ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) – စက္မႈသက္ေမြးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကသင္တန္းမ်ား (အရည္ခ်င္းစစ္)

May 8, 2014
စက္မႈသက္ေမြးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကသင္တန္းမ်ား (အရည္ခ်င္းစစ္)
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ေမ ၈၊ ၂၀၁၄

 

 

စင္ကာပူမွ မိတ္ေဆြ ေဒါက္တာကြမ္ဂ်ာ (Ph.D, NUS National University of Singapore) မွ စည္းရံုးေရးအျဖစ္ ကခ်င္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး သက္ေမြးပညာေက်ာင္း၊ ကခ်င္-တရုပ္နယ္စပ္တြင္ ဖြင့္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဒါက္တာကြမ္ဂ်ာႏွင့္ဇနီးသည္ ေဒၚေအးမင္း သူတို႕သည္ နည္းပညာသကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ B.E (Mechanical) ၁၉၉၆တြင္ ရရွိျပီေနာက္ မႏၱေလးနည္း ပညာတကၠသိုလ္ တြင္ ဆရာအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တက္လာေသာ ဆရာမ်ားကိုေနရာေပးရသျဖင့္ အလုပ္မွထြက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ စင္ကာပူမွ တပည့္မ်ားက သူတို႕ဆရာ၊ ဆရာမ မိသားစုကို စင္ကာပူ NUS မွာ ၄ႏွစ္ေဒါက္တာဘြဲ႕သင္တန္းကို ပညာခြ်န္ဆုေလွ်ာက္ထားေစကာ၊ ၂၀၁၃တြင္ Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ သားငယ္ ၃ ဦးႏွင့္အတူ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာကြမ္ဂ်ာမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ သက္ေမြးပညာေက်ာင္းကို ဖြင့္ရန္စည္းရံုးေသာအခါ ကခ်င္၊ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားစြာ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ စင္ကာပူတြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္သည္ သယံဇာတေပါမ်ားၾကြယ္ဝသည့္အျပင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ထြက္သမွ် သစ္ေတာပစၥည္းအားလံုး နယ္စပ္မွ တရုပ္ျပည္သို႕ပို႕ေနရသည္။ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရြေငြမ်ားစြာ ႏွင့္လွ်ပ္စစ္အဆံုး ေဒၚလာဘီ လွ်ံေပါင္းမ်ားစြာ တရုပ္ျပည္သို႕ပို႕ရာတြင္ ေဝစုမတည့္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးျပသနာမ်ားျဖင့္ KIA လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ျမန္မာတပ္မ ေတာ္စစ္တပ္တို႕ တိုက္ပြဲအျပင္ထန္တိုက္ေနရသည္။ ေက်းလက္၊ျမိဳ႕ရြာမ်ားစြာ ပ်က္စီးသြားျပီး ဒုကၡသည္ တသိန္းခန္႕ တရုပ္နယ္စပ္မ်ားတြင္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ျဖစ္ေနရသည္မွာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည္။

ကခ်င္နယ္စပ္ေဒသ လူငယ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အဂၤလိပ္ေခတ္ တရုပ္ျပည္ဘိန္းစစ္ပြဲကို သတိရမိသည္။ တရုပ္မ်ား ဘိန္းစားျဖစ္ လာျခင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအဂၤလိပ္မ်ားက မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳရာမွ၊ တရုပ္ႏိုင္ငံလူငယ္မ်ားစြာ ပ်က္စီးရသည္။ အလားတူ ယခု ကခ်င္လူငယ္မ်ားစြာ ေငြရလြယ္ေသာ ကခ်င္-တရုပ္နယ္စပ္မ်ား၊ ကခ်င္ျမိဳ႕ၾကီး၊ ျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ မူးရစ္ေဆးဝါး၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနၾကရွာသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို တားမရ၊ ဆီးမရျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဘိန္းမွထုတ္လုပ္ေသာ မူးရစ္ေဆးဝါးမ်ား စြဲလမ္းသြားသည္ ကခ်င္လူငယ္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္နည္းလမ္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္းသာ ရွိပါေတာ့သည္။ ေလာကပညာႏွင့္ ေလာကီပညာသင္ၾကားေပးရန္လိုေနပါသည္။ ၁၀တန္းေအာင္ေသာ ကခ်င္လူငယ္မ်ားမွာ ၁၀%ထက္ပင္ နည္းပါးျပီး၊ အမ်ားစု ၉၀% ကခ်င္လူငယ္မ်ားမွာ အတန္းပညာမတတ္ပဲ ေငြရလြယ္ေသာ အထမ္းသမား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း စာမတတ္ပဲ၊ ေနာက္ဆံုး ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးၾကီးျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားကို စက္မႈပညာမ်ား သင္ၾကားေပးက အလုပ္အကိုင္ရာေဖြေပးရန္လိုပါသည္။

ကခ်င္လူငယ္မ်ား ဟုဆိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း ဆိုးဝါးေနသလား ေမးလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္အဆိုးဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသၾကီးအားလံုး သူမသာ၊ ကိုယ္မသာ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ဝန္ခံရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္ေက်းရြာအားလံုးနီးပါး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လုပ္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ပါက မေလးရွား၊ စင္ကာပူမွ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ စသည့္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသို႕ပင္ အလုပ္သြားရွာေဖြ၊ လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္လက္မဲ့ျမန္မာလူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္၊ ဆန္၊ပဲ၊ သားငါး မ်ားစြာထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ ဧရာဝတီတိုင္းသည္ လူသားအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး သန္႕ရွင္းေရးအတြက္ အမႈိက္လွည္း၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေနသူမ်ားသည္ ဧရာဝတီတိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္၊ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ လဘက္ရည္ဆိုင္၊ ကုန္ေလွာင္ရံုအထမ္းသမ်ား၊ စတိုးဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ရမည့္အရြယ္ လူငယ္ေယာကၤ်ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေခတ္ၾကီးပ်က္စီးေနေသာ္လည္း ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ၊ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားက ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္မွ ျဖစ္ေပမည္။

ကြ်မ္းက်င္သူ အလုပ္သမား အလြန္ရွားပါးေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပန္ရံ၊ လက္သမား ျပက္လက္မႈကို ေတြ႕ရသည္။ ILBC ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက သက္ေမြးပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လိုပါက အကူညီေပးမည္ဟုဆိုသည္။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္စြာစိုး၊ ဦးဝင္းခိုင္မိုးတို႕ကလည္း နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္ေသာလူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနမွ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ေဒၚခင္မာေအး၊ ဒု-ဝန္ၾကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း စသည္တို႕ႏွင့္၊ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕မွာ TSP Technical Service Provider ကဲ့သို႕ေသာ Capacity Building အဖြဲ႕မ်ားစြာလည္း ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ သင္တန္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ NGO အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေရအရင္းျမစ္ဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမႈး ဦးတင္ေမာင္ေအးထူး ကလည္း အေသးစား၊ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ လွ်ပ္စစ္၊ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဥကၠဌ ဦးျမင့္စိုးမွလည္း ၃လအတြင္း စက္မႈသက္ေမြးပညာကို ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္သိရေသာ ေရအိုင္ငယ္မွ ဖားသူငယ္ကဲ့သို႕ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ အာမခံသည္ဟု ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ေတာင္းေနေသာ သင္တန္းမ်ားစြာ ဖြင့္လစ္၊ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ အဂၤလိပ္စကား၊ ဂ်ပန္စကား၊ ကိုးရီးယားစကား၊ ထိုင္းစကား စသည္တိုကိုလည္း သင္တန္းမ်ားစြာရွိသည္။ သေဘၤာသားသင္တန္းမ်ား၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ သံခ်ည္သံေကြး၊ သံျဖတ္ျခင္း၊ စားဖိုမႈး၊ အခ်က္ျပဳတ္သင္တန္း၊ ေဟာတယ္လုပ္ငန္းသင္တန္း၊ လက္သမား၊ ပန္ရံမွ ေနာက္ဆံုး အိမ္ေဖာ္သင္တန္းအဆံုး သင္တန္းေၾကာ္ျငားမ်ား မေတြ႕ခ်င္အဆံုးျဖစ္သည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီျပီး အလုပ္ေပးထားေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ဦးျမင့္စိုး ေျပာျပခ်က္အရ၊ အသစ္ဖြင့္လွစ္ေသာ ပုသိမ္အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမ အမ်ားစုသည္ ဘြဲရမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း။ ပညာအေျခေကာင္းျပီး၊ စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္သူ ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္ အနာဂါတ္ လူသားအရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္လာမည္။ ဂ်ပန္-အင္ဒိုနီးရွား ပူးတြဲ စက္မႈသင္တန္းတြင္ ၁၀တန္းမေအာင္သူမ်ားကို ၂ႏွစ္ ေလ့က်င့္သင္ေပးသည္။ ျပီးလွ်င့္ ဂ်ပန္သို႕ ၃ႏွစ္ အလုပ္ခြင္သို႕ဝင္ေစသည္။ On Job Training အလုပ္သမားအျဖစ္ ဝင္ေငြလည္း ရသည္။ ဂ်ပန္စကားႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ျပီးေနာက္ပိုင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ျပန္လာေသာအခါ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက အျပိဳင္အဆိုင္ လခမ်ားေပးျပီး အလုပ္ခန္႕ၾကသည္။ ယခု ဂ်ာမန္မ်ားလည္း သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္သို႕ ယူေဆာင္လာျပီး၊ သင္တန္းဖြင့္လိုသည္။ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမ်ားက မြမ္းမံရန္လိုသည္။ အလားတူ စင္ကာပူ ITE စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္နည္းစနစ္၊ သင္ၾကားအေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာမ်ားႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႕ၾကံဳရွိသူ ျမန္မာမ်ားက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။

အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ စက္မႈသက္ေမြးဦးစီးဌာနက ျမန္မာလူငယ္၊ ၁၀တန္းမေအာင္သူ ေျမာက္မ်ားစြာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အလုပ္ကိုင္ရွားပါးေသာ ယခုေခတ္ကာလတြင္ ပုဂၢလိက သင္တန္းမ်ားက ေခတၱအစားထိုး ျဖည့္ဆည္းေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္က အၾကီးစားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအတြက္ တရုပ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အၾကီးစားမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက အေသးစား၊ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္မီးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရမည္။ အေသးစား၊အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက လိုင္စင္ေၾကး၊ ပါမစ္မ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံေနျခင္းကို ရပ္တံ့ျပီး၊ ပုဂၢလိကမ်ားက တဖက္သတ္အျမတ္ထုတ္ေသာ တစ္ယူနစ္ ၅၀၀က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ိဳးကိုလည္း အေရးယူ၊ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ အစုိးရကလည္း ဓါတ္ေငြႏွင့္ ေလာက္စာဆီ ေထာက္ပံ့၊ အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရပါမည္။ လက္ရွိ ေလာင္စာဆီ (ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္တင္သြင္းခြင့္) မူပိုင္ယူထားသူ ခရိုနီကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ၃ႏွစ္မက ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ေသာ အခြန္မဲ့ (ႏိုင္ငံေတာ္မရရွိေသာအခြန္စနစ္)ျဖင့္ ေလာင္စာဆီတင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ရပ္တံ့ေစျပီး၊ အေသးစား၊ အလတ္စား ေဒသခံကုမၸဏီမ်ားကို ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖန္႕ျဖဴးရပါမည္။ ျပည္ပမွဝယ္ယူေစ်းသည္ က်ပ္ ၁၅၀၀မွ်သာ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ေပါက္ေစ်းအရ တစ္ဂါလံ က်ပ္၄၅၀၀ ေရာင္းခ်ေနေသာ အလြန္အျမတ္စြန္းရွိသည့္ ေလာင္စာဆီ ပါမစ္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ အခြန္ေကာက္ရန္သာ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သလို၊ ေကာက္ရေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျခစားမႈနည္းပါးစြာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆာက္လုပ္လမ္းတံတာမ်ားတြင္ သံုးစြဲရပါမယ္။ တိုးတက္ေသာနိဳင္ငံမ်ားသည္ (အခြန္ေငြ) tax per GDP ဟုေခၚေသာ အမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္၏ ၃၅ရာႏႈန္းကို အခြန္ေကာက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂% သာရွိေသးသည္။

အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးေနေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြားျခားလွပါသည္။ ဆင္းရဲသား၊ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အခြန္မေကာက္သင့္ေသာ္လည္း လယ္ပင္းညစ္ရႏိုင္ေသာ အားနည္းသူ ျပည္သူလူထုကိုသာ လည္ပင္းညစ္အခြန္ေကာက္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ အစိုးရမင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ဥပမာ လွ်ပ္စစ္ကို တစ္ယူနစ္ ၂၈၀က်ပ္၊ တစ္ယူနစ္ ၅၀၀က်ပ္ စသျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား လည္ပင္းညစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းဥပေဒ အသက္ဝင္လာဖို႕ လိုပါသည္။

ေတာမွတက္လာျပီး၊ အက်ိဳးေဆာင္ခ က်ပ္၄သိန္းေပး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္သြားလုပ္မည့္ လူငယ္၅ဦးႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးက ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲဦးေလး…ဟု ေမးသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူနည္းစုကိုလူမ်ားစုကေလးစားျခင္း လို႕ေျပာရပါမယ္။ ရြာသူၾကီးသားက ညည္းရဲ့အိမ္ေရွ႕ ညတိုင္းလာဆူပူ၊ လူပ်ိဳလွည္ေနတာ မၾကိဳက္လိုက္ တိုင္ရင္၊ သူၾကီးက သူ႕သားျဖစ္ပါေစ၊ တားျမစ္ရမယ္။ မတားျမစ္ပဲ သူၾကီးက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရင္ အာဏာရွင္စနစ္လို႕ေခၚတယ္လို႕ ရွင္းျပပါတယ္။ သိျပီ၊ သိျပီး ဦးေလးေရ..လို႕ ေတာနယ္က တက္လာသူ မိန္းကေလးငယ္က ေျပာပါတယ္။ သူတို႕ရြာမွာ တစ္အိမ္ ႏို႕စားႏြားမတစ္ေကာင္ခ်ေပးမယ္လို႕ စာရင္းေကာက္သြားတာ တစ္ႏွစ္ရွိျပီ။ ရြာလူၾကီးေတြလည္း အရက္ေသာက္ဆိုးေပသူမ်ားကို လူေရွ႕မွာ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမၾကတယ္။ ေကာင္းလာပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ ေယာကၤ်ားအမ်ားစုက ေသာက္စားမူးရစ္တာ မ်ားပါတယ္။ သမီးတို႕လည္း ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အိမ္ေထာင္က်၊ ကေလး၂ေယာက္ရျပီး၊ အခု ကေလးေတြကို မိဘေတြကို ေပးထားျပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ သြားအလုပ္လုပ္ရမွာပဲ၊ ရြာမွမေနခ်င္ေတာ့ဘူး ဦးေလးေရ..လို႕ေျပာရွာပါတယ္။ ေအး.. ေကာင္းပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တစ္လ ဘတ္ေငြ တစ္ေသာင္းရတိုင္း ဆယ္ပံုတစ္ပံုကို ဘယ္သူမွမသိေအာင္ အိတ္ကေလးနဲ႕ စုေဆာင္းထားပါ။ တစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ အဲဒီေငြအိတ္ကို မထိပဲ စုေဆာင္းႏိုင္ရင္ သမီးတို႕၊ သားတို႕ သူေဌးျဖစ္ဖို႕ လမ္းမ်ားေနျပီလို႕ ေျပာျပရပါသည္။

၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္း ၇၅% လူဦးေရသည္၊ ဆင္းရဲမြဲေတသူ ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထိုသူမ်ားစြာသည္ ျမိဳ႕သို႕တက္လာၾကမည္။ သူတို႕ကို အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ စက္မႈသက္ေမြးပညာရပ္မ်ား ကမၻာ့အဆင့္မီ သင္ၾကားေပးရင္း စက္မႈေခတ္ (တနည္းအားျဖင့္ ပညာေခတ္)သို႕ အျမန္ဆံုးေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

မၾကာမီ ျဗမစိုရ္တရားႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားက လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ တယ္လီဖုန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတိုင္း ေစ်းခ်ိဳေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းလည္း က်ဆင္းလာျပီး၊ အစိုးရမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္မ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း၁၀၀ေအာက္ တည္ေဆာက္ေပးကာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စက္မႈသက္ေမြးပညာသင္ၾကားျခင္း၊ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားျခင္းမ်ားတြင္ ေလာကဓါတ္ပညာႏွင့္ ေလာကုတၱရာပညာ (စာရိတၱပညာ) ၂ခုစလံုးကို အထူးသင္ၾကားေပးရင္း လိုအပ္ပါသည္။ စာရိတၱေကာင္းသူ Good Attitude Myanmar မ်ားစြာ မၾကာမီေပၚေပါက္လာၾကရန္ လူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္ေသာစိတ္ထား၊ ေရတိုျဖစ္ေသာ အခြန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ဘတ္ဂ်တ္အမွန္ကန္သံုးေစျခင္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ဝိညာဥ္၊ ၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး ျဖစ္ေပၚလာရန္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags