ျမန္မာႏွစ္သစ္နဲ႔ ဦး၀င္းတင္က်န္းမာေရး

April 18, 2014

ျမန္မာႏွစ္သစ္နဲ႔ ဦး၀င္းတင္က်န္းမာေရး
ရန္မ်ဴိးသိန္း ေဖ့စ္ဘြတ္၊ ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၁၄

လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ဦးေဆြးဆံေျမ႕အဘိုးႀကီးထံလာေရာက္သတင္းေမး
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၇)  ရက္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔၊ ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ နာယကႀကီး ႏွင့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၊ သတင္းေမးခဲ့သည္္။ ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္ မွ ၆ နာရီအထိ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဘဦး၀င္းတင္၏ ကုတင္ေဘး၌ စကားေျပာသတင္းေမးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမင့္၊ အ႐ုိးႏွင့္ထိခိုက္ေရာဂါ႒ာန ပါေမာကၡ႒ာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဇာ္ေ၀စိုး၊ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္႒ာနပါေမာကၡ႒ာနမွဴး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေ႒း တို႔လည္း အတူလိုက္ပါခဲ့ၾကသည္္။ လူနာသတင္းေမးၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဘဦး၀င္းတင္ကို အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ကုသေပးလ်က္ရွိေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕၀င္ ဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုလ်က္ မိနစ္သံုးဆယ္ၾကာ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္ ညေန ၆ နာရီ ခြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္္။

ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔၊ အဘဦး၀င္းတင္၏ အေျခအေန
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ ညေန ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အဘဦး၀င္းတင္၏ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈအေျခအေနကို ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါေသြးအေျဖရလဒ္အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္၊ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးရန္ လိုအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို  ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္သမားေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ ေ႒း ႏွင့္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

အဘဦး၀င္းတင္ ၏ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေျခမွာ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိၿပီး၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း (ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ျခင္း)ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရေျခမ်ားသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

ယေန႔ညေနပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးသို႔ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမင့္၊ ေဒါက္တာေဇာ္ေ၀စိုး ႏွင့္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေ႒းတို႔

လိုက္ပါလ်က္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အဘဦး၀င္းတင္၏ အေျခအေနကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။

မိသားစုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး

အဘဦး၀င္းတင္၏က်န္းမာေရးအတြက္ အနီးကပ္ပံ့ပိုးအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္သန္လ်က္၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ဦး၀င္းတင္မိသားစုေကာ္မတီကိုအဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မတီတြင္ ေဒၚတူးမာ (ေဆြမ်ဳိး)၊ ေဒၚတူး (ေဆြမ်ဳိး)၊ ဦးေပါက္ (ေဆြမ်ဳိး)၊ ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္ (ေဆြမ်ဳိး)၊ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (မိသားစုဆရာ၀န္) ႏွင့္ ဦးေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)တို႔ ပါ၀င္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာအဆံုးအျဖတ္မ်ားကို အဆိုပါ မိသားစုေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္မည္ဟု

သိရွိရသည္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေရးရာကို ေဒၚတူးမာမွ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးကုသေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးရာအတိုင္ပင္ခံမႈကို ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္

ကုသေရးအေျခအေနသတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွ အဓိကတာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးေဇာ္မ်ဳိးေအာင္မွ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ကာ၊ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းမွလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေရးတြင္ ရဲေဘာ္၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းမႈသည္ အေရးပါသည့္အေလ်ာက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:U Win Tin, သတင္းပေဒသာ, ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္

One Response to ျမန္မာႏွစ္သစ္နဲ႔ ဦး၀င္းတင္က်န္းမာေရး

 1. kyawkyar on April 18, 2014 at 5:24 pm

  This is the ‘ Advanced Care Planning ‘ . It is called.
  In Myanmar, I don’t believe at all, such kind of ‘ care plan ‘ exists.

  No paper works. NO Planning in Hospital Medicine. Where is backbone fundamental scheme to be implemented. Team should be consultant, Senior nurses, Medical officer. dedicated team of advanced care plan in Hospital setting . A few people may have heard of it. from the books. and where there were educated in other countries during their Physician Training and Surgical Training. But cannot materialize in Myanmar for ‘ VARIOUS VARIOUS ;’ reasons. until this 2014. Keep on rowing , keep on rowing with this pace and this attitude . You all will get there. …( winking at ‘ upper house ‘ of Nay Pyi Daw )

  In this case, because of SaYa U Win Tin and many others supportive medical personnel and D A S S S K et al – such thing can be seen here as shown in this photo. ( Hopefully, it is really happening in the real hospital with real people and ,,)

  I can see this is ‘ end staged renal failure ‘ . Dialysis is thy way to go. Not 100 % guarantee cure. Not all all. Life expectancy will increase , if any. Let’s say . instead of living more ONE YEAR , one may live more than ONE YEAR .. say 2 years. say 4 years etc . Who knows? In the lap of the GOD. Even all staff carry on with most sophisticated effective facility.
  Don’t get me wrong by saying so. Let me say more – Who can claim themselves that I can live upto 10 years younger than SaYaGyi U Win Tin. Who can ? Who dare ?

  Let me get to my original point, ‘Advance Care Planning ‘ is to be implemented to every chronic illnesses cared in hospital . It should explained and signed and agreed by next of kin. I don’t want to go to details here. The departments concerned are Cancer Wards, Renal Failure Wards, Brain Injury , Palliative Wards. Those disciplines (= subjects ) are to be promoted by Health Ministry . ( forward to Health Minister – thence to Federal Budget – Finance ministry and Human resources . ). .. Well……..ahkone lone ‘ Kywet Khoe Mee Shauk Lite Kone tawt hmar bae .. It will be a long long paragraph to be written. Only Nyein Chan Aye, Than Win Hlaing and Yan Myo Thein may be helpful to write all those things. !

  the writing needs to be well-composed and presented – for all readers from all walks of life. ( not only for the readers of Moe Ma Kha, that is , who have computer and internet access and time to read. ) .. Our target population of readers MUST BE EXTENDED .to remote rural and stupid illiterate hooligans, dare-devils, aristocratic but bloody dickheads and also to those ‘ the mouth that prays, the hands that slay ‘ . ( Pa Zat Ka PhaYar PhaYar , Let Ka Kar Yar Kar Yarr ) .

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments