ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အေတြ႕အႀကံဳ ဒုတိယပုိင္း

January 17, 2014

ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပညာေရးညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အေတြ႕အႀကံဳ ဒုတိယပုိင္း

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၄

            ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပညာေရးညီလာခံသုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးတကၠသိုလ္ေ႐ႊရီ၀င္းတုိ႕အား ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သြားေရာက္ခဲသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တက္ေရာက္သည့္ ပညာ႐ွင္မ်ား၏ အဆိုအမိန္႕မ်ားကို မွတ္သား၊ ေလ့လာရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္ပါး တြင္ ကၽြန္ေတာ္မွတ္သားရ႐ွိခဲ့သ၍ကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

            ပထမပုိင္းကို ယခင္အပတ္က [Vol (2) No (26)] တြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခု ဒုတိယပုိင္းကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ ဤကဲ့သုိ႕ တင္ျပရာတြင္ သတိထားရမည့္အခ်က္တစ္ခုကို သတိျပဳမိပါသည္။ ၄င္းမွာ တက္ေရာက္သူ ပညာ႐ွင္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို အရင္းအတုိင္းတင္ျပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ဖုိ႕ကို အထူးဂ႐ုစုိက္ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေကာင္းစြာ မၾကား ရသျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပရာတြင္ အမွားအယြင္း႐ွိမည္စုိး၍ ခ်န္ခဲ့ရေသာ အရာမ်ား႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ အခြင့္သာခဲ့လွ်င္ လုိက္လံမွတ္သားထားေသာ အရာမ်ားကုိ ေျပာသူအား ျပန္လည္၍ ေမးသင့္ပါသည္။ ထုိ အခြင့္အေရးကို ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ အ႐ွင္ဓမၼပီယႏွင့္ ရ႐ွိခဲ့သလို NLD နာယက ဦးတင္ဦးႏွင့္ ရ႐ွိခဲ့ပါ သည္။ ဆရာမႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ အား ေမးရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဆရာမႀကီးက သူေရးမည့္ေဆာင္းပါးကို ေစာင့္ဖတ္ရန္သာ ေျပာၾကားၿပီးထြက္ခြာသြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ျဖင့္ လုိက္ေမး ေသာအခါ stick holder ဟူေသာ စကားလံုးကို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕က ကၽြန္ေတာ္နားၾကားလြဲ ျခင္း ျဖစ္သည္။ stick holder မဟုတ္။ state holder ဟုေျပာၾကပါသည္။ ဘယ္ဟာမွန္သည္ကို မသိပါ။

            ဤကဲ့သုိ႕ ေတြေ၀ေနစဥ္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႕ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ႏွင့္ သြယ္သြယ္မ်ိဳးၫြန္႕တုိ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ဤသုိ႕ဖတ္လုိက္ရပါသည္။ ဆရာမႀကီး က ပညာေရးညီလာခံတြင္ ေျပာသြားခဲ့ေသာ အခ်က္ဆယ္ခ်က္ထဲမွ နံပါတ္ (၄)တြင္ stake holder အမ်ိဳးသား ပညာေရး seminar တြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ား လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ဟူ၍ပါ႐ွိခဲ့ပါသည္။

            ညီလာခံကို ၂၀၁၃ဇြန္လ (၈)ရက္ႏွင့္ (၉)ရက္တြင္ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခ၀ဲျခံ) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ နံနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၅ နာရီထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ပထမေန႕တြင္ နံနက္ ၈း၃၀ မွ ေန႕လည္ ၁၂နာရီအထိ၊ ဒုတိယေန႕တြင္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မွ ညေန သံုးနာရီအထိ သာ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ညီလာခံတြင္ ေ၀ငွေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိုေတာ့ ရႏုိင္သေလာက္ ယူခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏွစ္ဦးမွတ္ခဲ့ေသာ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ညီလာခံတြင္ ေ၀ငွေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားထဲ မွ ရသေလာက္ကို ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

            အစီအစဥ္အရ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ယင္းအဖြင့္အမွာစကားမ်ားကို အရင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၉း၄၀ မွ ၁၁း၀၀ နာရီတြင္ ပညာေရးက႑အလုိက္ အဖြဲ႕ခြဲ မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ေန႕လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ အဖြဲ႕ေပါင္း (၁၃)ဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ သူတုိ႕ႀကိဳက္ရာအဖြဲ႕တြင္ လုိက္လံ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကပါ သည္။ ယင္းအဖြဲ႕ (၁၃) ဖြဲ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား

၁။        ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေ႐ွးဦးသင္ပညာေရး

၂။        မသင္မေနရ အေျခခံပညာေရး (မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း)

၃။        အေျခခံအထက္တန္းပညာေရး

Ø  တကၠသုိလ္အႀကိဳ အထက္တန္းပညာေရး

Ø  အေျခခံ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာေရး

၄။အဆင့္ျမင့္မားေရး

            -တကၠသို္လ္ပညာေရး

            -အဆင့္ျမင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး

၅။        ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး

၆။        ပုဂၢလိေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ား

၇။        ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား

၈။        ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ေက်ာင္းမ်ား

၉။        အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ေက်ာင္းမ်ား

၁၀။      ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ က႑

၁၁။      အထူးလိုအပ္ခ်က္႐ွိေသာ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး (Special Education Needs)

၁၂။      တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေရး

၁၃။      စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရး

            ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ က႑အဖြဲ႕တြင္ သြားေရာက္၍ နားေထာင္ၾကပါသည္။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡမ်ားကို ေတြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕တက္ေရာက္ေသာအဖြဲ႕တြင္ ၄င္းတုိ႕ကို မေတြ႕ခဲ့ပါ။ သူတို႕သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အေၾကာင္းကိုသာ အနည္းငယ္ျပန္လည္ ေျပာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းငယ္ဟုဆုိရ ေသာအေၾကာင္းမွာ အခန္း၏ အေျခအေနေၾကာင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမၾကားရေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

            ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑အဖြဲ႕တြင္ ထုိေန႕က ေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ပညာေရးဘြဲ႕ သည္ မည္မွ်အေရးပါသည္။ မပါသည္ကို အဖက္ဖက္မွေဆြးေႏြးၾကသည္ကုိၾကားရပါသည္။

အစီအစဥ္အရထုိ(၁၃)ဖဲြ႕သည္ခမ္းမၾကီးထဲတြင္ျပန္လည္စုေ၀းျပီးတစ္ဖဲြ႕ခ်င္းဆီမွေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပ၍ တက္ ေရာက္ သူမ်ားကလည္း ေဆြးေႏြးခြင့္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ေနာင္တြင္ ေရးသားတင္ျပပါမည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)

Academic Weekly Educational Journal Vol2 N0.37


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, သတင္းေဆာင္းပါး, ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ, ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)