ေရႊကူေမႏွင္း – ၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႕ ဖဲြ႕လိုက္ၿပီ

March 29, 2014
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႕ ဖဲြ႕လိုက္ၿပီ 

  ( ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အပတ္စဥ္သတင္းစာ၊ မတ္ ၂၉ ၊ )

 ၉၀ ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွ အခ်ဳိ႕က ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေနၾကသည္ … လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ၉၀ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ၉၀ လူမ်ား လာႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ နားရက္၌ စည္းေ၀းျပဳလုပ္ရန္ အေရးတယူ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက … လက္ေတြ႕၌ ၉၀ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားဆိုသည္ကို သူတို႔ေမ့သြားျခင္း ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္ …

၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖဲြ႕ကို ဦးခြန္ထြန္းဦးအား ဥကၠ႒တင္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ ေတာ္၀င္ႏွင္း ဆီ၊ သီရိခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြ ၌ အထက္ပါအဖဲြ႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖဲြ႕ စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သမိုင္းမွတ္တုိင္ တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အမွတ္မမွား ေစရန္အတြက္ အဖဲြ႕ျဖစ္ေပၚပံု၊ ဖဲြ႕စည္းပံု ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္လုိမည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ဤစာေရးသူမွာ ကိုယ္ တုိင္ စတင္တည္ ေထာင္သူ (Founder) ျဖစ္၍ တင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုလည္း ခံယူပါသည္။

သမိုင္းအစမွာ
၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တုိင္းျပည္အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပန္လာၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ပထမဦးဆံုး ေရာက္လာသူကား ဦးပီတာ လင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဦးပီတာလင္းပင္ကား ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပင္ဦးလြင္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏ္ၵနယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရ ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ပါတီမရွိ။ တစ္သီးပုဂၢလျဖစ္ပါ၏။…

ဦးပီတာလင္းပင္ ျပန္ေရာက္လာေသာ အခါ ဦး၀င္းခက္ေမြးေန႔ပဲြႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ရာ ကၽြန္မႏွင့္ ဆံုရသည္။ ေတြ႕ လွ်င္ေတြ႕ခ်င္း သူက ““ေဟ့ … တုိ႔ ၉၀ ေတြ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရ ေအာင္”” ဟု တရင္းတႏွီးဆုိရာ ““အိုေက၊ လုပ္ၾက မယ္””ဟု ကၽြန္မက စိတ္အားထက္ သန္စြာ ျပန္ေျပာခဲ့၏။ (ကၽြန္မတုိ႔သည္ ေက်ာင္းေနစဥ္ ငယ္က တည္းက “ကင္း ေထာက္တပ္ဖဲြ႕”မ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ သေဘာထားတူေနတာ ျဖစ္ႏိုင္သည္) သို႔ ေသာ္ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ ျဖစ္ပါ။ ၉၀ … ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀၀ ေက်ာ္အနက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း အမ်ားအျပား ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကၿပီ။ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီးလဲေနသူေတြ ရွိသည္။ ျပည္ပေရာက္သြား သူေတြရွိသည္။ ဘယ္ ေလာက္က်န္ေသးသနည္းဟု ကၽြန္မတုိ႔ မသိရ။ က်န္သေလာက္ႏွင့္အဖဲြ႕ဖဲြ႕ၾကမည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့ ၏။ ထုိမီဒီယာ အစြမ္းေၾကာင့္ ၉၀ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ဆက္သြယ္လာၾကသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ လက္ လွမ္းမီရာ လူမ်ား စု စည္းၿပီး ဖဲြ႕စည္းေရးေကာ္မတီဖဲြ႕ရန္ စိုင္းျပင္းၾကသည္။ အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းေရးေကာ္မတီတြင္ အဖဲြ႕၀င္ ၁၄ ဦးပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ရန္ကုန္မွ ၁၁ ဦး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ တစ္ဦးစီျဖစ္၏။

ယခုစုစည္းမိသမွ် လက္က်န္လူမ်ား မွာ ““လာရာ”” ခ်င္းမတူၾကပါ။ ““လားရာ”” ခ်င္းကားတူ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သေဘာကဲြလဲြ မႈ အမ်ားအျပားကို ႀကိတ္ေခ်ၿပီး လားရာ သို႔ ဦးတည္ရသည္။ ““ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ”” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ တစ္သံ တည္းထြက္ႏိုင္ရန္၊ ေကာ္မတီ၏ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရာ စတင္ သူ ဦးပီတာလင္းပင္ႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔ကို တာ၀န္ေပးခဲ့၏။


ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၃ လမွ်ၾကာၿပီး အစည္း အေ၀းေပါင္း ၁၀ ႀကိမ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ အဓိကက်ေသာ လက္ရွိ အသက္ရွင္ ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းကို ျပဳစုရသည္။ ကြယ္လြန္သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားရမည္။ စံုညီဖိတ္ၾကား ၿပီး ေရာက္ရွိလာသူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရမည္ ျဖစ္ရာ လူဦးေရကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၉၀ ကိုယ္စား လွယ္ထဲမွ အခ်ဳိ႕က ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေန ၾကသည္။ ကၽြန္မတုိ႔က ၉၀ …ျဖစ္လွ်င္ အားလံုး ဖိတ္မည္။ ပါတီမေရြး။ ၉၀ ျဖစ္ရန္သာ လိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ၉၀ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွ ၉၀ လူမ်ားလာႏိုင္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ နားရက္၌ စည္းေ၀းျပဳလုပ္ရန္ အေရးတယူ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

(လက္ေတြ႕၌ … ဦးသန္း၀င္း NLD ႏွင့္ ဦးစိုး၀င္း NDF တုိ႔သာ ေရာက္လာ ၾက၏) ဦးသိန္းၫြန္႔က ျဖစ္ေျမာက္ ေရး အစည္းအေ၀းသို႔လာၿပီး အလွဴေငြထည့္ ၀င္သည္။ ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးလည္း ေရး ေပးသည္)NDF မွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ Dr. သန္းၿငိမ္းလည္း လာေရာက္အားေပးပါ သည္။

အဖဲြ႕ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီသည္ အဓိကက်ေသာ ဘ႑ာရွာေဖြေရးတြင္ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ခ်ခဲ့ပါသည္။ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကး အတြက္ မိမိတုိ႔ ၁၄ ဦးက တတ္ႏိုင္သမွ် စိုက္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားထံသာ အလွဴခံရန္ျဖစ္၏။ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ လံုး၀ (လံုး၀)မယူရန္ ျဖစ္ေပသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္အေရးႀကီးသည္မွာ ယခု ၉၀ အဖဲြ႕သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွင့္မွ် မပတ္သက္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္၏။ ၉၀ ေရြးေကာက္ခံမ်ားခ်ည္း သီး သန္႔ျဖစ္လ်က္ မြန္၊ ၊ ရွမ္း၊ ျမန္မာ စေသာ တုိင္းရင္း သားမ်ား စုစည္းထား မိလ်က္သား ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ မိမိတုိ႔ ၁၄ ဦးတြင္ လက္ရွိအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္၌ တာ၀န္ထမ္းေနသူတစ္ဦးပါေန သည္။ ၉၀ … ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသျဖင့္ အစည္းအေ၀း၌ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေရး တာ၀န္ေပးခဲ့၏။ သူကလည္း တာ၀န္ေက် ၏။ သူ႕တာ၀န္အတြက္ နီးစပ္ရာမွ အကူ အညီယူခဲ့၏။

ဤတြင္ အခန္းထဲ၌ပင္နီ ၀တ္၊ တံဆိပ္တတ္လူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾက ရာ အခ်ဳိ႕က ဤေတြ႕ဆံုပဲြကို ဗဟိုက ဦးစီးက်င္းပေပးသည္ဟု ထင္ျမင္သြားၾက ေလသည္။ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရ၏။ (သူတုိ႔အတြက္လည္း မိမိတုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္မရွိေစခ်င္။ သူတုိ႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတုိ႔အဖုိ႔ မလြတ္မ လပ္မျဖစ္ေစ ခ်င္ေပ။ မိမိတုိ႔အဖဲြ႕သည္ ““သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႕”” တစ္ဖဲြ႕သာျဖစ္ပါသည္)

ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတည္ ေဆာက္ခဲ့ေသာအဖဲြ႕သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထား သည္ထက္ပင္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္မတုိ႔မမွန္းဆႏုိင္ခဲ့ေသာ လက္ က်န္လူဦးေရကိုလည္း အနီးစပ္ဆံုး ရရွိခဲ့ ပါၿပီ။ အခမ္း အနားသို႔ ကိုယ္တိုင္တက္ ေရာက္သူ ၉၀ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၇ ဦး တိတိ စာရင္း၀င္ခဲ့ပါသည္။
ဤအခမ္းအနားတြင္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားၿပီး၊ ဂုဏ္ျပဳ လႊာ ေပးအပ္ရာ မ်က္ရည္စမ္းစမ္းႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အားေပးအား ယူလုပ္ၾကရသည္။ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာျခင္း သည္ ““နားလည္မႈ””ကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ကၽြန္မတုိ႔အားလံုး နားလည္ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ အဖဲြ႕ CEC ထဲတြင္ ရွမ္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ စသည့္ တိုင္းရင္းသား ၉၀ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တာ၀န္ယူၾကသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ပို၍ခိုင္မာလာသည္။

တစ္ခုေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္း ေလမလားမသိ။ အျခားမဟုတ္ပါ။ သံ တမန္႐ံုးမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျပင္သစ္သံ႐ံုးမွ တာ၀န္ခံမ်ားသာ လာေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဖိတ္စာ မေရာက္ျခင္းျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ (မအားမလပ္စရာေတာ့ မရွိပါ) ၉၀ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားဆုိသည္ကို သူတုိ႔ေမ့သြားျခင္း ျဖစ္ ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္။ ၀မ္းသာစရာတစ္ခု ကား ကၽြန္မတုိ႔၏ ေဖာက္သည္ေဟာင္း ႀကီး ၈၈ သတင္းဆရာႀကီး ““လယ္ရီ ေရဂင္”” ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၏။ လယ္ရီ က ကၽြန္မအပါအ၀င္ လူပုဂိ္ၢဳလ္အမ်ား အျပားႏွင့္ စကားေျပာ သြား သည္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းျဖဴစြယ္က်ဳိး၊ ေလျဖတ္၍ လမ္းတဲြေလွ်ာက္ေနရေသာ ၉၀ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို သူ အထူးစိတ္၀င္စားသည္။ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခံစားခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို သူ ေရးမွတ္သြားသည္။ သူ႕အဖုိ႔ေတာ့ ေဆာင္းပါးေတြ တစ္ထမ္းတစ္ပိုးရသြားခဲ့ ေပမည္။

အဖဲြ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတင္းသမား အမ်ားသိလိုၾက၏။ ကၽြန္မတုိ႔က ယေန႔မွ ေမြးဖြားရျခင္းျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းအတိအက် ကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးမွသာ ေျပာႏိုင္လိမ့္ မည္။ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္မည္ဟု သာမန္ေျပာလွ်င္ NGO လားဟုေမးၾက သည္။ NGO ႐ိုး႐ိုးမဟုတ္တာေတာ့ ေသ ခ်ာသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီလားဟုေမးၾက ၏။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမဟုတ္တာလည္း ေသ ခ်ာသည္။ ၂၀၁၅ မွာေရြး ေကာက္ပဲြ၀င္မွာ လားဟု ေမးၾက၏။ အဖဲြ႕အေနႏွင့္ လံုး၀ (လံုး၀)၀င္မည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းဆႏၵ အေလ်ာက္ ေတာ့ ၀င္ခြင့္ရွိ၏။ အဖဲြ႕၏ အလုပ္မဟုတ္။

(ကၽြန္မကို ေမးလွ်င္ေတာ့ လက္ပိုက္ လိုက္ၿပီး မိန္႔မိန္႔ႀကီးၿပံဳးလ်က္ ““ကိုယ္က ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးသားေလ၊ ဘာလို႔ ထပ္၀င္ရ မွာလဲ””ဟု ရယ္စရာလုပ္ပစ္ေလ့ရွိပါ၏။ အမွန္မွာလည္း ကၽြန္မအေနႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံ ေရး၏ ဖိစီးမႈ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ပါ။ လြတ္လပ္ ေသာ စာေရးဆရာဘ၀၊ လြတ္လပ္ေသာ စတုတ္ၳမ႑ိဳင္သည္သာ ကၽြန္မ ေမြ႕ ေလ်ာ္ေသာ အရပ္ျဖစ္ပါ၏) ယခု ၉၀ အဖဲြ႕မွာ တာ၀န္မကုန္၍လည္းေကာင္း၊ သံေယာဇဥ္ ရွိ၍လည္းေကာင္း မျဖစ္မေန ၀င္လုပ္ရာ ၌ အျခားတာ၀န္မ်ား မယူဘဲ ကၽြန္မ ကၽြမ္း က်င္ေသာ ““ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွဴး”” တာ၀န္ကိုသာ ယူထားပါသည္။

ယေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ အဖဲြ႕ ၀င္မ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ““အဖဲြ႕၏ သေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္”” (မူၾကမ္း) ကို ေအာက္တြင္ ပူးတဲြေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။ ေနာင္ဆက္လက္၍ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္း ၾကမည္ျဖစ္၏။ ေသခ်ာ ည္မွာ ၉၀ အဖဲြ႕ သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ သိကၡာရွိရွိ၊ ႏိုင္ငံေရးသိဒိ္ၶအျပည့္အ၀ႏွင့္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား သြားၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

 အဖဲြ႕၏သေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

–  ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းရန္။

-၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (မည္သည့္ပါတီ၀င္မဆုိ၊ တစ္သီးပုဂၢလမဆို) ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းရန္။

– ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္မဟုတ္၊ အဖဲြ႕အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္။ (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခြင့္ရွိသည္)

– အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရန္။

– ႏိုင္ငံေရး (သို႔မဟုတ္) မြန္ျမတ္ သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အေၾကာင္း ေနာင္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းရန္။

– ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ေရွာက္ကာ ကြယ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ပညာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

– ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစု မ်ား၏ လူမႈအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

– ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ သြယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္။

– အဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ မ,တည္ထည့္၀င္ေငြ မ်ားႏွင့္ အျခားျပင္ပအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္။

– အက်ဳိးအျမတ္ယူေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္။

– ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေအာက္ေျချပည္သူ႕ ဘ၀ သာယာ၀ေျပာေရး သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ရန္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္