ပြင့္လင္း လြတ္လပ္စြာ အခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္

February 13, 2014

ပြင့္လင္း လြတ္လပ္စြာ အခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)။  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၄
ႏိုင္ငံျခားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အဘယ့္ေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးလိုပါသနည္း ..ေမးခြန္းကို တည့္တည့္ေျဖရလွ်င္ …
၁။ အခြန္ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂။ က်န္သည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေကာင္းျခင္း၊ အလုပ္သမားခေစ်းခ်ိဳျခင္း၊စသည့္အခ်က္မ်ားမွာ လူၾကားေကာင္းရံု ျဖစ္သည္။
အခြန္မည္ကဲ့သို႕ ေရွာင္ႏိုင္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ နာမလည္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၄၅% အထိ အခြန္ေကာက္ပါသည္။ မေပးလွ်င္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိသည္။ လူမေျပာနွင့္၊ ဧရာမကုမၸဏီၾကီးမ်ားကိုပင္ အစိုးရက တရားရံုးၾကီးမ်ားတြင္ တရားစြဲေသာေၾကာင့္ ေဒဝါလီ၊ လူမြဲျဖစ္သြားေလ့ရွိသျဖင့္၊ အခြန္မေရွာင္ရဲၾကပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႕ ဥပေဒအားနဲေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေရွာင္၊ စီးပြားလာလုပ္ၾကသည္။ တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ေလွ်ာ့ေပးေသာ SEZ Special Economic Zone မ်ားျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ စတင္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ SEZ မရွိေသး။  ျမန္မာျပည္တြင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္ဖို႕ မလုပ္ပဲ၊ တစ္လ တစ္သိန္း၂ေသာင္း လစာရွိသူကို အခြန္ေကာက္မည့္ ဥပေဒျပဌာန္းေနပါသည္။ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္ႏိုင္မွ တရားမွ်တေသာ စီပြားယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္။ ကုမၸဏီအလတ္၊ အေသးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို အခြန္ေကာက္ရန္ ေစာလြန္းေသးသည္။  “ယခုအခါ အျမတ္အစြန္းကို အခြန္မေကာက္သည့္အျပင္၊ အခြန္လြတ္ ၃ႏွစ္၊ ႏွစ္မ်ားစြာ ေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီ ေငြစာရင္းကို စစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အားေကာင္းသည့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ မရွိျခင္း၊ စာရင္းစစ္မ်ားမွာ ေငြရွင္မ်ား၏၊ ခါးပိုက္ထဲေရာက္ေနျခင္း..”  စသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အခြန္ေကာက္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ကူညီမည္ကို ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးထိပ္တန္း၊ လက္ဝါးၾကီးအုပ္သူမ်ားက စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ Eleven Media မွ စကိုင္းနက္တီဗြီလုပ္ငန္းကို အစိုးရ ၄%၊ ကုမၸဏီ ၉၆%၊ ၃ႏွစ္အခြန္မေပးပဲ၊ ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္ ခြင့္ျပဳျခင္းကဲ့သို႕ စာခ်ဳပ္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ အခြန္စနစ္ကို အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕မည္ျဖစ္သည္။ ဘာပဲျဖစ္ပါေစ.. ၃ႏွစ္ စားေသာက္၊ အျမတ္မ်ားစြာ ယူျပီးပါက တရားမွ်တေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၊ အခြန္ေကာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ အလြန္အစြမ္းထက္သည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အေရးၾကီးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရာက္ေနျပီးေသာ ကုန္မ်ားကို လိုက္ဖမ္းဆီးေသာ ျမန္မာျပည္မိုဘိုင္းအဖြဲ႕ကဲ့သို႕ မဟုတ္ပဲ၊ နယ္စပ္တြင္ ပိုင္ႏိုင္စြာအခြန္ေကာက္ႏိုင္မွ ျဖစ္မည္။ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းေပါင္းမ်ားစြာတို႕တြင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ဖို႕ သင့္ေနျပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ Tax per GDP  20% to 45% ရွိေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၃ ဘတ္ဂ်တ္ေၾကျငာခ်က္အရာ ျမန္မာအခြန္ေကာက္မႈ Tax per GDP မွာ ၃ႏွစ္ၾကာလဲ၊ ဘာမွမထူးျခား၊ ၂.၅% မွ်သာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္က အေျခခံအေဆာက္ဦးလဲျပိဳမွာေၾကာက္သျဖင့္ ေျဖးေျဖးခ်င္း၊ ေႏွးေကြးစြာ အခြန္ေကာက္ေနပံုရသည္။
ဘယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္လြတ္နီးပါး၊ အလြန္ဆိုးဝါးေနသနည္း ကို သာမန္လူပင္သိႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမိုဘိုင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ သယံဇာတ၊ အရက္ေဆးလိပ္၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား၊ ဇိမ္ခံကားမ်ား ..စသည္တို႕ကို အခြန္မွန္ကန္စြာ ေကာက္ႏိုင္ဖို႕လိုသည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမ၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္ေရွာင္ရာတြင္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဝင္ေရာက္မကူညီျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက မတန္တဆ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တားျဖစ္ဖို႕လိုသည္။ Valuation လုပ္မႈတြင္ ျခစားမႈအလြန္ၾကီးမားလွသည္။
မည္သို႕လုပ္ရမည္ကို အစိုးရလူၾကီးမ်ား သိပါသည္။ အေမရိကန္အခြန္စနစ္ (သို႕မဟုတ္) ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္အခြန္ေကာက္စနစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလာမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။
● ဂ်ာမန္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံလာေရာက္ အားေပးျခင္း (12-Feb-2014, RFA News)
ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ စိန္ရတုုခန္းမမွာ ဂ်ာမနီနုုိင္ငံသမၼတ မစၼတာ ဂ်ိဳ၀ါခ်င္ ေဂါက္ခ္ Mr. Joachim Gauck မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ လူငယ္မ်ား မိမိတိုု႔တစ္ဦးခ်င္းစီ ပိုုင္ဆုုိင္တဲ့အင္အားကိုုယံုုၾကည္ၾကရန္၊ အာဏာ၊ ႂကြယ္၀မႈနဲ႔  အခြင့္ထူးခံစားခြင့္မ်ားကိုု လက္မလႊတ္ခ်င္သူမ်ား၏  အေျပာင္းအလဲကို တားဆီးမႈအသံမ်ား နားမေယာင္ၾကရန္၊ မိမိတိုု႔ တစ္ဦးခ်င္းရရိွထားတဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းကိုု အသံုုးခ်ၿပီး အေမွာင္ထဲမွာ က်န္ခဲ့သူေတြကိုတြဲေခၚၾကဖိုု႔  ျမန္မာႏိုိုုင္ငံသားလူငယ္မ်ားကိုု တိုုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို လူနည္းစုလက္ထဲတြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါက စီးပြားေရးအရ တိုးတက္လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒီေန႔ရရိွထားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာနုုိင္ငံသားမ်ား၏ အေၾကာက္တရားကင္းကင္းစြာ ႀကိဳးပမ္းမႈမွ၊ ဒီမိုုကေရစီအေရးႀကိဳးပမ္းမႈကိုု ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုုခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုုန္တကၱသိုုလ္သည္ လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တုုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာ သမုုိင္း၀င္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။  ဒီေက်ာင္းတြင္ အေျခခံၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့  ရွစ္ေလးလံုုးအေရးေတာ္ပံုုနဲ႔ အဲဒီ အေရးေတာ္ပံုုမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕သတိၱကိုု မေမ့သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာမနီသမၼတဟာ နုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု႔ႏွင့္ သီးသန္႔စီ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဂ်ာမနီႏိုုုိင္ငံဟာ ဂ်ပန္ႏိုိုုင္ငံၿပီးရင္ ျမန္မာနုုိင္ငံကိုု ဒုတိယေျမာက္အကူအညီအမ်ားဆံုးေပးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုုုိင္ငံကေပးဖို႔က်န္ေနသည့္ အေႂကြးယူရိုုေငြ သန္း ၅၀၀ ေျဖေလ်ွာ့ေပးဖိုု႔ကိုုလည္း နုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးစဥ္မွာ သေဘာတူခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျမန္ လြန္းတယ္လိုု႔ မဆိုနုုိင္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ာမနီနုုိင္ငံ သမၼတ Joachim Gauck ေနျပည္ေတာ္၊ ပူးတဲြ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။ ျမန္မာနိ္ုုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားရေက်နပ္စရာျဖစ္၍ ဂ်ာမနီနုုိင္ငံကိုု ျမန္မာနိုုင္ငံကေပးဖိုု႔႔ရိွတဲ့ အေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၈၂ သန္းကိုု ေျဖေလ်ွာ့ေပးလိုုက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေကာင္းျမင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစပ်ဳိးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Eleven Media တြင္ေဖၚျပထားသည္။
ဂ်ာမဏီသမၼတ (၇၄ႏွစ္) သည္ ကြန္ျမဴနစ္အေရွ႕ဂ်ာမဏီမွ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ၊ ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာ Lutheran pastor ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီ၂ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၂တြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည္။
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ျမန္မာနုုိင္ငံ ကုုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာနုုိင္ငံက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္သလိုု ေန႔လည္ပိုုင္း ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ စိန္ရတုုခန္းမမွာ မိန္႔႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီနုုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္နုုိင္ငံၿပီးရင္ ျမန္မာနုုိင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ အကူအညီေပးမႈ အမ်ားဆံုုးနုုိင္ငံျဖစ္သည္။
● ျမန္မာျပည္အခြန္ေကာက္မႈ အခက္အခဲမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးမရႏိုင္ေသာ ရာထူးၾကီး၊ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခမွ၊ ထိပ္ဆံုးအထိ စာရိတၱျပစ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထိုသူမ်ားကို အေရးယူဖို႕ မေျပာႏွင့္၊ အနားေပးဖို႕ပင္ အင္မတန္ခက္ခဲေနပါသည္။ မၾကာမီ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာၾကြယ္ဝသူမ်ားႏွင့္၊ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို စာရင္းေကာက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရွာင္ေျပးလို႕မရေတာ့ပဲ အခြန္ေပးရခ်ိန္ နီးလာျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ သူေဌးၾကီးမ်ား အခြန္ေရွာင္းႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ ျပည္သူမ်ားဝင္ေငြကို လုယူမည့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ၊ ေလာင္စာဆီေစ်း၊ ဌာနဆိုင္ရလိုင္စင္၊ပါမစ္ေၾကးမ်ားစြာ တို႕ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ကုန္၊ အဝတ္ထည္၊ လူသံုးကုန္၊ ေဆးဝါးပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ တင့္သင့္မႈသည္ ႏိုင္ငံျခားသြင္းကုန္မ်ားကို မွန္ကန္စြာအခြန္ေကာက္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ ဥပမာ.. တရုပ္၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာသံုး၊ ကုန္ၾကမ္း၊ စက္ကရိယာမ်ားကို အစိုးရက ၄၀% အထိ ပံ့ပိုးေပးေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အလွ်င္အျမန္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ လယ္ယာစီးပြားတြင္ အခြန္လံုးဝမေကာက္ပဲ၊ ပံ့ပိုးမႈေပးရမည္။ ေလာင္စာ၊ဆက္သြယ္ေရး၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို အခြန္မွန္ကန္စြာ ေကာက္ႏိုင္ရမည္။
ခရိုနီမ်ား တင္သြင္းလာေသာ ကြန္တိန္နာမ်ား၊ ကုန္ကားၾကီးမ်ားကို X-ray ျဖင့္ ရိုက္ျပီး၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါမလာေရး၊ အရက္၊ေဆးလိပ္၊ ေဆးဝါးမ်ား Drug ကန္႕သတ္ကုန္မ်ားးကို တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆး၊ အခြန္ေကာက္ရပါမည္။ X-ray တန္ဖိုးမၾကီးေသာ္လည္း မတပ္ဆင္ေသးပါ။ တားျမစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလာပါက သိမ္းဆည္းျပီး၊ ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၂ဆ၊ စသျဖင့္ ဒဏ္တပ္ရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စားေသာက္ကုန္ေခ်ာမ်ား တင္သြင္းျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ အခြန္မေကာက္လွ်င္ ျပည္တြင္းထတု္ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ အလားတူ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ ေဆးဝါးမ်ားကို ဦးစားေပးရမည္။ စားေသာက္ကုန္၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ လူသံုးကုန္၊အဝတ္အစားမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္မ်ားကို ဦးစားေပးရန္၊ ျပည္ပတင္သြင္းမႈမ်ားကို အခြန္မွန္ကန္စြာ ေကာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကန္႕သတ္ သြင္း/ထုတ္ ကုန္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။
● ဒါေတြျမန္မာအစိုးရသိပါသည္
အခြန္စနစ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဒီလိုေကာက္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္..ဟု သုေတသနလုပ္လဲ မလုပ္လိုေတာ့ပါ။ အထက္ပါ အခြန္ေကာက္ အခက္ခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းနည္း အစိုးရက သိပါသည္။ တကယ္တန္း အေကာင္းထည္ေဖၚရန္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ျပႆနာၾကီးမွာ အျမစ္တြယ္လွ်က္ရွိသည္။  “ဂ်ာမဏီသမၼတၾကီး ျမန္မာႏိုင္ငံအထိ လာေရာက္ျပီး မိန္႕ခြန္းေျပာသည့္အတိုင္း အာဏာ၊ ႂကြယ္၀မႈနဲ႔  အခြင့္ထူးခံစားခြင့္မ်ားကိုု လက္မလႊတ္ခ်င္သူမ်ား  ျပသနာျဖစ္သည္။ “  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၊ တရားေရးႏွင့္ရဲဝန္ထမ္းမ်ား မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္ရန္၊ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္တဲေရးဝန္ၾကီးႏွင့္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဌာနသည္ အေျခခံဥပေဒအရ၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး၊ စစ္တပ္မွအရာရွိမ်ား၊ အရာရွိေဟာင္းမ်ားက ကိုင္တြယ္ထားဆဲျဖစ္ျပီး၊ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ား အာဏာခြဲေဝမႈ ဥပေဒအခက္ခဲ ရွိေနသည္။
မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ လာမည့္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အခြန္၄၅% မေပးရသည့္အျပင္၊ အျမတ္ေငြမ်ားကို ထုတ္ယူသြားခြင့္ လြန္ကဲစြာရရွိထားေသာေၾကာင့္၊ အခြန္ဥပေဒကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ခ်ုဳပ္ဆိုထားေသာ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားစြာ၊ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္စားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အႏွစ္၆၀၊ အႏွစ္၉၀ စသျဖင့္ အံ့ၾသစရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုၾကျခင္းကို ပြင့္လင္းစြာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ဖို႕ အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္သည္။
သို႕မွသာ ပြင့္လင္းစြာအခြန္ေကာက္သည့္ စနစ္တစ္ခု အျမန္ဆံုးေပၚလာျပီး၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ားစြာ ေရာက္ရွိလာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး ျမန္လာပါမည္။
ဂ်ပန္ႏွင့္ဂ်ာမဏီ ၂ႏိုင္ငံတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေၾကြးေလွ်ာ္ေပးမႈ၊ မွန္ကန္ေသာရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

2 Responses to ပြင့္လင္း လြတ္လပ္စြာ အခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္

  1. catwoman on February 14, 2014 at 1:18 am

    yes many things need change and it ll take yrs. there should be changes in healthcare and education as well.

  2. SuriyaNAyWun on February 16, 2014 at 9:47 pm

    Yes, agreed and all of the problems point to one major issue to be tackled; Change the “undemocratic constitution of 2008” that will remove “Kar-Lon-National Security & Defence committee” and “U-Paing- Myanmar Economic Holding”

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)