တူေမာင္ညိဳ – ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ ဗိုလ္တင္ေအး လက္ခုပ္ထဲက ေရ

April 17, 2014

ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ ဗိုလ္တင္ေအး လက္ခုပ္ထဲက ေရ
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္)
ၾကာေလ၊ ၾကာေလ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၊ ဗိုလ္တင္ေအးတုိ႔ရဲ႕ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္”ဟာ မရွိတဲ့“ဒီမိုကေရစီ”ပိန္လွီလာသေလာက္၊ “စည္းကမ္း” ေတြကေတာ့ျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔အၿပိဳင္ မိုးလံုးျပည့္ လွ်ံတက္ လို႔လာေနပါတယ္။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဗုိလ္တင္ေအး ေျပာစကားေတြ ( ပိတ္ပင္၊ ကန္႔သတ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး ဥပေဒျဖစ္လာမယ့္စကားေတြလို႔ ဆိုရင္ ပို မွန္ပါ့လိမ့္မယ္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကေန  ဒီမိုကေရစီရပ္ခံခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေဝဖန္ခ်က္ေတြ၊ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထြက္လာမလား ဆိုၿပီး က်ေနာ္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနမိပါတယ္။ မတရားတဲ့ “အမိန္႔၊အာဏာ၊ဥပေဒ၊ဥပေဒျဖစ္လာမည့္စကား” စတာေတြကို တာဝန္အရဖီဆန္ၾကရ မယ္၊ တြန္းလွန္ၾကရမယ္မဟုတ္လား။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားပါတီေတြအဖို႔ လက္ေႏွးေနဖို႔၊ ေတြေဝေနဖို႔၊ ပ်က္ ကြက္ေနဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူးမဟုတ္လား။ တစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္စံုတစ္ခုကိုေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေလသလားလုိ႔လည္း စဥ္းစားမိပါတယ္။ သူ႔ဝမ္းနာ သူသာသိၾကပါလိမ့္မယ္။
ဒီခ်ဳပ္ပါတီ လွည္းကူးအမတ္ ေျပာသံေတာ့ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေျပာတာလား၊ ပါတီကုိယ္စားျပဳၿပီးေျပာတာလားဆုိတာ မကြဲျပားပါဘူး။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးဆုိတာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ၊ ဒီမိုကေရစီ ပါတီတစ္ရပ္အေနနဲ႔ေရာ တညီထဲ၊ တစ္သံထဲထြက္ၿပီး တိတိ က်က် ရွင္းရွင္းေျပာဆို၊ ေဝဖန္၊ ကန္႔ကြက္၊ဆန္႔က်င္ၾကရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ လား။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ဒီကိစၥဟာဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ကိုတကယ္တန္းလိုလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြစုေပါင္းၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္၊ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ရမယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေပၚ သေရာ္ေစာ္ကား ေျပာဆုိတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ဗိုလ္လွေဆြကို တရားစြဲမယ္ဆုိတဲ့ကိစၥလည္း ဘယ္အေျခဆုိက္ေန ၿပီလည္း မသိပါဘူး။ ဗိုလ္လွေဆြကေတာ့ ဗိုလ္တင္ေအးေျပာတဲ့စကားေတြကို ေထာက္ခံၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို ထပ္မံေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာ ေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ မွန္းၾကည့္ရတာေတာ့ ဗိုလ္လွေဆြကိုတရားစြဲဆုိမယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ ေျခလွမ္းကေလးေတြလည္း “ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျမဴမႈန္မိႈင္း”ေတြၾကားမွာ ေတြေဝတုန္႔ဆုိင္းၿပီး ခရီးဘယ္မတြင္ျဖစ္ေနရွာတယ္နဲ႔တူပါရဲ႕။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္တင္ေအးကလည္း ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔နဲ႔ တစ္က်ိတ္ထဲ တစ္ဉာဏ္ထဲ၊ တစ္ေသြးထဲတစ္သံထဲ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ”ျဖစ္ပါတယ္။ “စစ္သား ၂၅% လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာရွိရ မယ္”လို႔ ရပ္တည္စြဲၿမဲေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ ဆိုတာလုိပဲ။ ဒီတပ္ထဲက ဒီငနဲေတြဟာ [သမၼတ၊ နာယက၊ ကာခ်ဳပ္၊ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဆုိၿပီး ေနရာေတြ၊ ဌာနေတြ၊ အသြင္သ႑ာန္ေတြကြဲေနေပမယ့္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လာရင္၊ ပုဒ္မ ၆ (စ) စတာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ] ဒီသေဘာထားနဲ႔ဒီရပ္တည္ခ်က္ကို တစ္သံထဲေျပာၾကတာ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။
          ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္တင္ေအးေျပာတဲ့စကားေတြကို အေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ပါ၊ ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ “ႏုိင္ငံေရး ပါတီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုတာေတြဟာ င့ါလက္ခုပ္ထဲကေရ လို႔ ေျပာတာပါ။
 “၂၀၁၂ ဧၿပီလ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုတာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ေအာင္ က်ံဳးသြင္းတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွာ “သူ႔ေကာ္မရွင္အေပၚလည္း အျမင္လွေစ/ဒီခ်ဳပ္ပါတီလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ေစ” ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္နဲ႔“အလြတ္လပ္လြန္းေအာင္”တမင္တကာ“ဟေပး/လႊတ္ေပး”ခဲ့တာပါ၊ ေနာင္မွာျပဳလုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ကို “၂၀၁၂ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” ကဲ့သုိ႔  “ဟေပး/လႊတ္ေပး”ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တာပါ။
ဗိုလ္တင္ေအးေျပာတဲ့အထဲမွာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ (Election campaign)ဟာ “ဆႏၵျပေနသလား၊ ၈၈ အေရးအခင္းျပန္ေရာက္ေနသလားမွတ္ရတယ္၊ နဖူးစီးလည္းပါတယ္။ ၾကယ္ငါးပြင့္အလံလည္းပါတယ္။ဘယ္သူကမွလည္း ကန္႔ကြက္သူ မရွိဘူး။ ကန္႔ကြက္ရင္ က်ေနာ္အရႈံးေပးပစ္မွာပါ။ ၂၀၁၅ မွာ ကန္႔ကြက္ပါ။ က်ေနာ္အရွံဳးေပးပစ္ပါမယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကို သတိျပဳမိၾကပါ လိမ့္မယ္။
ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဆႏၵျပပြဲပါပဲ။  ဗိုလ္တင္ေအးတို႔လုိစစ္အုပ္စုအဖို႔ လူစုလူေဝး၊ သပိတ္ေမွာက္ ျခင္း၊ လူထုဆႏၵျပမႈတုိ႔ဆုိတာ ေသြးေလေျခာက္ျခားစရာေတြပါ။ “ ၈၈အေရးေတာ္ပံုႀကီး”တုိ႔၊ “ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး”တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ အတြက္ တကယ့္(shock)ေရွာ့ခ္ႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ စုၾက၊ ရုန္းၾက၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကၿပီဆုိရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္အုပ္စုေတြ ေၾကာက္ဒူးတုန္ၾကပါတယ္။
 “ ၈၈အေရးေတာ္ပံုႀကီး” ကဲ့သုိ႔ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးေတြဟာ  စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဇီဝိ္န္ကိုႏႈတ္ယူႏုိင္တယ္၊ သူ႔တို႔ယူထားတဲ့ အာဏာကို လက္လြတ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိထူးရွိတယ္ဆုိတာ သူတို႔ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လူစုလူေဝးျမင္ရင္ သူတုိ႔ေသြးေလေျခာက္ျခားၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္တစ္ဖက္က ျပည္သူမ်ားအတြင္း ေသြးစည္းညီ ညြတ္မႈၿပိဳကြဲ၊ပံ်႕ႀကဲေနေအာင္ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးေသြးခြဲရန္တုိက္မႈေတြကို အစီအစဥ္ရွိရွိလုပ္ႀကံဖန္တီးေနပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္က လည္း ေပၚေပါက္လာေနတဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြကို “ပုဒ္မ၁၈” နဲ႔ တားျမစ္၊ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ကန္႔သတ္ေနၿပီး၊ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးေတြေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ (EU)က လာၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ “လူထုအံုႂကြမႈအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးသင္တန္း”ေတြကို ဖုတ္ပူမီးတုိက္ေလ့က်င့္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္တင္ေအးက “လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ (Election Campaign) ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္မႈ အခ်ိန္၊ လူ၊ ေနရာကန္႔သတ္မယ္၊ မဆုိင္တဲ့လူ လာမေျပာနဲ႔ ၊ ဝင္ခ်င္ဝင္ မဝင္ခ်င္ေန၊ ဒါသူ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္” လုိ႔ ဆိုၿပီး ဟိန္းေဟာက္ စိမ္ေခၚေနပါတယ္။  
အုပ္စိုးသူေတြဘက္က ပိတ္ပင္မယ္၊ ကန္႔သတ္မယ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မယ္၊ ဖိႏွိပ္မယ္၊ အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းမယ္ ဆုိရင္ အုပ္စုိးခံေတြ၊ ျပည္သူေတြဘက္က လုပ္စရာကေတာ့ ရဲရဲအာခံ၊ ရဲရဲခ်ိဳးေဖာက္၊ ရဲရဲေတာ္လွန္မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းကလြဲလုိ႔ အျခားနည္းလမ္းမရွိပါေၾကာင္း။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

5 Responses to တူေမာင္ညိဳ – ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ ဗိုလ္တင္ေအး လက္ခုပ္ထဲက ေရ

 1. Htwe on April 17, 2014 at 6:11 am

  I, strongly agree with you. Thanks for the article! Everyone should aware on it.

 2. Maung Pyaw Chin on April 17, 2014 at 1:21 pm

  ၾကားဖူးမွာပါ။ျမန္မာစကား။ ‘‘ ေခြးေဟာင္တိုင္းထၾကည့္၇င္အိပ္ေ၇းပ်က္ယံုဘဲတဲ့ ’’။
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုုယ္တုိုင္မဲဆြယ္ခြင့္မ၇လို.လဲ‘‘ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေ၇စီအဖြဲ.ခ်ဴပ္’’ ၂၀၁၅ေ၇ြးေကာက္ပြဲ မွာ၇ွုံးစ၇ာမျမင္ပါဘူး။ တကယ္လို.၂၀၁၅ေ၇ြးေကာက္ပြဲကအမွန္ဘဲလြပ္လပ္ျပီးမၽွတတဲ့ေ၇ြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆို၇င္ေပါ့။သက္ဆိုင္၇ာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနနဲ.‘‘မိမိကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၇ဲ.အမ်ဳိးသားဒီမိုကေ၇စီအဖြဲ.ခ်ဴပ္မွဦးဘယ္သူ၊ေဒၚဘယ္သူပါလို.’’ေျပာျပီးစည္း၇ုံးေ၇းဆင္း၇င္ေတာင္ဘာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၇ဲ. ‘‘အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေ၇စီအဖြဲ.ခ်ဴပ္’’မနိင္စ၇ာမ၇ွိပါဘူး- သိတဲ့အတိုင္းျမန္မာျပည္သူလူထုအမ်ားစုက ‘‘ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္’’လို.ေျမာ လိုက္တာနဲ. ‘‘ဟုတ္ကဲ့၇ွင့္၊ဟုတ္ကဲ့ခင့္ဗ်ာ့’’ ျပီးသားပါ။

 3. U Aye on April 17, 2014 at 3:08 pm

  People should not follow their relegious diversion. We must remove military detaitership first. Unity among people is very important.

 4. Thet Naing on April 17, 2014 at 7:36 pm

  စစ္အုပ္စုက တိုင္းျပည္ကို ” ဒီလူကေရစီစနစ္ ” နဲ႔ သြားဖို႔ လုပ္ေနတာပါ။ ဒီလိုသြားေနပံု ႔ေတာ႔နဲ႔ေတာ႔ သြားပါမ်ား ခရီးေပ်ာက္ဖို႔သာ ရွိပါတယ္။ ညဥ္႔နက္ေလ သန္းေခါင္တိုင္ေလ၊ ညတာရွည္ေလ အိပ္မက္မ်ားေလ၊ ေတာနက္ေလ ဆင္ေခ်းထူေလ ျဖစ္လာျပီဗ်ိ ဳ ႕။ စစ္မ်က္ႏွာသစ္တစ္ခု ဖြင္႔ဖို႔လိုျပီ။ က်ေနာ္တို႔ နည္းလမ္း ရွာၾကစို႔ဗ်ာ။

 5. Kill_the_Devil on April 18, 2014 at 5:09 pm

  No body will vote Gangs of Thugs,Thieves & Crooks (USDP),no matter How they trick & cheat in 2015 election.
  They have been proving ;
  [1] How they committed crime ,How they abuse the power & treated our people like slaves . – THUGS
  [2]How they steal our country wealth belong to us – THIEVES
  [3] How they lie & cheat to our innocent people – CROOKS
  since 1962.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)