ျပည္သူေတြအတြက္ တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (Tu Maung Nyo)

January 29, 2014

ျပည္သူေတြအတြက္ တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္

တူေမာင္ညိဳ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္

“ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္မေပးရင္ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္သလဲ”

            ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိက်တဲ့အေျဖေပးမသြားပါဘူး။

၂၅ ဇန္နဝါရီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ခရီးစဥ္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕က ျပည္သူလူထုနဲ႔ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ တစ္ဦးက ေမးတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

             ဘယ္အတုိင္းအတာအထိျပင္ေပးမယ္/ျပင္မေပးဘူးဆုိတာတိတိက်က်ဘယ္သူမွမသိႏုိင္ပါဘူး။

            ဘယ္အတုိင္းအတာအထိျပင္ဆင္ေပးမလဲဆုိတဲ့ကိစၥဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔စစ္တပ္ရဲ႕လက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ (ႀကံ့ဖြံပါတီ/ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ/စစ္တပ္) ဆံုးျဖတ္၊ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေဘာင္အတြင္းကသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ သူတုိ႔ျပင္ဆင္ေပးမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ေပးဖို႔တင္ျပေတာင္း ဆုိထားတဲ့အခ်က္ေတြမပါဝင္ဘူးဆုိ ရင္ ျပည္သူေတြဘာလုပ္သင့္သလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို နမ့္စန္ၿမိဳ႕က ျပည္သူတစ္ဦးေမးခဲ့တာပါ။ ေမးသင့္ေမးထုိက္တဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

“ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုက မျပင္ႏုိင္ရမွာလဲ ျပင္ကိုျပင္ႏုိင္ရမယ္” ဆိုတာက သႏၷိ႒ာန္သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ “တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံ ဘယ္ေရာက္” ဆုိတာလိုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ နမ့္စန္ၿမိဳ႕က ျပည္သူတစ္ဦးသိလိုေမးလိုတာက ဘယ္လိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲဆုိတဲ့ “တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္” ကို သိလို၍ ေမးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းက ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက သိခ်င္ေနတဲ့ ေမးခြန္းလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ေတြလည္းသိခ်င္ၾကမွာပါ။

လမ္းစဥ္တုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ဆုိတာကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏႈတ္ကေျပာထြက္လာမွာမို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေျပာမလဲ၊

ဘယ္လို(ေလသံနဲ႔)ေျပာမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္အကဲခပ္ေနၾကရတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပႏုိင္ငံခရီးစဥ္ေတြမွာေျပာတဲ့“ေလသံ”နဲ႔ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ေတြမွာေျပာတဲ့ “ေလသံ” ေတြ ရဲ႕ ဒီဂရီ အနိမ့္အျမင့္က ကြဲျပားတတ္ေသးတာမို႔ ဘယ္ေလသံနဲ႔ ဘယ္သေဘာထားကို အတည္ယူရမလဲဆုိတာ“ေရႊနဲ႔ယိုးမွားပန္းစကား”လို႔ ဆုိရ ေလာက္ေအာင္ ေဝခြဲရခက္လွပါတယ္။ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မွာလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္က “ေလသံ” နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ “ေလသံ” မတူသလုိ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း)ခရီးစဥ္ “ေလသံ” ေတြဟာ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ အေပ်ာ့/အျပင္း ကြာျခားေနတတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျခားနားေနရတာလဲလု႔ိ ေလ့လာစိစစ္မိျပန္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္ လိႈင္တုိ႔ရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္ေနတာကို ေတြ႔ရွိ၊ သတိျပဳမိပါတယ္။

“သမၼတ၊ အမတ္ခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္” တို႔ေလသံ ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေလသံဟာ (သူစိမ္းလွ်င္ ကုိယ္စိမ္း မွာေပါ့ဆုိသလို)ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။ ခက္ေနတာကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြဆက္လက္သြားေနရဦးမွာျဖစ္သလို၊ “သမၼတ၊ အမတ္ခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္” တို႔ကလည္း သူတုိ႔ေျပာခ်င္တာေျပာေနၾကဦးမွာဆုိေတာ့  အကဲခပ္ရခက္ခက္ဆုိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

 တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ရွိထားတယ္။ ျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားကလည္း အဲဒီ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို သိရွိနားလည္း သေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္တယ္ဆုိရင္ “ခ်က္ဆုိရင္ နားခြက္ကမီးေတာက္” ဆုိသလို အကင္းပါးၿပီး တီထြင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ (ကုန္တင္ကားကို ေရြ႕လ်ားစင္ျမင့္အျဖစ္ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့) လူမ်ိဳးစံု ျပည္သူမ်ားဟာေခါင္းေဆာင္ျပတဲ့အရိပ္အကဲကို ေကာင္းေကာင္းျမင္ႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ယေန႔လိုအပ္ေနတာက တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူေတြေမးေနၾကတဲ့၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ေတြ လည္း သိလိုေနၾကတဲ့  “ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္မေပးရင္ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္သလဲ” ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျဖကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတစ္ပါးအျခားေပးႏုိင္မယ့္သူမရွိပါဘူး။( ဦးဉာဏ္ဝင္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ စကားေတြကို တဆင့္ျပန္ၿပီးေျပာျပသူနဲ႔ ဘယ္ေျပာဆုိခ်က္က “သေဘာတရားအရေျပာတာ” ျဖစ္ၿပီး၊  ဘယ္ေျပာဆုိခ်က္က ျဖင့္ “အုိင္ဒီယာသေဘာေျပာတာ” စသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရွင္းျပႏုိင္သူသာျဖစ္ပါတယ္) 

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ခ်မွတ္ ထားတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္း ၃ ရပ္အနက္တစ္ခုအပါအဝင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

  ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားလာေနတဲ့ခရီးစဥ္ေတြမွာ “အထစ္အေငါ့”ေတြ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု၊ တစ္ေနရာ မဟုတ္တစ္ေနရာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဟာေျပာဖို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီကတားျမစ္လုိ႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေရွာေရွာ ရွဴရွဴ မေပးလုိ႔၊ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ရတာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာႀကံဳရတဲ့ တည္းခုိခန္းကိစၥ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕  မီးပံုးပ်ံ ကြင္းမွာေဟာေျပာခြင့္စစ္တပ္က ခြင့္မျပဳတာ၊ နမ့္စန္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ဆင္းသက္ခြင့္မရတာ စတဲ့ “အထစ္ေငါ့”ေတြဟာ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးႏိႈင္းယွဥ္ လိုက္ရင္ မျဖစ္စေလာက္ကိစၥေလးေတြ၊ ပမႊားကိစၥေလးေတြပါလို႔  ေျပာရင္ရႏုိင္ပါလိမ့္ မယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလိုဘာမဟုတ္တဲ့၊ ပမႊားကိစၥေလးေတြမွာေတာင္ ထစ္ေငါ့ေနတာမို႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥႀကီးမွာ ေခ်ာေမြ႔ လြယ္ကူဖို႔ဆုိတာ ကံယံုၿပီး ဆူးပံုနင္းၾကည့္ရမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္ေတြမွာ လက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ “ထစ္ေငါ့မႈ”ေတြဟာ ျပည္နယ္အာဏာပုိင္/ေဒသအာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ သခင့္အလိုက် အာဏာပါဝါျပမႈမဟုတ္ဘဲ၊ ႀကံ့ဖြ႔ံအစုိးရနဲ႔စစ္တပ္ရဲ႕တုိက္ရိုက္အမိန္႔ေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ “အထက္ကလာတဲ့ ထစ္ေင့ါမႈ” ေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဒီခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိရွိသလို၊ ျပည္သူမ်ားကနားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေတြက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအၾကား၊ အစုိးရနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအၾကား၊ စစ္တပ္နဲ႔ဒီခ်ဳပ္ပါတီအၾကား၊  သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား၊ အမတ္ခ်ဳပ္ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား၊ ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္ နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကားတမင္ေသြးကြဲေအာင္ သပ္ရိႈေသြးခြဲေနတဲ့ မုသာဝါဒေရးသားခ်က္ေတြ၊ လႈံ႔ေဆာ္ေဘးတီးမႈေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ “ထစ္ေင့ါ မႈ” ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

အခုလည္း “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဖ်က္သိမ္းေရးဆႏၵျပပြဲ” ေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့သလို။  “ပုဒ္မ ၅၉ (စ)  ဆက္လက္တည္ရွိေရး ေထာက္ခံ ဆႏၵျပပြဲ”ေတြကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္ေအာက္ခံ/ၾသဇာခံပါတီအစုအဖြဲ႔နဲ႔လူပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕က လာမယ့္ေဖေဖၚဝါရီလ ထဲမွာျပဳလုပ္ၾကလိမ့္ မယ္ဆုိတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚ/ၾကားသိေနၾကရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္မေပးရင္ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္သလဲ” ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ရွင္းလင္းတဲ့ အေျဖျဖစ္တဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေပးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအင္အားဆုိတာ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔စုစည္းေပးႏုိင္မွသာ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ဘယ္လိုအခက္အခဲအတားအဆီးေတြကိုမဆို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေက်ာ္ျဖတ္ ႏုိင္တဲ့ထုထည္စြမ္းပကားျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီလိုစြမ္းပကားမ်ိဳးနဲ႔သာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လွည့္လည္ေဟာေျပာစည္းရံုးေနရတာဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းတိုက္ ပြဲ အတြက္အားျဖည့္ေနတာပါ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပင္သည္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ကို – ဝင္မယ္၊ ပုဒ္မ၅၉ (စ) ျပင္မ ေပးလဲဝင္မွာပါ”ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း မွတဆင့္ေျပာခဲ့တဲ့ေျပာစကား၊ ရပ္တည္ခ်က္အတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ခ် မွတ္ေပးစရာမလိုအပ္ပါဘူး။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွိရင္တခ်ဳိ႕ေတြကကြၽန္မကိုေမးပါတယ္။တပ္မေတာ္က မေျပာင္းရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲလို႔ ေမးၾကတာရွိတယ္။ ဘာလုပ္မလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မလူထုအင္အားနဲ႔ ျပင္မယ္။ ကြၽန္မလူထုအားကို အားကိုးပါတယ္” ဟု ဆုိလွ်င္ တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ မုခ်လိုအပ္ပါတယ္။  

Photo – NLD Chairperson facebook, 26th January, 2014, Taung Gyi

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to ျပည္သူေတြအတြက္ တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ (Tu Maung Nyo)

  1. Zarni Gyi on January 30, 2014 at 7:19 am

    လူထုက ေတြ႕သမွ် လက္ရွိျမန္မာအစာဏာပိုင္ – စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းအစိုးရ၊ စစ္တပ္အရာရွိၾကီးမ်ားနဲ႕ ျပည္တဲေရး၊ရဲနဲ႕အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး..ပုဂၢိဳလ္ၾကီး၊ငယ္မေရြးကို ေျပာျပႏိုင္၊ သတိေပးႏိုင္ဖို႕ပါ …. မလြယ္တဲ့အလုပ္ပါ….ဟူး…။ သူတို႕ကေတာ့ လူေတြ မရင့္က်က္ေသးဘူး.. အေၾကာင္းျပျပီး ၂၅% ယူထားဦးမွာပဲ..

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္