Aung Din – ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

April 12, 2014

 

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၇၊ ဧျပီလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၅)
ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

ေအာင္ဒင္၊ ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၄

 

#ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္မူဝါဒ

 

ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီရဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမူဝါဒက ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကို ပံုမွန္တိုးျမႇင့္ျပီး ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ စစ္တပ္၊ ကမၻာအႏွံ႕မွာ စစ္ပြဲၾကီး သုံးပြဲေလာက္ကို တျပိဳင္တည္းရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္၊ ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အခ်ိန္မေရြးရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ အဆင္သင့္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္အသင့္ျပင္ထားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလို သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္ လက္ထက္ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့လို႕ ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို ေအာင္ျမင္စြာရင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အႏိုင္ရေစခဲ့တဲ့ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒဟာ ဒီကေန႕မွာလည္း လိုအပ္ေနဆဲပဲလို႕ ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီက ယံုၾကည္ပါတယ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ အင္အားရွိမွ ခိုင္ျမဲတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ရာမွာ ျပည္တြင္းလုံျခံုေရးကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႕လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေႏွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္မည့္သူေတြကို ေခ်မႈံးဖို႕၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွာ ျဖန္႕က်က္ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႕ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြါးေတြကိုလည္း ဘယ္ေနရာမွာရွိရွိေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ဖို႕ နဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ မဟာမိတ္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အင္အားေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကို ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ျမႇင့္တင္ဖို႕ ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီက မူဝါဒခ်မွတ္ထားပါတယ္၊

 

ကမၻာၾကီးရဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္အင္အားအၾကီးဆုံး (Super Power) ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလုံးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဘက္ဝါဒကို အျခားမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕လက္တြဲလို႕ စုေပါင္းရင္ဆိုင္မွာျဖစ္သလို လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ဦးတည္း/တစ္ႏိုင္ငံတည္းလည္း ရင္ဆိုင္ရမယ္လို႕လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒီမ်ား (Unilateralists)၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေရးဝါဒီမ်ား (Interventionists )၊ စစ္ေသြးႂကြမ်ား (Hawks) လို႕လည္း ေခၚၾကပါတယ္၊

 

ဒီမူဝါဒက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စီးပြါးပ်က္ကပ္နဲ႕ ေတြ႕ၾကံုရတဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင္မေျပေတာ့ပါ၊ စီးပြါးေရးေကာင္းေနခ်ိန္မွာ စစ္ေရးအသုံးစားရိတ္တိုးျမႇင့္တာ (သိုမဟုတ္) လက္ရွိအတိုင္းထိန္းထားတာကို ကန္႕ကြက္သူသိပ္မရွိေပမည့္ စီးပြါးပ်က္တဲ့အခါက်ေတာ့ စစ္ေရးအသုံးစားရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ ေတာင္းဆိုသံေတြဆူညံလာပါတယ္၊ မေအာင္ျမင္တဲ့ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္စစ္သားေတြ အေျမာက္အမ်ားက်ဆုံးဒဏ္ရာရျပီး မေသသူေတြမွာလည္း စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ျပိဳကြဲပ်က္စီးၾကရတဲ့အခါ စစ္ပြဲေတြအျမန္ဆုံးရပ္စဲဖို႕၊ ျပည္ပေရာက္ အေမရိကန္စစ္သားေတြကို ျပန္ေခၚဖို႕ေတာင္းဆိုသံေတြညံလာျပီး ကမၻာၾကီးရဲ့  ျပသနာတိုင္းမွာ အေမရိကန္ပါဝင္ဦးေဆာင္စရာမလိုဘူးလို႕ ကန္႕ကြက္သူေတြရွိလာပါတယ္၊ တစ္ခါ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ရဲ့ အမ်ားစုက စစ္လက္နက္ပစၥည္းတီထြင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္စစ္လက္နက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီရဲ့  အဓိကေငြေၾကးလႉဒါန္းသူမ်ား ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္၊

 

#ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္မူဝါဒ

 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကေတာ့ သမၼတေရဂင္လက္ထက္က စစ္ေအးတိုက္ပြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို ‘ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ဝါဒ” လို႕ ျမင္ၾကပါတယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့  အက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ စစ္အသုံးစားရိတ္ျမႇင့္စရာမလို၊ စစ္တပ္ကို တိုးခ်ဲ႕စရာမလိုပဲ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားနဲ႕ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္၊ ဒီေန႕ကမၻာၾကီးမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြဟာ ပံုသဏၭန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တာမို႕ ဒီျခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ အေမရိကန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟာ အင္အားအလြန္ၾကီးမားစရာမလိုပဲ ဒရုံး (Drone) လို႕ေခၚတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ေလယဥ္လိုမ်ိဳး ေခတ္မီလက္နက္နဲ႕ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို စနစ္တက် လံုလံုေလာက္ေလာက္အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕ပဲ လိုအပ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ အျမဲတမ္းတပ္မ်ားရဲ့ အင္အားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ပိုျပီးက်စ္လစ္တဲ့၊ အလြယ္တကူ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့ အထူးတပ္ဖြဲ႕ေတြ ပိုဖြဲ႕ဖို႕၊ သမား႐ိုးက်စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ေခတ္မီနဲ႕ ေခတ္လြန္စစ္လက္နက္ေတြကို သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္ဖို႕ မူဝါဒခ်မွတ္ထားပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအေရးအခင္းေတြမွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဦးေဆာင္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဦးစားေပးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ႏိုင္ငံတကာဝါဒီမ်ား (Internationalists) ၊ အားႏြဲ႕သူမ်ား (Doves) လို႕ ေခၚၾကပါတယ္၊

 

 

ဒီမူဝါဒက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စီးပြါးေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္က အျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္၊ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ပိုထြက္လာတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြဖန္တီးဖို႕၊ အလုပ္လက္မဲ့ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြေပးဖို႕၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးေတြမွာ သုံးႏိုင္မွာပါ၊ ဒါေပမည့္ အားနည္းခ်က္ေတာ့ ရွိေနတာပါပဲ၊ စစ္တပ္အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္ထဲကို သိန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ အေမရိကန္စစ္သားေဟာင္းေတြ တိုးဝင္ေရာက္ရွိလာမွာပါ၊ သမား႐ိုးက်စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္တာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရင္လည္း လက္နက္စက္႐ံုေတြ ပိတ္ရျပီး အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကရမွာပါ၊

 

တစ္ခါ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥေတြမွာ ေရွ႕က ဦးမေဆာင္ပဲ ႏိုင္ငံတာကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕မွ လႈပ္ရွားတာ၊ ႐ုရွားနဲ႕ တရုတ္တို႕က ဗီတိုအာဏာကိုင္တြယ္ထားတဲ့ ကုလသမဂၢလံုျခံုေရးေကာင္စီကို အလြန္အကြၽံအားကိုးတာက အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ကမၻာ႕ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႐ုရွားရဲ့  အႏိုင္က်င့္ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရတဲ့ ယူကရိန္းအပါအဝင္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ တရုတ္ရဲ့ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္ စတဲ့ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကို အားငယ္စိတ္ပ်က္ေစပါတယ္၊

 

# ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္

 

ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္လို ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊  ႏိုင္ငံတကာစစ္ေတြ ဆင္ႏႊဲေနရတဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ အျခားႏိုင္ငံေတြက အားကိုးအကူအညီေတာင္းခံရတဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ပဲဲ အေရွ႕ေတာင္အာရွက ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ေလာက္ရွိျပီး ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္တဲ့စာရင္းဇယားေတြအရ လူဦးေရရဲ့  (၂၆) ရာခိုင္ႏႈံးက အလြန္႕အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အဆင့္မွာရွိျပီး လူဦးေရရဲ့  (၆၃) ရာခိုင္ႏႈံးက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ မွီခိုေနရတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ အင္အား ေလးသိန္းေလာက္ရွိတဲ့ အစိုးရလက္နက္ကိုင္တပ္ၾကီးရွိေနတာ အံ့ဩစရာေကာင္းလွပါတယ္၊ တစ္ခါ ဒီလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ၾကီးကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကစလို႕ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေခတ္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ အဆက္မျပတ္တပ္ဆင္ေနတာမို႕ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ထဲက ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကို ႏွစ္တိုင္း အမ်ားဆုံး သုံးစြဲေနရပါတယ္၊ စစ္အသုံးစားရိတ္ၾကီးမားလြန္းေတာ့ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့အသုံးစားရိတ္ေတြ နည္းပါးျပီး အဆင္းရဲဆုံးလူသားေတြ တစ္ေန႕တစ္ျခားတိုးပြါးေနပါတယ္၊ တစ္ခါ ဒီတပ္မေတာ္ၾကီးက တိုင္းျပည္ရဲ့ အၾကီးဆုံး စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးလည္းျဖစ္၊ အၾကီးဆုံးေျမပိုင္ရွင္ၾကီးလည္းျဖစ္ေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ႕ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ဘယ္လိုမွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္တာ အံ့ဩစရာမရွိပါ၊

 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခ်ိန္ကစလို႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအဖို႕ အစိုးရရဲ့ ႏွစ္စဥ္ စစ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကို စတင္သိခြင့္ရၾကပါတယ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္ထက္ ေလွ်ာ့ျပီး သုံးစြဲပါတယ္ဆိုေပမည့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ရဲ့  ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈံးေလာက္ကို ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္အျဖစ္ ခြဲေဝေပးေနရပါတယ္၊  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႕မွာ အတည္ျပဳျပီး မတ္လ (၃၁) ရက္နဲ႕ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႕ေတြမွာ သမၼတလက္မွတ္ထိုးျပီး အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘဏၰာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ” ကို ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္၊ အဲဒီဥပေဒအရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏၰာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးရဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာမွ စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္ဟာ က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၁၈,၈၉၀ ဒသမ ၅၁၂) ျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီး႒ာနအားလုံးရဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာမွ စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္က က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၁၀,၁၈၃ ဒသမ ၆၆၄) ျဖစ္ပါတယ္၊

 

ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနအတြက္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အသုံးစားရိတ္က က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၂,၃၆၅ ဒသမ ၈၁၃) ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီပမာဏဟာ ျပည္ေထာင္စုအသုံးစားရိတ္ရဲ့  (၁၂ ဒသမ ၅၂) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီး႒ာနအားလုံး စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္ရဲ့  (၂၃ ဒသမ ၂၃) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊ ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာနအသုံးစားရိတ္က က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၁,၁၄၂ ဒသမ ၅၀၃) နဲ႕  ျပည္ေထာင္စုအသုံးစားရိတ္ရဲ့  (၆ ဒသမ ၀၄) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီး႒ာနအားလုံး စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္ရဲ့  (၁၁ ဒသမ ၂၁) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊  က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာနအသုံးစားရိတ္က က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၆၅၂ ဒသမ ၇၄၄) နဲ႕  ျပည္ေထာင္စုအသုံးစားရိတ္ရဲ့  (၃ ဒသမ ၄၅) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီး႒ာနအားလုံး စုစုေပါင္းအသုံးစားရိတ္ရဲ့  (၆ ဒသမ ၄) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနအသုံးစားရိတ္က ပညာေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွစ္ခုေပါင္း အသုံးစားရိတ္ထက္ (၃၁) ရာခိုင္ႏႈံးပိုမ်ားပါတယ္၊ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ၊

 

(က) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘဏၰာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ သုံးေငြဇယား ၄ မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီး႒ာနမ်ား စုစုေပါင္း သုံးေငြ၊ က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း (၁၀,၁၈၃ ဒသမ ၆၆၄)

(ခ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘဏၰာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ သုံးေငြဇယား ၂, ၄, ၈, ၁၃ မွ စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စုသုံးေငြ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း (၁၈,၈၉၀ ဒသမ ၅၁၂)

 

အမွတ္စဥ္

ဝန္ၾကီး႒ာန

စုစုေပါင္းသုံးေငြ

(က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း)

(က) ၏

ရာခိုင္ႏႈံး

(ခ) ၏ ရာခိုင္ႏႈံး

ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန

၂,၃၆၅ ဒသမ ၈၁၃

၂၃ ဒသမ ၂၃

၁၂ ဒသမ ၅၂

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

၁,၁၄၂ ဒသမ ၅၀၃

၁၁ ဒသမ ၂၂

၆ ဒသမ ၀၄

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

၆၅၂ ဒသမ ၇၄၄

၆ ဒသမ ၄၁

၃ ဒသမ ၄၅


# ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္မူဝါဒ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ အသည္းအသန္ၾကိဳးစားေနရတဲ့၊ ျပည္ပျခိမ္းေျခာက္မႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ေလးအဖို႕ အေကာင္းဆုံးမူဝါဒက ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ စစ္ေရးအသုံးစားရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအသုံးစားရိတ္ေတြတိုးျမႇင့္မွ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ဆင္းရဲတြင္းထဲက ဆြဲထုတ္ႏိုင္မွာပါ၊

တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်တယ္ဆိုရာမွာလည္း လက္လြတ္စပယ္ေလွ်ာ႔ခ်တာမဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ေလွ်ာ့ခ်တာျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႕ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ အေျခအေနနဲ႕ သင့္ေတာ္လံုေလာက္မည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ အရြယ္အစားနဲ႕ အင္အားကို ဆုံးျဖတ္သင့္ပါတယ္၊ အဲဒီလို အရြယ္အစားနဲ႕ အင္အားကို ဆုံးျဖတ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီးမွ သင့္ေတာ္တဲ့ အသုံးစားရိတ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရမွာပါ၊

 

တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ အေရးအၾကီးဆုံးက အင္မတန္ေဖာင္းပြေနတဲ့ အရာရွိအဆင့္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စစ္တကၠသိုလ္မ်ားနဲ႕ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားက အရာရွိမ်ား ေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီး ေမြးထုတ္ေနပါတယ္၊ အဲဒီလို တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို အလြန္အကြၽံေမြးထုတ္ေလ့က်င့္ေပးေနတာဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္သာမကပဲ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ လူဝင္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးစတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္စတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ဝင္ေရာက္စိုးမိုးေနရာယူႏိုင္ဖို႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္သို႕ ကူးေျပာင္းအမႈထမ္းျခင္းမ်ားကို ကန္႕သတ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊

ျပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာထူးေတြ ေဖာင္းပြေနတာကို တားျမစ္ႏိုင္ဖို႕ ထိပ္ဆုံးမွာ မလိုအပ္ပဲ ဖန္တီးထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးရာထူးေတြကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ပါတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးနဲ႕ အထက္ ရာထူးခန္႕ထားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္းရဲ့ သေဘာထားနဲ႕ မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီမႈနဲ႕သာ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္၊ စစ္သည္အင္အား တစ္သန္းနီးပါးရွိတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ရာထူးအၾကီးဆုံးက ၾကယ္ေလးပြင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးဆိုတာ မရွိပါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕ အထက္ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈမ်ားကိုလည္း အထက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီမႈနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္၊

 

အဲဒီလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ အရြယ္အစားအထိ ေလွ်ာ့ခ်၊ အရာရွိမ်ားေဖာင္းပြမႈကိုလည္း က်စ္လစ္ေစ၊ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား အရပ္ဘက္ရာထူးၾကီးေတြမွာ ကူးေျပာင္းတာဝန္ထမ္းတာေတြ ပိတ္ပင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ့  ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ၊

 

ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊ စစ္တပ္ရဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကန္႕သတ္သင့္ပါတယ္၊ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးနဲ႕ ေစ်းကြက္ကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားတာေၾကာင့္ သာမာန္ျပည္သူမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္စြာ စီးပြါးယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ကို အားနည္းေစျပီး အမ်ိဳးသားစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့ တိုးတက္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစပါတယ္၊ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္ရဲ့ အၾကီးမားဆုံး ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမကိုအားကိုးျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳရတဲ့ သာမာန္ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဘဝကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ပိုင္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျပီး ျပည္သူမ်ားထံမွ်ေဝေပးႏိုင္မွ ျပည္သူေတြ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ ေျမမဲ့ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ျပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲက ရုံးထြက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းရွိမွာပါ၊

 

ေအာင္ဒင္

ဧျပီလ ၂၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)