သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (၁)

February 22, 2014

သန္းဝင္းလိႈိင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၂ဝ၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆိုလွ်င္ အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အစိုးရသက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တဒဂၤ အားတက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ပ်ားရည္ႏွင့္ ဝမ္းခ်သည့္ ကတိစကားမ်ားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ဘာတစ္ခုမွ မတည္ခဲ့ေပ။

 

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က  ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား ကတိသစၥာ ခံယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းနာခံျခင္း အခမ္းအနားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လုံး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ အဂတိတရားမ်ား ကင္း႐ွင္းေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသြားရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္ခံစားလိုေသာ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရ႐ွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေရး၊ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး၊ ျပည္သူတို႔၏လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဘဝလုံၿခဳံေရး၊ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဝိုင္းဝန္းၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ေျပာသြားခဲ့ပါေသးသည္။

 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္၌ သန္႔႐ွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုသည့္စကားႏွင့္ အစိုးရ၏ အဂတိတရား လိုက္စားမႈအေပၚ အေရးယူကိုင္တြယ္မည္ဟု ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း၌ အက်င့္စာရိတၱ ေဖာက္ျပန္သူမ်ား ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားသူမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းသူမ်ား၊မိုက္ရိုင္းထြားၾကိဳင္သူမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ မ႐ွိသည့္အျပင္ အခ်င္းခ်င္း ေဖးမကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနေပသည္။

 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္၌ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ျပႆနာကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျပႆနာမ်ား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ စစ္အာဏာ႐ွင္ လူတစ္စု၏ အာဏာ႐ွင္စနစ္ဆိုးေတြေၾကာင့္ လူမသိသူမသိ ႀကိတ္မွိတ္ခံစားခဲ့ရေသာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားသည္  လက္႐ွိအသြင္ေျပာင္းကာလတြင္ ေျဖ႐ွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ အျပင္းအထန္ ႐ိုက္ခတ္လာခဲ့ေပသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ပညာ႐ွိပီပီ လူသားဆန္စြာ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္စြမ္းမ႐ွိေသာအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းမႈတို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ေရာ ႏိုင္ငံတကာ၌ပါ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ႐ွိသည္။

 

ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ေက်ာင္းႀကီးသုံးေက်ာင္း၏ တပ္ပိုင္ေျမေပၚ၌က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဟု ဆိုကာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္႐ွိ သမီးေလးေက်း႐ြာ႐ွိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၇ႏွစ္ နီးပါး ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ အာဏာပိုင္ပါးကြက္သားမ်ားက မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ ဆန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အင္အားသုံး ဖ်က္သိမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည့္ ကိစၥကို ေပါက္စိန္ႏွင့္ ေပါက္ရသလို ျပႆနာမ်ားမျဖစ္သင့္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရေပသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေနအိမ္မ်ား ဥပေဒမဲ့ ဘူဒိုဇာစက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ အတင္းဖ်က္သိမ္း ခံရမႈေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနၾကရသည့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားကို  ပဲခူးတိုင္းမွ အာဏာပိုင္မ်ား၏  ခုႏွစ္ရက္အတြင္း ထြက္ခြာရန္ အမိန္႔ေပးထားမႈကို လိုက္နာမႈ မ႐ွိဟု ဆိုကာ ယာယီခိုလႈံေနထိုင္ေသာ တဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံဖ်က္ဆီးခဲ့ျပန္သည္။

 

ႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပား ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈႏွင့္ က႐ုဏာသက္ေနမႈတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ူကာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ သမီးကေလးေက်း႐ြာမွ ေနအိမ္ဖ်က္သိမ္းခံ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ အလိုင္နီဆည္ေဘး႐ွိ ေအာင္သိဒိၡဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္း႐ွိ ဓမၼ႐ုံ၌ ေခတၱခိုလႈံ ေနထုိင္ခဲ့ရေပသည္။ ယခုအခါ အဖ်က္သိမ္းခံ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ျဖစ္သလို ေနထိုင္အိပ္ရသျဖင့္ က်န္းမာေရး ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရေပသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝကေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေအာက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားေပါၾကြယ္ဝျပီး ရာသီဥတုသမမွ်တကာ ေျမဆီေျမၾသဇာ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူလ်က္႐ွီေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအထိ အစိုးရႏွင့္လက္ေဝခံခ႐ိုနီ လူတစ္စု၏ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား၊ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အတၱေ႐ွ႕တန္းတင္ ေလာဘရမၼက္ေဇာ တုိက္မႈေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားလည္း ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဖြတ္ဖြတ္ေၾကလ်က္ ႐ွိေနေလသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမိုင္ေပါင္း  ငါးသိန္း ၆ ေသာင္း ႐ိွ၍  လူဦးေရ သန္း ၆ဝ ႐ိွေသာေၾကာင့္  လူဦးေရ ထူထပ္မႈႏႈန္းသည္  တစ္စတုရန္းမိုင္လွ်င္  ၁၈၇ ဦးသာ ႐ိွသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ ထက္  လူဦးေရ ထူထပ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္  အိမ္နီွးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္  ေနထိုင္စရာ ေျမေနရာအတြက္  ျပႆနာမတက္ဘဲ၊  ေျမေနရာလြတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ က်န္႐ိွေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ေျမရာမဲ့ ျပႆနာမ်ား  မတရားအႏိုင္က်င့္ခံရမွဳမ်ားေပၚေပါက္ေနသည္မွာ  ရင္နင့္စရာ ေကာင္းလွေပသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရ႐ိွသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း  ၆၆ ႏွစ္ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း  သူ႔ကြ်န္ဘဝထက္ပင္  စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ ပညာေရး ၊ယဥ္ေက်းမႈ အစစအရာရာ နိမ့္က်ေနသည္မွာ  အစိုးရ အဆက္ဆက္၌  လံုးဝ တာဝန္႐ိွေလသည္။  က်ဴးေက်ာ္ေနရာမ်ားတြင္  ေနထိုင္သူမ်ားဟု ဆိုေစကာမူ  အမိျမန္မာျပည္တြင္  ေမြးဖြားလာေသာ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္  ျဖစ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္  ဒီေျမ ဒီေရ ေပၚတြင္  ၄င္းတို႔အတြက္  ေက်ာခ်စရာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ တစ္ေနရာသည္  ႐ိွသင့္ေပသည္ ။ ယခုအခါ  သန္း ၆ဝ ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူလူထုသည္  ေနစရာ ေျမမရိွသလို   မိမိတို႔ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို  အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပ၍  ေလ်ွာ္ေၾကးမေပးဘဲ  တရားဥပေဒမဲ့  အတင္းအဓမၼ  အသိမ္းခံမႈေၾကာင့္  စားရမဲ့  ေသာက္ရမဲ့  ဘဝသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းကိုလည္း   ေမးခြန္းထုတ္စရာ  ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

 

ယခုကဲ့သို႔ က်ဴးေက်ာ္မွဳဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္  လူသားမဆန္စြာျဖိဳဖ်က္ ပစ္ရံုမွ်ျဖင့္  ျပႆနာမ်ားအလိုအေလ်ာက္  ေျပလည္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။

 

အမွန္စစ္စစ္ သမီးကေလးေက်း႐ြာသည္  ပဲခူးတိုင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၿဖိဳးမင္းသိမ္း ခပ္တိမ္တိမ္ ေျပာသလို ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္သလိုသမၼတအၾကံေပးကိုရဲထြဋ္ေျပာသလိုေျမဦး၊ေနရာဦးေနထိုင္လိုသူမ်ားလည္းမဟုတ္ဘဲ  လြန္ခဲ့ေသာ  ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ခန္႔အတြင္းက ႐ိွေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နအဖ လက္ထက္ကေရးထိုးခဲ့ေသာ လဂြင္းျပင္  ေရေလွာင္တမံ  စီမံကိန္း ၏ ကမၺည္း ေက်ာက္စာအရ  အတိအက်  သိ႐ိွရေပသည္ ။

 

ထို႔ေၾကာင့္  ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ကတည္းက  တည္႐ိွခဲ့ေသာ  ႐ြာတစ္႐ြာအား  ယခုကဲ့သို႔  အင္အားသံုး ဆင္ျခင္တံုတရား  ကင္းမဲ့စြာ ဖယ္႐ွားမႈ႕ေၾကာင့္  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရအေပၚ  အမည္းစက္ ထင္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းကိုပါ  ထိခိုက္ခဲ့ရေလသည္ ။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားကာ  အမ်ိဳးသားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပ်က္ယြင္းသြားႏိုင္ေလသည္။

 

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌  မည္သည့္အရပ္ေဒသ၌ မဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခြင့္ ႐ိွေၾကာင္း  ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၅ တြင္  အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။  ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏  တရားဝင္ ရ႐ိွပိုင္ဆိုင္ေသာ  ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း ၊ မေ႐ြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ဥပေဒ အရကာကြယ္ေပးရမည္ ဟူ၍  ပုဒ္မ ၃၅၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အလားတူပင္  ဖြဲ႔စည္းပံု၌  အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  မဆန္႔က်င္လွ်င္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္ ဥပစာ လံုျခံဳမွဳ ၊ ပစၥည္းလံုျခံဳမွဳ ၊ အေပးအယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမွဳမ်ား အတြက္  ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ပုဒ္မ ၃၅၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေလသည္။

 

ယခုကဲ့သို႔ က်ဴးေက်ာ္ျပႆာနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ  တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက  ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေနသည့္အတြက္  သမၼတႏွင့္ လံုးဝ မဆိုင္ပါဟု  ေျပာ၍လည္း မရေပ။ သမၼတ ဆိုသည္မွာ  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ  ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး  ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း တရားမွ်တျခင္း ၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း တည္းဟူေသာ  ေလာကပါလ  တရားမ်ား ပိုမို ထြန္းကားေရး အတြက္  ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ဟု  ကတိသစၥာ ျပဳထားသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  လံုးဝ(လံုးဝ) တာ၀န္႐ိွေလသည္။

 

သို႔ေသာ္ လက္႐ိွသမီးကေလးေက်း႐ြာ  ျပႆနာကို  သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္  တုတ္တုတ္မွ် မလွဳပ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈ လက္ပိုက္ၾကည့္ကာ  ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA )  မွ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္ ေလာက္ပင္ သေဘာထားမႀကီး ၊ ညဏ္အေျမာ္အျမင္မ႐ိွရာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ၄င္းက-

 

“ အစိုးရ အေနနဲ႔ သူတို႔ေတြကို ေနရာ ျပန္ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဝမ္းသာရမွာပါ ။ မေပးဘူးဆိုရင္ေတာ့  လူသားခ်င္းစာနာၿပီး ၊ က်ေနာ္တို႔ အရပ္ေဒသကို ေခၚသြားေပးမယ္ ၊ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးမယ္ ၊  က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက  အေျပာသမားမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔ အသင့္ပါပဲ”  ဟူ၍ ေျပာၾကား ခဲ့ရာ ၾကားရသူတိုင္း  လူနတ္ သာဓု ေခၚခဲ့မိပါသည္။

 

သမီးကေလးေက်း႐ြာ အျဖစ္အပ်က္သည္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆာနာ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏  တစ္ခုတည္းေသာ  သာဓက မဟုတ္ေပ။ လိွဳင္သာယာ ေ႐ႊလင္ပန္း က်ဴးေက်ာ္ ျပႆာနာ ၊ ဒလ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သား က်ဴးေက်ာ္ ျပႆာနာ ၊ သကၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႔နယ္ မီးေက်ာင္းကန္ ဥပေဒမဲ့ ေျမသိမ္း ခံရမႈျပႆနာ ၊ အစ႐ိွသည့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ အဖံုဖံုကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔၏ ေျဖ႐ွင္းပံုသည္ အမ်ားတကာ၏ လက္ညိဴးထိုး ေဝဖန္စရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရာ လက္႐ိွ အစိုးရအေပၚ သိကၡာက် စရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသလိုလူထုၾကည္ညိဳေလးစာမွဳလည္းအမွတ္ေလ်ာ့စရာျဖစ္ခဲ့ရေလသည္ ။

 

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ..ရန္ကင္းကိုကိုႏိုင္၏ ‘အတၱအက်ဥ္းသား’  ေတးစာသားထဲကအတိုင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ငါနဲ႔ ငါသာႏွိဳင္းရာတုကင္း  ၾကင္နာျခင္းေတြ ၊ စာနာျခင္းေတြ ညွာတာျခင္းေတြ ၊ လူ႔ႏွလံုးသားနဲ႔ ကင္းေဝးကာ ၊ငါ့သမီးငါ့သားပါမက်န္၊ ငါ့ေဆြ ငါ့မ်ိဳး ငါသာေကာင္းစားေရးအတြက္ ၊   ငါ့အိမ္ ငါ့ယာ ၊ ငါ့ကမာၻ ငါေဆာက္ ငါအက်ိဳးၾကည့္ကာ ငါမမွန္တဲ့  ငါ့မာန္မ်ား  ဖံုးပိတ္ေမွာင္ ေနကာ  ဘဝ တဏွာ လြန္ကဲေနပါက မၾကာမီ ႏြံထဲနစ္၍  အတၱအက်ဥ္းသား ဘဝ ေရာက္မွာ မလြဲပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ သတိေပးလိုက္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, သန္း၀င္းလႈိင္

One Response to သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (၁)

  1. Kill_the_Devil on February 24, 2014 at 5:28 pm

    They never have any plan to serve our country because they are just Thugs,Thieves & Crooks.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)