Tu Maung Nyo – ကာခ်ဴပ္ကန္ေတာ့ပြဲ ဘာအဓိပၸါယ္ရွိသလဲ

April 2, 2014

ကာခ်ဳပ္ကန္ေတာ့ပြဲ ဘာအဓိပၸါယ္ရွိသလဲ 
တူေမာင္ညိဳ 
ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၄

မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳဳပ္ေဟာင္းေတြကို ကန္ေတာ့ပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊကို အရင္ကန္ေတာ့ၿပီးမွ ဒီပြဲဆက္လုပ္ၾကတာျဖစ္လိမ့္မယ္။  ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊ ခန္႔တဲ့ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီပြဲက ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ဝွက္ထားတဲ့လက္ကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကို ဗိုလ္သန္းေရႊ ခြင့္မျပဳဘဲ၊ သူတုိ႔မ လုပ္ဝ့ံဘူး။ ဒီကန္ေတာ့ပြဲက “ဗိုလ္ေနဝင္း – ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု” ကို သိဒၶိတင္တဲ့ပြဲျဖစ္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ယေန႔စစ္အုပ္စုသစ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားကိုေဖာ္ျပေနတယ္။

အကန္ေတာ့ခံသူဗိုလ္ေဟာင္းအမ်ားစုဟာ (နဝတ) ဖ်က္သိမ္းၿပီး (၁၉၉၇ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔) မွာ အသစ္ျပန္ဖြဲ႔တဲ့ (နအဖ) အဖြဲ႔ဝင္ ထိပ္သီးေတြျဖစ္ေနတာေတြ႔ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲရဲ႕အႏွစ္သာရနဲ႔ အဓိပၸါယ္က ယခု အမတ္ခ်ဳပ္လုပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ သမၼတလုပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္မွအနားယူသြားတဲ့ ဗိုလ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ကုိ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကြပ္ကဲတဲ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးမ်ား က သစၥာခံၾကတဲ့ ပြဲသာျဖစ္တယ္။ (ကန္ေတာ့ခံတဲ့အထဲ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦး တို႔ ေျဗာင္မပါဝင္ေသာ္လည္း)

ဗိုလ္ေနဝင္း(မဆလ)ေခတ္ စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေစာျဖဴကို သီးျခားထည့္ထားတာကေတာ့ ေသြးနဲ႔မီးခုိးမတိတ္ ႏုိင္တဲ့ ျပည္နယ္က ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြကို  လွည့္စား၊ ခ်နင္းဖုိ႔ ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းတဲ့ (နဝတ) အဖြဲ႔ထဲကဆိုလို႔ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ခင္(ကာခ်ဳပ္/ေရ)၊ ဗိုလ္ေအး ေသာင္၊ ဗိုလ္မ်ိဳးညြန္႔၊ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္တို႔ (၄) ဦးသာပါဝင္တယ္။ ဗိုလ္မ်ိဳးညြန္႔၊ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ တို႔ ၂ ဦးကေတာ့ (နအဖ) အျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔တဲ့အခါ “အႀကံေပးအဖြဲ႔” အျဖစ္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြနဲ႔ ေဘးပုိ႔ခံရတဲ့ (နဝတ) အဖြဲ႔ဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း (၁၃) ဦးထဲကျဖစ္တယ္။ (အႀကံေပးအဖြဲ႔ ကစုစုေပါင္း ၁၄ ဦးျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ၁၄ ေယာက္ေျမာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိးျမင့္ ျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ သူေတြက မူလ(နဝတ)အဖြဲ႔ဝင္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြျဖစ္တယ္၊ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္က ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ေထာက္လွမ္းေရးအေပၚ အစာမေၾက ပါဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရး အေပၚမေက် နပ္ခ်က္ေတြကို ဗုိလ္ထြန္းၾကည္က သူ႔စာအုပ္ (ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကုိယ္ေတြ႔မ်ား – ပထမတြဲ) မွာ ဖြင့္ခ်ထားပါတယ္။ (ဒုတိယတြဲက ေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊက တားျမစ္ထားေလသလားမသိ၊ ယခုထိထြက္မလာေသးပါ )

ဒီလို (နဝတ)ထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တခ်ိဳ႕ပါတာကို ၾကည့္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔အာဏာမာန္ယစ္ၿပီး၊အာဃာတနဲ႔အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့တာေတြကိုျပည္ဖံုးကာခ်လိုက္ၿပီ၊ စစ္အုပ္စုတြင္းဂုိဏ္းတုိက္ပြဲေတြကို သင္ပုန္းေခ် လိုက္ၾကၿပီး၊  စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့စစ္တပ္သမုိင္း အစျပဳတာျဖစ္တယ္လုိ႔ အကဲမျဖတ္သင့္ပါဘူး။ မယူဆသင့္ပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံုခ်ိတ္ရတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေတာက္ေျပာင္တဲ့သမုိင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေပမယ့္ မရခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဒီလုိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံု ခ်ိတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္ထဲက တပ္ဗုိလ္တပ္သားအမ်ားစုကို လွည့္စားဖို႔နဲ႔ စစ္တပ္တစ္ ခုလုံးကို စစ္အုပ္စုက ဂုတ္ခြစီးၿပီး တစ္လက္ကုိင္လက္ထားတဲ့အခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိလို႔ခ်ိတ္ရတာပါ။ သူတုိ႔ တကယ္ တန္း ခ်ိတ္ဆြဲထားလိုတဲ့ ဓါတ္ပံု ၂ ပံုက ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ ဗိုလ္သန္္းေရႊတုိ႔ပံုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာမွန္၊ သေဘာရုိး၊  သေဘာေျဖာင့္ သူတုိ႔မွာ ရွိတယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ကာခ်ဳပ္အားလံုးရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို ခ်ိတ္ရမွာမဟုတ္လား။

ဗိုလ္စန္းယု၊ ဗိုလ္တင္ဦး၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ထင္၊ ဗုိလ္ေစာေမာင္ စတဲ့ ကာခ်ဳပ္ေတြဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း ထားရာေန၊ ေစရာသြားခဲ့ၾကရၿပီး၊ ဗိုလ္ေနဝင္းစိတ္ႀကဳိက္ခန္႔ထားတဲ့ကာခ်ဳပ္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္က နာယကႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးဟာ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းမွ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ထိ ကာခ်ဳပ္ ၈ ဦးအနက္) စတုတၱ ေျမာက္ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဓါတ္ပံုဘာေၾကာင့္မခ်ိတ္သလဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းကို အံတုလို႔၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီထဲဝင္သြားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။  ဦးတင္ဦး ဟာ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၇၆ ထိ ကာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကာခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးဦးတင္ဦး အား  ဗိုလ္လွေဆြလို မေလာက္ေလးမေလာက္စားက သေရာ္ေမာ္ကားေျပာဝံ့တာဟာ  အထက္က ေျပာခုိင္းသူရွိလို႔ပါ။

ကာခ်ဳပ္(ေဟာင္း)ဗိုလ္ေစာေမာင္ ဓါတ္ပံုကို သူတု႔ိ မခ်ိတ္ဝံ့တာက ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ဓါတ္ပံုခ်ိတ္လိုက္တာနဲ႔ “၁၉၉၀ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္”ကို မျဖစ္မေန အသိအမွတ္ျပဳရေတာ့မွာပါ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္”ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ေစာေမာင္ဓါတ္ပံုကိုေတာ့ သူတုိ႔ မခ်ိတ္ဝံ့ပါဘူး။ ဗိုလ္ေစာေမာင္စကားက “စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္” ဆုိတဲ့ စကားေလ။

(နဝတ-နအဖ) မိုက္ေဖာ္ဆိုးဘက္ အကန္႔ေတာ့ခံစာရင္းထဲမွာ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို မပါမျဖစ္ထည့္ရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို စစ္အုပ္စု က ငယ္စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားပါတယ္။ “၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု” ကာလနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္းအေရးအဖြဲ႔အေပၚ တစ္ဖက္သတ္အျပစ္ပံုခ်ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မႈ မွန္သမွ် ကို ဗုိလ္ေနဝင္း – ဗုိလ္ေစာေမာင္ – ဗိုလ္သန္းေရႊ – ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တုိ႔ တစ္က်ိတ္ထဲ တစ္ဉာဏ္ထဲ အကြက္ခ်ၿပီးလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။  ဗိုလ္ေနဝင္း – ဗုိလ္ေစာေမာင္ – ဗုိလ္သန္းေရႊတို႔က တိုက္ရုိက္အမိန္႔ေပးတာျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခင္ညြန္႔နဲ႔ေထာက္လွန္ေရးအဖြဲ႔က လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္လွေဆြ၏ ေအာက္ပါစကားက ဝန္ခံေနပါတယ္။

“ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔သည္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲက ခိုင္းတာနည္းနည္း၊ သူအပို လုပ္မိတာ မ်ားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း”

ဗိုလ္လွေဆြသည္ အထက္ပါစကားမ်ားကို အထက္က ခုိင္း၍ ေျပာေန၊ ေရးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း-ဗိုလ္သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုအား ဗိုလ္ေရႊမန္း-ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔ကဲ့သုိ႔ (နအဖ) မူလအဖြဲ႔ဝင္မ်ား [ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္သန္း(ကာခ်ဳပ္-ေလ)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးညြန္႔သိန္း(ကာခ်ဳပ္-ေရ)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္၀င္း(မပခတုိင္းမွဴး)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ရဲျမင့္(လပခ တုိင္းမွဴး)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေမာင္သန္း(ရကတတုိင္းမွဴး)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး(တပခတုိင္းမွဴးတုိင္းမွဴး)] ကို အမွဴးထားၿပီး ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကြပ္ကဲတဲ့ စစ္အုပ္စုသစ္က သစၥာခံတဲ့ပြဲ၊ ၾသဇာခံတဲ့ပြဲသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ညြန္း
– ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၈၈) ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ 
– ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္  (၁/၉၇)၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ 
– ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္  (၃/၉၇)၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)