ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

June 10, 2014

ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) ၊ ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၄

(Photo – ၂၀၁၄၊ ဇြန္လဆန္း၊ ၁၀တန္း ေအာင္စာရင္းထြက္သည့္ေန႔ ျမင္ကြင္း၊ မိုးမခ)

တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ခရီးအကြာအေ၀းက နီးနီးေလး … ။ ဆိုလိုတာက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္လည္း ေခါင္ေဆာင္ ျဖစ္မည့္သူမ်ားျဖစ္္ၾကတယ္။ ျပည္သူက ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္က ျပည္သူ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဒီလိုေခတ္ အခါမ်ဳိးမွာ … ။ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္သားထဲ ထားရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာက္မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အခက္အခဲကို အစိုးရက နားမေထာင္လွ်င္ တိုင္းျပည္နစ္နာမယ္။ အစိုးရအခက္အခဲ ကို ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားက နားမေထာင္လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္နစ္နာမယ္။ တိုင္းျပည္နစ္နာလွ်င္ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ နစ္နာမယ္။ ဒါဟာ အမွန္တရားပဲ။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးရွိေနေတာ့ ျပည္သူ႔သားသမီးမ်ားရဲ့ ပညာေရးအခက္အခဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပည့္သူ႔ အသံကို ပညာေရး၀န္ႀကီးအမွဴးျပဳေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက နားမေထာင္ခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္လည္းမြဲ၊ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားလည္း ပိုမိုဆင္းရဲသြားႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ယုံၾကည္လို႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားကို အပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုရာထူးမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အရည္အခ်င္းရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္္ ဤစာကုိ ေရးသားရျခင္းျဖစ္တယ္။ (ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ဖတ္ရႈလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါ၏။)

ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို တုိင္းျပည္အတြက္ ျပ႒ာန္းေပးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဦးစြာပထမ ႏုိင္ငံတကာရဲ့ ပညာေရးစနစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ားရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သုေတသန ျပဳသင့္ တယ္။ ပညာေရးစနစ္ မွန္ကန္တဲ့ တိုင္းျပည္မ်ားရဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ မမွန္ကန္တဲ့ တိုင္းျပည္ မ်ားရဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာသင့္တယ္။ ထိုပညာေရးစနစ္တို႔ရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သုေတသနျပဳၿပီးတဲ့အခါ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ့အသံကုိ ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ နားေထာင္သင့္တယ္။ သူ႔တို႔ရဲ့ အသံမ်ားဟာလည္း ပညာေရးေပၚလစီမ်ားကို ေရးဆြဲၾကတဲ့အခါမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရး၀န္ထမ္းတို႔ရဲ့ အသံဟာ ပညာေရးေပၚလစီမ်ားကို ေရးဆြဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဖိုင္နယ္အဆင့္ မဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အႀကီးအကဲမ်ား သေဘာေပါက္ထားႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပညာေရး၀န္ထမ္းတို႔၏အသံသည္ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ သားသမီးေတြရဲ့ ပညာေရးအခက္အခဲကို ထင္ဟပ္ေစေသာ တင္ျပမႈမ်ဳိး မပါ၀င္ႏိုင္ေသးပါ။  အသစ္ျပ႒ာန္းေပးမည္ျဖစ္ေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပရဲတဲ့ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးေတြကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးမ်ားေရွ႔၌ ျပဳလုပ္ရဲမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနၿပီျဖစ္တဲ့ အထက္ေအာက္ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးေရး၌ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အေနအထားမ်ဳိး မပါ၀င္ႏိုင္ပါ။ အထက္ကေျပာရင္ နားေထာင္၊ ေအာက္လက္ငယ္သားဆိုတာ အမိန္႔အတုိင္းလုပ္၊ ဒါဟာ ၀န္ထမ္းေကာင္းတို႔ရဲ့စံလို႔ အမ်ားက သတ္မွတ္ထားေလေတာ့ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္တဲ့အခက္အခဲ၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားႏွင့္ဆိုင္တဲ့ျပႆနာ၊ ဒါေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရဲၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ဒီအခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထား ျခင္းကိုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပုိမို ခက္ခဲေနျခင္းပါ။

ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၌ စိတ္အင္အားက မပါ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ မ်ဳိးၾကေတာ့လည္း စိတ္ခြန္အားက နည္းေနေလေတာ့ မိမိတို႔ရဲ့အစြမ္းကို စနစ္တက် မထုတ္ႏိုင္ေတာ့ သည့္အဆုံး ̏ေရွးထုံးကိုလည္း မပယ္ႏွင့္ ေစ်းုသုံးကိုလည္း မလြယ္ႏွင့္…̋ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို လက္သုံးျပဳၿပီး မဆလအစိုးရ လက္ထက္က ျပ႒ာန္းေပးခဲ့တဲ့ ပညာေရးမူ၀ါဒႀကီးကိုပင္ သုေတသနျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရလာခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္စနစ္ တစ္ခုအသြင္ ဖန္တီးၿပီး  ̏ေလးတန္းႏွင့္ ၈ တန္းကို အစိုးရစစ္ ျပန္လုပ္မယ္̋  ဆိုတဲ့ ပညာေရးမဟာျဗဴဟာႀကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ အသစ္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာ ဒီပညာေရးမူ၀ါဒႀကီးကို ပညာရွင္မ်ားအား ခ်ျပမည္ဆိုလွ်င္ ၉၉.၉% ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးခင္ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခန္႔အပ္ထားေသာပညာရွင္မ်ားက ̏ေလးတန္းႏွင့္ ၈ တန္းကို အစိုးရစစ္ ျပန္လုပ္ရျခင္း̋ အတြက္ အေၾကာင္းျပထားသည္မွာ – ̏ဒီပညာေရးစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သုံးရျခင္းမွာ – ပညာေရး အေျခခိုင္ ေစဖို႔ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြရဲ့ အရည္အေသြး၊ ဆရာဆရာမေတြရဲ့ အရည္အေသြးကို စိစစ္ႏိုင္ေအာင္ အခုလို လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္တယ္̋ လို႔ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ̏ခုတ္ရာတစ္ျခား၊ ရွရာတစ္ျခား̋ ျဖစ္ေနျခင္းပါ။

ေျပာၾကားလိုသည္မွာ – သင္ၾကားနည္းစနစ္ေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ မေျပာင္းလဲဘဲ မဆလအစိုးရ လက္ထက္က ပညာေရးမူကို ျပန္အစေကာက္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ လက္ရွိအေနထားထက္ မတိုးတက္ပဲ ယခုအေျခအေနထက္ ေနာက္သုိ႔ပင္ တစ္လွမ္း ဆုတ္သြားႏုိင္ျခင္းပါ။ အကယ္၍သာ ေခတ္ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဒီပညာေရးစနစ္ကုိ ျပန္လည္ က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဌာနတြင္း စည္းေ၀းမ်ားေခၚယူျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပး ေနရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၊ ဒီေရွးေဟာင္းစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သုံးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ေလာက္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္ရဲ့အခြန္ဘ႑ာေတြကို အကုန္အက်ခံၿပီး၊ ပညာရွင္ေတြ စိတ္ပင္ပမ္း၊ ကုိယ္ပင္ပမ္းခံၿပီး ပညာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ၊ ဆီမီနာေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနစရာပင္ လိုမည္မထင္ေတာ့ပါ။ ေျပာလိုရင္းက – ̏ႀကိဳက္သလိုသာ လုပ္ၾကေပေတာ့̋ လို႔ (Do it whatever you want to do) ပညာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာလာႏိုင္ျခင္းပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုစနစ္အတြက္ မူစနစ္ေတြ ရွိေနၿပီး ျဖစ္လို႔ပါ။

̏မူလတန္းအဆင့္ ေလးတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ၈ တန္းတို႔ဟာ အေျခခိုင္ဖို႔ လိုအပ္္တဲ့အတြက္ အခုလို စာေမးပြဲစစ္တဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ဘက္ကလည္း ပိုမိုႀကိဳးစား သင္ယူလာမွာျဖစ္သလို၊ ဆရာ ဆရာမေတြအပုိင္းကလည္း အားႀကဳိးမန္တက္ သင္ၾကားေပးလာၾကမယ္၊ ကေလးေတြ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ တိုးတက္လာမယ္̋ လို႔ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးက ေျပာဆိုျပန္တယ္။ တစ္ခ်ိန္က တုိင္းျပည္ရဲ့ ပညာေရးစနစ္ႀကီး ညံ့ဖ်င္းလို႔ ျပည္သူအမ်ားစု ေျမာင္းတဲ့ေရာက္ခဲ့ရသည္ကို အမွတ္ရေတာ္မူၾကပါ။ ဒီတစ္ခါ ဒီပညာေရးစနစ္ကို ဒီအတုိင္းဆက္သြားခဲ့ မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေျမာင္းထဲေလာက္တြင္ မကေတာ့ပဲ ေခ်ာင္းထဲ ျမစ္ထဲထိပါ ေမွ်ာပါသြားႏိုင္ၿပီး ဘယ္လိုမွ ျပန္ၿပီး အဖတ္ဆယ္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အျဖစ္ဆိုးေတြႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ သြားႏုိင္ျခင္းပါ။ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အလမ္းကို အေလးထားၿပီး အေထာက္အပံ့ ေပးေနပါလွ်က္ ပညာသင္ၿပီး ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ရမည့္အေရးကို ဘယ္ျပည္သူ၊ ဘယ္ျပည္သားကမွ လက္ခံႏိုင္ မည္မဟုတ္ပါ။  ဤအေရးသည္ ပညာရွင္မ်ား အေရးျဖစ္လို႔ ထိပ္ပိုင္းပညာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ညွိႏႈိင္းၾကပါလို႔သာ တိုက္တြန္းလိုပါ၏။

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ သုေတသနသေဘာတရားကို ပညာရွင္မ်ား နားလည္ ထားသင့္ျခင္းပါ။ သုေတသန ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ အရင့္အရင္က ရွာေဖြမေတြ႔ရွိေသးေသာ သို႔မဟုတ္ သတိမမူ၍ မေတြ႔ရွိေသးေသာ အခ်က္အလက္တို႔ကို ေတြ႔ရွိေအာင္ သုေတသနျပဳရျခင္းမ်ဳိးပါ။ လူတိုင္း သုေတသန မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ စနစ္တစ္က် သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးဆိုတာ တိုးတက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဆုတ္ယုတ္မႈအပိုင္းကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ တင္ျပတဲ့အခါ စနစ္တက် တင္ျပႏိုင္ျခင္း၊ မိမိရဲ့အေတြးအျမင္ကို အေျခမခံပဲ ျဖစ္စဥ္ကို အေလးထားေဖၚျပျခင္း၊ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖက္ဖက္ကို အက်ဳိးျပဳလုိ၍ျဖစ္ေစ ေဖၚျပထားျခင္းမ်ဳိး လုံး၀ကင္းစင္ျခင္းစတဲ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံျပဳၿပီး ေရးသားတင္ျပထားေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ဳိးသည္သာ စံထားေလာက္ေသာ သုေတသနစာတမ္း မ်ဳိးျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းပါ။

̏လက္ရွိပညာေရးေကာင္စီက ျပဳထားေသာ သုေတသနစာတမ္း၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ – ̏၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပညာေရးစနစ္အရ သင္ၾကားခံရတဲ့ ကေလးေတြႏွင့္ အဲဒီမတိုင္ခင္ ၄ တန္းႏွင့္ ၈တန္း အစိုးရစစ္ စာေမးပြဲေတြရွိစဥ္အခ်ိန္က သင္ၾကား ခံခဲ့ၾကသူေတြရဲ့ ပညာတတ္ေျမာက္မႈကို ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ကြာျခားတဲ့အတြက္ အရင္တုန္းက ပုံစံအတိုင္း စာေမးပြဲစနစ္ကို လုပ္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္̋လို႔ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာဆိုတင္ျပထားျခင္းပါ။ သုေတသနလို႔ေျပာရင္ တခ်ဳိ႔လူမ်ားက အမွန္တရားလို႔ ယူဆထားတတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္က သုေတသနျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္ပိုင္းကို မကၽြမ္းက်င္သူမ်ဳိး ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ဒီလိုပဲ ယူဆတတ္ၾကျခင္းပါ။

ဥပမာတစ္ခုကို ထုတ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ – ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ပညာေရးကို အားမရႏုိင္ ၾကေတာ့တဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ သားသမီးေတြဟာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ႏိုင္ငံကို ပညာေရးအတြက္ စြန္႔ခြာခဲ့ၾကၿပီး၊ ပညာေရး စနစ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ အဂၤလန္ ၾသစေတးလ်ား ကေနဒါစေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားေရာက္ၿပီး ပညာမ်ားကို သင္ယူခဲ့ၾကရတယ္။ ယခုအခါ ထုိသူမ်ားသည္ အမိႏိုင္ငံသို႔ တစ္ခ်ဳိ႔ တစ္၀က္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေရးပါေသာ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျမွင့္တင္ထားေသာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆီမီနာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ ေရွးတန္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ျခင္းပါ။

ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ား ထိပ္တန္းေနရာမ်ားမွာ ေရာက္ေနျခင္းသည္ သူတို႔ေတာ္၍ခ်ည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူခဲ့ရတဲ့ ပညာရပ္မ်ားေၾကာင့္ သူတို႔ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်ခဲ့ရတဲ့ ေငြးေၾကးဓနမ်ားအတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ အက်ဳိးခံစားမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းပါ။ အလုပ္ခြင္မ်ားမွာလည္ ထိပ္တန္းေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းပါ။ ဤေနရာ၌ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ စာေရးသူသည္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒီဘိတ္ (Debate) လုပ္ ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ  သုေတသနျပဳတဲ့အခါ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ျခင္းပါ။

ထိုေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ – ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတယ္ဆိုလွ်င္ (၁) အေရအတြက္မမ်ားေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားဖူးေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ဖူးေသာ ပါေမာကၡေဟာင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံျခင္း၊ (၂) ပညာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ (၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္) တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးလိုလားေသာစိတ္ျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ျခင္း၊ လက္ရွိ ပညာေရးအေျခအေနကို သုးံသပ္ေစျခင္း၊  (၃) ပညာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ပညာရွင္မ်ား အျပန္ အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေသာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ တိုင္းက်ဳိး ျပည္က်ဳိး အတြက္ (ေပးဆပ္လိုေသာစိတ္ထားျဖင့္) စုေပါင္း အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းႏွင့္ (၄) တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ မိမိသႏၱာန္၌ မထားသင့္ေသာ အာဃာတႏွင့္ မန္မာနမ်ားကို ခ၀ါခ်ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ျခင္းပါ။

ဤသို႔ျပဳလုပ္ေပးၾကမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္သမိုင္းသည္ ေကာင္းဖို႔ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႔သည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေခတ္သမိုင္းကို တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ သမုိင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွာ သမိုင္းအဆက္ဆက္ ထင္က်န္ေနရစ္ခဲ့မွာပါ။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑၌ ပါ၀င္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမို႔  ဤ၍ဤမွ်ေသာ အခ်ိန္ကိုေပးၿပီး ဤစာကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ အကယ္၍မ်ား စိတ္ဘ၀င္ မေတြ႔ခဲ့လွ်င္ နားလည္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳတင္စကား ဆိုထားလိုျခင္းပါ။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အခြင့္အခါသင့္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကရန္ ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကသည္မွာ သုံးႏွစ္သုံးမိုးပင္မက ၾကာျမင့္ေန ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေရးသားေပးပုိ႔ရျခင္းပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္, ေ၀ဖန္ေရးရာ, ေဒါက္တာဓမၼပီယ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္