ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ – ၅၅ – Aung Din

March 1, 2014

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၈၆၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ – ၅၅

ေအာင္ဒင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၄


အပိုင္း (၅၅)
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစည္းအေဝးမတက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ခ)


# အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား

 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္က ေျပာဖူးပါတယ္၊ သူတို႕လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ထက္ ပိုျပီး ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္တယ္တဲ့၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းအစည္းအေဝးေတြမွာေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းေတြကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လို တာဝန္မေက်လွပါ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လို ကိုယ္ပိုင္ ဝက္ဆိုက္မရွိ၊ ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြန္ယက္ (Face Book or Social Media Network) မရွိ၊  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ၊ သတင္းေတြကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ၊ အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပတာေတြကလည္း အက်ဥ္းခ်ဳံးသတင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးပ်က္ကြက္မႈကို စာရင္းဇယားနဲ႕ အတိအက် မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ၊ ဒါေပမည့္ ရႏိုင္သမွ်အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ့မယ္၊

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႕က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၁၇၇) ဦး ပ်က္ကြက္တယ္လို႕ သိရပါတယ္၊ အဲဒီေန႕က တနလၤာေန႕ပါ၊ အဲဒီေန႕မတိုင္ခင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕ (ေသာၾကာေန႕) က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၄) ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမတက္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇၇) ဦးထဲက (၁၀၄) ဦးဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕ထဲက ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၄) ဦးလို႕ ယူဆရင္ က်န္တဲ့ ပ်က္ကြက္သူ (၇၃) ဦးဟာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ လစ္လပ္ေနရာ (၄) ေနရာရွိလို႕ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ (၂၂၀) ဦးရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီ ပ်က္ကြက္မႈဟာ (၃၃) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႕မွာ က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကေန ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီး ေပးပို႕လာတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒၾကမ္း” ကို ေထာက္ခံမဲ (၉၇) မဲ၊ ကန္႕ကြက္မဲ (၆၁) မဲ၊ ၾကားေနမဲ (၁) မဲ နဲ႕ အတည္ျပဳတယ္လို႕ The Myanmar Times သတင္း႒ာနက ေဖာ္ျပပါတယ္၊ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္မဲေပးသူ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၅၉) ဦးရွိလို႕ အဲဒီေန႕အစည္းအေဝးကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆၁) ဦး တက္ေရာက္ဖို႕ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႕ ယူဆရမွာပါ၊ ဒါဟာျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္းရဲ့ (၂၈) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊

 

အထက္ပါ အခ်က္အလက္ႏွစ္ခုကို အေျခခံျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာလည္း နဝမအစည္းအေဝးသက္တမ္းအတြင္း၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႕ကေန ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕အထိ (၃၃) ရက္တာကာအတြင္း ေန႕စဥ္ ခြင့္တိုင္ပ်က္ကြက္သူေပါင္း ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ (၆၀) ေက်ာ္ေလာက္၊ အစည္းအေဝးတက္ခြင့္ရွိသူေပါင္း၏ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈံးေလာက္ရွိတယ္လို႕ ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါတယ္၊ မ်ားလွပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ အခုလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပား အစည္းအေဝးတက္ဖို႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္ကြက္ၾကရသလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားကလည္း အခုလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္ေနတာကို ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳဖို႕ သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားဖို႕ လိုအပ္ေနပါတယ္၊

 

# က်န္းမာေရး

 

ခြင့္တိုင္ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု အေၾကာင္းျပၾကမွာကေတာ့ “က်န္းမာေရး” ပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာလည္း ေသြးနဲ႕ကိုယ္၊ သားနဲ႕ကိုယ္မို႕ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တတ္ၾကမွာပါ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္တာ သဘာဝက်ေပမည့္ အစည္းအေဝး အစအဆုံး တစ္ခုလုံးမတက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္၊

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္မွာ ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းေတြထဲမွာ ထည့္ေရးမထားေပမည့္ အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့၊ မရွိမျဖစ္တဲ့  အရည္အခ်င္းတစ္ခုကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ မဲဆနၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္မွာ မဲဆနၵရွင္မ်ားက ႏွင္းအပ္လိုက္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ လံုေလာက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႕ ၾကံ့ခိုင္မႈ ရွိဖို႕လိုပါတယ္၊ ကင္ဆာလို၊ ႏွလုံးေရာဂါလို ေသေစေလာက္တဲ့၊ လူကို အျမဲတမ္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေစတဲ့ နာတာရွည္ ေရာဂါၾကီးေတြရွိေနသူေတြအဖို႕ အစကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သင့္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရျပီးမွ ေရာဂါဆိုးၾကီးေတြ စြဲကပ္ျပီး လႊတ္ေတာ္တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ရင္လည္း  မဲဆနၵရွင္မ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ တာဝန္က အနားယူသင့္ပါတယ္၊

 

က်န္းမာေရးအေျခအေန မေကာင္းပဲ၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ မွန္မွန္မတက္ႏိုင္ပဲ၊ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေနဖို႕ မသင့္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားကလည္း က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အစည္းအေဝးတက္ဖို႕ ပ်က္ကြက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႉျပီး တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္မွအနားယူဖို႕ တိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္၊

 

# လႊတ္ေတာ္ အခ်ိန္စာရင္းမရွိျခင္း

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးမတက္ႏိုင္၊ ပ်က္ကြက္ရျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားက လႊတ္ေတာ္ရဲ့ တစ္ႏွစ္တာ အခ်ိန္စာရင္းကို ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာလည္း အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ႏိုင္ငံတကာက လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္စာအတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းခြင္ အခ်ိန္စာရင္းကို ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္၊ အဲဒီ အခ်ိန္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္နဲ႕ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္တို႕ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျပီး ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမိဳ႕ေတာ္က ပါလီမန္အေဆာက္အအံုမွာ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပမည့္ ေန႕ရက္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာမဲဆနၵနယ္ေျမမွာ ရုံးထိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနားယူခြင့္ရွိတဲ့ ကာလမ်ားကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီအခ်ိန္စာရင္းကို ေလ့လာျပီး သူတို႕ရဲ့ တစ္ႏွစ္တာအခ်ိန္ကာလမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ၾကပါတယ္၊

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေရးဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႕ စခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စျပီး သူတို႕ ဆုံးခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆုံးလို႕ရပါတယ္၊ အစည္းအေဝးမစခင္ (၂၁) ရက္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားဖို႕ပဲ လိုအပ္ပါတယ္၊ (၂၁) ရက္ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားလို႕ ေနျပည္ေတာ္ကို အေရာက္လာရမည့္ေန႕၊ အစည္းအေဝးစမည့္ေန႕ကို ၾကိဳသိရေပမည့္ တစ္ၾကိမ္မွာ အစည္းအေဝး ဘယ္ႏွစ္ရက္က်င္းပမယ္၊ အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္၊ ဒီတစ္ရက္အစည္းအေဝးျပီးရင္ ေနာက္အစည္းအေဝးကို ဘယ္ေန႕မွာ က်င္းပမယ္၊ ဘယ္ေန႕မွာ ျပီးဆုံးလို႕ ဘယ္အခ်ိန္ အိမ္ျပန္လို႕ရမယ္ ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကိဳတင္မသိၾကရပါ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ တစ္ႏွစ္စာအခ်ိန္စာရင္းကို စနစ္တက် ၾကိဳတင္ေရးဆြဲျပီး ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ေပးရင္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အခ်ိန္စီမံခန္႕ခြဲမႈတိုးတက္လာျပီး အစည္းအေဝးပ်က္ကြက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊

 

#အျခားတာဝန္မ်ား ရွိေနျခင္း

 

အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ဖို႕ ပ်က္ကြက္တာဟာ သူတို႕ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရလို႕လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ပါ၊ အစိုးရ႒ာနေတြက အဆင့္ျမင့္ဆုံး အရာရွိမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႕ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေတြရဲ့ လစာက က်ပ္ ႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္း ကေန က်ပ္ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း အထိသာ ရွိျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရဲ့ လစာက က်ပ္ သုံးသိန္းျဖစ္ပါတယ္၊ အစည္းအေဝးတက္တဲ့ ေန႕မ်ားအတြက္ တစ္ရက္ကို က်ပ္ တစ္ေသာင္း ရပါေသးတယ္၊ လစာကိုလည္း က်ပ္ ေျခာက္သိန္း အထိ တိုးျမႇင့္ဖို႕ စီစဥ္ေနတာ ၾကားရပါတယ္၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားလိုပဲ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အျခားအလုပ္မ်ား မရွိေစရလို႕ ကန္႕သတ္တားျမစ္ထားတာ မရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖို႕ ေရွ႕ေန႕၊ ဆရာဝန္၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းပိုင္ရွင္၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ သတၱဳတြင္းပိုင္ရွင္၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္၊ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္စတဲ့ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ကို သူတို႕ရဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လို သေဘာထားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ သူတို႕ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ခြင့္တိုင္ပ်က္ကြက္ပါလိမ့္မယ္၊

 

ဒီလို ပ်က္ကြက္တာကို တားျမစ္ႏိုင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္မွအပ အျခားအလုပ္တာဝန္မ်ား မရွိေစရလို႕ ျပ႒န္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ကို မဲမေပးခင္ မိမိတို႕မဲဆနၵနယ္ေျမကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ကို အခ်ိန္ျပည့္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖူးဆိုရင္ အစကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္သင့္ပါ၊

 

# ပါတီအေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 

အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပ်က္ကြက္တာဟာ သက္ဆိုင္ရာပါတီရဲ့ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ပ်က္ကြက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနခ်ိန္မွာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး  “ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ” မတက္ႏိုင္ၾကသူေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး အေရးယူသင့္ပါတယ္၊

 

# မဲဆနၵရွင္မ်ား၏ လတ္တေလာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္း

 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္မွာပဲ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆနၵနယ္က မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ့ လတ္တေလာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႕ သက္ဆိုင္ရာမဲဆနၵနယ္ကို ခရီးထြက္ရတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္၊ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးကို တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေပမည့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္ကြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ၊ တကယ္လို႕ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ရုံးအဖြဲ႕နဲ႕အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းမ်ား ရွိမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္တက္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ၊

 

# ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဟာ ျပည္ပက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားက သီးျခားဖိတ္ၾကားလို႕ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ခရီးထြက္ရတာ ရွိႏိုင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္အခ်ိန္မ်ားမွာ အဲဒီလို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥနဲ႕ ျပည္ပခရီးထြက္တာကို ရက္တိုအတြက္သာ ခြင့္ျပဳသင့္ျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္ကြက္မည့္ ခရီးစဥ္မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းခြင္ရဲ့ တစ္ႏွစ္တာအခ်ိန္စာရင္းကို ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥနဲ႕ ျပည္ပခရီးထြက္ခ်င္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သူတို႕ ခရီးထြက္တဲ့ အခ်ိန္ကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားနဲ႕ မတိုက္ဆိုင္ေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္မွာပါ၊

 

# စိတ္ေကာက္ၾကသူမ်ား

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ သူတို႕တင္သြင္းခ်င္တဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေတြ၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမစခင္ ၾကိဳတင္ တင္သြင္းရပါတယ္၊ အစည္းအေဝးမစခင္မွာပဲ လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားက စစ္ေဆးျပီး အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္လို႕ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ မျပဳပါ၊ ဒီလိုနဲ႕ အစည္းအေဝးကာလ တေလွ်ာက္လုံးမွာ ဘာတစ္ခုမွ ေမးျမန္းခြင့္၊ အဆိုျပဳခြင့္ မရၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိၾကပါတယ္၊ မေနႏိုင္လို႕ အစည္းအေဝးမွာ အစီအစဥ္မွာ မပါပဲ ဇြတ္ၾကီး ၾကားျဖတ္တင္ျပေတာ့လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတာ ခံရတတ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘာမွ ေျပာခြင့္၊ ဆိုခြင့္မရတဲ့ အတူတူ အစည္းအေဝးလုံးဝမတက္ေတာ့ဘူး ဆိုျပီး စိတ္ေကာက္ျပီး ခြင့္တိုင္လို႕ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္မလာၾကတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္လို႕လည္း ၾကားသိရပါတယ္၊

 

အံ့ဩစရာပါ၊ မိမိကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးလိုက္တဲ့ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကို မိမိရဲ့ ေနအိမ္ထဲကေန ေဆာင္ရြက္လို႕ မရပါ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ မတရားမႈေတြရွိတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ ျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သူတို႕ရဲ့ မဲဆနၵနယ္ေျမနဲ႕ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေမးခြင့္ျပဳရင္ အစည္းအေဝးက်င္းပတဲ့ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းနဲ႕ ကုန္ဆုံးေနရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္ျပီး ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ပိုျပီးေဆြးေႏြးႏိုင္၊ အတည္ျပဳႏိုင္မွာပါ၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ စိတ္ေကာက္ျပီး အိမ္ထဲထိုင္ေန႐ံုနဲ႕ အေျပာင္းအလဲကို မဖန္တီးႏိုင္ပါ၊

 

# ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဆုံးရွုံးမႈ

 

ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ အဓိကနစ္နာဆုံးရွုံးရမွာက မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား မပ်က္ကြက္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ျပီး လႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အစည္းအေဝးမွန္မွန္တက္ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ (တစ္ႏွစ္စာအခ်ိန္စာရင္း၊ အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ) ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္၊ နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ တာဝန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိရင္လည္း တာဝန္သိသိ ႏႈတ္ထြက္ေပးသင့္ပါတယ္၊

 

သိပ္မၾကာခင္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္၊ အားလုံး သိတဲ့ အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္ေတြဟာ အနည္းဆုံးအဆင့္ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈံးေက်ာ္တဲ့ ေထာက္ခံမဲရမွ အတည္ျပဳႏိုင္မွာပါ၊ အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက (၁၆၆) ဦး၊ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈံးအျပည့္ရွိျပီး၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ (၄) ေနရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ (၁၈) ေနရာ၊ စုစုေပါင္း (၂၂) ေနရာ လစ္လပ္ေနလို႕ (၄၇၆) ဦးပဲရွိျပီး (၇၂) ရာခိုင္ႏႈံးပဲ ရွိပါတယ္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အင္အားျပႏိုင္ဖို႕ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈံးေတာင္ အျပည့္မရွိပါ၊ အဲဒီမွာမွ အခုလိုမ်ိဳး အစည္းအေဝးတိုင္းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ (၆၀) ေလာက္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀) ေလာက္ ဆက္လက္ ပ်က္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အခန္းကဏၰဟာ ပိုျပီးၾကီးမားလာပါလိမ့္မယ္၊

 

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ေသးလာလိမ့္မယ္၊ ေလးစားမႈေလ်ာ့နည္းလာလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္၊ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ ပါတီရဲ့ သေဘာထားကို အေျချပဳျပီး ျပင္ဆင္ခ်က္အားလုံးကို တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံၾကမွာ မဟုတ္ပါ၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က (၇၅) ရာခိုင္ႏႈံးအျပည့္ ေထာက္ခံမဲျပႏိုင္မွသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ေလးစားမႈနဲ႕ ေထာက္ခံမဲကိုို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မွာပါ၊

 

ေလးစားစြာ၊

 

ေအာင္ဒင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္