သန္း၀င္းလႈိင္ – လင္းယုုန္သစ္လြင္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၇ – ၁၉၉၃)

November 1, 2013
လင္းယုန္သစ္လြင္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၇ – ၁၉၉၃)
သန္းဝင္းလိႈင္
ႏုုိင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၃စာေရးဆရာၾကီး လင္းယုန္သစ္လြင္ကို ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕တြင္ အဘဦးဖိုးလူ၊ အမိေဒၚႏွင္းဦးတို႔မွ ၁၂၉၇ ခု၊ ေတာ္သလင္းျပည့့္ေက်ာ္ (၉)ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၇၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြားျမင့္သည္။ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ အ႒မတန္းအထိပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ 
စစ္မျဖစ္မီက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွထုတ္ေဝေသာ`ေခါင္းေဆာင္´သတင္းစာတြင္ နယ္သတင္းအေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟံသာဝတီႏွင့္ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ၌ နယ္သတင္းေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး လင္းယုန္သတင္းစာတြင္ အလုပ္သမားသတင္းေထာက္လုပ္ရာမွ `လင္းယုန္ သစ္လြင္´ကေလာင္အမည္ယူခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္လင္း ယုန္ ဂ်ာနယ္၊ ျပည္ေတာ္သစ္ဂ်ာနယ္၊ လူထုဂ်ာနယ္၊ ႐ႈ႕ေထာင့္ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
၁၉၅၇-၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္ စာေရးဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အသင္းစာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝတၳဳတိုဆုကို `တို႔ေက်းရြာ´ဝတၳဳျဖင့္ရရွိခဲ့သည္။ ‘ယိုးဒယား-ျမန္မာ မီးရထားလမ္းကိုယ့္ေတြေခၽြးမွတ္တမ္း´စာအုပ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမီခ်ီသတင္းစာတုိက္မွ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ `သီတာေတာင္ေျခဦး´လံုးခ်င္း၀ထၳဳျဖင့္ အႏုပညာစာေပ၀တၳဳဆုရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္`ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထား ကိုယ္ေတြ႔ ေခြၽးမွတ္တမ္း´စာအုပ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားစာေပ စာပေဒသာဆုကိုရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုကို `ဓမၼ၀ိလာသ´လံုးခ်င္းဝတၳဳရွည္ျဖင့္ရရွိခ့ဲသည္။ 
ဆရာႀကီးလင္းယုန္သစ္လြင္သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ လံုးခ်င္းစာအုပ္(၆၆)အုပ္ေရးသားခဲ့သည္။ ေရးသား ခဲ့သည့္စာအုပ္မ်ားမွာ 
(၁) တူၿပိဳင္ေလကူးမယ္ပ (၁၉၅၂)
(၂) သက္ဆံုးေၾကာ့ေကခိုင္ (၁၉၅၃)
(၃) ဆိုက္ကားသမား (၁၉၅၃)
(၄) ခ်စ္တုန္႔မျပန္ (၁၉၅၄)
(၅) ဘံုကၽြန္ (၁၉၅၄)
(၆) ေမတၱာသာလွ်င္ (၁၉၅၅)
(၇) လက္ေရြးစင္၀တၳဳတိုမ်ား (၁၉၅၆)
(၈) က႐ုဏာလိႈင္း (၁၉၅၇)
(၉) အေမြဆိုင္ ညီအကို (၁၉၅၈)
(၁၀) တရားခံ (၁၉၅၈)
(၁၁) လွ်ဳိ႕ဝွက္ဂိုဏ္း (၁၉၅၉)
(၁၂) ႏွင္းဆီၿမိဳင္လူသတ္မႈ (၁၉၅၉)
(၁၃) ေငြရတုဂိုဏ္း (၁၉၅၉)
(၁၄) ရတနာခင္ႏွင့္လူသတ္ဂိုဏ္း (၁၉၅၉)
(၁၅) အသက္ေသြးေခၽြး (၁၉၆၀)
(၁၆) ခ်စ္ေသာမာမီ (၁၉၆၀)
(၁၇) ေျခေတာ္တင္ခံမေလး (၁၉၆၁)
(၁၈) မိုးတစ္ညဝယ္ (၁၉၆၁)
(၁၉) စပယ္ၿခံလူသတ္မႈ (၁၉၆၁)
(၂၀) သီတာေတာင္ေျခဦး (၁၉၆၂)
(၂၁) ေမတၱာရနံ႔ျပယ္ေလေသာ္ (၁၉၆၂)
(၂၂) ေစာနန္းမြန္ (၁၉၆၂)
(၂၃) ဘဝဇာတ္ဆရာထံတြင္ (၁၉၆၂)
(၂၄) သမုဒယသံေယာဇဥ္ (၁၉၆၂)
(၂၅) ဂလက္ဒီေယးတားဂိုဏ္း (၁၉၆၂)
(၂၆) ေသနတ္တခ်က္အသက္တစ္ေခ်ာင္း (၁၉၆၂)
(၂၇) လွ်ဳိ႕ဝွက္ရတနာ (၁၉၆၂)
(၂၈) လူသတ္ပတၱျမား (၁၉၆၂)
(၂၉) ေမတၱာပုလဲပန္း (၁၉၆၃)
(၃၀) ေရႊမႏိုင္ခင္ေလး (၁၉၆၃)
(၃၁) ေသြးေသာက္ဓား (၁၉၆၃)
(၃၂) သိန္းထိုက္ရတနာ (၁၉၆၃)
(၃၃) ခ်စ္ရေလမည့္ေမြးရပ္ေျမ (၁၉၆၃)
 (၃၄) ေမတၱာေႏွာင္ႀကိဳး (၁၉၆၃)
(၃၅) ေသမင္းတမန္လမ္းေပၚ၀ယ္ (၁၉၆၄)
(၃၆) ေသာင္းဒီပါေျမ (၁၉၅၅)
(၃၇) သမုဒယေႏွာင္ (၁၉၅၅)
(၃၈) သက္စြန္႔ဆံဖ်ား (၁၉၅၅)
(၃၉) ယမံုနာတံငါဝထၳဳတိုမ်ား (၁၉၅၅)
(၄၀) ႏွစ္ဦးေမတၱာဆံုၾကရာ၀ယ္ (၁၉၅၅)
(၄၁) ရတနာနဒီ (၁၉၆၆)
(၄၂) ဇမင္းဆိပ္သို႔ေရာက္ေလေသာ္ (၁၉၆၆)
(၄၃) လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဂဟာ (၁၉၆၆)
(၄၄) စစ္သူလွ်ိဳဂိုဏ္း (၁၉၆၆)
(၄၅) ကပၸတိန္မာဒင္ (၁၉၆၆)
(၄၆) ယိုးဒယားျမန္မာမီးရထားလမ္း (၁၉၆၈)
ကိုယ္ေတြ႔ေခၽြးမွတ္တမ္း
(၄၇) ပင္လယ္တံငါ (၁၉၇၁)
(၄၈) ဓမၼဝိလာသ (၁၉၇၃)
(၄၉) ဆားခ်က္ေျမ (၁၉၇၃)
(၅၀) အလႊာ (၁၉၇၄)
(၅၁) ဓမၼရကၡိတ (၁၉၇၄)
(၅၃) မိုးေသာက္ၾကယ္ (၁၉၇၅)
(၅၄) အနာဂတ္အတြက္ေမြးဖြားျခင္း (၁၉၈၄)
စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစဥ္မ်ား
(၅၅) ကၽြန္းျပန္တစ္ပြင့္
(၅၆) အိမ္ေဖာ္ျမခင္
(၅၇) ကိုမိုးေဒါင္း
(၅၈) တို႔ေက်ာင္းေတာ္သူ
(၅၉) ရြာေခါင္းေဆာင္
(၆၀) ခြင့္လႊတ္ပါေမာင္ရယ္
(၆၁) သည္လယ္ေျမ
(၆၂) ေဆာင္းလျပာသို
(၆၃) အျဖစ္ႏွင့္ အမွန္
(၆၄) ငပိပေဒသာ (၁၉၇၃)
(၆၅) ေလွ (၁၉၈၁)
(၆၆) ျမန္မာ့အဟာရငပိႏွင့္ငံျပာရည္ (၁၉၈၆)
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၉၃ ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁) ရက္ စေနေန႔ အသက္ (၇၆)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ေလသည္။ ၁
၁။ လင္းယုန္သစ္လြင္ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ အမွတ္တရအစီအစဥ္ဖိတ္ၾကားလႊာ (၁၉၉၄၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္)

၂။ သန္းဝင္းလိွဳင္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓါန္၊ပညာေရႊေတာင္စာအုပ္တိုက္၊၂၀၁ဝ။

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သန္း၀င္းလႈိင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags