အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – ခရီးဆက္ရအုုံးမယ္

June 9, 2014

ခရီးဆက္ရအုုံးမယ္
အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)
ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၄
photo © Aung Htet

ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းလုုိက္ခ်ိန္မွ စၿပီး အာဏာရွင္ဆုုိတဲ့ လူတဦိးတေယာက္က ႏုုိင္ငံကုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကိဳးကုုိင္လာခဲ့တာ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဦးသန္းေရႊ အနားယူခ်ိန္အထိ ဆုုိႏုုိင္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈဟာ ဦးေနဝင္းရဲ႕  ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သလုုိ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈဟာလည္း ဦးသန္းေရႊ ခ်ထားေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းပဲလုုိ႔ အမ်ားက နားလည္ထားၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆုုိတာကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ကာလမွာ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ေလေတာ့ အာဏာရွင္ ဦးသန္းေရႊ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေနဝင္းဟာ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ကုုိ အာဏာလႊဲေပးခဲ့ၿပီး အေစာပုုိင္း နွစ္ေတြမွာ ၾသဇာအရွိန္အဝါ ရွိေနခဲ့ေသးေသာ္လည္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ တက္လာၿပီးေနာက္ပုုိင္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ၾသဇာေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။

သုုိ႔ေသာ္  ဦးသန္းေရႊကေတာ့  ယေန႔အထိ ၾသဇာအရွိန္အဝါ မက်ဆင္းေသးတာ ထင္ရွားပါတယ္။  အေရးႀကီးတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအေရြ႕ အေပၚမွာ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ၾသဇာ ရွိေနဆဲပဲလိုု႔ ယုုံၾကည္ရပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအေရြ႕ကုုိ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅၉ (ဃ) (စ) နဲ႔ ပုုဒ္မ ၄၃၆ တုုိ႔ကုုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုုိင္ျခင္း ရွိ မရွိနဲ႔ တုုိင္းတာရပါမယ္။

အကယ္၍ တေန႔ေန႔မွာ ဦးသန္းေရႊ ၾသဇာေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ တုုိင္ေအာင္ စစ္တပ္လႊမ္းမုုိးခြင့္ ေပးထားတဲ့၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ မျပင္ဆင္ႏုုိင္ပါက စစ္တပ္ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ျမန္မာႏုုိင္ငံ လြတ္ႏုုိင္ေသးမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။

လတ္တေလာ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ားရဲ႕ ႏႈတ္ျမြက္စကားေတြကုုိ ေထာက္ရွဳရင္ သူတုုိ႔ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္လုုိဟန္ မေတြ႕ရပါ။ စနစ္ေဟာင္းမွာ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစား ရွိၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္ လူဦးေရရဲ႕ လက္တဆုုပ္စာ လူတန္းစား အလႊာကလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္လုုိဟန္ မေတြ႕ရပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ အာဏာရွိသူမ်ားရဲ႕ ကုုိယ္က်ိဳးစီးပြါးပဓာနဆုုိတဲ့ ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

အာဏာရွင္စနစ္မွာ အာဏာရွိၾကသူ လူနည္းစုုဟာ အာဏာနဲ႔ ဥစၥာစည္းစိမ္ကုုိ အကန္႔အသက္မဲ့ ရရွိႏုုိင္ၾကေပမယ့္ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာကုုိေတာ့ အဆုုံးရွဳံးခံလုုိက္ရပါတယ္။ ဒီမုုိကေရစီစနစ္မွာ အာဏာရွိၾကသူမ်ားဟာ အကန္႔အသက္မဲ့ အာဏာမရွိၾကသလုုိ  စည္းမ်ဥ္းဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေဘာင္အတြင္းမွာသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုုိ ရရွိခံစားၾကရေပမယ့္ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ မဆုုံးရွဳံးပါ။

ဒီမုုိကေရစီစနစ္ ရင့္က်က္ၿပီးသား အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ားမွာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာကုုိ ေလးစားတန္ဘုုိးထားၾကေပမယ့္ အာဏာရွင္ႏုုိင္ငံေတြမွာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာဟာ အာဏာနဲ႔ ဥစၥာစည္းစိမ္ေလာက္ တန္ဘုုိးမႀကီးမားပါဘူး။

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ ေဘးေရာက္ေနၿပီး အာဏာရမက္နဲ႔ ဥစၥာစည္းစိမ္ရမက္ အားႀကီးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ လႊမ္းမုုိး အားေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ဗုုဒၶအဆုုံးအမနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ပါ။ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္တုုိင္းလည္း ဗုုဒၶအဆုုံးအမကုုိ နားမလည္ တန္ဘုုိးမထားဘူးဆုုိတာ ျမန္မာ့အာဏာရွင္မ်ားဟာ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကပါ။

အာဏာရွင္ေတြဟာ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ စၿပီး ရဟန္းသံဃာမ်ားကုုိ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖက္တာေတြ သာသနာ့ အေဆာက္အအုုံမ်ားကုုိ အဓမၼသိမ္းယူ ဖ်က္ဆီးတာေတြကုုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဗုုဒၶသာသနာကုုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားမႈပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားနည္းလမ္းမက်တဲ့ အာဏာ အခြင့္အေရးနဲ႔ ဥစၥာစည္းစိမ္ေတြကုုိ  ရယူပုုိင္ဆုုိင္မႈေတြကေတာ့ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဗုုဒၶသာသနာ တည္တံ့ခုုိင္ၿမဲေရးကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာကုုိ ရရွိသူ အခြင့္အေရး ဥစၥာစည္းစိမ္ေတြကုုိ ရရွိသူမ်ားဟာ အေပၚယံအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူလုုိ႔ ေျပာႏုုိင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ထုုိအခြင့္အေရး အာဏာစည္းစိမ္ေတြကုုိ ရရွိပုုံ ရရွိနည္းက တရားနည္းလမ္း မက်ပါက အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ထုုိသူကုုိ ဆုုံးရွဳံးသူလုုိ႔သာ ေခၚရမွာပါ။

သုုိ႔ေသာ္ ဗာလဆုုိတဲ့ လူမုုိက္ကေတာ့ အႏွစ္သာရကုုိ ျမင္ႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လုုိပင္ အာဏာရွိၿပီး စည္းစိမ္ဥစၥာ ၾကြယ္ဝသူျဖစ္ေစကာမူ ထိုုအာဏာစည္းစိမ္ေတြကုုိ မတရားသျဖင့္ ရရွိထားသူဆုုိပါက ထုုိသူကုုိ ဗုုဒၶက ဗာလလုုိ႔ပဲ သက္မွတ္ပါတယ္။

ဒီမုုိကေရစီ အသားက်ၿပီးသား ႏုုိင္ငံေတြကုုိ ၾကည့္လုုိက္ရင္ ႏုုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားနဲ႔ ႏုုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ျပဳမူလုုပ္ေဆာင္ပုုံမ်ားဟာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဗုုဒၶလမ္းစဥ္နဲ႔ ကုုိက္ညီေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သမၼတမွ စၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားလုုံး သက္မွတ္ထားတဲ့ လစာမွတပါး ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ အပုုိဝင္ေငြ မရွိပါ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မရွိသေလာက္ ရွားပါတယ္။ လူတုုိင္း အခြန္ေဆာင္ရပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္လုုိ႔ မရႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ ဘဏ္စနစ္နဲ႔ ဥပေဒစုုိးမုုိးမႈ ေကာင္းပါတယ္။ အခြန္ေငြေတြကုုိ ပညာေရး က်န္းမာေရး စတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုုံ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသုုံးျပဳပါတယ္။ အစား နဲ႔ အဝတ္ေတြကုုိ္ လူတုုိင္း လက္လွမ္းမွီႏုုိင္တဲ့ ေစ်းနႈန္းနဲ႔ လြယ္ကူစြာ ဝယ္ယူႏုုိင္တယ္။ ေနစရာ အိမ္ခန္းနဲ႔ သြားစရာ ယာဥ္ကုုိ လူတုုိင္း ပုုိင္ဆုုိင္ႏုုိင္တဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ကားဝယ္စီးႏုုိင္သူဟာ ဘဝင္ျမင့္စရာ မဟုုတ္သလုုိ ၿပိဳင္ဆုုိင္မာန္တက္စရာလည္း မဟုုတ္ပါ။ ခုုိးလုုိသူမ်ား ခုုိးဖုုိ႔ မလြယ္သလုုိ ခုုိးစရာလည္း မလုုိသျဖင့္ လူေတြမွာ မတရား ယူလုုိစိတ္နဲ႔ ခုုိးလုုိစိတ္မ်ား ပါးသထက္ပါး ရွားသထက္ ရွားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိသမေလာဘေၾကာင့္ အဒိႏၷာဒါန သိကၡာပုုဒ္ကုုိ က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္မႈ အလြန္ပဲ နည္းပါတယ္။

အူမ ေတာင့္ေတာ့ လူေတြ အလုုိအေလ်ာက္ သီလ ေစာင့္ၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။ အူမ မေတာင့္လွ်က္ သီလေစာင့္ႏုုိင္သူလည္း ရွိႏုုိင္ပါတယ္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း လူတုုိ္င္း သီလေစာင့္ႏုုိင္တဲ့ အေျခအေန ဖန္တီးေပးဖုုိ႔ မျဖစ္မေန လုုိအပ္တယ္ဆုုိတာ ငါးပါသီလ နားရည္ဝတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ငါးပါးသီလ က်ိဳးေပါက္မႈ မ်ားေနတာနဲ႔ ငါးပါးသီလ မၾကားဖူးတဲ့ အေနာက္ႏုုိင္ငံေတြမွာ ခုုိးမႈ လိမ္လည္မႈ ကဲ့သုုိ႔ေသာ သီလက်ိဳးေပါက္မႈ နည္းပါးေနတာကုုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သေဘာေပါက္ႏုုိင္ပါတယ္။ ဗုုဒၶလမ္းစဥ္နဲ႔ ဒီမုုိကေရစီစနစ္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေနမႈမ်ားကုုိ ျမင္ႏုုိင္မွာပါ။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမုုိကေရစီ စံႏႈန္းျပည့္ ေပးဖုုိ႔ တြန္႔ဆုုတ္ေနပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီမုုိကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္း၊ စားဝတ္ေနေရး ဖူလုုံမႈ၊ လူေနမႈဘဝ  ျမင့္မား တုုိးတက္မႈ၊ ႏုုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြဟာ ဆက္စပ္ေနတာပါ။

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုုိကေရစီကုုိ ခြင့္မျပဳႏုုိင္တာဟာ ႏုုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘဝ တုုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုုိ မလုုိလားဘူးလိုု႔ ဆုုိလုုိရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗုုဒၶဘာသာရဲ႕ ေမတၱာ ကရုုဏာ မုုဒိတာ ကုုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ လူဂုုဏ္သိကၡာကုုိ အေလးထားမႈ ဆုုိတဲ့ စံႏႈန္းေတြကုုိ ပစ္ပယ္မႈပါပဲ။

ယေန႔ စစ္အရာရွိႀကီးမ်ားရဲ႕  အယူအဆေတြဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနသလုုိ ဗုုဒၶလမ္းစဥ္ ဒီမုုိကေရစီလမ္းစဥ္နဲ႔လည္း လုုံးဝ ဆန္႔က်င္ေနတာပါ။ စစ္တပ္က လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ ကုုိင္စြဲေနသေရြ႕  စစ္တပ္ရဲ႕  ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ျပည္သူ႔ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ဖီလာကန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနအုုံးမွာပါ။

ေလာကလူသားေတြအေနနဲ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ အာဏာ ၾသဇာအရွိန္အဝါ တည္ေဆာက္ႏုုိင္မႈေတြကုုိ ၾကည့္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကုုိ အကဲျဖတ္တတ္ၾကတာေၾကာင့္ ထုုိအရာေတြကုုိ ရရွိသူဟာ ေအာင္ျမင္သူလုုိ႔ ေျပာၾကမွာပါ။

ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားခဲ့တဲ့ NLD နာယက ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ရဲ႕ ႏုုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ ကုုိယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ အနစ္အနာခံသြားခဲ့ပုုံေတြဟာ ပါရမီရွင္ အေလာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕  ကုုိယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ အနစ္အနာခံသြားခဲ့ပုုံေတြနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေနတာကုုိ ေတြ႔ျမင္ႏုုိင္ၾကမွာပါ။

ျမန္မာျပည္သူလူထုုဟာ မတရားသျဖင့္ အာဏာနဲ႔ ဥစၥာစည္းစိမ္ေတြကုုိ ရယူပုုိင္ဆုုိင္ထားၾကသူေတြကုုိ တန္ဘုိးထားကာ ေအာင္ျမင္သူလုုိ႔ သက္မွတ္ၾကပါသလား။ ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္တုုိ႔လုုိ ျပည္သူအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္အနာခံတတ္သူေတြကိုု တန္ဘိုုးထားကာ ေအာင္ျမင္သူလုုိ႔ သက္မွတ္ၾကပါသလား ဆုုိတာ ဆရာႀကီး မက်န္းမမာ ေဆးရုုံတက္ေနစဥ္ ကာလနဲ႔ ဆရာႀကီး ဆုုံးပါးၿပီးေနာက္ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားနဲ႔ စ်ာပနအခမ္းအနားေတြကုုိ ၾကည့္လုုိက္ရင္ အေျဖေပၚပါတယ္။

မတရားမႈနဲ႔ မမွ်တတဲ့ စနစ္ဆုုိးကုုိ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ရင္း  စြန္႔လႊတ္အနစ္အနာခံ အသက္ေပးသြားၾကသူ ပါရမီရွင္ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားကုုိ ေလးစားဂုုဏ္ျပဳ အမွတ္ရေနၾကမွာ ျဖစ္သလုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ သက္ဆုုိးရွည္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ မတရားမႈ မမွ်တမႈေတြကုုိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုုတရပ္လုုံးက ဆက္လက္ကာ ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ ၾကရအုုံးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ေတာ္လွန္ေရးခရီး ဆက္ရပါအုုံးမယ္။ ျပည္သူလူထုုတရပ္လုုံးရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးခရီး  ျဖစ္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – ခရီးဆက္ရအုုံးမယ္

  1. Soe Myint on June 9, 2014 at 9:11 am

    အင္ မ တန္ ေကာင္း မြန္ တဲ့ ေဆာင္း ပါး တ ခု ျဖစ္ ပါ တယ္။ အာ ဏာ ရွင္ တို. ရဲ႕ အာ ဏာ ႐ူး မႈ ေၾကာင္႔ ျပည္ သူ အ မ်ား ဆင္း ရဲ တြင္း နက္ ရ ျခင္း ၊ သ ယံ ဇာ တ မ်ား ဆံုး ပါး ပ်က္ ျပဳန္း ျခင္း ၊ ႏိုင္ ငံ တ ကာ မွာ မ်က္ႏွာ ငယ္ ရ ျခင္း စ တဲ့ အ က်ိဳး ဆက္ မ်ား ကို ျပည္ သူ အ မ်ား စု ခံ စား ရ ပါ တယ္။

  2. Ko Phoe Ko on June 10, 2014 at 7:09 am

    One of the best articles of Ashinn Candima , It’s absolutely true !

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္