ခ်မ္းျမ (မုုိးမခအေထာက္ေတာ္) – ျပည္ၿမိဳ႕က မွတ္ပုံတင္မထားတဲ့ ဂ်ပန္ပုုိင္စက္႐ုုံႏွင့္ အလုုပ္သမား ပဋိပကၡ အခ်က္ ၆ ခ်က္ သေဘာတူ

March 21, 2014

မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၄

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဦးေပါက္ထြန္းလမ္း၊ အမွတ္ ၄၂ မွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္မရိွတဲ့ ဂ်ပန္နဲ႕ ကို ရီး ယားႏိုင္ငံေတြကိုပို႔တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၀တ္  သီတာျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၀န္ထမ္းေတြဟာ မိမိတုုိ႔ဆႏၵသေဘာတူညီခ်က္မရိွပဲ အသစ္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ေအဖုုိးစာရြက္ ေရွ႕ေနာက္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားမပါရိွတဲ့ ဂ်ပန္ဘာသာ ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ၁၅ မိနစ္အတြင္း တထိုင္ထဲဖတ္ေစခိုင္းၿပီး ဒီစာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါမယ္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳရန္ အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မထိုးရင္ မျပန္ရဘူးဆိုၿပီး တံခါးေတြ အကုန္လံုးပိတ္ထားတာေၾကာင့္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလး ၂၅ ေယာက္ဟာ လက္မွတ္ထိုးမိသြားပါတယ္။ ၀န္ခံကတိမွာ လက္မွတ္မထိုးဘူးဆိုရင္ ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေရာက္ရင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ႏုုတ္ထြက္ရမည္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ကတည္းက ၀န္ထမ္း ၆၈ ေယာက္က စက္ရံု ေရွ႕မွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကပါတယ္။ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ မေဆြရီမြန္ပါ (၂) ဦး၊ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ လူ႔အခြင့္အေရး ကာ ကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔႕  (HRDP) မွ ကိုေဇာ္ထြန္း၊ မဇင္မာ၀င္း၊ အလုပ္ရွင္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး MAEKAWA နဲ႔ မန္ေနဂ်ာ မျဖဴျဖဴပိုင္တို႔ အျငင္း ပြားမႈကုုိ ေျဖရွင္းရာ ေျပျငိမ္းမႈမရိွေသာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကုုိေတာင္းဆိုျပီး သပိတ္စခန္းဖြင့္ေနၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆုုိပါစက္႐ုုံမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိး ေဒၚသီတာထြန္းနာမည္ခံထားသည့္ မွတ္ပုုံတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ႏုုိင္ငံျခားသားပုုိင္ စက္႐ုုံတခုုဟုု သိရွိရၿပီး စက္႐ုုံ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း ေဒၚသီတာထြန္းဆုုိသူကုုိ ျမင္ဖူးျခင္းပင္ မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ လတ္တေလာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုုိင္းတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးသာ ျဖစ္ၿပီး နံနက္ (၈) နာရီမွာ ည (၉) ထိ အလုုပ္ဆင္းရေၾကာင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔အား အလုုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တနဂၤေႏြေန႔တုုိင္း မဆင္းမေနရဆုုိၿပီး ဆင္းေပးေနရေၾကာင္း၊ အေျခခံလစာအား ခုုႏွစ္ေသာင္းဟုု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ပုုိမဆင္း ေပးပါက ေျခာက္ေသာင္းသာ ရေၾကာင္း၊ အလုုပ္ခ်ိန္ (၁) မိနစ္ေနာက္က်ပါက ဒဏ္အျဖစ္ ၅၀၀ ျဖတ္ေၾကာင္း အလုုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရပါသည္။ ၎အျပင္ အိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းေရးလုုပ္ခုုိင္းျခင္း၊ ၾကမ္းတုုိက္ခုုိင္း စသည့္ အလုုပ္ႏွင့္မသက္ဆုုိင္သည့္ အျခားကိစၥမ်ားကုုိလည္း အလုုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ လုုပ္ေပးရျခင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုုိ႔ျပင္ ၀န္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အိမ္သာတလုုံးပဲ ေပးထားသည့္အျပင္ အလုုပ္သမားက်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ပါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမႈေတြ ရွိေနသည္ဟုု သိရသည္။ 

မတ္လ  ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အလုုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သီတာျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုုံတြင္ ညွိႏႈိင္းျဖန္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး အလုုပ္ရွင္ အလုုပ္သမား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကုုိ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ေနာက္ဆုုံး မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕ႏယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုုံးတြင္ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းခဲ့ၾကရာ အခ်က္ (၆) ခ်က္ျဖင့္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္ဟုု သိရပါသည္။ အဆုုိပါ အခ်က္ ၆ ခ်က္မွာ ..

၁။ လုပ္ခမ်ား တြက္ခ်က္ထုတ္ေပးဖို႔၊ 

၂။ ရရိွမယ့္နစ္နာေၾကး ႏွစ္လစာ၊ ဂ႐ုုဏာေၾကး (၁) လစာ၊ စုစုေပါင္း (၃) လစာအား အလုပ္သမားအားလံုးတေျပညီေပးဖို႔၊ 

၃။ ၁၇-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာ က်န္ေငြမ်ားကို (၂၆-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ဦးခ်င္း အျပီးအစီးတြက္ခ်က္ျပီး ထုတ္ေပးရန္။

၄။ စက္ရံုပိတ္သိမ္းရပ္နားထားမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အလုပ္သမားအၾကား ေနာက္ထပ္ေပးဖို႔ ရဖို႔ မရိွေၾကာင္း၊ 

၅။ ဒီစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္စလံုး တာ၀န္ယူေျဖရွင္းဖို႕ သေဘာတူညီေၾကာင္း၊ 

၆။ စက္ရံုေရွ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ သပိတ္စခန္းအား (၂၀-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ (၁၆ း ၀၀) နာရီမွာ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ားက တာ၀န္ယူရန္တုုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ အုုိင္အယ္အုုိ၏ အဓမၼခုုိင္းေစမႈဆုုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္ ကြန္းဗင္းရွင္း အမွတ္ ၂၉  ကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားသည့္အတြက္ အလုုပ္သမားမ်ာ အေျခခံအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ (HRDP) မွ ကုုိေဇာ္ထြန္းက ေျပာဆုုိခဲ့ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ခ်မ္းျမ (မုုိးမခအေထာက္ေတာ္), သတင္းပေဒသာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)