ဦး၀င္းတင္ ၈၄ႏွစ္ျပည့္နဲ႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းအလွဴပြဲ ျမင္ကြင္း

March 14, 2014

 

ဦး၀င္းတင္ ၈၄ႏွစ္ျပည့္နဲ႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းအလွဴပြဲ ျမင္ကြင္း

ရန္ေနာင္(ဗုိလ္တေထာင္) မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း၊ မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၄

သတင္းစာဆရာၾကီးဦးဝင္းတင္ ဦးစီးတည္ထာင္ထားေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားကူညီေစာင္႕ေရွာက္ေရးႏွင္႕ ဘဝတူစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင္႕ မိသားစုမ်ားအား တတ္နိုင္သမွ် ကူညီေထာက္ပံ႕ေရးအတြက္ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ႕ေငြေပးအပ္ပြဲႏွင္႕ အလွဴရွင္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရိွ ေရႊဂံုတိုင္ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ (ျငိမ္းခ်မ္း ခန္းမ ) ၌  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန႕လည္ ၃ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္ ။

 

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ နာယကၾကီးဦးဝင္းတင္ မွေဆာင္ရြက္ခဲ႕ျပီး အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေအာင္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပါသည္ ။သဘာပတိ ဦးဝင္းတင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ထိုင္ျပီးေျပာရသည္ကို ခြင္႕လႊတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၊ ယေန႕တြင္ပင္ ေဆးရံုသို႕တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လာလွဴသူသမွ် ေငြေၾကးမ်ားကိုလိုအပ္သည္သာသံုးစြဲပါေၾကာင္း ၊အလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားသည္ ေစတနာ႕ဝန္ထမ္းမ်ား သာျဖစ္ပါေၾကာင္း  ၊ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက်သံုးစြဲသည္႕အတြက္လည္း ယခုကဲ႕သို႕ နွစ္ႏွစ္ျပည္႕ေျမာက္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ႕သည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ရန္အၾကံေပးးခဲ႕ေသာ ဆရာေမာင္ဝံသအားလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္ ။

 ထို႕ေနာက္  ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပ႕ံေငြေပးအပ္ပြဲႏွင္႕ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ဆရာဦးေအာင္သိန္းမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႕ျပီး  ဦးထြန္းၾကည္ (နိုင္/က်ဥ္း ) မွရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႕သည္ ။ ဆက္လက္၍ ေထာက္ပံ႔ေငြေပးအပ္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ႕ရာ လူပုဂၢိဳလ္ (၄၀ )ဦးႏွင္႕ အဖြဲ႕အစည္း (၁) ခုတို႕ အားေထာက္ပ႕ံေငြစုစုေပါင္း (၁၀၆ )သိန္းကိုေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။

 

ဟံသာဝတီဦဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင္႕ ၁၂. ၃ .၂၀၁၃ ေန႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕သည္႕ ပထမအၾကိမ္ေထာက္ပံ႕ေပးအပ္ပြဲမွစ၍ ႏွစ္လတၾကိမ္ပံုမွန္ေထာက္ပံ႕ေပးအပ္ခဲ႕ရာ ျပီးခဲ႕သည္႕ ၁၂.၁.၂၀၁၄ ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕သည္႕ (၁၂ )ၾကိမ္ေျမာက္ေထာက္ပံ႕ေငြေပးအပ္ပြဲအထိ စုစုေပါင္း ( ၁၂ )ၾကိမ္တြင္ လက္ရိွနိုင္ငံေရးားမ်ားအက်ဥ္းသား (၅၅ )ဦး ၊နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင္႕ ဘဝတူစာနယ္ဇင္းသမား(၂၉၂ )ဦး စုစုေပါင္း ( ၃၄၇  )ဦးတို႕အားေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ခဲ႕ျပီးေပးအပ္ခဲ႕ျပီး ျဖစ္ပါသည္ ။ေထာက္ပံ႔ေငြေပါင္း ( ၁၀၁၃ )သိန္းရိွခဲ႕ျပီး ယခု အၾကီမ္ႏွင္႕ပါဆိုလွ်င္ ေထာက္ပံ႔ေငြစုစုေပါင္း ( ၁၁၁၉ )သိန္း ရိွခဲ႕ပါသည္ ။

ထို႕ျပင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမိသာစုမ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈ ၊က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈ ႏွင္႕ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းျပည္တြင္းပရဟိတအလွဴရွင္မ်ားႏွင္႕ေပါင္းကူးဆက္စပ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွရာ  ၃၀.၅.၂၀၁၃ ေန႕တြင္ (၂၅၇ )ဦးတို႕အား ေထာက္ပံ႔ေငြ (၂၆၁.၅ )သိန္းကို ပထမစာသင္ႏွစ္ဝက္အတြက္၎၊ (၅၉၁ )ဦးအား (၆၄၉ )သိန္းကို ဒုတိယစာသင္ႏွစ္ဝက္အတြက္၎ ေထာက္ပံ႔ေပးအပ္နိုင္ခဲ႕ပါသည္ ။

ဆက္လက္၍  နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႕၏ ျဖတ္သန္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလ႕လာသုေတသနျပဳလ်က္ စာတန္းျပဳစုျခင္းအပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတို႕၏ ေရရွည္ဘဝရပ္တည္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း  ဦးထြန္းၾကည္မွေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္ ။

နိုင္ငံအတြက္ ျမန္မာ႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မိမိတို႕ဘဝမ်ားကို စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံသူမ်ားကို ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွတဆင္႕ ျပန္လည္ေထာက္ပ႔ံကူညီနိုင္ရန္  ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင္႕ အလွဴေငြမ်ားထည္႕ဝင္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင္႕ကူညီအားျဖည္႕ေပးၾကပါရန္လည္း အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေအာင္မွေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္ ။ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႕အလွဴေငြထည္႕ဝင္ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင္႕ ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး ၊အမွတ္ (၁၂၂ )၊၃လႊာ ၊ လမ္း (၅၀ ) ၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊

ဒီလိႈင္းရံုး ၊အမွတ္ (၃၆၁ ) ၊ပုလဲသီရိတိုက္ခန္း ၊နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္ ၊တာေမြျမိဳ႕နယ္သို႕ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္ ။

 

 

 

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Yan Naung (Bo Ta Htaung), ဓာတ္ပုံသတင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)