ဇာနီၾကီး – လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္

May 16, 2014

လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္

၊ ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၄

 

 ေဒၚယဥ္လတ္ ချမာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဥပေဒအရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးနဲ႕မသင့္ေလွ်ာ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒအရျဖဳတ္ခ်ခံလိုက္ရပါသည္။ သူႏွင့္နီးစပ္ေသာဝန္ၾကီး၉ပါးကိုပါ အနားယူေစလိုက္ျပီး၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ခန္႕ထားလိုက္ေလသည္ဟု သတင္းဖတ္ရပါသည္။ ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရုပ္ရည္၊ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဖက္ရွင္မယ္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို သနားဂရုနာျဖစ္ၾကသည္။ စက္ခ်ဳပ္ဒီဇိုင္းလုပ္ေဆာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေဒၚယဥ္လတ္တို႕ ၂ေယာက္တြဲပံုကို ျပရင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဝတ္ဆင္ေသာ အက်ီ ၤပန္းေရာင္ႏွင့္ ထမီခရမ္းေရာင္ ဒီဇိုင္းမွာ မိမိတို႕စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္မွျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာၾကားသည္ကို နားေထာင္ရသည္။ ေဒၚယဥ္လတ္ ၆လခန္႕ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသမီးေဒၚယဥ္လတ္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ တစ္ခါက ၁၉၈၈ အေရးအခင္းၾကီးတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာ့ဥပေဒပညာရွင္ၾကီးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက မၾကိဳက္ရင္ စကၠဴစုတ္ျဖစ္သြားတာပဲ ဟူေသာ စကားကို ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

မ.ဆ.လ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေကာင္းတာေတြ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ၊ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ႏိုင္သည္။ လူရည္ခြ်န္ စီမံကိန္းသည္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားကို ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား ေဘာ္လံုးဖလားကို ဘြဲ႕မရခဲ့သူကိုင္ေဆာင္သျဖင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုျပီး ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္သြားသူ ရွိသည္။ လာဘ္စားျခင္း ဆိုသည့္စကားလံုးကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံေျပာဆိုသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အေျပာအဆိုသတိေပးခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးက လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနာက္တခါ မလုပ္ခ်င္ဟုပင္ စိတ္ပ်က္စြာ၊ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

Action Aid Myanmar အဖြဲ႕အစည္းမွလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ရသံုးမွန္းေခ် ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ်တ္စကားဝိုင္းကို က်င္းပရာတြင္ ကာကြယ္ေရးစစ္အသံုးစရိတ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၂၁% ျဖင့္ အမ်ားဆံုးသံုးေနျခင္းမွာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ကေမၻာဒီးယားက ၁၄.၁%၊ တတိယ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား တို႕က ၁၃%၊ အင္ဒိုနီးရွားက ၄% ..စသျဖင့္ စစ္အသံုးစရိတ္ရွိသည္ဟု ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စစ္တပ္အာဏာ အလြန္ရွိေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ လက္နက္ေရာင္းခ်ေသာ ရုရွား၊ တရုပ္ႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာျပည္မွလက္နက္ေရာင္းရေငြ ေျမာက္မ်ားစြာရရွိေနသည္။ အရည္ေသြးျမင့္ေသာ ဥေရာပႏွင့္အေမရိကန္လက္နက္မ်ားမွာ ေစ်းၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ မဝယ္ႏိုင္ေသးပါ။

 လူရည္ခြ်န္စီမံကိန္းကို ၁၉၆၄ခု စတင္ခဲ့ျပီး၊ ပညာခြ်န္ ၇တန္းမွ ၁၀တန္း၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၊ ဆရာအတတ္သင္၊ ဂ်ီတီအိုင္မ်ားမွာ ထူးခြန္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ ငပလီ၊ အင္းေလး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မ်ားသို႕ အပမ္းေျဖ၊ ေလ့လာခရီးေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ကာလက စံျပလုပ္သားဟူေသာ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ေမာင္းမကန္၊ က်ိဳက္ခမီ၊ စက္စဲ စသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားသို႕ အပမ္းေျဖေစလႊတ္ခဲ့သည္။

လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕

၂၀၁၃ တြင္ လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားက အင္တာနက္၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ေစ်းခ်ိဳလာခ်ိန္တြင္ ေခတ္စားေနလာေသာ ေဖ့စ္ဘုတ္မွ လူရည္ခြန္အဖြဲ႕ကို စတင္စည္းရံုးရင္း၊ ယခုအခါ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္လာသည္။ လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားသည္ ၁၉၈၈တြင္ ၁၃ႏွစ္ အငယ္ဆံုးသူပင္လွ်င္ ယခုအခါ ၄၈ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္ေနေလျပီ။ ၁၉၆၄တြင္ ၁၆ႏွစ္အရြယ္လူရည္ခြ်န္ၾကီးသည္ ယခုအခါ ၆၆ႏွစ္အရြယ္ အျငိမ္းစားျဖစ္ေနေလျပီ။ ထိုလူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ား၏ အဓိက တာဝန္သည္ ..

၁။ လူရည္ခြ်န္ အသစ္ကေလးမ်ားကို စံျပနမူနာ စာရိတၱေကာင္းမ်ားျပသရန္ျဖစ္သည္ဟု ရိုးသားစြာ ခံယူပါသည္။

၂။ ထံုးစံအတုိင္း အလ်င္းသင့္သလို လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းၾကီးမ်ား ေတြ႕ဆံုၾကရန္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားလည္း မၾကာခဏက်င္းပျပီး ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းျပီး၊ အသင္းအဖြဲ႕ပံုစံအျဖစ္ စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး အသင္းဥကၠဌကို ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းအား ေရြးခ်ယ္သည္ဟု သိရသည္။

၃။ လူရည္ခြ်န္စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၃တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ၂၀၁၄တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ လူရည္ခြ်န္ေလးမ်ားစြာကို ရႊင္လန္းစြာေတြ႕ျမင္ရသည္။ အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္အတြက္ လူငယ္ေသြးသစ္တစ္ခု အသစ္တဖန္ေမြးဖြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

တခါကလူရည္ခြ်န္စခန္း

ငယ္စဥ္က လူရည္ခြန္စခန္းဝင္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျမန္မာ့အသံျမက္ခင္းျပင္တြင္ လူရည္ခြ်န္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာလူၾကီးမ်ား ၅ဦးစီ၊ ၁၀ေယာက္တစ္ပြဲ စားပြဲဝိုင္းၾကီးမ်ားျဖင့္ ညစာ၊ စာေသာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုစဥ္က နယ္ျမိ႕၊ ေဒသေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကြ်န္ပ္ႏွင့္ အျခားေကာလိပ္တစ္ခုက လူရည္ခြ်န္၄ခါရ သူငယ္ခ်င္း၂ေယာက္ၾကား၊ ျမန္မာအသံလႊင့္ဌာန ညြန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ရွိသည္။ ဗိုလ္မႈးၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ညစာစားပြဲလာၾကသည္။ မိမိကလည္း လူရည္ခြ်န္တစ္ၾကိမ္ထဲ ရသျဖင့္ တံဆိပ္တစ္ခုတည္းတပ္ထားစဥ္ အျခားသူမ်ားက ထပ္ကြမ္းတံဆိပ္မ်ားစြာ တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ စကားစမည္ေျပာရင္း ဗိုလ္မႈးၾကီးက ကြ်ႏ္ုပ္ရင္ဘတ္တြင္ တပ္ထားေသာ ၁၀ၾကိမ္ေသြးလႈရွင္တံဆိပ္ကို စိတ္ဝင္စားျပီး၊ က်န္လူရည္ခြ်န္မ်ားကို မင္းတို႕လည္း လူေတြအက်ိဳးျပဳဖို႕ သူ႕လိုေသြးလႈႏိုင္ရင္လႈၾကပါ ေျပာသည္။ ကြ်န္ဳပ္လည္း ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္သြားသည္။ ထံုးစံအတိုင္း ရန္ကုန္တြင္လည္း တန္းစီျပီး ေရွာက္လည္ရသည္။ ငပလီကို ေဖာ္ကာဂ်တ္ေလယဥ္စီးျပီး မံုရြာျမိဳ႕မွ ေတာသားတစ္ဦး ေရာက္သြားသည္။ သံတြဲ၊ စစ္ေတြ၊ ငပလီ ျမိဳ႕ရြာမ်ားကို အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ညတိုင္း မီးပံုပြဲမ်ား၊ ဥာဏ္စမ္းပြဲမ်ား၊ စကားရည္လုပြဲမ်ား၊ သဲေသာင္ျပင္တြင္ ခရုလိုက္ေကာက္ျခင္း.. အလြန္ေပ်ာ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေအာက္ေမ့ရသည္။ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အႏွစ္၃၀ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။

မ.ဆ.လ ေခတ္တြင္ ေႏြေက်ာင္းပိတ္လွ်င္ လူငယ္ပီပီ၊ အေဝးေဒသမ်ားသို႕ လုပ္အားေပးခရီးမ်ားထြက္ခဲ့သည္။ ဝင္းသိုျမိဳ႕နယ္ အ.သံုး.လံုး စာတတ္ေျမာက္ေရး ၁၉၇၉၊ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေပါင္းစံု ေျပးခုန္ပစ္ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ တစ္လ အ.သံုး.လံုး စာတတ္ေျမာက္ေရး ၁၉၈၁၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဖာက္စခန္း၊ ၁၉၈၃ စသျဖင့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာ လူငယ္ဘဝျဖစ္ခဲ့သည္။ လမ္းစဥ္လူငယ္ ဟုေခၚေသာ တစ္ပါတီစနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း၊ မြမ္းမံသင္တန္း စသည့္ ပါတီသင္တန္းမ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ထိုေခတ္ကာလက လူငယ္မ်ားသည္ ယခုေခတ္ကဲ့သို႕ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ျပီး ပိုက္ဆံအတြက္ ကုန္းရုန္းလုပ္ကိုင္ေနစရာမလိုပါ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ယခုေခတ္ေလာက္ မပူပင္ရပါ။ လူတိုင္းနီးပါး ၁၀တန္းေရာက္သည္ထိ ပညာသင္ႏိုင္ၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ လဘက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားစြာ လုပ္ေနသည္ကို စိတ္ပ်က္စြာျမင္ရသည္။ ဥပကၡာတရား ျမဲျမံစြာထားျပီး ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ၾကိဳဆိုရပါသည္။ မွတပါး အျခားမရွိျပီ….။

လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားစကားဝိုင္း (အေျခခံဥပေဒ) ဆိုလို႔ …

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးအခင္းၾကီးကို အင္အားသံုးေျခမႈန္းျပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ န.အ.ဖ အစိုးရက ႏိုင္ငံကို အက်င့္စာရိတၱအပ်က္ျပားဆံုးအေျခေနသို႕ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ မ.ဆ.လ ေခတ္က ၂၆ႏွစ္အတြင္း အာရွထိပ္တန္းျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး LDC ႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ေစခဲ့သည္။ န.အ.ဖ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို CPI Corruptive Index ကမၻာအက်င့္စာရိတၱအပ်က္ဆံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေစခဲ့သည္။ ယခု အစိုးရသစ္က ၃ႏွစ္အတြင္း အံ့မခန္း လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ကား၊လမ္း၊တယ္လီဖုန္းမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ခရိုနီစနစ္ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ေငြရွင္မ်ားေပါင္းျပီး အိမ္ျခံေျမ ကမၻာ့ေစ်းအၾကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားေစသည္။ ျပဳျပင္လွ်င္ရေသာ္လည္း မျပဳျပင္ခ်င္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးကိုယ္တိုင္ အေျခခံဥပေဒသည္ ရာထူးမွဆင္းေပးသြားေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ရန္ေရးဆြဲထားသည္ဟု ဝန္ခံေျပာဆိုရသည္။

လူရည္ခြ်န္ေဟာင္းမ်ားသည္ ပံုမွန္ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးျပဳ စကားဝိုင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္၊ ေမလ၄ရက္ ၂၀၁၄တြင္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲကို သတင္းစာေၾကာ္ျငာတပ္ျပီး လိပ္ခံုးေဆး(၁)သို႕ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အသက္၅၀ေက်ာ္ခ်ိန္ ေလာကုတၱရာ အားထုတ္လိုေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႕ဘုရားရွိခိုးပြဲရွိသျဖင့္ မသြားျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဖိတ္ၾကားေသာ လူရည္ခြ်န္ေဟာင္း မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 

 ျပည္ပသို႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားခံယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေနဆဲ၊ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ ျမန္မာသံရံုးသို႕ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အခြန္ေငြ ေဒၚလာ၁၅၀ (ယခုေခတ္က်ပ္တသိန္း၊ တစ္ႏွစ္ ၁၂သိန္း) အခြန္ေဆာင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ထိမ္းသိမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ၾကီးလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ မေျပာင္းေတာ့ဟု ထင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရျပီး၊ ၅ႏွစ္ အစိုးရျပန္ထမ္းဝင္အရာရွိဘဝမွ မိသားစုလိုက္ ႏိုင္ငံျခားသို႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္။ ၂ႏွစ္ေလာက္ပဲလုပ္ျပီး စုေဆာင္းျပီးရင္ ျမန္မာျပည္ျပန္လာမယ္..ဟူေသာ အသက္၂၉ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦး၊ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ ၾကာသြားပါသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၂၀၀၇ သံဃာအေရးခင္း၊ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီး၊ ၂၀၁၁တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာခ်ိန္ အံ့ၾသဝမ္းေျမာက္မိသည္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လည္း အေျခခ်ဖို႕ အခြင့္လမ္းမ်ားစြာ ရွိလာခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ တစ္လ ေဒၚလာ၁၅၀ (၂၀၀၇ေနာက္ပိုင္း တစ္လ ေဒၚလာ၁၂၀ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံေသာ) ဝင္ေငြခြန္လည္း အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ေပးစရာမလိုေတာ့ပါ။ 

 

၃ႏွစ္အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ၂သန္းအထိ လာေရာက္ၾကျပီး၊ တေျဖးေျဖး ပညာတတ္မ်ား အေျခအေနေကာင္းလာသည္။ ပညာတတ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ကိုင္ေပါလာသည္။
သို႕ေသာ္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားအဖို႕ ဘာမွမထူးျခားလာေသးပါ။ လယ္ေျမသိမ္းခံျပသနာမ်ားစြာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ တရားစီရင္ေနစဥ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ေခါင္း ျမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕ ၁၉၉၁ခု စစ္တပ္မွသိမ္းသြားေသာ သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ မိေခ်ာင္းကန္ရြာသား မိန္းမအမ်ားစု လူ၂၀၀ခန္႕က ဆႏၵျပေနၾကသည္။ ပန္းျခံေဘးတြင္ ဝါးတဲမ်ားထိုးျပီး ဆိုင္းဘုတ္တင္၊ တီရွပ္အနီဝတ္ျပီး တေန႕၃ၾကိမ္ ဒို႕အေရးေအာ္ဟစ္ေနသည္မွာ ယခု ရက္ေပါင္း၅၀ရွိေလျပီ။ မည္သို႕ေျဖရွင္းမည္မသိ။ ျပည္သူလူထုကလည္း စိတ္မလႈပ္ရွားေတာ့။ ယခင္၁၀ႏွစ္ေက်ာ္က ျမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕ ဒို႕အေရးပင္မေအာ္ပဲ အစိုးရဆန္႕က်င္စာတန္းကိုင္ရပ္ေနသူ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းထြန္းသန္းကို ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္၇ႏွစ္ခ်ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာမ်ားႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေနေလျပီ။

ရြာမ်ားတြင္ ေစ်းခ်ိဳေသာေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းလာၾကသည္။ ကားလမ္းမ်ား ေကာင္းလာၾကသည္။ ကားမ်ိဳးစံု တင္သြင္းခြင့္ရရွိေသာေၾကာင့္ ကားခေစ်းခ်ိဳလာသည္။ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုး ျပင္ပေပါက္ေစ်း က်ပ္၅ေသာင္းထိ က်ဆင္းလာသည္။ အသက္ၾကီးသူမ်ား ပင္စင္ေငြ တစ္လက်ပ္၅ေသာင္းအထက္ ရလာေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမ်ား အစိုးရသစ္ကို အလြန္ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။ အတိုက္အခံမ်ားလည္း ေထာင္မွလြတ္လာျပီး၊ အတိုက္ခံပါတီၾကီးပင္လ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၀% အမတ္မ်ားရရွိ ပါဝင္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ လြတ္ကင္းလာသည္။

လူရည္ခြ်န္ စကားဝိုင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု သိရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းဖို႕လိုသည္ဟု ခံယူသည္။ ဗဟိုခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ယူေနရေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ဗဟိုမွခန္႕မွ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားအလုပ္ရေသာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံု၊ စစ္ေရးအျမင္ရွိသူသာလွ်င္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ စစ္တပ္ ကာခ်ဳပ္၊ ဒု-ကာခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရး အေရးပါေနရာအားလံုး စစ္တပ္က ခန္႕ထားျခင္း စသည္တို႕သည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အလံုးစံုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ပုဂၢလိကမီဒီယာကို ခြင့္ျပဳထားျပီး၊ တရုပ္စတိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား

ျမန္မာသည္ တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယား၊ EU ႏွင့္ အေမရိကန္စသည့္ ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ အထူးဆက္သြယ္လာသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ပိတ္ဆို႕မႈအားလံုးနီးပါးလည္း ဖယ္ရွားလိုက္ျပီး ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲၾကီးတစ္ခုမွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အတိုက္အခံမ်ား ၉၀% အႏိုင္ရလွ်င္ပင္ လႊဲမေပးမည့္ စစ္တပ္ဦးစားေပးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိေနသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ POLICE ရဲကားမ်ားစြာ တန္းစီလွည့္လည္ေနသည္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွာ စနစ္တက် သင္တန္းေပးကာ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အျမန္ဆံုးထူေထာင္ေနပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စြမ္းအင္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွပြဲၾကီး ထိမ္းသိမ္းမႈျဖင့္ ျပသသြားသည္။ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း သာမန္ကိစၥမ်ားတြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား အမွန္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ရဲမႈးၾကီးတစ္ေယာက္၏ သားျဖစ္သူ ကားေမာင္းၾကမ္းမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရေသာအခါ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သူတို႕ရဲမႈးၾကီးထံ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားေသာအခါ ရဲမႈးၾကီးက ဥပေဒအတိုင္း ဖမ္းလိုက္ပါ .. ဟု ေျပာလိုက္ေသာေၾကာင့္ ရဲမႈးၾကီး၏ သားဆိုးလည္း အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ ထိုအခါ က်န္လူၾကီးသားသမီးမ်ားလည္း သိပ္မၾကမ္းရဲေတာ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ေငြေပးျပီးလုပ္ခ်င္တာလုပ္ရေသာ ေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာ၊ ေငြရွိသူမ်ား အခြင့္လမ္း ပိုျပီးေကာင္းလာၾကသည္။

လူအမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို အထူးစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အစိုးရသစ္ကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္လုပ္ထားသည္။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ျပီး အတိုက္အခံကို စမ္းသပ္ဦးမည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးေကာက္ခံျပီး တက္လာေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုကို ဥပေဒျပဳေရးသို႕ ဝင္လာခြင့္ လံုးဝမျပဳပါ။ သက္ဆင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သက္တမ္း၂ၾကိမ္မျပည္မီ ဥပေဒျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲထပ္လုပ္ရာတြင္ သက္ဆင္၏ညီမ ေဒၚယဥ္လတ္ အႏိုင္ရေသာ္လည္း ၂ႏွစ္ခန္႕သာ အခုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ ယခု ဖယ္ရွားခံလိုက္ရျပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အတိုက္အခံက ၉၀% ျဖင့္ အႏိုင္ရဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အာဏာရပါတီကို လူၾကိဳက္မ်ားလာျပီျဖစ္သည္။ ေငြရွင္၊ ခရိုနီမ်ားက လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ မဲရေအာင္လုပ္သည့္နည္းမ်ားစြာ အသံုးခ်မည္။ ေနာက္ဆံုး အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္စလံုး အတိုက္အခံ အႏိုင္ရရွိျပီး၊ ဒုသမၼတ၂ဦး အတိုက္ခံပါတီမွ တက္လာလွ်င္ပင္၊ စစ္တပ္ေထာက္ခံေသာ ဒု-သမၼတ သည္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ ကာ/လံု ၁၁ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လက္ရွိနာယကမ်ားသည္ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူတစ္ဦးကိုသာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္။ ဥပမာ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္ သို႕မဟုတ္ လက္ရွိ ဒု-သမၼတဦးဥာဏ္ထြန္း…တို႕သာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ စစ္ေရးအျမင္ရွိေသာ ၂၀၁၅ သမၼတသည္ ဝန္ၾကီး၃၂ပါးကို သူၾကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္မည္။ ယခု သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကဲ့သို႕ အတိုက္အခံ ဝန္ၾကီးတစ္ဦးမွ် မပါပဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္ ဦးေရႊမန္းေျပာသကဲ့သို႕ ညြန္ေပါင္းအစိုးရလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဦးေႏွာက္ျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ေသာ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ၂၀၁၅ အစိုးရသစ္ပံုစံ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံ အျဖစ္အပ်က္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါက အာဏာရွိသူကို ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ဖို႕ လံုးဝမလြယ္ပါ။ သို႕ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္တာေတြ မ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အာဏာရွိသူက အာဏာသံုးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ယူေလ့ရွိေၾကာင္း လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။ ကိုးရီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႕ စိတ္သေဘာေကာင္းလာလွ်င္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ အတိုက္အခံမ်ားလည္း အာဏာရႏိုင္ပါသည္။

ကြ်န္ဳပ္အဖို႕ အစိုးရသစ္သည္ အတိုက္ခံပါတီလား၊ အာဏာရပါတီလား၊ သိပ္စိတ္မဝင္စားပါ။ သၾကားမင္းႏွင့္ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက (Holy Spirits) လက္ရွိအစိုးရမင္း၊ ဝန္ၾကီး၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါေစ..ဟု ဘုရာထံ အၾကိမ္ၾကိမ္ဆုေတာင္းပါမည္။ ႏိုင္ငံတြင္ ခရိုနီစနစ္မွ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ျပီး၊ ထုိင္း၊မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လာႏိုင္ေသာ အလုပ္ကိုင္မ်ားေပၚလာပါေစ…ဟု ဘုရာထံ အၾကိမ္ၾကိမ္ဆုေတာင္းလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္