အုန္းႏုိင္ – စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္က ၁၉၉၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ(၁၀)

April 5, 2014

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္က ၁၉၉၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ(၁၀)
အုန္းႏုိင္
ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၄

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ့ လုပ္အားေပးမႈ
ေက်ာင္းေတြကလည္းမဖြင့္ေသးေတာ့ အားလပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ့ တက္ႂကြေနတဲ့အရိွန္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရြးေကာက္ပဲြ မွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာနိုင္ဖုိ႔ စည္း႐ုံးရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲစာရင္းေရးကူးျခင္းဆိုတာ အေတာ္အေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ။ ဒါကို ပါလီမန္ေခတ္ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပတ္သက္ဖူးမွ သိရတဲ့အေတြ႔အၾကံဳပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ၁၉၅၂ ခုနွစ္ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေက်ာင္းသားလုပ္အားေပးအေနနဲ႔အတိုက္အခံအဖြဲ႔တစ္ခုကေန မဲစာရင္းကူးတဲ့လုပ္ငန္းကို လုပ္အားေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကဖဆပလအဖြဲ႔က ေငြေၾကးတတ္နိုင္ေတာ့ မဲစာရင္းတစ္မ်က္နွာ (သံုးစံု) ကူရင္ ဘယ္ေလာက္ဆိုတဲ့နႈန္းနဲ႔ ကူးခိုင္းပါတယ္။ လုပ္အားေပးနဲ႔ အခစားကူးသူနဲ႔ တန္ဖိုးခ်င္းမတူပါ။ ၁၉၅၆ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြက်ေတာ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ေနျပီမုိ႔လုိ႔ မဲဆြယ္တရားပဲြေတြ လိုက္ေဟာဖူးပါတယ္။ ၁၉၆ဝ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြက်ေတာ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္လုိ႔မုိ႔မဲ႐ုံအရာရိွလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ပါလီမန္ေခတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ သံုးခုကို ထဲထဲဝင္ဝင္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲစာရင္းေရးကူးတဲ့အလုပ္ကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအကူအညီနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ပါတီနဲ႔ တသီးပုဂၢလေတြက ဒီမဲစာရင္းေရးကူးျခင္းလုပ္ငန္းကို သိပ္အေရးမထားၾကပါဘူး။

ျမုိ႔နယ္ေကာင္စီေခတ္က ေကာင္စီ႐ုံးကိုဝင္ဖူးထြက္ဖူးၿပီးရင္းနီွးတဲ့ရပ္ကြက္ေကာင္စီဥကၠဌ ဦးသိန္းလွနဲ႔ဦးေအာင္သိန္းကို မဲစာရင္းေရးကူးရာ မွာ ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ တာဝန္ေပးပါတယ္။ မဲစာရင္းကူးတဲ့ လုပ္အားေပးမ်ား ေကြၽြးေမြးဖုိ႔ကိုေတာ့ ဦးႀကီးညြန္႔ကို တာဝန္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ လူငယ္ေတြလုပ္အားေပးေခၚလိုက္ေတာ့ ငါးဆယ္ေလာက္စာရင္းေပးၾကေပမယ့္ ေန႔စဥ္ေရးကူးသူကေတာ့ ပ်မ္းမွ်သံုးဆယ္ ေလာက္ရိွပါတယ္။

မဲစာရင္းကူူးတဲ့အလုပ္က ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမအတြင္းမွာ လုပ္ရပါတယ္။ စားပဲြကုလားထိုုင္ေတြ  အဆင္သင့္ရိွပါတယ္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြး ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က စာေရးႀကီးဆီမွာ မဲစာရင္းမ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထုတ္ယူၿပီး ကူးရတာပါ။ စာရြက္ သံုးရြက္ထပ္၊ ခ်ဳပ္စက္နဲ႔တဲြ၊ အဲဒီ အထဲမွာ ကာဘြန္နွစ္ရြက္ခံၿပီး ကူးတာပါ။ မိတၱဴသံုးစံုရပါတယ္။ ဒါကိုတစ္စံုစီျဖစ္ေအာင္ေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးက ႐ုံးတာဝန္ခံဦးၾကည္ဝင္းနဲ႔အဖြဲ႔က တာဝန္ခံလုပ္ပါတယ္။ ကြၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔က လုပ္အားေပးေတြမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကဦးေဆာင္ၿပီး အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ေက်းရြာကလူငယ္ေတြ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စနစ္က်တယ္။ ေကာ္မရွင္႐ုံးက စာေရးႀကီးကလည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဆိုေတာ့ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတယ္။ သူတုိ႔ဆီက ေန႔တစ္ေန႔အတြက္ ကိုယ့္အင္အားအရကူးနိုင္ေလာက္ မယ့္အေရအတြက္ရိွမယ့္ ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာအုပ္စုမဲစာရင္းေတြ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ထုတ္ယူလိုက္တယ္။ စာရြက္က ႐ုံးကေန အကြက္ရိုက္ ေပးထားတဲ့ပံုစံစာရြက္ေတြမုိ႔ အေပၚရြက္၊ ေအာက္ရြက္အကြက္ခ်င္း ညီေအာင္ထပ္ၿပီးခ်ဳပ္၊ ကာဘြန္ထည့္ၿပီးကူး၊ ကူးၿပီးသြားတဲ့အုပ္စု၊ ဒါမွမဟုတ္ ရပ္ကြက္ကို စာေရးႀကီးဆီျပန္အပ္၊ ေနာက္တစ္အုပ္စုထုတ္ယူ ဆိုတာေတြကို တေပ်ာ္တပါးလုပ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္က ထမင္းဘူးပါတဲ့သူ၊ အိမ္ျပန္ထမင္းစားတဲ့သူနဲ႔ဆိုေတာ့ ထမင္းေတာ့မေကြၽြးရဘူး၊ လက္ဖက္ရည္၊ သေရစာ၊ အေဖ်ာ္စတာေတြသာ စီစဥ္ေပး ရပါတယ္။

မဲစာရင္းသံုးစံုအနက္တစ္စံုက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေအာင္နိုင္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို ေပးရပါတယ္။ သူတုိ႔ကရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာ တကယ္ရိွ တဲ့လူစာရင္းနဲ႔ညိွၿပီး မဲစာရင္းမပါေသးတဲ့သူေတြရိွရင္ ထပ္ျဖည့္၊ ကြယ္လြန္တဲ့သူေတြကိုပယ္ဖ်က္ စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ရပ္/ေက်းေကာ္မ ရွင္နဲ႔ ညိွႏႈိင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ေအာင္နိုင္ေရးမွာ မဲစာရင္းရိွေနေတာ့ လူကုန္မဲေပးနိုင္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္နိုင္သလို တျခားက မတရားတာေတြ လုပ္လာရင္လည္း ကာကြယ္ႏုိင္တာေပါ့။ မဲစာရင္းေနာက္တစ္စံုကေတာ့မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ မဲ႐ုံမွာရိွေနတဲ့ ကိုယ့္အဖြဲ႔ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ကို ေပးထားမယ္။ သူကတကယ္မဲေပးတဲ့သူ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္နိုင္တယ္။ က်န္ေနတဲ့သူေတြရိွရင္ အျပင္ကေအာင္နိုင္ေရးေတြကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေဆာ္ၾသနိုင္တယ္။ မဲစာရင္းေနာက္တစ္စံုကေတာ့ ႐ုံးလက္ခံေပါ့။ ဒီ႐ုံးလက္ခံကပဲ မဲဆြယ္လံႈ႔ေဆာ္မဲႀကိဳ စာတမ္း ကေလးေတြ ကူးေပးၿပီးေဝငွနိုင္တယ္။

လူငယ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ လုပ္အားေပးမ်ားတဲ့ ကြၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး၊ စားစားေသာက္ေသာက္နဲ႔ ဒီအလုပ္ကို အရက္နွစ္ဆယ္၊ တလေလာက္လုပ္ရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းတမ်ဳိးပဲ။ တစ္ဖက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔ရဲ့ မဲစာရင္းေရးကူး သူမ်ားကို လူအင္အား၊ စိတ္ဓာတ္အင္အားနဲ႔ၿပိဳင္တာ တမ်ဳိးပါပဲ။ အခန္းမႀကီးတစ္ခန္းထဲမွာ သူ႔အုပ္စု၊ ကိုယ့္အုပ္စုေရးကူၾကရာမွာ ကိုယ့္အုပ္စုက လူအင္အားကလည္းၿမိဳင္၊ စိတ္ဓာတ္အင္အားကလည္း ရွစ္ေလးလံုးအရိွန္နဲ႔ အေပၚစီးရဆိုေတာ့ တစ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြ မဲစာရင္း ၿပီးေအာင္မကူးေတာ့ပဲ ရပ္ဆိုင္းသြားပါေတာ့တယ္။ အျပင္ကပရိသတ္ကလည္း လက္ဖက္ရည္၊ ၾကံရည္၊ ဖရဲသီး၊ အသုပ္စံုစတဲ့ အေကၽြး အေမြးေတြနဲ႔ဧည့္ခံရင္း လူအင္အားကိုၾကည့္ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ပိုမိုယံုၾကည္လာၾကပါတယ္။ လူငယ္နဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကလည္း လုပ္ရင္း လူအားပိုမ်ားလာၿပီး ပိုမိုအားတက္လာတဲ့အခါ မဲႀကိဳစာရြက္မ်ားမွာ ေရးကူးတဲ့အလုပ္ကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ဆက္လုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး၊ ဒီမဲႀကိဳစာရြက္မ်ားကို ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အိမ္တိုင္ယာေရာက္ လိုက္ေဝတဲ့အလုပ္ကိုပါ သူတုိ႔တာဝန္ယူခ်င္ပါတယ္ ဆိုလုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္းေကာ္မတီက ဦးျမင့္စိုး၊ ဦးသိန္းလြင္တုိ႔ဦးေဆာင္ၿပီး တာဝန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မဲႀကိဳစာရြက္ေဝငွရင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတာပါ တၿပိဳင္နက္လုပ္ၾကတာေပါ့။

သူတုိ႔လူငယ္ေတြမွာလည္း ေက်ာင္းပိတ္လုိ႔အားေနတဲ့အခိ်န္မွာ သူတုိ႔သက္တမ္းမွာ မၾကံဳဖူးေသးတဲ့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈတမ်ဳိးကိုလုပ္ေနရလုိ႔ တက္ႂကြေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔မိဘေတြကလည္း ေက်ာင္းေတြပိတ္ထားတုန္း အလကားေလေနမယ့္အစား ဒီအလုပ္မ်ဳိးေတြ လုပ္ ေနတာကို ရွစ္ေလးလံုးအရိွအရ သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ကလည္း စည္း႐ုံးေရး ပိုတက္လာတယ္။ ဒီလိုအက်ဳိးအျမတ္ကို ဘယ္အဖြဲ႔ကမွ မရၾကပါ။ ရေအာင္လည္း မယူတတ္ၾကပါ။ ရန္ကုန္ကလာတဲ့သူေတြကေတာင္ သေဘာက်သြားတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက် လည္း မမ်ားဘူး။ တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ဒီလုပ္ငန္းရဲ့စည္း႐ုံးေရးရာအနွစ္သာရကို မၾကံဳဖူးလုိ႔ နားမလည္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ မွာ ကိုယ့္အဖြဲ႔လို တကယ္ေစတနာသန္႔သန္႔၊ စိတ္ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ လုပ္ေပးမယ့္ လူအင္အားလည္း စည္း႐ုံးၿပီးသားမရိွဘူး။

အင္အယ္ဒီက မဲစာရင္းကူးတယ္ဆိုေတာ့ သူတုိ႔လည္းကူးမယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္ကိုေလွ်ာက္တယ္။ မဲစာရင္းငွားခ (မဲစာရင္းကူးခ) ေငြ ၁ဝဝိ/-ဘဏ္ကိုသြင္းရတယ္။ ေငြကမ်ားတာမွမဟုတ္ပဲ။ သူတုိ႔လည္း လြယ္လြယ္ေငြသြင္းၾကတာေပါ့။ တကယ္ကူးမယ္ဆိုေတာ့ ေကာ္မရွင္႐ုံး အမႈထမ္းေတြက ရပ္ကြက္ေက်းရြာမဲစာရင္းမ်ားကို တစ္ဖြဲ႔ဘယ္နွရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုဘယ္ေလာက္ စာရင္းနဲ႔ထုတ္ေပးတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲစာရင္းကူးတဲ့သူေတြမွာက စည္စည္ကားကား၊ သြက္သြက္လက္လက္ လုပ္ၾကကိုင္ၾက၊ စားၾက ေသာက္ၾက၊ ေကာ္မရွင္႐ုံးက သူေတြကိုလည္း ေကြၽြးၾက ေမြးၾကၿပီး ဒီျပင္အဖြဲ႔ကသူေတြကိုလည္း လာၿပီးစားၾကပါ၊ ေသာက္ၾကပါ ဖိတ္ၾက ေတာ့ ဒီ့ျပင္အဖြဲ႔နွစ္ဖြဲ႔က မဲစာရင္းကူးတဲ့သူမ်ားဟာ နွစ္ရက္သံုးရက္ထက္ပိုၿပီး ဒီဒဏ္ကိုမခံနိုင္ေတာ့ဘူး။ မဲစာရင္း ဆက္မကူးေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ စည္း႐ုံးေရးအရ အသာစီးရလိုက္တာပဲ။ ကိုယ့္ဘက္က ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြလည္း ပိုၿပီးအား တက္လာတယ္။ ဒီရက္ေတြမွာေတာ့ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း သိပ္ၿပီးေျခဦးမလွည့္နိုင္ဘူး။ လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကိုယ္ ေရးရာဇဝင္၊ မဲဆြယ္ကပ္ျပားမ်ား ရိုက္နိွပ္ဖုိ႔ေလာက္ပဲ ေရာက္တယ္။

ၿမိဳ႕နယ္မွာေနတဲ့ရက္မ်ားမွာေတာ့ ရက္ဆက္ပဲ တရြာၿပီးတရြာ လွည့္ရေတာ့တာပဲ။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကလူေတြကလည္း တက္ႂကြပါတယ္။ ပင္ပန္း တယ္ရယ္လုိ႔ မရိွဘူး။ ေက်းရြာဆင္းတဲ့လူအင္အားလည္း ေလ်ာ့မသြားဘူး။ မဲစာရင္းကူးၿပီးတဲ့ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက မဲႀကိဳကပ္ျပား ေတြကို သူတုိ႔ပဲကူးၿပီး သူတုိ႔ပဲေက်းရြာေတြအေရာက္လိုက္ေဝလုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စည္းေကာ္မတီဝင္ေတြသာမက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္က ကိုေဌးဝင္း ေဇာ္တုိ႔ ကိုျမင့္ေဇာ္ဦးတုိ႔ပါ လိုက္ေနၾကရပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, အုုန္းႏုုိင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္