ဂါမဏိ – တံတိုင္းကိုၿဖိဳ…

June 5, 2014

တံတိုင္းကိုၿဖိဳ…
ဂါမဏိ၊ ဇြန္ ၅၊ ၂၀၁၄

စစ္ထြက္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီးဆိုသူက တပ္မေတာ္သားတေယာက္ေလာက္ကို စည္း႐ံုးႏိုင္ရဲ႕လား ဆိုၿပီး ရိသလို ေထ့သလုိ ေျပာသြားတာ ေတြ႔လိုက္ရေတာ့ ဒီလူ႔ႏွယ္ ၄ ႏွစ္တက္ရတဲ့ DSA မွာတံုးက စစ္ဘက္ဥပေဒ ေတြ မသင္ခဲ့ရဘူးလား၊ စာေမးပြဲ ဘယ္လိုေအာင္လာၿပီး ေကာ္မရွင္ဘယ္လိုရလာတာလဲ၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးနဲ႔ ထြက္တာ ဆိုေတာ့ တပ္ရင္းမႉးလဲလုပ္ခဲ့ဖူးမွာဘဲ၊ ကိုယ့္တပ္ရင္းထဲက ရဲေဘာ္ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရသလဲ မမွတ္မိေတာ့ ဘူးလားလို႔ ေတြးစရာေတာင္ ျဖစ္သြားတယ္။

တကယ္ေတာ့ အရာရွိျဖစ္ေစ အျခားအဆင့္ျဖစ္ေစ စစ္သားသူသမွ်ကို လူထုနဲ႔ မပတ္သက္မိေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္ သက္မိေအာင္ စစ္ဘက္ဥပေဒေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားသလို အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔လဲ ကာ ထားတာ ျဖစ္တယ္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တံုးက ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၁၉၆၀ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မ ၂၀ တို႔ဟာ တပ္မေတာ္သားေတြကို အလုပ္သမားသမဂၢေတြမွာပါဝင္ခြင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ တခုခု မွာ ပါဝင္ခြင့္ ကူညီခြင့္၊ လူထုဆႏၵျပပြဲ လူထုအစည္းအေဝးေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး စာအုပ္ စာတမ္း စာရြက္ ထုတ္ေဝခြင့္၊ ေရဒီယိုအင္တာဗ်ဴးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ေတြကို ပိတ္ပင္ထားတယ္။

တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ အရဆိုရင္ တပ္တြင္းမွာ စစ္သည္ ၂ ဦး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရင္ေတာင္ စစ္ပုန္ကန္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ အေရးယူလို႔ရၿပီး ေသဒဏ္က်ႏိုင္တယ္။ ပုဒ္မ ၄၀ မွာေတာ့ အထက္အမိန္႔ (ႏႈတ္မိန္႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္) ကို ဖီဆန္ရင္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္တယ္။

ပုဒ္မ ၄၁ ကေတာ့ ကိုယ့္ဘားတိုက္၊ ကိုယ့္တပ္ဝင္း၊ တပ္စခန္းထဲကေန ခြင့္မဲ့ထြက္ခြာရင္၊ အမိန္႔လုိက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ ရင္ ေထာင္ ၂ ႏွစ္က်ႏိုင္တယ္။ ဂလန္ဂဆန္လုပ္ရင္ေတာ့ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္က်မယ္။

ပုဒ္မ ၄၄၊ ပုဒ္မ ၆၅ နဲ႔ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ တို႔ကေတာ့ တပ္ထဲမွာ ‘ေသာက္ျမင္ကပ္ပုဒ္မ’ လို႔ နာမယ္ေက်ာ္ တဲ့ ပုဒ္မေတြျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ ၄၄ မွာ အရာရွိ/အရာခံဗိုလ္ေတြကို ‘မိမိအဆင့္အတန္းနဲ႔ မေလ်ာ္ေသာနည္း’ အတိုင္း ျပဳမူရင္ တပ္ကေန ထုတ္ပစ္မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ မေလ်ာ္ေသာနည္း ဆိုတာ အင္မတန္ေယဘုယ်ဆန္တဲ့စကား ရပ္ျဖစ္လို႔ အထက္လူႀကီးက အျမင္ကပ္ရင္ကပ္သလို ဒီပုဒ္မ ကပ္လို႔ရေနတယ္။ ပုဒ္မ ၆၅ မွာေတာ့ ‘စနစ္တက်ရွိျခင္း (ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး) နဲ႔ စစ္စည္းကမ္းကို ထိခိုက္ေအာင္’ လုပ္ရင္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ခ်မယ္လို႔ သိမ္းၾကံဳးေျပာထားတယ္။

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ- နည္းဥပေဒမ်ားထဲ ‘သီးျခားျပ႒ာန္းမထားတဲ့ကိစၥနဲ႔’ ပတ္သက္ရင္ အထက္လူႀကီးက ‘သင့္သလို’ အေရးယူခြင့္ရထားတယ္။

ဒီအက္ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြအေပၚမွာ အားျဖည့္ထားတာက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) မွာ တပ္မေတာ္ဟာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို အရပ္ဘက္ရဲ႕ အထိန္းအခ်ဳပ္အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကိုင္ ခြင့္ရွိေနၿပီး ပုဒ္မ ၃၄၃ မွာဆိုရင္ စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးမွာ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ဟာ ဖိုင္နယ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ရပ္တည္ထားတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း နာမယ္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္လွတဲ့ ပုဒ္မ ၆ (စ) မွာေတာ့ စစ္တပ္က အမ်ဳိး သားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အခန္းက အျမဲပါႏိုင္ဖို႔ အေျခခံမူခ်ထားတယ္။

ဒီဥပေဒေတြေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ကို ဖြင့္ထုတ္ျပႏိုင္ဖို႔ ခက္ေနတယ္။ ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္၊ တကယ့္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔တပ္မေတာ္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္ႏိုင္ဖို႔ တံတိုင္းႀကီးေတြျဖစ္ေနတယ္။

ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးတပ္ေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ေရွ႕တန္းစခန္းထိုင္တပ္ေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရွ႕တန္းျဖစ္လာတဲ့ ရန္ကုန္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး စစ္ေဒသဝင္တပ္ေတြျဖစ္ျဖစ္ တေနရာထဲၾကာလာရင္ လူထုနဲ႔ရင္းႏွီးသြားမွာစိုးလို႔ ဆိုၿပီး ေနရာေတြ ခဏခဏေျပာင္း၊ တပ္ေတြ ခဏခဏခ်ိန္းတာ မဆလ-နဝတ-နအဖ-ၾကံ႕ဖြတ္တပ္ရဲ႕ မူျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ေတြ႔ထိလာတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသား တပ္ေတြ လူထုနဲ႔ရင္းႏွီးတာကို ဗမာစစ္တပ္က အံ့ၾသခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔အထက္အရာရွိေတြဦးေႏွာက္ထဲမွာ တပ္နဲ႔ လူထု ရင္းႏွီးတာဟာ မေကာင္းတဲ့ကိစၥဆိုတဲ့ အစြဲႀကီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းအျမစ္တြယ္ေနလို႔ျဖစ္တယ္။ တပ္နဲ႔လူထု ရင္းႏွီးရင္ ရဲေဘာ္ေတြ စည္း႐ံုးခံရလိမ့္မယ္၊ တပ္ကထြက္ခ်င္စိတ္မ်ားလာမယ္၊ တပ္ေျပးေတြမ်ားလာမယ္ဆိုတဲ့ တလြဲ စဥ္းစားမႈလဲ ရွိေသးတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးမွာဝင္ပါၿပီး လူတြင္က်ယ္လုပ္ေနေပမဲ့ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြက် ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ေဝးေစဖို႔အတြက္ လူထုနဲ႔ မရင္းႏီွး မဆက္စပ္မိေအာင္၊ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒေတြ အမိန္႔ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ၿပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္တားဆီးထားတယ္။ လူထုႏိုင္ငံေရးနဲ႔ေဝးၿပီး စက္႐ုပ္ႏိုင္ငံေရးဘဲ ရွိေအာင္ တပ္တြင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြထဲက အဆင့္မရွိတဲ့ တဖက္သတ္လံၾကဳတ္ေဆာင္းပါး ေတြ၊ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမိန္႔ခြန္းေတြကိုဘဲ ေဟာေျပာပို႔ခ်တာ အပတ္စဥ္မဟုတ္ေတာင္ လစဥ္လုပ္ခိုင္းတယ္။

ေရွးေခတ္ကဗ်ာဆရာ အမတ္ႀကီးလက္ဝဲသုႏၵရရဲ႕ နႏၵိေသနပ်ဳိ႕ထဲက ‘စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္လိုသာလည္း၊ စြဲကိုင္လက္ နက္ ဘယ္လုိထက္လည္း၊ ျပည္သူ႔ႏွလံုး မသိမ္းၾကဳံးလွ်င္၊ ျပည္သူ႔ခြန္အား မကိုးစားလွ်င္၊ ဓားသြားလဲေႂကြ၊ လွံလဲေခြ အံ့’ ဆိုတဲ့လကၤာကို စစ္ေက်ာင္းေတြမွာေရာ တပ္ေတြ ႐ံုးေတြမွာပါ ခ်ိတ္ဆြဲထားေပမဲ့ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈနဲ႔ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ၊ ဥပေဒေတြကေတာ့ လံုးဝေျပာင္းျပန္ပါ။ ျပည္သူ႔ႏွလံုး သိမ္းၾကံဳးတယ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔ဂုတ္ေပၚခြစီးၿပီး နဖားႀကိဳးထိုးတာ၊ ျပည္သူ႔ခြန္အား ကိုးစားတာကေတာ့ ေနာက္ကေန ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး မိုင္းကြင္းျဖတ္ေလွ်ာက္ခိုင္း တာ၊ ေပၚတာထမ္းခိုင္းတာလို႔ နားလည္ေနပံုပါဘဲ။

စစ္တိုက္ရာမွာ ထိေရာက္ဖို႔အတြက္ အမိန္႔ စည္းကမ္းေတြ၊ အဆင့္ဆင့္အထက္ေအာက္စနစ္ေတြ ခ်ထားရတာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူလလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး လူထုနဲ႔အဆက္ျဖတ္ထားတာဟာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံတကာစစ္တပ္ေတြမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြ (စစ္ဘက္အလုပ္သမားသမဂၢေတြ) Military Trade Union ၊ အက်ဳိးစီးပြားအသင္းအဖြဲ႔ေတြ Interest Groups ၊ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ Civil Society Organizations ေတြနဲ႔အလားတူ စစ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြ Military Society Organizations ကတဆင့္ တပ္ မေတာ္သားအခြင့္အေရးေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ‘ယူနီေဖာင္း ဝတ္ႏိုင္ငံသား’ ဆိုတဲ့သေဘာတရား ထြန္းကားေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ပုဂၢဳိလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို စစ္ေရးတာဝန္အရ လိုအပ္သေလာက္ဘဲ (အေရးႀကီးအခ်ိန္၊ အေရးေပၚအခ်ိန္ေတြမွာ) ကန္႔သတ္ၿပီး တပ္တြင္းအဓမၼလုပ္အားေပးစနစ္၊ တပ္တြင္းကၽြန္စနစ္ေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္။

တပ္မေတာ္သားေတြဟာ အထက္အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျဖည့္ခံသတၱဝါမ်ဳိးမျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔မဆိုင္တဲ့ အထက္အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးအတၱလိုက္စားအက်င့္ပ်က္မႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔၊ တနည္း အားျဖင့္ တပ္မေတာ္တခုလံုးဆိုင္ရာအာဏာအလြဲသံုးစားစနစ္ေရာ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔တခုခ်င္းအတြင္း အာဏာအလြဲသံုး စားစနစ္ေရာ ပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ တပ္နဲ႔ျပည္သူကိုကန္႔ထားတဲ့ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒေတြကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒီလို စစ္ဘက္ဥပေဒေတြ အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွ လက္ရွိ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကအစ ၆(စ) အပါအဝင္ ၂၀၀၈ တခုလံုးကို ဒီမိုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအႀကိဳက္ျပင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ရွိမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးေတြ အာမခံခ်က္ရွိမွာျဖစ္သလို အႏွိမ္ခံ အပယ္ခံ အမုန္းခံစစ္သည္ ေတြလဲ ဘဝအသစ္တဖန္ေမြးဖြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂါမဏိ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဂါမဏိ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to ဂါမဏိ – တံတိုင္းကိုၿဖိဳ…

  1. Thet Naing on June 5, 2014 at 9:37 pm

    ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ျပင္လိုက္ရင္ေကာင္းသြားမယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ျပင္ရမယ္။ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ ဒီမိုကေရစီကို ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေျပာေနတဲ႔လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကိုယ္႔အဖြဲ႔၊ ကိုယ္႔ကတ္၀န္းက်င္၊ အနည္းဆံုး ကိုယ္႔မိသားစုအေပၚမွာေတာ႔ အာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ၾကတာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း မသိရွာၾကဘူး။ ေတာ္ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္းစရာဗ်ာ။ ငါ ၾကီးေလ ပိုဆိုးေလပါဘဲ။ ဒါကို အေကာင္းဆံုး ကုစားနည္းကေတာ႔ ကိုယ္႔စိတ္ကို ျပန္ၾကည္႔လိုက္ပါခင္ဗ်ာ။ အစမွာေတာ႔ ၾကဲၾကဲေပါ႔။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ခဏခဏ ျပန္ျပန္ၾကည္႔ေပးပါ။ က်ေနာ္လည္း ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  2. Maung Zaw on June 6, 2014 at 10:47 am

    ဟုတ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္