၂ဝ၁၂/၁၃ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ (ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလထိ) ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား

January 17, 2014

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုုန္)
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၄

● ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈ –

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ရန္ကုန္) – ျပင္ပလူနာ (၄၆၉၇၆) ဦး၊ USG စမ္းသပ္မႈ (၁၇၂၃) ဦး၊ ECG စမ္းသပ္မႈ (၉၂၃) ဦး၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ  (၄၂၃၇၁) ဦး၊ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈ (၁၉၃၅) ဦး၊ ဓါတ္မွန္ (၁၉ဝ၄) ဦး၊ ကင္ဆာ (၅၉၇) ဦး အစ႐ွိသည့္ လူနာတို႔အား (အခမဲ့) ကုသေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံု (၈) ႐ံု ေဆးကူညီမႈ (၁၇၈၇) ဦးႏွင့္ နယ္လွည့္ေဆးကုသမႈ (၁ဝ) ႀကိမ္တိတိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 

– ျပည္ၿမိဳ ႔သို႔ – (၄၂ဝ) သိန္း

– ပဲခူးသို႔ – (၃၆ဝ) သိန္း

– ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္သို႔  –  (၃၆ဝ) သိန္း

– ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕သို႔ – (၁၂ဝ) သိန္း

 

လူနာတင္ယာဥ္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ – ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ ေကာင္းပင္စည္႐ြာ (၁) စီး၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊပန္းေတာတိုက္နယ္ (၁) စီး လွဴဒါန္းေပး ခဲ့သည္။

 

အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအျဖစ္ – Wheel Chair (၃၃) စီး၊ ကုတင္ (၁ဝ) လံုး၊တစ္ေခ်ာင္းေထာက္ (၃) ခု၊ ခ်ိဳင္းေထာက္ (၃၇) ခု၊ ေလးေခ်ာင္းေထာက္ (၅) ခု၊ ဘိုထိုင္ (၆) လံုး၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး (၈) လံုး၊ ခြၽဲစုတ္စက္ (၂) လံုး အစ႐ွိသည္တုိ႔အား လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

 

ေသြးလြန္တုတ္ေကြးကာကြယ္ေရး – စာသင္ေက်ာင္း (၅၃) ေက်ာင္း၊ စာသင္တိုက္ (၈) တိုက္၊ပညာဒါနေက်ာင္း (၉) ေက်ာင္း၊ လူေနရပ္ကြက္ (၁ဝ) ရပ္ကြက္တို႔အား ျခင္ေဆးဖ်န္းခဲ့သည္။

 

ျပည္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးတိုင္းတာစက္ PCV (၂) လံုး တန္ဖိုးေငြ (၉) သိန္းက်ပ္တိတိ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

 

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးအတြက္ စုစုေပါင္း (၄၅) သိန္းက်ပ္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

 

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ….

၁။ ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာေဆးခန္း၊ ေအးသာယာ၊ ေတာင္ႀကီးသို႔  (၁ဝ) သိန္း

၂။ ေ႐ႊေၾကးစည္ပရဟိတေဆးခန္း၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးသို႔ (၁ဝ) သိန္း

၃။ လင္းေစတနာေဆးခန္း၊ စလင္းၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းသို႔ (၁ဝ) သိန္း

၄။ ဇိုတုန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ (၁၈) သိန္း

၅။ ဂ႐ုဏာ႐ွင္အသင္း၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) သို႔ (၁ဝ) သိန္းက်ပ္တိတိႏွင့္ နယ္ေဒသအသီးသီး႐ွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ (အခမဲ့) ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (၁၃) ခုသို႔လည္း လစဥ္ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့မႈ (၈၂) သိန္းက်ပ္ ကူညီေထာက္ပ့ံခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း က်န္းမာေရးက႑ သံုးစြဲအျဖစ္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၉ဝဝ) ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။

 

● ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈ –

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ရန္ကုန္) – ျပင္ပလူနာ (၄၆၅၇၅) ဦး၊ USG စမ္းသပ္မႈ (၁၈၁၈) ဦး၊ ECG စမ္းသပ္မႈ (၁၃၅ဝ) ဦး၊ ဓါတ္ခြဲစမ္း သပ္မႈ (၄၄၃၂၃) ဦး၊ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈ (၂၁၄၃) ဦး၊ ဓါတ္မွန္ (၂၄၆၆) ဦး၊ ကင္ဆာ (၅၅၃) ဦး အစ႐ွိသည့္ လူနာတို႔အား (အခမဲ့) ကုသ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံု (၈) ႐ံု ေဆးကူညီမႈ (၂ဝ၈၄) ဦးတို႔အား ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 

ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ – (၄၂ဝ) သိန္း၊

ပဲခူးသို႔ –  (၂၄ဝ) သိန္း၊

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္သို႔  –  (၁၈ဝ) သိန္း၊

 

ျပည္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ (၁၇၃) သိန္းတန္ဖိုး႐ွိ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့၊ စံျပေဆး႐ံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႏွင့္ ေျမာက္ ဒဂံုေဆး႐ံုမ်ားသို႔ လူနာကုတင္ (၃ဝ) လံုးႏွင့္ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့၊သုခကုသုိလ္ျဖစ္မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့၊ Physiotheraphy အေၾကာအဆစ္ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ကုသမႈအား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့၊ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ (အခမဲ့) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအျဖစ္ Wheel Chair (၄၄) စီး၊ ကုတင္ (၃၈) လံုး၊ ခ်ိဳင္းေထာက္ (၇၄) ခု၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး (၈) လံုး အစ႐ွိသည္တုိ႔အား လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

 

နယ္ေဒသအသီးသီး႐ွိ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (၈) ခုသို႔ လစဥ္ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈ (၂ဝ) သိန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း က်န္းမာေရးက႑ သံုးစြဲအျဖစ္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃ဝဝဝ) ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့သည္။


 

 

  

 

   
  

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)