ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) – ပုဂံၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေခါက္ (၂၀၁၄)

April 12, 2014

ပုဂံၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေခါက္ (၂၀၁၄)
ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)
ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၄

© torism-myanmar.com

ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္သည့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တုိးတက္ႏႈန္းအျမင့္မားဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည္တိုတြင္ လူအေျမာက္အမ်ားကို အလုပ္ေပးထားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရ မည္မွ်ကို ထမင္းစားလက္မွတ္ ေပးထားႏိုင္သနည္းဆိုသည္မွာ ခန္မွန္းရခက္ေသာ္လည္း အၾကမ္းျဖင္း တြက္ၾကည့္ပါက ကမၻာလွည့္တစ္ဦး ျမန္မာျပည္ေျခေထာက္ခ်ျပီးသည္ႏွင့္ ၄ရက္လွည့္လည္သြားပါက ေဒၚလာ ၆၀၀ ခန္႔ကို သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕၂ေယာက္တြဲ စံုတြဲမ်ား၊ အစုလိုက္ လာသူမ်ားမွာ ပိုမိုသက္သာမည္ျဖစ္သည္။ သူေဌးမ်ားမွ တစ္ရက္ေဒၚလာ၂၀၀ ဖိုက္စတားဟိုတယ္ၾကီးမ်ားတြင္ တည္းခိုပါက ဟိုတယ္ စရိတ္ပင္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ က်သင့္ေနမည္။ ေငြသံုးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းသြားလာစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ အမွတ္တရပစၥည္း စရိတ္မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သာမန္ခရီးသည္တစ္သီး ျမန္မာျပည္ ၄ ရက္ေနထိုင္ျပီး၊ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ မႏၱေလး၊ အင္းေလး၊ ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြာမည္ဆုိပါက (စင္ကာပူ-ျမန္မာ ခရီးစဥ္) ေဒၚလာ ၆၀၀ ကုန္မည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဟိုတယ္ (ေနစရာ) $200 (၃၀%)
၂။ ခရီးစရိတ္ (ျပည္ပေလယာဥ္စရိတ္ $200, ျပည္တြင္းဘတ္စကား $100 = $300 (၄၀%)
၃။ စားေသာက္စရိတ္ ၄ရက္ $40 (၁၀%)
၄။ အေထြေထြစရိတ္ (Guide, Souvenir.. etc) $80 (၂၀%)

အထက္ပါ ခန္႕မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္မွ တစ္ဦးတည္းသြားလာသူ၊ ျမန္မာ-စင္ကာပူႏိုင္ငံသားခံယူထားသူမ်ားအတြက္ ထို႕ထက္သက္ သာေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ သို႕ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေပးရသည့္ လက္ေဆာင္စရိတ္မွာ အလြန္ေစ်းၾကီးလွေသာေၾကာင့္ ေစ်းခ်ိဳ ေသာ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္သာ တစ္ည က်ပ္တစ္ေသာင္း $12 ခန္႕ျဖင့္ တည္းခိုေလ့ရွိသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား၊ တိုင္ဝမ္၊ထိုင္း၊မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား စသည့္ အာရွႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဗမာအသားအေရာင္ရွိသျဖင့္ အိုေကေသာ္လည္း အျဖဴေကာင္ဟုေခၚေသာ ဥေရာပမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာ အလြန္ေစ်းၾကီးလွသည္ဟု ဆိုသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ပါေစ ၂၀၁၂တြင္ ခရီးသည္ တစ္သန္းခန္႕လာသည္။ ၂၀၁၃တြင္ ခရီးသည္၂သန္းလာသျဖင့္ အဆ၁၀၀% တိုးတက္ေနေသာ လုပ္ငန္းၾကီးျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ ခရီးသည္ ၂၀သန္းနီးပါး ပ်ွမ္းမွ်လာၾကသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လာမည့္ ၂ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ၁၀၀% နီးပါး တိုးပြားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဟိုတည္၊ တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္း
အလြန္အျမတ္အစြန္းရေသာေၾကာင့္ ေျမေစ်းမ်ား အဆမတန္တက္သြားသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း၁၀၀ စသျဖင့္ကုန္က် စရိတ္မွာ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဘာမွမျဖစ္စေလာက္ေသာ္လည္း၊ ေျမမဝယ္ႏိုင္သျဖင့္ ေျမငွားရမ္းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ား ေဆာက္သည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းတန္ အခန္းမွာ အနံအသက္မေကာင္းပါ။ ႏိုင္ငံျခားခ၇ီးသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္၄ေသာင္းအထက္ေပးပါမွ အဆင္ေျပသည္။ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား ဟိုတယ္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္း ၅၀% ပိုေပးရျပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ တိုးတက္ဖို႕လိုေသးသည္။ ဟိုတယ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းသည္။ ဝန္ထမ္းလစာ နည္းနည္းပဲ ရေသာ္လည္း ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားတြင္ ေဒသခံ ပညာတတ္၊ လူငယ္မ်ားစြယ္ လစာ တစ္သိန္း၊ ႏွစ္သိန္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။

ပုဂံတြင္ ေဒသခံစာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား အခ်က္အလက္အရ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းေပါင္း ေထာင္နွင္ခ်ီရွိေနျပီဟု ဆိုသည္။ အာရွတိုက္သား ကမၻာလွည့္မ်ားမွာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအိမ္တြင္ တည္းႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ အျဖဴေကာင္မ်ားအဖို႕ ေဒၚလာ၆၀ခန္႕ မေပးလွ်င္ မပါ။ ေခြ်တာမရေသာ စရိတ္ၾကီးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Back Packer ဟုေခၚေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေနထိုင္စားေသာက္စရာ၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ေနရာမ်ားကို Lonely Planet စာအုပ္ကို ဝယ္ယူ၊ ခရီးသြားလမ္းညြန္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကရသည္။

ပုဂံခရီးသြားလမ္းညႊန္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ စာအုပ္ငယ္မ်ားစြာ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆရာတင္ႏိုင္တိုး စာအုပ္မွာ ဘုရားဖူးမ်ားအတြက္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားေရးသားထားသျဖင့္ အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္သူ ျမန္မာတိုင္း Tourist Guide အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။ Yellow Book ကဲ့သုိ႔အခ်က္လက္မ်ားစြာႏွင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားရွိေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၂ဆ တိုးတက္ေနေသာ ပုဂံခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းညြႊန္စာအုပ္မွာ ႏွစ္စဥ္ထုတ္မွ ေခတ္မွီေနမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြား ဟိုတယ္၊ ဘတ္စကား၊ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားမွာ အသစ္ေပၚလာလိုက္၊ အခ်ိဳ႕အေဟာင္းမ်ား ေပ်ာက္သြားလိုက္၊ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ႏွင့္ အျမဲေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Tour Book လမ္းညႊန္မ်ားမွာ ၂ ႏွစ္ၾကာက စာအုပ္မ်ား သိပ္ေခတ္မမွီေတာ့ပါ။ ပုဂံဘုရားရာဇဝင္ စာအုပ္မ်ားမွာ သမိုင္းအခ်က္ အလက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လမ္းညႊတ္စာအုပ္မ်ားစြာ၊ ေျမပံုမ်ားစြာ ထြက္ေနၾကသည္။

GPS ႏွင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ
အင္တာနက္တယ္လီဖုန္းမ်ားမွာ က်ပ္တစ္ေသာင္းေပးျပီး ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း ဝယ္ထားႏိုင္သည္။ အင္တာနက္ကို WiFi ရေသာ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ အခမဲ့သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ပုဂံအင္တာနက္လိုင္းသည္ ၂၀၁၄တြင္ အလြန္ေႏွးေကြးလွသည္။ အီးေမးၾကည့္ပါက မိမိဖုန္းျဖင့္သာ ၾကည့္ပါက အိုေကသည္။ အင္တာနက္ကေဖးမ်ားလည္း အလုပ္မျဖစ္ပါ။ လိုင္းက အရမ္းေႏွးသျဖင့္ အင္တာနက္ဆိုင္တြင္ တစ္နာရီ ၆၀၀က်ပ္ ေပးရေသာ္လည္း www.gmail.com ႏွိပ္လိုက္ပါ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ထိုင္ဖတ္ရင္း ေစာင့္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာလွည့္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္အီးေမး ၾကည့္လိုပါက မနက္ ၄နာရီမွ ၇နာရီအတြင္း အဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။ ေန၊ ည တြင္ လိုင္းအထူးက်ပ္လွသျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ အင္တာနက္လိုင္းမွာ လူမ်ားစု အိပ္ေနေသာ၊ အင္တာနက္မကိုင္ႏိုင္ေသာ မနက္ေစာေစာပိုင္းသာ အိုေကပါမည္။ Seattleite ျဂိဳလ္တု ဖုန္းလိုင္းရွိပါက အလြန္ေကာင္းေသာ ပုဂံေဒသျဖစ္သည္။

GPS စနစ္မွာ တယ္လီဖုန္းမ်ားတြင္ မဆိုးလွပါ။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနသည္ကို ၾကည့္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ခံတစ္ရံ လိုင္းက်ပ္ေနခ်ိန္တြင္ တယ္လီဖုန္းေျမပံု map.google.com တက္မလာသျဖင့္ ၊ စာရြက္ေျမပံုသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံတကာ တြင္လည္း စာရြက္ေျမပံု၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္လူမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းသာ ပိုမိုထိေရာက္သည္။

အထူးသျဖင့္ လူအမ်ားစုမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ကူညီလိုေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စကားမေျပာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခက္ခဲရွိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာ ေရး၊ဖတ္တတ္ေသာ္လည္း နားေထာင္ျခင္းတြင္ အားနည္းသည္။ ၃လခန္႕ ေသခ်ေလ့က်င့္ လိုက္ပါက ပညာမတတ္ေသာ ထမင္းဆိုင္ဝန္ထမ္းပင္လွ်င္ အဂၤလိပ္စကား ထမင္းစားေရေသာက္ ေျပာတတ္သြားၾကသည္။ ၃ႏွစ္အတြင္ ကမၻာလွည့္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ဝင္ေငြေကာင္းေနသူမ်ား၊ ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းစြာ နားလည္၊ ေျပာတတ္လာသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္အျပင္ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမန္၊ ကိုးရီးယား၊ ျပင္သစ္ စသည့္ ဘာသာစကားေျပာ စကားျပန္မ်ားမွာ ပိုျပီး ဝင္ေငြေကာင္းသည္။ စကားျပန္ Tour Guide မ်ားမွာ တစ္ရက္ ေဒၚလာ၄၀ အထက္ ေတာင္းၾကသည္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ေစ်းၾကီးသျဖင့္ လိုင္စင္ရေသာ လမ္းျပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ေကာ္မရွင္ယူျပီး လုပ္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ Tourist Guide အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္မွ လာသူမ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္ခရီးစဥ္မ်ား
ခရီးစရိတ္ ကုန္က်ေငြမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ၄၀% ေစ်းၾကီးလွသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေလယာဥ္ကို သူေဌးမ်ား၊ အခ်ိန္မရသူ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားသာ သံုးစြဲၾကသည္။ အျခားသူမ်ားမွ အလြန္တိုးတက္ေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို သံုးၾကသည္။ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး လူ၄၀ေက်ာ္ ရန္ကုန္-ပုဂံ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ၊ ရန္ကုန္မွာ အျခားျမိဳ႕ၾကီမ်ားျဖစ္ေသာ မံုရြာ၊ မႏၱေလး၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေတာင္ၾကီး၊ လားရိႈး၊ ေမာ္လျမိဳင္ စသည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ ခရီးသြားလက္မွတ္ဝယ္ျခင္းမွာ ဘြတ္ကင္ အမွာေပးထားႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္လူလႊတ္ျပီး လက္မွတ္ဝယ္ထားမွ ေသခ်ာမည္ျဖစ္သည္။ Go Shore တစ္နာရီ ၾကိဳတင္သြားပါက ၾကိဳတင္လက္မွတ္မဝယ္ထားလဲ ရႏိုင္ပါသည္။

ေလယာဥ္ခမွာ အလြန္ေစ်းၾကီးပါသည္။ စင္ကာပူ-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို ေဒၚလာ ၂၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ အသြားအျပန္ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္-တာခ်ီလိတ္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ၂ဆေက်ာ္ ေစ်းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစရိတ္က ပိုၾကီးေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ပုဂံကို ေလယဥ္ခရီးစဥ္ မ်ားစြာမရွိပါ။ ဘတ္စကားျဖင့္ သြားလာျခင္းသည္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ေငြကုန္သက္သာသည့္အျပင္၊ ဘတ္စကားေပၚ ညအိပ္လိုက္သျဖင့္ ဟိုတယ္စရိတ္လည္း သက္သာသြားသည္။ ဘတ္စ္ကားၾကီးမ်ားစြာ ေလေအးစက္၊ ပက္လက္ထိုင္ ခံုအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မရႏိုင္ေသာ ဘတ္စကားမယ္ လွလွပပ ခ်ိဳသာစကား၊ ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ တယ္လီဖုန္းအာသြင္းရန္ USB connection, ဗြီဒီယို၊ ေအာ္ဒီယို နားၾကပ္၊ 12” LCD screen မ်ားပါရွိသျဖင့္ အဆင္ေျပလွသည္။ ေရတစ္ဗူး၊ သြားတိုက္ေဆး၊ သြာပြတ္ တံ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါေအးေအးမ်ားပါ အခမဲ့ပံ့ပိုးသျဖင့္ The Best Bus Service in The World ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ား
ေဒသခံအစားအေသာက္မ်ားမွာ ထမင္းဆိုင္း ဟင္းတစ္ပြဲ က်ပ္၃၀၀၊ က်ပ္၅၀၀ ျဖင့္ ထမင္းတစ္ပြဲ၊ တို႕စရာ၊ ေရ၊ ေရေႏြးမ်ား အခမဲ့ စားေသာက္ႏိုင္သည္။ စားေသာက္ဆိုင္ၾကီးမ်ားမွာ ၁၀ဆခန္႕ ေစ်းပိုၾကီးျပီး သပ္ယပ္သန္႕ရွင္းသည္။ ေခ်းမမ်ားပါက ေဒသခံစားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ ပုဂံအစားအေသာက္မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ဝယ္စားႏိုင္ပါသည္။ ပုန္းရည္ၾကီး၊ ပဲဟင္း၊ တို႕ျမွတ္စရာမ်ား၊ ျငဳတ္သီးေထာင္း၊ ငပိေထာင္၊ ကုကၠိဳလ္ရြက္သုတ္၊ မန္းၾကီးရြက္သုတ္၊ တမာရြက္သုတ္ စသည္တို႕ကို ထမင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ပဲဆီစိမ္း၊ အနံေမႊးၾကိဳင္စြာျဖင့္ အညာေဒသအစားအစာမ်ားကို အဝစားေသာက္ႏို္င္သည္။ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ေစ်းသက္သာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သန္ရွင္းသပ္ယပ္မႈ လိုလားပါက ေစ်းၾကီးၾကီး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဆိုင္
ပုဂံတြင္ ပန္ခ်ီကားမ်ားစြာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ပန္ခ်ီဆရာမ်ား၏ လက္ရာကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဲပန္းခ်ီ ေခတ္စားသည္။ ပိတ္္ျဖဴေပၚ သဲႏွင့္ေကာ္ ေရာသုတ္ျပီး၊ ေျခာက္ေသာအခါ ပန္းခ်ီေဆးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီပညာရွင္လူငယ္တစ္ဦးသည္ တစ္ေန႕လွ်င့္ ၇ခ်ပ္ ေရးဆြဲႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ပ္ကို က်ပ္၅၀၀၀ျဖင့္ ဘုရားတန္ေဆာင္းမ်ားမွ ဆိုင္မ်ားတြင္ တင္ထားသည္။ ဆိုင္မ်ားက ေရာင္းေစ်း က်ပ္တစ္ေသာင္ခြဲ (၃ဆခန္႕) ေစ်းတင္ျပီး ေရာင္းခ်သည္။ ကင္းဗတ္အစေပၚတြင္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲပါက Quality ပိုေကာင္းျပီး၊ ေရရွည္ခံ၊ ရာသီဥတုခံေသာ္လည္း ကင္းဗတ္စ္အစ ေစ်းၾကီးသျဖင့္ သဲပန္းခ်ီမ်ား ေခတ္စားလာျခင္းျဖစ္သည္။ အျခား ဆီေဆး၊ ေရေဆး၊ မ်ိဳးစံုလည္း ရႏိုင္သည္။ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ သစ္သားပန္ခ်ီ၊ ေက်ာက္ပန္းခ်ီ၊ ပုလဲကမာအခြံမ်ားသံုးေသာ ပန္းခ်ီမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။
ပုဂံတြင္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၁၀ပံု က်ပ္၅၀၀ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ မိန္းမမ်ား ခရီးသည္မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ တီရွပ္၊ ခေမာက္၊ ဦးထုပ္၊ ထန္းရြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယြန္းထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ရုပ္ထုမ်ား၊ ပန္ပု၊ပန္းတည္း စသည့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားစြာအျပင္ ထမီ၊ ပုဆိုး၊ ေခါင္းေပါင္း၊ ဖိနပ္ စသည့္ ျမန္မာလူသံုးပစၥည္းမ်ားစြာကို ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္ၾကီး၊ ဆိုင္ငယ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရး ပုဂံအေျခအေန ၂၀၁၄
၃ႏွစ္တာကာလအတြင္ အလြန္အေျခအေနေကာင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္။ ရာဇဝတ္မႈ ၆ခုခန္႕သာ လူသိထင္ရွားျဖစ္ရသည္။ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီက လမ္းျပေခၚသြားျပီး လမ္းတြင္ အဓမၼျပဳ၊ လူသတ္ျပီး၊ လုယက္ေသာအမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖမ္းမိပါသည္။ ဟိုတယ္ခ ေခြ်တာလိုသူမ်ား ဘုရားေပၚတြင္ ခင္းက်င္းအိပ္သျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ေက်ာ္ၾကားသြားခဲ့သည္။ ေဒသခံလူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ပြဲႏြဲေနေသာ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေဒသခံမ်ား စုျပံဳေခ်ာင္းၾကည့္သျဖင့္ ခရီးသြားအမ်ိဳးသမီးက အဝတ္မပါပဲ ထြက္ေျပးသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ထားရျခင္း။ အိတ္၊ အထုပ္၊ ပိုက္ဆံမ်ား လုယူမႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားလည္း ေဒသခံမ်ားက ေဖၚေရြေသာ္လည္း စကားအခက္အခဲေၾကာင့္ ျပံဳျပ၊ ဟဲလို ေလာက္မွ်သာ ေျပာဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ စံုတြဲ လာသူႏိုင္ငံျခားသားမ်ားစြာ ရွိသည္။ အသက္ၾကီးသူမ်ားမွာ အုပ္စုလိုက္အဖြဲ႕လိုက္ ခရီးသြားမ်ားမွာ ဘတ္စကားစီးလံုး ငွားရမ္းျပီး တစ္ရက္ ေဒၚလာ၅၀ေပးရေသာ တိုးဂိုက္မ်ားျဖင့္ သြားလာၾကသည္။ Tour Guide မ်ားမွာ 50% commission ကို Tour Company ၾကီးမ်ားအား ေပးရသည္။ ဘတ္စကားတစ္စီး တစ္ရက္ တစ္သိန္း၂ေသာင္း (ပုဂံအနီးနားသြားျခင္း)၊ ပုခုကၠဴ၊ ပုပၸါးသြားလိုပါက တစ္ရက္ တစ္သိန္းခြဲခန္၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မ်ားသုိ႔သြားလိုပါကလည္း တစ္သိန္းေက်ာ္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဒရိုင္ဘာကို ေမးျမန္းငွားရမ္းႏိုင္သည္။

ပုဂံုမွာ ဘာစီးပြားေရးလုပ္မလဲ
ပုဂံသူ၊ ပံုဂံသားမ်ားမွာ တိုးရစ္စ္လုပ္ငန္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္ လိမ္လည္၊ စားေသာက္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကပါ။ သို႕ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ သူေဌးမ်ားက ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား လာဖြင့္ျပီး၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးအနား၊ အျခားေဒသမ်ားမွ လည္ဝယ္သူမ်ားက လာေရာက္လုပ္ကုိင္သည္။ ဆိုင္ကယ္တက္ကၠစီသမားက ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးကို ငွားရမ္းတင္ေဆာင္၊ လုယက္၊ အဓၶက်င့္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးကလည္း ဘာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္တည္း ရဲတင္းစြာ သြားလာရသနည္း၊ ေမးခြန္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ မိမိႏွင့္ မိမိမိတ္ေဆြမ်ား ထိုသို႕မျဖစ္ရန္သာ အေရးၾကီးပါသည္။ ၃ႏွစ္တြင္ တစ္မႈမွ် ျဖစ္ျခင္းမွာ အေျခအေနေကာင္းေသးသည္ဟု ဆိုႏို္င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကာမခရီးသြား Sex Tourist မ်ားကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရန္မွာ ေဒသခအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျဖာင့္မတ္၊ မွန္ကန္ပါက လူထုကလည္း စည္းကမ္းလိုက္နာျပီး၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ထိမ္းႏိုင္မည္။ တိုးရစ္စ္မ်ားကို ေၾကးၾကီးေတာင္း၊ ေရာင္းေနမႈသည္ တားမရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္စီးပြားလုပ္လိုသူမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းမွန္ရန္လိုပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ညပိုင္း Night Club , Tea Shop မ်ားတြင္ ေခတ္ေပၚသီခ်င္းမ်ား တဒုန္းဒုန္းလုပ္ခြင့္မေပး၊ ရိုးရာယိမ္း၊ အကမ်ားသာ ေျဖေဖ်ာ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ည၁၀နာရီေက်ာ္လွ်င္ ေဟာတယ္တြင္း၊ တည္းခိုခန္းတြင္းသာ ထိုင္ျပီး စကားေျပာ၊ အလုပ္လုပ္ရန္သာရွိသည္။ ညလံုးေပါက္ဆိုင္မ်ား မရွိေသးပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာျဖစ္သည္။ စက္ရံုအလုပ္ရံုမရွိ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလည္း မရွိေတာ့။ အားလံုး ေစ်းဆိုင္၊ အငွားဆိုင္ခ်ည္း ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

လမ္းညြန္ေျမပံုလုပ္ငန္း (ဥပမာတစ္ခု )
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဟိုတယ္မ်ားကို အခမဲ့ေပးေဝၾကပါသည္။ ဟိုတယ္မ်ားက သူတို႕ထံ တည္းခိုေသာဧည့္သည္မ်ားကို ထပ္မံေဝငွပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားကို အခမဲ့ေဝငွေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဟိုတယ္အငယ္မ်ားက တဆင့္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ပုဂံဧည့္သည္မ်ားကေတာ့ ပုဂံမလာခင္ကတည္းက ေျမပံု (သို႕မဟုတ္) က်ပ္တစ္ေထာင္နဲ႕ ဝယ္ခဲ့ေသာ THE MAP OF BAGAN , www.dpsmap.com ကို အက်ဥ္းေရးရပါမည္။ ေျမပံုသည္ ၁၂ x ၈ လက္မ ေခါက္စာရြက္ကို ျဖန္႕လိုက္ပါက သတင္းစာဆိုဒ္ၾကီး ၄ရြက္အရြယ္ကို ရရွိသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမပံု၊ ပုဂံ၊ေညာင္ဦး၊ ပုခုကၠဴ၊ ပုပၸါး နယ္ေျမမ်ားေျမပံု၊ ပုဂံေညာင္ဦးျမိ႕တြင္းအေသးစိတ္လမ္းမ်ားေျမပံု (၃)ခုကို ျဖန္႕ျပီးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေျမပံုတြင္ရွာရန္ (X-Y coordinate Map) အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

– PLACES TO STAY (ဟိုတယ္၊တည္းခိုခန္း ၈၀ခု)
– PLACES TO EAT (စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း ၅၉ခု)
– PAGODAS, EMPLES, MONASTRIES (ပုဂံဘုရားမ်ား အဂၤလိပ္ျမန္မာ၂ဘာသာ ၁၅၀ ခု)
– LACQUERWARE, SOUVENIR, ART GALLERY (ယမကာ၊ အမွတ္တရပစၥည္း၊ ပန္ခ်ီပန္းပုမ်ား ၃၀ခု)
– ဆိုင္ေပါင္း ၆၀ခန္႕ ေၾကာ္ျငာမ်ား (ဓါတ္ပံု၊ ဖုန္း၊ လိပ္စာမ်ား) .. ေရာင္စံုလွပစြာေဖၚျပထားပါသည္။

နိဂံုး သံုးသပ္ခ်က္
မၾကာမီ MingalarOnline.biz ဝက္ဆိုက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ထားရန္ ရွိသည္။ စင္ကာပူမွ Tiger Budget Air Line ျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ေန႕က်ပ္၄ေသာင္းျဖင့္ ကားငွား၊ လည္ပတ္၊ မိမိဖာသာေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ပုဂံသုိ႔Elite ဘတ္စကားျဖင့္ သြားျခင္း၊ ပုဂံတြင္ တစ္ရက္ က်ပ္၄ေသာင္းကားငွားျခင္း၊ ဟိုတယ္ Hotel Blazing တြင္ တစ္ရက္ က်ပ္၄ေသာင္းခြဲျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း၊ ပုပၸါး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္မ်ားသုိ႔မိတ္ေဆြမွာ ကားျဖင့္ လိုက္လံပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း စသျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ ပုဂံတြင္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို တစ္ရက္ က်ပ္၅၀၀၀ျဖင့္ ငွားရမ္းျပီး အလြန္ပူလွေသာ ဧျပီလ၊ သၾကၤန္အၾကိဳ ေနခင္းမ်ားတြင္ ဘုရားမ်ားသုိ႔သြားေလ့လာႏိုင္သည္။ ဘုရားထဲဝင္ လိုက္လွ်င္ ေလတိုက္၊ ေအးျမသြားသည္။ အျပင္တြင္ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေသာ ေႏြရသီျဖစ္သည္။ ဗူးဘုရားတြင္ ဧရာဝတီျဖစ္တြင္ စက္ေလွ မ်ား တစ္နာရီး တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း ေလညွင္းခံႏိုင္သည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပဳလိုပါက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီး တစ္ရက္ ငွားရမ္းျပီး၊ မိတ္ေဆြ ေက်ာင္းဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား ေနအိမ္တြင္ အတူေနထိုင္မွာ စရိတ္သက္သာမည္။ ငွားရမ္းဝယ္ယူ မည္ဆိုပါက အလြန္ေစ်းၾကီးေနေသာ ပုဂံ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား၊ စားေသာက္ စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ စရိတ္အကုန္က် ေခြ်တာသူ ကြ်ႏ္ုပ္အဖို႕ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အေၾကာ္ဆိုင္တြင္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ က်ပ္၃၀၀၊ ၾကံရည္တစ္ခြက္ က်ပ္ ၄၀၀၊ အေၾကာ္ တစ္ရာဖိုး၃ခုႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၀၊ အေၾကာ္၁၅ခု ဝယ္စားေသာက္ကာ၊ အခမဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းအိုးကို ထိုင္ေသာက္ရင္း ဗူးဘုရား၊ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ၃ နာရီ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္း၊ စကားစျမည္ေျပာဆိုရျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္းသည္ အလြန္အရသာရွိလွေသာ တစ္ရက္တာအေတြ႕အၾကံဳ ျဖစ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္