သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္တင္ျမ – အပိုင္း (၇)

March 8, 2014

သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္တင္ျမ – အပိုင္း (၇)

သန္းဝင္းလိႈိင္

မတ္လ ၈၊ ၂၀၁၄
 

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  သခင္တင္ျမအား ဗိုလ္စံသာေက်ာ္၊ ဦးသာထြန္းတို႔ကို ႐ုံးကိစၥမ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံတြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုံးအဖြဲ႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာဦးလွတင္ (ဗဟိုသမ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း) အား သခင္တင္ျမက သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရာ ဦးလွတင္ကလည္း ပါတီႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚလာပါက ဝင္ေရာက္မလုပ္လို၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ ဟူေသာ သေဘာထားျဖင့္ ပါဝင္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္အစုအဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မိၿပီး ျဖစ္သည္။ သုံးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ကိုျမတ္စံမွာ သူ႔အနီးတြင္ ေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘားေကာင္စီမွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ေမာင္ကိုယု တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မိၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ပန္ၾကားခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ထင္အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ထင္ထံမွ ဗိုလ္မွဴးတစ္ေယာက္က ပန္ၾကားလႊာကို လာယူခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ထင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသြးထြက္သံယိုမႈ မျဖစ္ပြားေရးအတြက္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။

ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရ႐ွိေရးအတြက္သူ႔အစု၊ကိုယ့္အစု တကြဲတျပားစီ ေတာင္းဆိုေန၍မျဖစ္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အစုမ်ားကို စုစည္း၍ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမ်ားကို စုစည္းရန္ လူထုအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပလိုေၾကာင္း သခင္တင္ျမက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ အားလုံးက သေဘာတူၾကၿပီး အစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လႈပ္႐ွားေနေသာ အင္အားစုမ်ား စုစည္းဦးေဆာင္ကာ လူထုအစည္းအေဝး တရပ္ ျပဳလုပ္ေရးကို စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၂၃ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သခင္ေဟာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သခင္ခ်စ္ေမာင္ (ဝိဓူရ)၊ သခင္ထြန္းခင္ ၊ သခင္ခင္ေအာင္၊ ဘားေကာင္စီမွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ေမာင္ကိုယု၊ ဦးဘထြန္း၊ သခင္ခ်စ္၊ ရန္ကုန္ေ႐ွ႕ေနအသင္းမွ ဦးထြန္းတင္၊ မုံ႐ြာတင္ေ႐ႊ၊ စာေရးဆရာ အႏုပညာေလာကမွ ေမာင္ေသာ္က၊ ေမာင္မိုးသူ၊ ဦးလွဝင္း (ေလသူရဲတဦး)ႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔၏ ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ၾကည္ျမင့္တိုင္၊ဗိုလ္သူရလမ္းမွ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေပၚထပ္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾကသည္။ ယင္းအစည္း အေ၀းတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပရန္၊ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ စုံစမ္းရယူေရးေကာ္မတီအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကို သြားေရာက္တင္ျပေရးကို ႏုိးေဆာ္ရန္ အတြက္ လူထုအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကိုတစ္ပတ္အတြင္း ေခၚယူက်င္းပရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ထိုေန႔ညေနပိုင္းမွာပင္ သခင္တင္ျမ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း တို႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး အစိုးရက လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳရန္ လူထုကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရ႐ွိေအာင္ဦးတင္ေအာင္ဟိန္းက ဦးေနဝင္းႏွင့္သမၼတ ေဒါက္တာ ေမာင္ ေမာင္အား တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သခင္တင္ျမတို႔႐ုံးအဖြဲ႔ကလူထုအစည္းအေဝးအဖြဲ႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဖိတ္စာမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ကမ္း လွမ္းျခင္း၊ အစည္းအေဝးေနရာ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သိမ္ျဖဴကြင္း၌ ျပဳလုပ္ရန္ ပထမဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သိမ္ျဖဴကြင္း လူထုအစည္းအေဝးသို႔ လူထုတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးကာမွ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာလိုက္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ဦးေထြးျမင့္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ႐ုံးအဖြဲ႔ကဤေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ လူထုအစည္းအေဝးကို ေ႐ႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဖက္မုခ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သခင္တင္ျမႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးစုံမွလူငယ္ေပါင္း ၅ဝ တို႔သည္ တရားေဟာစင္ျမင့္ကို အေနာက္ဖက္မုခ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လူထု ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ေအာင္  ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ အိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး စသည္တို႔ကို ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဖက္မုခ္တြင္ က်င္းပေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေရးလူထုအစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဟာေျပာႏိုင္ခဲ့သည္။ လူထုပရိတ္သတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္တက္ေရာက္ေသာအဆိုပါလူထုအစည္းအေဝး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဟာေျပာခဲ့ျဖစ္ျဖစ္သလို၊ သူ၏ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူရဦးတင္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး တို႔အား ဖိတ္ၾကား၍ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦးတင္ဦးသာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီးမလာခဲ့ေခ်။သူ႔အစား ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းၾကည္ေမာင္ကိုသာ ေစလႊတ္လိုက္ သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ သခင္တင္ျမႏွင့္ ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘားေကာင္စီ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၊ စာေပအႏုပညာအဖြဲ႔၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း သခင္တင္ျမတို႔ ႐ုံးအဖြဲ႔သည္ပါဝင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။သခင္တင္ျမတို႔ ႐ုံးအဖြဲ႔သည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္မည့္သူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္မူ ေန႔စဥ္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ား ပုံမွန္လုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအစမွာ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ “အတင္းညီညြတ္ၾကပါ” ဟု ေတာင္းဆိုရာမွ အစ ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုရေပမည္။ယင္းအစည္းအေဝးမွျပန္ေရာက္လာေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်ာင္းသားထု က ေခါင္းေဆာင္မ်ားညီညြတ္ၾကရန္ အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ ၄၈ နာရီအခ်ိန္ ကန္႔သတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ညီညြတ္ေရးကို အက်ပ္ကိုင္ထူေထာင္ၾကရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ မမွန္ကန္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိမိတို႔ ဆႏၵျဖင့္ ညီညြတ္ၾကရန္ လိုသည္၊ ႀကိဳးစားပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီး၊ဦးတင္ဦးတို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး အျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးႏုအေနျဖင့္ ဤဖြဲ႔စည္းသည့္ အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ မထင္ေၾကာင္း သခင္တင္ျမအား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သခင္တင္ျမကလည္း ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦးတို႔ အစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တပ္ေပါင္းစုတရပ္ အျမန္ဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးခဲ့သည္။

၁၉၈၈ စင္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သခင္တင္ျမႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္တို႔ကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ေခတၱလိုက္ခဲ့ပါရန္ ေခၚယူသြားသျဖင့္ မဂၤလာဒုံေရၾကည္အိုင္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ စင္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ (ေနာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး) ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္း၍ လူထုအား စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ၊ သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ၊ လမ္းပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေနွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ညမထြက္ အမိန္႔ကိုလည္း တဆက္တည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သခင္တင္ျမႏွင့္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္တို႔ကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ရာ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ သခင္တင္ျမသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အိမ္တြင္ေရာ၊ ႐ုံးခန္းတြင္ပါ လူ႐ွင္း၍ ႐ုံးအဖြဲ႔မ်ားကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ မူလက ဝင္ထြက္သြားလာေနေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖမ္းမခံလို၍ ေ႐ွာင္တိမ္းေနသည္ဟု သိရသည္။ သခင္တင္ျမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာလုိက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းသြားၿပီး ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို ေ႐ွ႕တိုးရန္ အရမ္းတိုက္ရန္ မျဖစ္ေစေတာ့။စနစ္တက်စုစည္းဆုတ္ခြာထားရမည္။လူထုေတာင္းဆိုခ်က္ သုံးရပ္အနက္ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔ေရး မရ႐ွိေစကာမူ၊ တစ္ပါတီအာဏာ႐ွင္ စနစ္ပ်က္ၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးကို အာဏာသိမ္းထားေသာ စစ္တပ္က ဆက္လက္ ကတိျပဳထားရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားၿပီး ဒီမိုကေရစီ အစိုးရထူေထာင္ေရး လမ္းစဥ္အတိုင္း လူထုကို စည္း႐ုံးသြားရန္ လိုသည္ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ နဂို႐ွိေနေသာ သံသယစိတ္ျဖင့္ မခံမရပ္ ျဖစ္လာၾကေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ ေခါင္းေအးေအးထား၍ မဆုံးျဖတ္ႏိုုင္ၾကေတာ့ဘဲ မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္လိုက္၍ ေတာခိုမည့္ အယူအဆမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ရန္ အေျခအေန မ႐ွိေၾကာင္း ၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲမွ လမ္းေခ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို သခင္တင္ျမက ႐ွင္းျပခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရးကိုေ႐ြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားမွရမည္။ အျခားလမ္းေၾကာင္း မ႐ွိ ဆိုေသာ သခင္တင္ျမ၏ အယူအဆကို ထိုစဥ္က ေက်ာင္းသားလူငယ္အမ်ားစုက လက္မခံခဲ့ၾကေခ်။

ထို႔ေနာက္ သခင္တင္ျမက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစုစည္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အျမန္ထူေထာင္ဖို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းစုစည္းရန္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ အျမန္ဆုံး ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာလ တတိယပတ္ေလာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရတင္ဦး၊ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ဂါးဒီးယန္းဦးစိန္ဝင္းအိမ္တြင္ တပ္ေပါင္းစုတရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အတြက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲရန္ကိစၥကို ဦးေထြးျမင့္အား တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ဦးေထြးျမင့္က ၁၉၄၅ ဖဆပလဖြဲ႔စည္းပုံကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ခိုင္တို႔ကလည္း ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ေအးတို႔ စုေပါင္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံတစ္ခုကို ယူလာျပသည္။ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွစ္ခုကို အေျခခံပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္လုပ္ငန္း စဥ္ပါဝင္ေသာဖြဲ႔စည္းပုံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေရးသားျပဳစုရာအင္အားစုသုံးရပ္ပူးေပါင္း အစည္း အေဝး တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို  စတင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အင္အားစုသုံးခု ပူးေပါင္းအစည္းအေဝးကို သခင္တင္ျမႏွင့္ ၎၏႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မူလအမည္မွာ “ဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ေခၚ တစည ေပၚလာေသာအခါ အမည္႐ႈပ္ေထြးမႈ မ႐ွိေစရန္ “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔” ဟု ေျပာင္းလဲလိုက္ရသည္။

ထိုစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ေရးဆြဲေပးရန္ သခင္တင္ျမအား ေျပာၾကားခဲ့ရာ ၎က ဦးစြာပထမလူငယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ေရးဆြဲေပးခဲ့ရသည္။ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ  ထိန္းသိမ္းေလ့က်င့္ စုစည္းေပးရန္အတြက္ လူငယ္အဖြဲ႔ အျမန္ဆုံး ဖြဲ႔ရန္ကုိလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၊ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား ေရးဆြဲေနဆဲတြင္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ုံးခန္းကို ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး စံသာေက်ာ္၊ ဦးသာထြန္းတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အိမ္ျပန္သြားၾကသည္။ ကိုလွတင္ကလည္း ျပန္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာလာရာ ႐ုံးအဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္စသတ္ စာရင္း႐ွင္းၿပီးမွ စာရင္းႏွင့္တကြ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႐ုံးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးဘေ႐ႊတို႔ကို လႊဲအပ္ၿပီးမွ ျပန္ပါရန္ သခင္တင္ျမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးလွတင္က ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္စာရင္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီးေနာက္ အိမ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သခင္တင္ျမအား မူလ႐ုံးခန္းတြင္ေနၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား ေရးသားၿပီးမွ ျပန္ပါ ဟု ေမတၱာရပ္ခံသျဖင့္ မူလ႐ုံးခန္းတြင္ သခင္တင္ျမ တစ္ဦးတည္း သုံးရက္ေနၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား ေရးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သုံးရက္အတြင္းဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္စကားေျပာေနသျဖင့္စာေရးမရေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပကာ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ အိမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၊ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔၊အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကိုေရးသားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အိမ္သို႔ သြားေပးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

သခင္တင္ျမသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်း အဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းဆက္သြယ္ပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေရးဆြဲေနစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူငယ္အဖြဲ႔ ၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔မ်ားကို သီးျခားဖြဲ႔စည္းၿပီးမွအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔ စည္းျခင္းမျပဳဘဲ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္း႐ုံးေရးကာလ၌ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အျဖစ္သာဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးခဲ့သည္။

ဤအႀကံေပးခ်က္ကိုေဒၚစုက လက္ခံသျဖင့္ သခင္တင္ျမသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ခြဲေဝပုံ ေရးဆြဲရာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လူငယ္လုပ္ငန္းဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ တတ္သိပညာ႐ွင္လုပ္ငန္းဌာန စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သခင္တင္ျမသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားေရးဆြဲေပးအပ္ၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ မေရာက္ ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရာ ေဒၚခင္ၾကည္စ်ာပနေကာ္မတီတြင္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ ဆုံခဲ့ရျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သခင္တင္ျမအား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဖမ္းဆီး၍ မဂၤလာဒုံ ေရၾကည္အိုင္ ေထာက္လွမ္းေရး အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ေရၾကည္အိုင္တြင္ ရက္ေပါင္း အေတာ္ၾကာစစ္ေၾကာ၍ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ စေနေန႔တြင္ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေရၾကည္အိုင္မွ ျပန္ေခၚ၍ ေရၾကည္အိုင္ေထာင္တြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေနခဲ့ရျပန္သည္။ ယင္းေနာက္ အင္းစိန္တြဲဘက္ေထာင္သို႔ ပို႔၍ အင္းစိန္အထူးတရား႐ုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကူညီမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂ဝ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ သခင္တင္ျမသည္ ဆီးက်ိတ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ၿပီး ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေပးလိုက္သည္။ အခ်ဳပ္ႏွင့္ေထာင္က်ရက္ ၂ ႏွစ္ခြဲတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သခင္တင္ျမသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားမ႐ွိေတာ့ဘဲ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို သာျပဳစုေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဲေဘာ္ဘခက္က ထမင္းဖိတ္ေခၚ ေကၽြးေမြးသျဖင့္ ၎၏အိမ္တြင္ နံနက္စာစားေသာက္ရင္း ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊ ဦးေအးေမာင္ (သမဝါယမ) ၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး (စိတ္ေရာဂါ အထူးကု)တို ့ႏွင့္စကားစျမည္ေျပာရင္း ေမာင္ျမဦး ျမန္မာျပန္ခဲ့သည္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စိန္ေခၚသံ”စာအုပ္ပါအခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရင္း ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ခိုင္ခိုင္ခန္႔ခန္႔ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေရးသားရန္ ၀ိုင္းဝန္းတိုက္တြန္းသျဖင့္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ သခင္အုန္းျမင့္၊ သခင္လွထြန္း၊ ကိုခ်စ္လိႈင္ (ကိုကိုေမာင္ႀကီး)၊  ျမန္မာ့အလင္းဦးသန္းညႊန္႔၊ ဗိုလ္ထိန္လင္း၊ ကိုေက်ာ္ေအာင္(ေ႐ႊျပည္တန္)၊ဦးအုန္းျမင့္၊ကိုေဇာ္လင္း(ေ႐ွ႕ေန)၊ဦးတင္ေမာင္ဝင္း(သံတြဲ)တို႔ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္ျပဳစုေရး အဖြဲ႔ငယ္ကို ဖြဲ႔စည္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား စုေဆာင္းကာ ျပဳစုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔၌ ကိုေက်ာ္ေအာင္၏ မိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္ မၾကာခင္က မွဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစာအုပ္ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရ၍ သာယာဝတီေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ စာေရးဆရာ သန္းဝင္းလိွဳင္သည္ အဖြဲ႔၌စတင္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ၎က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွားပါးဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအသီးသီးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူစုေဆာင္းထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဖြဲ႔သို႔ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္တင္ျမကပင္ အဓိကဦးေဆာင္ျပဳစုေရး သား၍ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အႀကံေပးျခင္း ၊ စကားလုံးေပါင္းျပင္ျခင္း၊ မူကြဲေတြ႔ရမႈတို႔ကိုသာ ေထာက္္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ၂ဝဝ၉ ဇြန္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱ မူၾကမ္းေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းမူၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ရန္ကုန္သမိုင္းသုေတသနဌာနမွ သုေတသနမွဴး ေဒါက္တာခင္လွဟန္ ၊ ဦးတင္ဝင္း၊ အႀကီးတန္း သုေတသနမွဴး ဦးသိမ္းႏိုင္၊ သုေတသနမွဴး ဦးရည္စိန္ (Sinologist) ၊ညြန္မွဴးေဟာင္း ဦးျမဟန္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္အဖဲြ ့ဝင္ေဟာင္း ဦးလွသိန္းတို႔ ျပဳစုထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတၳဳပၸတိၱစာမူႏွင့္ တစ္ခန္းခ်င္းေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားမွစ၍ အေရးအသားအသုံးအႏႈန္း ေအာက္ေျခမွတ္စု မ်ားပါမက်န္ တူေနသျဖင့္ အဖြဲ႔ဝဝ္အားလံုးတို႔က မထုတ္သင့္ေၾကာင္း ၊ သမိုင္းဌာန၏ စာမူအပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ အျခားစာအုပ္မ်ားကိုပါ ကိုးကားၿပီး ကိုယ့္ပုံစံႏွင့္ကိုယ္ ျပန္ေရးသင့္ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္သခင္တင္ျမေရးထားသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို အေလးေပးေရးသင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ သခင္တင္ျမသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတိၱ စာမူကို ျပန္လည္ေရးသားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သခင္တင္ျမ ေရးသားေနေသာ စာမူမၿပီးခင္မွာပင္ မူလအဖြဲ႔က ထုတ္ေဝရန္ မသင့္ဟု တင္ျပထားေသာ သမုိင္းသုေတသနဌာနမွေရးသားမွဳႏွင့္ တူေနေသာစာမူကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေဝေဝ စာေပမွ ထုတ္ေဝ၍ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ ပုံႏွိပ္တိုက္မွ ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး ၂ဝ၁၃ မတ္လတြင္ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ဦးခ်စ္လိႈင္ (ကိုကိုေမာင္ႀကီး) ႏွင့္ ေအာင္စြမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတၳဳပၸတိၱျပဳစုေရးေကာ္မတီတြင္ မပါဝင္သူ) တို႔က အဖြဲ႔မသိေစရန္ မရိုးမေျဖာက္ေသာအၾကံျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ေစ်းကြက္သို႔ထုတ္ေဝကာ ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။အဆိုပါစာအုပ္ကို အုပ္ေရ ၂ဝဝဝ၊ႏွစ္ၾကိမ္္တိတိရိုက္ႏွိပ္ခဲ့ျပီး ေရာင္းေစ်းတစ္အုပ္လွ်င္ ၉ဝဝဝ က်ပ္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အသားတင္အျမတ္ေငြ သိန္း ၁ဝဝ မွာျပဳစုေရးေကာ္မတီအဖဲြ ့ဝင္မ်ားမသိဘဲအစေပ်ာက္သြားခဲ့ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းအဖြဲ႔ဝင္ (ၿငိမ္း) ဦးလွသိိန္း၊ ေဒါက္တာခင္လွဟန္ (ဒုညႊန္ခ်ဳပ္-ၿငိမ္း)၊ ဦးျမဟန္ (ညႊန္မွဴး-ၿငိမ္း) ႏွင့္ ဦးတင္ဝင္း (မႏၱေလးသုေတသနမွဴး-ၿငိမ္း) တို႔က ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ တြဲ ၃၊ မွတ္ ၁၄၂ (၂၅-ဧၿပီ၊၂ဝ၁၃)မွတဆင့္ “ရဲေဘာ္ဘခက္ႏွင့္ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားသို႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” ေခါင္းစဥ္တပ္ လ်က္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ စာအုပ္၌ သန္းဝင္းလိွဳင္၏ ဓါတ္ပုံမ်ားအားလုံးကို အသုံးျပဳထားေသာ္လည္း ကမကထ ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးသူမ်ား စာရင္း၌ သန္းဝင္းလိွဳင္အမည္ကိုလည္း ထိန္ခ်န္ထားၿပီး၊ အဓိက ေရးသားသူ သခင္တင္ျမ၏ အမည္ကိုလည္း ကြယ္ဝွက္ထားခဲ့သည္။  စာအုပ္ေရာင္းရေငြကိုလည္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မသိေစရန္ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ေအာင္စြမ္း၊ ဦးခ်စ္လိႈင္တို႔က အစေဖ်ာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္ႏွာကုိမွ မေထာက္ မလုပ္သင့္သည့္ မလုပ္ထိုက္သည့္ အလုပ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႐ွက္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္လင္းကလည္း ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၄၃ (၂-၅-၂၀၁၃) တြင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အတၳဳပၸတိၱႏွင့္ ပတ္သက္၍” ေခါင္းစဥ္တပ္ကာထပ္မံ ႐ွင္းလင္းေရးသားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဗိုလ္ရဲထြဋ္သည္အေတာ္ကေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားကာ ကြယ္လြန္သြား သည္အထိ ယင္းတို ့အားအေတြ ့မခံေတာ့ေပ။

သခင္တင္ျမသည္ လုပ္သားျပည္သူေန႔စဥ္ ေၾကးမုံ၊ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕သို႔ စာေစာင္၊ ျမ၀တီ၊ အိုးေ၀၊ မေဟသီမဂၢဇင္း၊ Northern Star ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သခင္တင္ျမ၊ ေကဒါရဲေဘာ္တစ္ဦး၊ ရဲေဘာ္ၿဖိဳးေအာင္ စသည့္ ကေလာင္ကြဲမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေရးသားထုတ္ေ၀ၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ ‘ဘုံဘဝမွာျဖင့္’ ၊ ‘သမိုင္းတေခတ္ဆန္းသစ္ၿပီ’၊ ‘ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း ၁ဝ တိုင္း’၊ ‘ေကဒါမွျပည္သူ႔ပါတီသို႔’ (ေမာင္ခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ တြဲ၍)၊ ‘ဘုံဘဝမွာျဖင့္ ထပ္ၾကပ္မကြာ’ ၊ ‘ဘုံဘဝမွာျဖင့္ ဒုတိယပိုင္း အမွားႏွင့္ အမွန္’ စသည့္ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ‘ဆို႐ွယ္လစ္ စီးပြားေရး တည္ေထာင္စ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား’ ႏွင့္ ‘သမ၀ါယမ အေျခခံမူႏွင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ’ စာအုပ္မ်ားကိုလည္းေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။သခင္တင္ျမ၏သားၾကီးျဖစ္သူကိုရဲျမင့္(ဂယက္နီ)သည္ အမ်ိဳးသားစာ ေပ ဆုရစာေရးဆရာတဦးျဖစ္သည္။

(ၿပီး)

 

(မွတ္ခ်က္။ သခင္တင္ျမ၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား, သန္း၀င္းလႈိင္, ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)