ျမန္မာဘုရင္ၾကီး အေလာင္းဘုရားရဲ့ ေရႊေပလႊာ … ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲပဲ ေကာင္းမလား (Zarni Gyi)

January 30, 2014

 ျမန္မာဘုရင္ၾကီး အေလာင္းဘုရားရဲ့ ေရႊေပလႊာ  … ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲပဲ ေကာင္းမလား

၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၄

ဒီကေန႕ ဘုန္းလွ်ံ လန္ဒန္ဝိဟာရ ေဆာင္းပါး အေလာင္းမင္းတရားၾကီး အဂၤလိပ္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ၾကီး King George II ထံ ေပးေသာ ၂၇၀ႏွစ္ ၾကာ၊  ခ်စ္ၾကည္ေရးေရႊေပလႊာအေၾကာင္း ဖတ္ရသည္။ ေရႊအစစ္ေပၚတြင္ေရးထားျပီး ဆင္စြယ္ၾကဳတ္ႏွင့္ထည့္က အေရွ႕အိႏၷိယကုမၸဏီ မွတဆင့္ May 1756 တြင္ ပို႕ေပးခဲ့ရာ 1758 မွ ေဂ်ာ့ဘုရင္ထံ ေရာက္သည္။ နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင့္ေမြးဇာတိ ဂ်ာမဏီရွိ Gottfried Wilhelm Leibniz စာၾကည့္တိုက္တြင္ ပို႕ထားလိုက္ရာ၊ ၂၀၀၇ က်မွ ဂ်ာမန္ပညာရွင္မ်ားက ေလာလာ၊ ေဖၚထုတ္၊ ကမၻာသို႕ ေက်ညာလိုက္သည္ ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ 

တဆက္တည္းပင္ ယခင္က ကမၻာကိုပုန္ကန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ေရႊေပလႊာကို ျပန္ရယူလိုေၾကာင္း ဂ်ာမဏီအစိုးရအား ေမတၱာရပ္ခံသည္ကိုလည္း ဖတ္ရသည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစန္းဝင္းက ေျပာသည္။ အဆုိပါ ေရႊေပေရႊရြက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအရ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီပါက ျပန္လည္ေတာင္းယူ၍ ရႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေရႊေပလႊာကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ စာၾကည့္တိုက္သည္ ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္၊ အိုင္ဇက္နယူတန္ေခတ္က ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ကမၻာ့အေတြးေခၚရွင္ၾကီး အမည္ေပးထားသည္ စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္သည္။  ဂ်ာမဏီအစိုးရက ျပတိုက္ထံမွ ေတာင္းေပး၍ ရမရ မသိႏိုင္ပါ။ မိမိဥစၥာမွန္လွ်င္ ျပန္ယူခ်င္ပါသည္။ ၁၉၇၀ ယူနက္စကို ကြန္ဗင္းရွင္း ရွိသည္ ဆိုေသာ္လည္း သို႕ေသာ္ ထိုအရာသည္ မိမိဥစၥာ ဟုတ္ပါ ေသးရဲ့လား။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ ကမၻာထိပ္တန္း ပုဂၢိဳက္၊ စေကာလားမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ လာၾကည့္ပါမည္လား။ ျမန္မာကို ကမၻာက သိေအာင္ ေနျပည္ေတာ္ျပတိုက္ၾကီးက တတ္ႏိုင္ပါသလား။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာ့နန္စဥ္ရတနာ ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ၾကြယ္ဝခဲ့သည္။ မာနတက္ျပီး အဂၤလိပ္အင္ပါယာလို ႏိုင္ငံကို အေလာင္းမင္းတရားၾကီးက ခ်စ္ၾကည္ေရး စာလႊာပို႕သည္ဆိုသည္မွာ အလြန္အေျမွာ္ျမင္ၾကီးေသာ ျမန္မာဘုရင္ျဖစ္သည္။ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သူ အေလာင္မင္းတရားၾကီး စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ကုန္ေဘာင္ဘုရင္မ်ား က်င့္သံုးႏိုင္ပါက ျမန္မာကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ျဗိတိန္ကဲ့သို႕ ယခုတိုင္ ရွိေကာင္းရွိေနဦမည္။ ေနာင္ အႏွစ္၇၀ ၾကာေသာခါ အဂၤလိပ္တို႕က ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီ၊ 1885 သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့နန္စဥ္ရတနာ အားလံုး ဆံုးရံႈးသြားပါသည္။

ထိုဆံုးရံႈးသြားေသာ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူစဥ္က နန္းစဥ္ရတနာမ်ားမွာ လုယက္ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ရထိုက္ပါသည္။ မတၱျမားငေမာက္ ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ နန္းစဥ္ရတနာမ်ား ဘယ္သူ႕လက္ထဲ ေရာက္သြားမွန္းမသိ။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ထိုေန႕ ေရႊနန္းေတာ္တြင္ မင္းမႈထမ္းမ်ား  ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ လုယက္၊ ယူငင္ သည့္ တစ္ရက္၊တစ္ည အတြင္း သီေပါမင္း၊ စုဖုရားလတ္ တို႕၏ ေနျပည္ေတာ္ ခိုးသားမ်ားလက္ထဲ ပါသြားပံုရပါသည္။ ဦးႏုအစိုးရ ကတည္းက ျဗိတိသွ်ထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းယူ ရရွိသည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းေနဆဲ နန္းစဥ္ ရတနာ၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားမွာ လန္ဒန္ျပတိုက္တြင္ ရွိေနသည္က ပိုေကာင္းသလား ဟု တစ္ခါတစ္ရံ အေတြးေပါက္မိပါသည္။ အလားတူ အဆိုပါ ေရႊေပလႊာကိုလည္း ဂ်ာမန္ျပတိုက္ၾကီးက ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားေပမည္။ ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လဲ သူတို႕ပဲ လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ၾကီးလည္း ကမၻာ့အဆင့္မွီရန္ ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္သည္။

မ.ဆ.လ ေခတ္က ကတည္းက ျမန္မာျပည္၊ ႏိုင္ငံဘ႑ာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ခိုးသားမ်ား ေပါမ်ားလြန္း လာေသာေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း၊ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ခုိးသားမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ပ်က္စီးရျပီး၊ ယခု အစိုးရသစ္မွာ ဘက္စံု၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပန္လည္တူးေဖၚျခင္း၊ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက၊ ေဒၚလာ အေျမာက္အမ်ား ေထာက္ပံ့၊ ကူညီျခင္းေနသည္။ မၾကာမီ ကမၻာ့လွည့္ ခရီးသည္ လုပ္ငန္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ဝင္ေငြ တိုးတက္ လာမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ေရႊေပလႊာကို ကမၻာေက်ာ္ေအာင္၊ ဂ်ာမဏီျပတိုက္ၾကီးက လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ပညာရွင္မ်ားက ကိုင္တြယ္ေလ့လာျပီး၊ အေလာင္းဘုရားေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ အလြန္တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံၾကပါမည္။ ထိုေခတ္ကာလ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းသာမက၊ ကမၻာ့သမိုင္းကိုပင္ အေထာက္ကူ ျပဳႏိုင္ပါမည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာဘုရင္က လက္ေဆာင္ေပးျပီး ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပးျပီးသား ျပန္ေတာင္းပါက ကေလးစကားျဖင့္ ေျပာလွ်င္ မ်က္စိစြံ႕ပါက ရွက္စရာ၊ ရာဇဝင္ျဖစ္ေနမည္ကို စိုးရိမ္ရပါသည္။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)