အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈထားျခင္းခံရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာ (Tu Maung Nyo)

February 10, 2014

အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈထားျခင္းခံရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာ

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္)

 သမီးကေလးေက်းရြာကို အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက အဓမၼဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ျခင္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္ ေပၚတာဆြဲ၊ လူသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ရြာမီးရိႈ႕ခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ေတာ့ သာမန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မွ်သာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစံုႏွင့္လက္ယဥ္ေနေသာ အုပ္စိုးသူမ်ားအဖို႔ ၿမိဳ႕ေပၚက အိမ္ယာၿဖိဳဖ်က္သည့္ကိစၥမ်ားသည္  ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာစားတာေလာက္သာရွိပါလိမ့္မယ္။

 အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အတင္းအဓမၼအၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးဖယ္ရွားမႈမ်ိဳး လံုးဝ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ပထမအဆင့္အားျဖင့္ လက္ရွိေနထုိင္သူမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ဆုိတာကို  အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းလင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရပါမယ္။ ယင္းေနာက္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခု ညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ေပးၿပီး အျခားသင့္ေတာ္ရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ စနစ္တက် ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရခ်ထားမႈျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ယခုေတာ့ သမီးကေလးေက်းရြာဖ်က္ဆီးမႈဟာ  ရန္သူ႔စခန္းသိမ္းပုိက္သလိုပဲ၊ ရမ္းရမ္းကားကား ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္းျပဳမူ တာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ အၾကမ္းဖက္ရမ္းကား ရုိင္းစုိင္းခဲ့ၾကမလဲဆုိတာ ေတြးေတာၾကည့္လွ်င္ အရွင္းသားျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

 အခုေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေရာင္းခ်လိုက္လို႔၊ တပ္မေတာ္ပုိင္ေျမေနရာနဲ႔ မလြတ္ကင္းလို႔ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေလာက္သာျပၿပီးအဓမၼအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးႏွင္ထုတ္ပစ္တာဟာ ရုိင္းစုိင္းၾကမ္းက်ဳတ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ အေျခအေနမဲ့ျဖစ္သြားသူေတြအား  အခုိက္အတံ့အားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေနရာခ်ထားေပးသူေတြနဲ႔ မီဒီယာ ပုိင္းကလူေတြကို ရန္ျပဳ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနတာေတြဟာ ပုိၿပီးအက်ည္းတန္အရုပ္ဆိုးလွပါတယ္။

 က်ေနာ္တို႔ အစုိးရဟာ “ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ” လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပါးစပ္က ဆီးမန္းမန္းသလို  ေျပာေနတာေတြဟာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈသာျဖစ္ပါတယ္။  ယခုသမီးကေလးေက်းရြာအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈ အပါအဝင္ လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္မ်ားက အဲဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြဟာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈေတြ သာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေနပါတယ္။

 တာဝန္ယူတယ္၊ တာဝန္ခံတယ္ဆုိရင္ တာဝန္ရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိေဆာင္ရြက္ေပးရပါ့မယ္။ အခုေတာ့ “ဥပေဒမဲ့ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေရာက္ေနထုိင္သူေတြ” ဆိုတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္တပ္ၿပီး ျပည္သူေတြကို အၾကမ္းဖက္ေနပါတယ္။ လွည္းကူးအမတ္မင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အေန ျဖင့္လည္း ေက်ာခုိင္းေနဖို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္ဖ်က္သိမ္းမႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စတိျဖစ္ျဖစ္ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါ တယ္။ 

            ဒီလိုအၾကမ္းဖက္ေနတာကို အတိုက္အခံပါတီမ်ားက တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် ေလသံမဟပဲ။ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးေထာက္ခံတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ေနႏုိင္ရက္တယ္ဗ်ာ။ က်ဴထရံကာသက္ငယ္မိုးတဲကေလးပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ သူ႔ပုိင္ ရွင္ အတြက္ေတာ့ ခ်ိၿမိန္ေသာအိမ္ပါပဲဗ်ာ။ ဒီအိမ္ကေလးေတြ ဖ်က္ဆီးခံရတာဟာ သူ႔တုိ႔အတြက္ ႀကီးမားလွတဲ့ ေသာကနဲ႔ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ကေလးေတြမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကေလးမ်ားအဖို႔ သူတုိ႔ကမၻာေလး ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရ တာျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္မႈကို စတင္ဖ်က္ဆီးပစ္သူဟာ  အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။

            ခင္ဗ်ားတို႔ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈကို ဝင္ေရာက္မဟန္႔တားၾကတာလဲ။ ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားဖို႔ပ်က္ကြက္ရတာလဲ။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံံ့ဖြံ႔အစိုးရ ၿငိဳျငင္မွာကို စုိးရိမ္ေလသလား။ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္က အမ်က္ေတာ္ရွမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနေလသလား။

 ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဗိုလ္တဲမရလို႔ ရဲရဲေတာက္ခဲ့သူေတြ၊

နမ့္ဆန္ေလယာဥ္ကြင္း ဆင္းခြင့္မရလုိ႔၊ေတာင္ႀကီး မီးပံုးပ်ံကြင္းမွာ ေဟာ ေျပာခြင့္မရလုိ႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းခဲ့သူေတြဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲဗ်ာ။

သမီးကေလးေက်းရြာမွာေနထုိင္သူေတြဟာျမန္မာႏုိင္ငံသား ေတြျဖစ္ပါတယ္။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံံ့ဖြံ႔အစိုးရက “ဥပေဒမဲ့ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူေတြ” လုို႔ တံဆိပ္ကပ္လုိက္လို႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မထိဝံ့မတို႔ဝံ့တာလား။ အစုိးရ၊စစ္တပ္နဲ႔ ခရိုနီမ်ားက ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ေျမယာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းပုိက္ေနတာေတြကလည္း ဥပေဒမဲ့က်ဴး ေက်ာ္သိမ္းပုိက္မႈေတြပဲမဟုတ္ပါလား။

 အၾကင္အတုိက္အခံပါတီတစ္ရပ္သည္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို တားျမစ္ ဟန္႔တားျခင္းလည္းမလုပ္၊ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း လည္း မျပဳဘူးဆုိရင္ ထိုအတိုက္အခံပါတီသည္ အစုိးရႏွင့္အလိုတူအလိုပါပင္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။

 (Photo – Suu L Linn, MoeMaKa, Aftermath, village destroyed by Burmese armed forces)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈထားျခင္းခံရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာ (Tu Maung Nyo)

  1. Maung Thant Sin on February 11, 2014 at 5:55 am

    (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းက သမီးကေလးေက်းရြာအား သက္ဆုိင္ရာက ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ NLD လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတုိ႔က သမီးကေလးေက်းရြာမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာ The Daily Eleven အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ စုံစမ္းမႈအရ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ လဂြမ္းျပင္ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း ကမၸည္းေမာ္ကြန္းတြင္ သမီးကေလးေက်းရြာ အမွန္တကယ္တည္ရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္)

  2. minko on February 14, 2014 at 8:02 am

    အတိုက္အခံ ပါတီမွ မရွိဘဲဗ်ာ- အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား၏ လစ္လွဴရွဴထားျခင္းခံရတယ္ဆိုတာကိုကမွားေနတယ္- သမတ ျဖစ္ ေရး အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဘို ့ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ ပါတီဆိုရင္ မွန္ေကာင္းမွန္မယ္- တျခားအရာေတြက သမတ ျဖစ္ေရးေလာက္ အေရးမၾကီးဘူး- တနိုင္ငံလုံးျပာက် သြားေတာင္ သမတ ျဖစ္ေရးေလာက္ အေရးမၾကီးဘူးဗ်-

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)