ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) – ထူးျခားလွသည့္ ပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္ႀကီး

May 5, 2014

ထူးျခားလွသည့္ ပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္ႀကီး
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ေမ ၅၊ ၂၀၁၄
 
ကၽြန္ေတာ္သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အား ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူလူထု လူ သားအားလံုးတို႔ မလြဲမေသြ ေတြ႔ႀကံဳခံစားၾကေသာ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး အစ႐ွိ သည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားကို  မိမိ၏အတၱကိုျဖဳတ္၍ အနစ္နာခံေပးဆပ္ခဲ့သည္မွာ (၁၄) ႏွစ္တာကာလကို ျဖတ္ သန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ကာလအသီးသီးအား ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္မွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လွသည္ မဟုတ္။ အတိုက္အခိုက္၊ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတား၊ အတားအဆီး၊ အပိတ္အပင္ တို႔သည္ကား ဘဝတစ္ခု လံုး စံုးစံုးျမဳပ္သြားမတတ္ ခံစားျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည္။ စာလံုးေရ (၄) လံုးမွ်သာရွိေသာ “ပရဟိတ” တည္း ဟူေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ကူညီေဖးမ ေပးဆပ္ရေသာလုပ္ငန္းသည္ လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္။ ထို႔ ေၾကာင့္ “အနိမ့္က်ဆံုးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ိဳးကို အျမင့္ျမတ္ဆံုး ႏွလံုးသား႐ွိသူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၾကသည္” ဟူေသာ စကားေဆာင္ပုဒ္ ထြက္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္ ဆရာ ေတာ္ႀကီး ဦးတိကၡ မွမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိကုိယ္မိမိ ျမင့္ျမတ္ေသာသူ ျဖစ္ ေၾကာင္း လက္မခံပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာသူျဖစ္သည္ဟုလည္း မခံယူပါ။ မိမိ ကူညီေဖးမေပးႏုိင္ေသာ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိသာ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေသာ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္သာျဖစ္သည္။ တကယ္ တမ္း အနစ္နာခံ အပင္ပန္းခံ၍ ေပးဆပ္ေနၾကသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းသား/သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ (၉) ႏွစ္ ကာလခန္႔အထိ မိမိ၏အသက္အရြယ္၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေပးဆပ္ကူညီ ေဖးမမႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကာလ မိမိ၏အသက္ (၅၄) ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ မည္သူမွ်တားဆီး၍ မရႏိုင္ ေသာ ဇရာ၏ဖိအားေၾကာင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ ယခင္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ ႏုပ်ိဳသန္စြမ္းမႈ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ မိမိ ၏အေတြးအေခၚ အသိဉာဏ္စြမ္းအားျဖင့္သာ ေပးဆပ္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ေနရသည္။
 

 

ယခုအခ်ိန္ကာလ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္လိုေသာ ဆႏၵျပင္းျပ လွ်က္ရွိသည္။ မိမိကဲ့သို႔ ျပည္သူ/သားအားလံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားအားလံုး၊ တစ္ကမ႓ာလံုး႐ွိ သက္႐ွိလူ သတၱဝါအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ကမ႓ာႀကီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာဘဝမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပလွ်က္ရွိေနသည္။ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ပရဟိတနယ္ပယ္တေလွ်ာက္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ အခက္ အခဲမွန္သမွ်တို႔အား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ တန္ခိုးေတာ္၊ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ ေဟာ ၾကားခဲ့ေသာ သစၥာတရား တို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲရဲႀကီး ကၽြန္ေတာ္ဝန္ခံပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားတင္မက အျခားေသာ ဘာသာဝင္အသီးသီးတို႔တြင္လည္း ဘုရားသခင္အသီးသီးတို႔၏ ေမတၱာေတာ္ ၾသဝါဒစကားမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးကာ အခက္အခဲေပါင္းစံုတို႔အား သစၥာတရားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္မွာ မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္။
 
ပရဟိတသမားမ်ားအဖို႔ အျခားေသာ ဘဝရပ္တည္မႈျပဳလုပ္ေနၾကေသာ သူမ်ားထက္ သစၥာဆိုရာ တြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ပရဟိတ သမားဟူရာ၌ သီလလံုၿခံဳရျခင္း၊ ဘဝတစ္ခုလံုး အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၾကရကာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳး အတြက္ မိမိတို႔၏ အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္၍ ျမင့္ျမတ္လွေသာ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ စိတ္တို႔ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေပးေနရေသာ ဘုရားခ်စ္သည့္ သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) ႏွစ္ခန္႔က ကၽြန္ေတာ္၏စိတ္ထဲတြင္ အေတြးတစ္ခုေပၚလာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရ ဟိတသမားမ်ား၊ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ပရဟိတလုပ္ငန္းအား စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းရပ္ အား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာသူမ်ားအတြက္ တိုင္တည္ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔ သစၥာဆိုႏိုင္မည့္ အထင္ကရ အျဖစ္ ေနရာဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိေသးေခ်။ ထိုသုိ႔ေမတၱာျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သစၥာဆိုဆုေတာင္းျခင္း၊ အဓိဌာန္ျပဳႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၄င္း၊ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးအတြက္၄င္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ၍ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္းေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္/ရြယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ၄င္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ စံျပနယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္လာေရးအတြက္၄င္း၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာ ေအးခ်မ္းၾကည္ႏူးဖြယ္ ကမ႓ာသစ္ကေလးသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခု ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္၄င္း၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ၾကည္ႏူးဖြယ္၊ ေနခ်င္စဖြ္ ေနရာသစ္ကေလး တစ္ခုေပၚေပါက္လာေရးအတြက္၄င္း၊ ရည္႐ြယ္ရည္စူး၍ ေစတီတစ္ဆူတည္ထား၍ ဆႏၵျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ကူးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသ အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ကာ ကၽြန္ေတာ္စတင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေတာ့သည္။ 

 


ယခု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္ဆႏၵ ပထမအဆင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေတာ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္အလယ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ကၽြန္ေတာ္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ နဝေဒးတံတားႀကီးမွ ညာဘက္ ကားလမ္းမ အတိုင္း ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္သြားပါက ေရႊဘံုသာမုနိဘုရားႀကီးကို ဖူးေတြ႔ႏုိင္သည္။ ထိုေရႊဘုံသာမုနိ ဘုရားမွ ေရွ႕သို႔ေခ်ာမြတ္ေနေသာ ေျမနီလမ္းမႀကီးအတုိင္း မိနစ္ (၂ဝ) ခန္႔ ေမာင္းႏွင္ပါက ျမတ္စြာဘုရား သက္႐ွိထင္႐ွား ႐ွိစဥ္ကာလ၌ ေျခေတာ္ခ်ကာ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ တည္ရွိသည္။ ေရႊဘံုသာမုနိ ဘုရားႏွင့္ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္အၾကား ေတာင္ကုန္းတစ္ခုအား ကၽြန္ေတာ္စိတ္ဝင္စားမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ သာသနာျပဳဘုရားတည္ရန္အတြက္ စံုစမ္းမိသည္။ ထိုအခါ တိုက္ဆိုင္ စြာျဖင့္ ယင္းေတာင္ကုန္းအား ဝယ္ယူထားေသာ ဦးေအာင္ခိုင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမိခဲ့ကာ အက်ယ္အဝန္း (၄) ဧက ခန္႔႐ွိ ေတာင္ကုန္းအား ကၽြန္ေတာ္ သာသနာျပဳဘုရားတည္ရန္အတြက္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ယခု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအား အၿပီးသတ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ဆႏၵရွိသည္ႏွင့္ အညီ ဘုရားတည္ထားရန္အတြက္၄င္း၊ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္၄င္း၊ ဦးစြာ ေရရ႐ွိေရးအတြက္ လံုးပမ္းရေတာ့သည္။ ထိုေတာင္ကုန္းပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း မ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာေၾကာင့္ ေရတူးေဖာ္ရန္မ်ားစြာ အခက္ေတြ႔ေနသည္။ တစ္ရက္ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ထိုေတာင္ကုန္းသို႔သြားေရာက္စဥ္ အသက္အ႐ြယ္ (၄/၅) ႏွစ္ခန္႔႐ွိေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေတာင္ ေပၚသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ကာ “အဘတုိ႔ဘာလုပ္ေနလဲ” ဟု ေမးေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မွ ေရတူးေဖာ္ဖို႔ အတြက္လာၾကည့္တာ ဟု ျပန္လည္၍ေျပာဆို လုိက္ေသာအခါ “ေရက ေဟာဟိုနားမွာ႐ွိတယ္၊ သူ႔အလို အေလွ်ာက္ ေျမႀကီးထဲက ထြက္ေနတာအမ်ားႀကီးဘဲ” ဟု ေျပာဆိုလိုက္ေသာေၾကာင့္ သူညႊန္ျပရာ ေနရာ သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစဥ္ ေရမ်ားၾကည္လင္ေအးျမစြာ ထြက္ေနသည္ကို အံ့ၾသတႀကီး ေတြ႔ျမင္လိုက္ရ ေတာ့သည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ထိုေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ေရမ်ားအလိုအေလွ်ာက္ ထြက္ေနေသာ ေနရာ ႏွစ္ေနရာခန္႔ႏွင့္ ေတာင္ကုန္း၏ ဘယ္ဘက္လွ်ိဳထဲတြင္ စီးဆင္းေနေသာ ေရေျမာင္းအား ပူျပင္းလွေသာ ေႏြရာသီအခ်ိန္ကာလ၌ ထူးျခားစြာ ေတြ႔ျမင္ရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုသာသနာျပဳဘုရားတည္ မည့္ ေတာင္ကုန္းေတာ္အား “ပရဟိတေတာင္ကုန္းေတာ္” ဟု အမည္ေပးလိုက္ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားတည္ရန္အတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖူးေမွ်ာ္ကာ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊေပါက္ပင္ဆရာေတာ္ႀကီး(ျပည္)၏ ၾသဝါဒ အတိုင္း “မဟာပ႑ိတပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္” ဟူ၍ အမည္သတ္မွတ္ခဲ့ေတာ့သည္။

ဒုတိယ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာကား “မဟာပ႑ိတပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္” အတြင္း ေဗာဓိေညာင္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးလိုေသာအခ်ိန္တြင္ ပခုကၠဴဆရာေတာ္ႀကီး (အနိစၥဆရာေတာ္ႀကီး) မပ်ံလြန္စဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီးမွ “ဟို … ႏႈတ္ခမ္းေမြး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးနဲ႔ လူႀကီးကိုသြားေပးလိုက္ပါ” ဟူ၍ ဆရာေတာ္ႀကီး ထံတြင္႐ွိေနေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေပါက္အား ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္မ်ားအား မိန္႔ၾကားခဲ့ဘူးသည္။ ထိုစဥ္အခါက ဆရာေတာ္ႀကီး  မမာမက်န္းျဖစ္ေန၍ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ ေဗာဓိေညာင္ပင္ ေရာက္႐ွိမလာေခ်။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဝနတ္ထံသို႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္အခါ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ နိဗၺာန္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ ေပးခဲ့ သည္။ ထိုစဥ္အခါမွ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္ဒါယိကာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ထို ေဗာဓိေညာင္ပင္၏သမိုင္းကို သိ႐ွိခဲ့ရသည္။ ယင္းေဗာဓိေညာင္ပင္ေပါက္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ယခုလက္႐ွိ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာန္မိုဟန္ဆင္း မွ အမွတ္တရ ထူးျခား ျမင့္ျမတ္ေသာ လက္ေဆာင္မြန္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဗာဓိေညာင္ပင္အား ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ပခုကၠဴဆရာေတာ္ႀကီးထံ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ သည္။ ေက်းဇူးရွင္ပခုကၠဴဆရာေတာ္ႀကီးအား ကၽြန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇) ႏွစ္ခန္႔က နံနက္ အာ႐ံု တက္ခ်ိန္တြင္တစ္ဦးတည္း သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကာ ပရဟိတလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခဲ့ဘူးသည္။ ယခု ဆရာေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ သံသနာျပဳဘုရားတည္မည့္ ကိစၥရပ္အား မည္သို႔မည္ပံုသိ႐ွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္ဒါယကာမ်ားအား ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ အေရာက္ပို႔ခိုင္းသည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အေျဖရွာ၍မေတြ႔။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း ပဥၥဂံ စာေပတိုက္မွ ဦးေအာင္သူ သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ ေဗာဓိေညာင္ပင္အား ပင့္ေဆာင္၍ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ထူးျခားေသာ ေဗာဓိေညာင္ပင္အား ယခုလာမည့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ သာသနာျပဳမည့္ ပရဟိတေတာင္ကုန္းေတာ္ေပၚ၌ ေျမခ် စိုက္ပ်ိဳးရန္ ၾကည္သာေအးျမဆရာေတာ္ (ျပည္) မွ မိန္႔ၾကားခဲ့ေတာ့သည္။

တတိယ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာကား ထိုေတာင္ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ ဘုရားတည္ရန္အတြက္၄င္း၊ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္၄င္း၊ ဘုရားႀကီးေအာင္ျမင္ စြာ ၿပီးစီးသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘုရားဖူးမ်ား လြယ္လင့္တကူ တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကား လမ္းေဖာက္ လုပ္ရန္ ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လူအားႏွင့္ ေဖာက္လုပ္မည္ဆိုပါက အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားမည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ႀကီးမ်ား၊ ေျမညိႇစက္ႀကီး မ်ား လိုအပ္ေနေတာ့သည္။ လိုအပ္ေနေသာ ထိုစက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ျမိဳ႕ရွိ ၾကည္သာေအးျမ ဆရာေတာ္၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရဟိတေတာင္ကုန္းေတာ္ အနီးသို႔ေရာက္႐ွိလာေသာေၾကာင့္ အကူ အညီေတာင္းခံခဲ့ရာ လြယ္ကူေအာင္ျမင္စြာ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ထိုစက္ယႏၲရားမ်ားအား လိုအပ္ပါက ခရီးအေတာ္အတန္ ေဝးလံေသာ ေဒသ မွ မွာယူရမည္ျဖစ္၍ အခက္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမူ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အစဥ္သင့္ ေရာက္႐ွိ လာျခင္းသည္လည္း တတိယထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

သာသနာျပဳ ဘုရားတည္သည့္ကိစၥသည္ လူအား၊ စိတ္အား၊ သမာဓိအား၊ သီလအစြမ္းတို႔အျပင္ ေငြေၾကးပိုင္းသည္လည္း အေရးပါလွသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ လက္႐ွိ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာျဖင့္ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္သည္ အဓိဌာန္ဝင္ သီလေဆာက္တည္ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ျပဳခဲ့ေသာ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈမ်ားအား ယံုၾကည္စြာသစၥာဆို၍ ထိုျမင့္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းႀကီး၏ အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုအလင္းဆက္ (IR) ႏွင့္ဇနီးတို႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီး သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ မဂၤလာ ေ႐ႊလက္စြပ္ႏွစ္ကြင္းအား ထိုသာသနာျပဳတည္ထားကိုးကြယ္မည့္ “မဟာပ႑ိတပရဟိတေအာင္ေတာ္မူ ေစတီေတာ္” ႀကီးအတြက္ ရည္စူး၍ ပထမဦးဆုံးလွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ႐ွိ ပရဟိတသမားမ်ား၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အားလံုး ကိုယ္စား တည္ထားကိုးကြယ္မည့္ “မဟာပ႑ိတပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္” ႀကီးအား နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လွဴဒါန္းထားၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ အလွဴေငြအား လံုးဝ (လံုးဝ) အသံုးျပဳ မည္မဟုတ္။ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္႐ွိေသာ၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးအား လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုး ေနၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ပရဟိတသမားမ်ား၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ သီးျခားလွဴဒါန္းေသာ သာသနာျပဳ အလွဴ ေငြျဖင့္သာ တည္ထားကိုးကြယ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သူမွ်တည္ထားကိုးကြယ္မႈ မရွိခဲ့ေသးေသာ၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လံုးဝမရွိခဲ့ဘူးေသာ ထူးျခားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ “မဟာပ႑ိတ ပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီ ေတာ္ႀကီး” အား ကၽြန္ေတာ္မွဦးစီး၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါး လက္ ကိုင္ျပဳကာ  စတင္တည္ထားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ေဒသအသီးသီးရွိ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဒၵါတရားနည္းမ်ားမဆို ကုသိုလ္ေတာ္ပါဝင္ၾကပါရန္ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။

လွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ “မဟာပ႑ိတ ပရဟိတေအာင္ေတာ္မူေစတီ ”သာသနာျပဳ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား

၁။  ဦးစိုးမိုးႏိုင္
    မိုးေမတၱာ – နာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)
    ဝ၉ – ၄၂၃ ၆၇၅ ၉၄၅

၂။ ဦးညီညီေအာင္
    မိုးေမတၱာ – နာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)
    ဝ၉ – ၄၂၃ ၆၇ဝ ၁၁၁

၃။ ကိုသူရိန္ဝင္း
    သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)
    ဝ၉ – ၄၃ဝ ၁၆၁ ၉၇

၄။ ကိုေအာင္ေဇာ္
    ဝ၉ – ၅၁၅ ၈၈၉ဝ

၅။ မဝင္းလဲ့ဇင္
    ဝ၉ – ၄၂ဝ ဝဝ၈ ၃၄၂
    
၆။ ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ) ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္
    အမွတ္ (၁၅ဝ/၁၆ဝ)၊ ၃၅ လမ္း (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
    ဝ၉ – ၅၁ဝ ၃၆၄၆

၇။ ကိုေအာင္သူ (ပဥၥဂံစာေပတိုက္)
    အမွတ္ (၁၆၇)၊ ေအ၊ ၃၅ လမ္း (အလယ္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
    ဝ၉ – ၂ဝ၂ ၃၇၅၃

၈။  ဦးထြန္းဦး – ထြန္းဦးစာေပ (မႏၲေလး)
    မႏၲေလးၿမိဳ႕။ ဝ၉ – ၂ဝဝ ၅၈၂၈

၉။  ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္း
    အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
    ဝ၁ – ၂၂၉ ၆၅၂

၁ဝ။ ကိုၫြန္႔ဝင္း (ထိပ္တန္းေတာ္ဝင္စတိုး – နတ္တလင္း)
    ဝ၉ – ၄၃ဝ ၂၈၇ ၇၇


“ျဗဟၼစိုရ္တရား ကမ႓ာလႊမ္းေစရမည့္ မဟာပ႑ိတပရဟိတ ေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး”

(ေက်ာ္သူ – ပရဟိတသာသနာျပဳအဖြဲ႔)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)