (၃၀၀)ခန္႕ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ျငိမ္း ျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေခတ္သစ္ ေငြဝယ္ကြ်န္ မ်ားျဖစ္သည္။

 

ပညာတတ္ေသာ ျမန္မာလူတန္းစားအတြက္ လစာေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေအးဂ်င့္ (လူပြဲစား) မ်ားက ရွာေဖြ ေပးသည္။ ဘြဲရ၊ အဂၤလိပ္ စကား တတ္ေသာ္လည္း မိမိဖာသာ က်ပ္၅သိန္းခန္႕ အကုန္ခံျပီး အလုပ္လာ မရွာလိုသူမ်ား က်ပ္သိန္း ၃၀၊ သိန္း၄၀ လူပြဲစားခ ေပးျပီး တရားဝင္ အလုပ္မ်ားကို ရွာၾကသည္။ ပညာမတတ္ သူမ်ား လုပ္သည့္ သေဘၤာက်င္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေရနံဓါတု စက္ရံုမ်ား တြင္ အလုပ္ၾကမ္း မလုပ္ခ်င္ သူမ်ား အဲယားကြန္း ႏွင့္စက္ရံု အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ လူပြဲစားခ သိန္း၄၀ခန္႕ေပးရျပီး၊ အလုပ္ကို တစ္လ၊ ႏွစ္လ ဟန္ျပခန္႕ျပီး မၾကိဳက္ဟု ဆိုကာ အလုပ္ျဖဳတ္ ခံလိုက္ရသည့္ ပြဲခရံႈးသြားသူ ျမန္မာလူငယ္ မ်ားစြာ ရွိသည္။ လူပြဲစား ေအးဂ်င့္မ်ား ရွာေပးေသာ အလုပ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လစာ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ခန္႕သာ ရျပီး၊ ေတာက္တို မယ္ရ အလုပ္မ်ား သာျဖစ္သည္။ 

 

ျမန္မာလူပြဲစားမ်ား ရက္စက္ကမ္းကုန္ပံုမ်ားကို ေရးလို႕ မကုန္ပါ။ ျမန္မာအလုပ္သမ်ားမ်ားကလည္း ပြဲစားခေငြမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အကုန္မေပးပဲ လူလည္ ျပန္က်ၾကသည္။ သဗြတ္အူ ရိုက္ေနေသာ လူပြဲစား ေလာကျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်ႏိုပ္ စင္ကာပူတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနစဥ္ လူပြဲစားျဖင့္ အလုပ္လာ လုပ္သူ အမ်ားစုမွာ အဆင္ မေျပၾက၊ ႏိုင္ငံျခား ေငြဝယ္ကြ်န္ လာခံျပီး စုေဆာင္း ႏိုင္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္ အျပီးျပန္ သြားၾကသည္။ မစုေဆာင္း ႏိုင္သူမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လစာနဲနဲျဖင့္ လူေမႊး မေျပာင္ျဖစ္ရသည္။ လူပြဲစားျဖင့္ ပင္ပမ္းစြာ လုပ္ျပီး ၾကိဳးစား၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုး၊ အလုပ္သစ္ ရွာေဖြႏိုင္ သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အဆင္ေျပ လာျပီး၊ မိသားစုပါ ေခၚႏုိင္ လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 

● ဘာေၾကာင့္ လူပြဲစားကုမၸဏီဟု ေခၚရသနည္း

ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္ လူကိုလူလို မဆက္ဆံေသာ စနစ္ေၾကာင့္ လူပြဲစားမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အလုပ္သမား ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအးဂ်င္စီ ဆိုေသာကုမၸဏီ အားလံုးနီးပါး (၉၀%)ကို လူပြဲစားဟု အမည္ တပ္လိုသည္။ ဥပမာ စင္ကာပူ အစိုးရက ျမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားကို ေအးဂ်င့္ခ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၈၀၀ ထက္မယူရန္ တားျမစ္ ထားေသာ္လည္း၊ ျမန္မာ ကုမၸဏီ မ်ားက ေဒၚလာ၃၀၀၀ ယူျပီး၊ စင္ကာပူမွ ေအးဂ်င့္ႏွင့္ ေပါင္း စားသည္။ စင္ကာပူ အလုပ္ရွင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မ်ားကလည္း ျမန္မာ အလုပ္သမား ဆို ႏွိမ္သည္။ ယခု အစိုးရသစ္ တက္လာ ေသာအခါမွ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အႏွိမ္ခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ လာသည္။

 

ထိုလူပြဲစား ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားသည္ သူမ်ားဦးေခါင္းကို ေဖါက္၊ ဦးေႏွာက္ေဖါက္စားသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဝင္ေငြ ေကာင္းေသာ္လည္း ဘဝအဆင္ မေျပၾကပါ။ ေမွာင္မိုက္ တန္ခိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုး မ်ားကို သူတို႕အား ၾကီးစိုးျပီး၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ့မႈ မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လူပြဲစား လုပ္ေသာ အစိုးရထံ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေန႕ျမင္ ညေပ်ာက္ျဖစ္သည္။ အဆင္မေျပ သူမ်ားက တိုင္ေတာ သူမ်ားေၾကာင့္ လိုင္စင္ျပဳတ္သြားျပီး၊ နာမည္အသစ္ျဖင့္ လိုင္စင္ အသစ္ ထပ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ပူပင္ေနရသည္။ ဝဋ္ဆိုသည္မွာ ဒီဘဝမွာပင္ လည္ပါသည္။ မိမိသည္ လူပြဲစား ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါက မိဘကို လုပ္ေကြ်းေသာ လူေကာင္း သူေကာင္းမ်ား မိမိေၾကာင့္ ဒုကၡ မေရာက္ေအာင္ မ်ားစြာ ဆင္ခ်င္ရပါသည္။ လူကုန္ ကူးျခင္းသည္ လူမဆန္ေသာ၊ ခြင့္လႊတ္၍ မရႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ လူကုန္ ကူးသူမ်ား မ်က္စိတြင္ လူကို ေငြဟုသာ ျမင္သည္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ စင္ကာပူအစိုးရ၊ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ လူပြဲစား ကုမၸဏီမ်ား ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရႏွင့္အစိုးရ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား တန္ရာတန္ေၾကးရရွိျပီ၊ ျမန္မာခ်င္း အႏိုင္က်င့္ခံရမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားသားက အႏိုင္က်င့္ခံရမႈ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပေပ်ာက္ သြားႏိုင္သည္။ အက်င့္ပ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ျမန္မာ အစိုးရဌာန

မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား လူပြဲစား ကုမၸဏီမ်ား၊ ေနာက္ဆံုး အလုပ္သမား ကိုယ္တိုင္က စိတ္ဓါတ္ မေကာင္းေသး ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း ပေပ်ာက္ရန္ မလြယ္ပါ။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူ ျမန္မာမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းသည္ အျမတ္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္ေရာက္လာပါက ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာပါမည္။

 

● ျပည္တြင္းမွ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား

ျမန္မာျပည္သည္ လစာႏွင့္ လူေနမႈစရိတ္ မွ်တရန္ လိုအပ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမား မ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးရမည္။ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး မရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္၊ လယ္ရွင္က ေပးေသာ လက္ခစား ေစ်းႏွင့္ပင္ လုပ္ကိုင္ရသည္။ စက္မႈ၊လက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္း ေန႕စား အလုပ္မ်ားျဖင္သာ လုပ္ကိုင္ ေနရသည္။ အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ အျခားဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားစြာတို႕တြင္လည္း ပုဂၢလိက ကုမၸဏီလုပ္ငန္း စနစ္တက် မျဖစ္ေသးေပ။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ အလုပ္သမား မ်ားအား မိမိတို႕စိတ္ၾကိဳက္ လုပ္ခ၊ လစာ ေပးေနၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ အလြန္ ရွားပါးလွသျဖင့္ အလုပ္သမား မ်ားဖက္မွ ရသင့္ေသာ အႏိုမ့္ဆံုးလစာ မရရွိေသးပါ။ လစာႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး ေလာက္ငွေအာင္ စာေသာက္၊ အဝတ္ထည္၊ ေနအိမ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ျဖစ္မ်ားျဖင့္ တန္ဖိုး နည္းေအာင္ အစိုးရက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းကို ေရရွည္ စီမံကိန္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေစရမည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား SME small & medium enterprise ကုမၸဏီမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္သည္ ၾကိဳးစား ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း အခြန္ေကာက္ လုပ္ငန္းမွာ နယ္စပ္၊ သေဘၤာဆိပ္ မ်ားတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ မ်ားကို လွ်င္ျမန္၊ တိက်ေသာ အခြန္စနစ္ ရွိလာပါက မၾကာမီ ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းလာမည္။ ထိုအခါ လစာမ်ား မင့္လာမည္။ ယခုအခါ အစိုးရကလည္း အႏို္မ့္ဆံုးလစာကို မသတ္မွတ္ေပးေသး။ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အလိုက္ အႏို္မ့္ဆံုးလစာ သတ္မွတ္မႈ လိုသည္။

 

ျပည္တြင္း လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းေသာ အလုပ္အကိုင္ မ်ားသည္ Process Industry ဟုေခၚေသာ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရလုပ္ငန္း ထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမား သန္းေပါင္း မ်ားစြာ အလုပ္ရမည္။ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားသို႕ မတင္ပို႕ပဲ၊ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ တင္ပို႕ႏိုင္မွ အလုပ္ကိုင္ အခြင့္လမ္း ေပါမ်ားလာမည္။ ယခုအခါ ႏိုင္င္ျခား ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမ်ားတြင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထုတ္ကုန္ စက္ရံု၊ စာေသာက္ကုန္ စက္ရံုမ်ားစြာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးမည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ေပါလာမည္။

 

● မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ေအးဂ်င့္

အမွန္တကယ္ အလုပ္ရွာေဖြေရးေအးဂ်င့္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ သေဘၤာသားေအးဂ်င့္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ သေဘၤာသားလက္မွတ္ သင္တန္း၊ အမွန္တကယ္ တက္ရသည္။ ၈လခန္႕ တက္ျပီး သေဘၤာသားလက္မွတ္ရသည္။ ေအးဂ်င့္ခမေပးႏိုင္ပါက ေစာင့္ဆိုင္းရသည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေစာင့္ဆိုင္းပါက ပထမဆံုး အလုပ္ကို အနည္းဆံုး ကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ျဖင့္ စတင္လုပ္ခြင့္ရသည္။ အခ်ိဳ႕ မေစာင့္ႏိုင္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ ေငြထုတ္ေပးႏိုင္သူမ်ားက ကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀ (အစိမ္း၂၅ရြက္) ေပးျပီး လူပြဲစားႏွင့္ အလုပ္ရသည္။ ျမန္မာသေဘၤာသား အလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေအးဂ်င့္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

 

ႏိုင္ငံျခားရွိ အလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရး ေအးဂ်င့္ဆိုသူမ်ားမွာ အလုပ္သမားက လံုးဝေပးစရာမလိုပါ။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္ခန္႕ျပီး (၃)လ ၾကာလွ်င္ အလုပ္ရွင္က ေအးဂ်င့္ကို တစ္လစာ ေအးဂ်င့္ခေပးပါသည္။ ထိုေအးဂ်င့္စီမ်ားသည္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။

 

လူကုန္ကူးျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို တရုပ္ျပည္၊ ယူနန္သို႕ ေရာင္းစားခံသည့္အေရးအား ဖမ္းဆီး၊ အျပစ္ဒဏ္ၾကီးမ်ား ခ်မွတ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္းကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ ထိုကိစၥကိုလည္း ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ေယာကၤ်ားၾကီးမ်ားသည္ မသိက်ိဳးကြ်န္လုပ္မလုပ္သင့္ပါ။ တစ္ခါက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အျခားလူမ်ိဳးႏွင့္ ခ်စ္ၾကိဳက္အတူေနသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ျမန္မာေယာကၤ်ားမ်ားက ရိုက္ႏွက္ဆံုးမသည္ကို ဗီဒီယိုရိုက္က အင္တာနက္တြင္ ျဖန္႕ခ်ိခဲ့ျခင္းမ်ိဳး အင္အားသံုး၊ အႏိုင္က်င့္ေျဖရွင္းနည္း မလုပ္သင့္ပါ။ ကေလးမ ငယ္ရြယ္လြန္းသူကို မတရားက်င့္ သတင္းပံုမ်ား၊ ျပည့္တံဆာအျဖစ္ အသက္ေမြးေသာ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား၊ စသည့္သတင္းမ်ားသည္ တကယ္အျဖစ္ပ်က္ မ်ားလြန္းေန၍ ေပၚလာရသည္။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကို ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

စင္ကာပူတြင္ တရားလာေဟာေသာ ကေနဒါမွ ျမန္မာလူမ်ိဳး Rev. ေဒဗစ္လား ေဟာေျပာခ်က္တြင္ မွတ္သားစရာတစ္ခု နားေထာင္မိသည္။

 

သူ႕အမ်ိဳးသမီးသည္ သူ႕ကို အျမဲတမ္းစကားျဖင့္ အႏိုင္ယူေလ့ရွိသည္။ မိမိဇနီးသည္က မိတ္ေဟာင္းျမန္မာအခ်င္းခ်င္း စကားေျပာလွ်င္ အသံက်ယ္လြန္းေသာေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ကုန္ျပီလားဟု ေျပးၾကည့္ေသာအခါ ရယ္ေမာ၊ ေအာ္က်ယ္ အားပါးတရေျပာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအး..နင္တို႕ကလည္း ဒါေလာက္ၾကီးလဲ ေအာ္မေျပာၾကနဲ႕ေလ၊ ပတ္ဝန္းက်င္လဲ သတိထားပါဦး..ဟု ေျပာေသာအခါ ၊ ငါတို႕က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခ်င္တာ။ ရွင္..အစကတည္းက ဒါေတြကိုမသိဘူးလား..ဟု ျပန္ေျပာခံရသျဖင့္ မိန္းမမ်ားၾကားမွ အျမန္ထြက္ရသည္။ ဘုရားေက်ာင္းသြားခါနီးဆိုလွ်င္ သူ႕ကို မကူညီပဲ၊ အခ်ိန္ေနာက္က်မွာစိုး၍ ကားဒရိုင္ဘာခံုေပၚထိုင္ေစာင့္ေသာအခါမ်ားတြင္ ပိုေျပာခံရသည္။ ခေလးႏို႕ဗူး၊ ခင္ပြန္းသည္စားဖို႕၊ ဝတ္ဖို႕အထုပ္အထည္မ်ားျဖင့္ကို ကားေပၚပစ္တင္ျပီး ဆူေလေတာ့သတည္း။ ဇနီးသည္အတြက္ ဘုရားသခင္ ေျပာင္းလဲေပးပါရန္ ဆုေတာင္းရသည္။ ေနာက္ ၾကာလာေသာအခါမွ ဘုရားက မိမိကို စကားေျပာသည္။ သူမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လဲ မရပါ။ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ဦးစြာဆုေတာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု သိလာပါသည္။ ေယာကၤ်ားသည္ ေပးဆပ္ေသာ Giver သူျဖစ္ျပီး၊ မိန္းမသည္ ယူေသာသူ Receiver ျဖစ္သည္။ ေယာကၤ်ားေပးေသာ မိ်ဳးေစ့ကို မိန္းမက လက္ခံျပီး လူ႕မ်ိဳးဆက္ သေႏၶတည္ရသည္။ မိန္းမ ႏႈတ္တင္း ေနပါက ဘာေၾကာင့္လဲဟု စဥ္းစားပါလွ်င္ ေယာကၤ်ားက ဘာေပးခဲ့သလဲ ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ မိန္းမက ဝင္ေငြရွာေဖြေသာ္လည္း ေယာကၤ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း မိမိကစျပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္လာေသာအခါ ဇနီးျဖစ္သူလည္း တေျဖးေျဖး ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ကိုယ္က အေကာင္းဆံုးေပးလွ်င္ ကိုယ့္မိန္းမကလည္ အေကာင္းဆံုးျပန္ေပးပါသည္။ မိန္းမ မေကာင္းေၾကာင္း လိုက္ေျပာေနေသာ ေယာကၤ်ားမ်ားသည္ ကိုယ့္မိန္းမအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေသးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရမည္။ မိန္းမႏွင့္ေယာကၤ်ားသည္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိန္းမ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာပါက မိမိမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာျခင္းႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္ဟု ဆရာေဒးဗစ္လား ေဟာၾကားသည္ကို နားေထာင္ရသည္။ 

 

● ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားတာဝန္

ႏိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္သည္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္ Human Resource ျဖစ္သည္။ သယံဇာတ အလြန္ၾကြယ္ဝေသာ အာဖရိကတိုက္မွာ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံကဲ့သို႕ လူလူျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး၊ လာဘ္အစားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ရသည္။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားကို စာနာမႈမရွိ၊ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းစား၊ အက်င့္ပ်က္၊ အာဏာ၊ လက္နက္ႏွင့္ ေငြရွိသူမ်ားက အႏိုင္က်င့္ေနေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရသည္။

 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႕ နည္းမ်ိဳးစံု တရားမဝင္၊ လူကုန္ကူးေသာဂိုဏ္မ်ားေၾကာင့္ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၊ ၂၀ အခေၾကးမရပဲ လုပ္ေပးေနရသူမ်ားရွိပါသည္။ ဂိုဏ္ျဖင့္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီး ထြက္ေျပးပါက၊ ဥပမာ တရုပ္ျပည္မွျဖစ္လွ်င္ တရုပ္ျပည္တြင္က်န္ရစ္ေသာ ဇနီး၊ သားသမီးေဆြမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္သည္။ အျခားလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ထြက္မေျပးရန္ ဂိုဏ္းဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လည္း မူရစ္ေဆးဝါး အခမဲ့ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ မူးရစ္ေဆးစြဲေစျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ေဆးစြဲ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာအခါ မူရစ္ေဆးေရာင္းခိုင္းသည္။ သယ္ခိုင္းသည္။ ရဲဖမ္း၍ မိေသာအခါ လူကုန္ကူးခံရသူသည္ ေထာင္က်သြားရွာသည္။ ထိုထက္မက ဆိုးေသာ ဓါးျပ၊ မာဖီးယားဂိုဏ္မ်ားလည္း လူကုန္ကူးျခင္းကို လုပ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဂိုဏ္ဖြဲ႕လူကုန္ကူးပါက ျပစ္ဒဏ္ၾကီး ေထာင္အႏွစ္၂၀အထက္၊ သတ္မွတ္ထားသည္။

 

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားက တာဝန္ရွိပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ရန္လဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေယာကၤ်ားမ်ားတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္။ ေယာကၤ်ားမ်ားသည္ ခ်မ္းသာလွ်င္ပ်က္စီးေလ့ရွိျပီး မိန္မမ်ားသည္ ဆင္းရဲလွ်င္ ပ်က္စီးတတ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဆင္ရဲမြဲေတေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မိန္းမမ်ား ေရာင္းစားခံရျခင္းသည္ မထူးဆန္းလွပါ။ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ စသည္အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအတြက္၊ အလုပ္လုပ္ရင္း တယ္လီဖုန္းလွလွေလး ရဖို႕အတြက္ မိမိခႏၱာကိုယ္ကို ညစ္ညမ္းေစရန္ ဝန္မေလးေသာ ျမန္မာမိန္းမမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူ၏ စာရိတၱေကာင္းပါမွ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိုေဘးဒုကၡမ်ားမွ လြတ္မည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လူကုန္ကူးေသာ လူပြဲစားမ်ားအား အေရးယူျပီး မွန္ကန္ေသာ ေအးဂ်င့္ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပးရမည္။

 

● ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားေဖၚထုတ္ရမည္

– လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္က ျပိဳလဲသြားေသာ SME အေသးစား၊အလတ္စား စီးပြားေရးမ်ားကို လာမည့္၂၄လ ဦးစားေပးမည္ဟု သမၼတကေျပာသည္။

– အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရင္ႏွီးျမွတ္ႏွံလာရန္

– အစိုးရမွ အထည္ခ်ဳပ္၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကဲ့သို႕ ကုန္ေခ်ာတင္ပို႕လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သို႕လာေရာက္ရင္းႏွီးေစရမည္။ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လုပ္ႏိုင္မွ ေစ်းကြက္လဲရမည္။

– အလုပ္အကိုင္ မေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္လွ်င္ လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေဖၚလုပ္ငန္း၊ တရုပ္ျပည္မိန္းမေရာင္းစားျခင္း မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

 

● လူကုန္ကူးျခင္း ျမန္မာျပည္တြင္ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္

စီးပြားေရးကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရ (စာရိတၱေကာင္းေသာအစိုးရ)မွ အခြန္မွန္ကန္စြာ ေကာက္ႏိုင္ျပီး၊ ဥပေဒစိုးမိုးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္။ အခြန္ေငြကို ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝျပီး၊ အေကာင္းဆံုး သံုးစြဲႏိုင္မည္။ လူလတ္တန္းစား၊ မ်ားျပားလာေစရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမွာ လူလတ္တန္းစားအျဖစ္ စားဝတ္ေနေရး လံုေလာက္သျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈနည္းလာမည္။ စာရိတၱေကာင္းေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။ အတန္းပညာႏွင့္အတူ၊ စာရိတၱပညာ ပူးတြဲသင္ၾကားၾကမည္။ စာရိတၱေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာရိတၱပညာကို လက္ရွိျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တဆင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားထံေရာက္မည္။ တိုးတက္မႈကို စာရိတၱေကာင္းသူမ်ားအားျဖင့္ မွန္ကန္စြာစစ္တမ္းေကာက္ျပီး၊ ယမန္ႏွစ္ႏွင့္ယခုႏွစ္ က႑အသီးသီးကို ႏိႈင္းယွဥ္မည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အမိန္ဥပေဒ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္မည္။ သို႕ျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္ စာရိတၱေကာင္းသူ၊ တတ္သိပညာရွင္အမ်ားစု အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရအျဖစ္ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားက ယံုၾကည္၊ ေလးစားလာၾကမည္ျဖစ္သတည္း။

သ႐ုပ္ေဖၚကာတြန္း – ေဝယံေတာင္ၾကီး ေဖ့ဘုတ္မွ ျဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္