အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – အုုပ္စုု ႏွစ္ခုု

June 11, 2014

အုုပ္စုု ႏွစ္ခုု
အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၄

(၁)

ဗုုဒၶဓမၼကုုိ ဂဃနဏ နားလည္သေဘာေပါက္သူ မွန္ပါက လူမ်ိဳးစြဲ ဘာသာစြဲ ရွိမည္ မဟုုတ္ပါ။ ေရႊက်င္စြဲ သုုဓမၼာစြဲ ရွိမည္ မဟုုတ္ပါ။ လူစြဲေသာ္မွ ရွိမည္ မဟုုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အစမထင္ ဘဝသံသရာမွာ အၿမဲတမ္း လူ႔ဘဝခ်ည္း ရခဲ့တာ မဟုုတ္လုုိ႔ပါ။

ဗမာလူမ်ိဳးခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္သလုုိ မြန္လူမ်ိဳးခ်ည္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါ။ အေရွ႕တုုိင္းသားခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္သလုုိ အေနာက္တုုိင္းသားခ်ည္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါ။

ဘဝတုုိင္း ဗုုဒၶဘာသာဝင္ခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ခ်ည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္သလုုိ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ခ်ည္းလည္း ျဖစ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုုရား အေလာင္းေတာ္ပင္လွ်င္ ဘဝေပါင္း ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့စဥ္ကာလမွာ ဘုုရားသာသနာေတာ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့တာ (၉) ဘဝမွ်သာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုုရား အေလာင္းေတာ္အေနျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ခဲ့တဲ့ မေရမတြက္ႏုုိင္တဲ့ မ်ားစြာေသာ ဘဝေတြဟာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ မဟုုတ္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီအခ်က္ကုုိ ဓမၼဓိဌာန္က်က် မွ်မွ်တတ ျပန္လည္စဥ္းစားပါက အင္မတန္ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ ျဖဴစင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား ပုုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိ္န္ ဘဝတစ္ခုုခုုမွာ ပကတိသာဝက မဟာသာဝက စသည္ အျဖစ္ျဖင့္ ကြ်တ္တန္းဝင္မယ့္ အေလာင္းလ်ာေတြ မျဖစ္ႏုုိင္ဘူးလုုိ႔ ဘယ္သူ ျငင္းႏုုိင္ပါ့မလဲ???

ဝိပႆနာဥာဏ္ျဖင့္ ရုုပ္ဓမၼ နာမ္ဓမၼကုုိ အမွန္တကယ္ ျမင္ပါက ထုုိထုုိအစြဲမ်ား ရွိေတာ့မည္မဟုုတ္ပါ။ ထုုိထုုိအစြဲသည္ပင္ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ ဝါဒစြဲအစြန္းေရာက္ အာဏာစြဲအစြန္းေရာက္အျဖစ္သုုိ႔ တြန္းပုုိ႔ေနတာပါ။ ထုုိထုုိ အစြဲမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ပင္ ဗုုဒၶဓမၼရဲ႕ အႏွစ္သာရကုုိ မျမင္ေသးဘူးဆုုိတာကုုိ ေဖၚျပေနတာပါ။

ရုုပ္နာမ္ဓမၼကုုိ အသာထား။ သတၱဝါအားလုုံးအေပၚ ေမတၱာမထားႏုုိင္ေသးသမွ် ဘုုရားအဆုုံးအမကုုိ အမွန္တကယ္ လုုိက္နာသူလုုိ႔ မဆုုိႏိုုင္ေသးပါ။

(၂)

သုုိ႔ေသာ္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ေနရာေဒသမေရြး လူရွိေနသေရြ႕ အစြန္းေရာက္တဲ့ လူေတြလည္း ရွိေနအုုံးမွာပါ။ သူတစ္ပါး အစြန္းေရာက္မႈေၾကာင့္ မိမိတိုု႔ ျပန္လွန္အစြန္းေရာက္ရန္ မလုုိအပ္ပါ။ အစြန္းေရာက္မႈကုုိ အစြန္းေရာက္မႈျဖင့္ တုုံ႔ျပန္ေနသေရြ႕ ျပႆနာ ႀကီးသထက္ ႀကီးထြားလာရန္သာ ရွိပါတယ္။

အစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ဟာ ေမြးျမဴရန္မဟုုတ္။ ပယ္ရွားရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္သူမ်ားဟာ လူမ်ားစုုုုကုုိ ကုုိယ္စားမျပဳပါ။ အစြန္းေရာက္သူ ၀.၀၁ ရာခုုုုိင္ႏႈန္းရဲ႕ စကားေတြကုုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလုုိၾကတဲ့ သာမာန္ျပည္သူ ၉၉.၉၉  ရာခုုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ နားမေယာင္သင့္ပါ။

လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္စိတ္၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္စိတ္၊ ဝါဒစြဲအစြန္းေရာက္စိတ္၊ အာဏာစြဲအစြန္းေရာက္စိတ္ေတြေၾကာင့္ လူသားမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾကရတဲ့ သမုုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုုိ မေမ့အပ္ပါ။

သုုိ႔ေသာ္ လူဆုုိသည္မွာ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ရုုပ္ရည္ခ်င္းမွ်သာ ကြာျခားေနတာ မဟုုတ္ဘဲ အသိဥာဏ္ အနိမ့္အျမင့္၊ အက်င့္သီလ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈ ေရခ်ိန္ေတြလည္း ကြာဟေနတာ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ပါ။ ဒီလုုိ ကြာဟခ်က္ေတြဟာ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ အသက္အရြယ္ အေတြ႕အႀကဳံအရ ေျပာင္းလဲလာတတ္ေပမယ့္ ဒါကလည္း လုုံးဝဥႆုုံ မမွန္ျပန္ပါဘူး။ တသတ္လုုံး လူသတ္ဖုုိ႔ အမိန္႔ေပးလာခဲ့တဲ့ လူဟာ တတိယအရြယ္ ေရာက္လာတာေတာင္ ဒုုံေဟာင္းဟာ ဒုုံေဟာင္းပါပဲဆုုိတာ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုုံးမိန္႔ခြန္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။

(၃)

ကမၻာေပၚမွာ ရွိၾကတဲ့ အာဏာရွင္ေတြကုုိ ၾကည့္လုုိက္ရင္ တူညီတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာကုုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကုုိယ္က်ိဳးအတၱကုုိ ေရွ႕တန္းတင္တာ၊ သူတုုိ႔ရဲ႕ မိသားစုု ေဆြမ်ိဳးအဝန္းအဝုုိင္းနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေရးနဲ႔ ကုုိယ္က်ိဳစီးပြါးအတြက္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးရွိၾကတဲ့ ေရေပၚဆီ အခြင့္ထူးခံ ခရုုိနီ လူတန္းစားဆုုိတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လူမႈအသုုိက္အဝန္းထဲမွာ စည္းစိမ္ခံစားကာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေနၾကတာေတြကေတာ့ တထပ္တည္း တူၾကတယ္။

သူတုုိ႔ ယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားကေတာ့ တစ္ႏုုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုုိင္ငံ တူခ်င္မွ တူမယ္။ ဥပမာ ေျမာက္ကုုိးရီးယားဆုုိရင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုုိ လက္ခံက်င့္သုုံးတာ ဆုုိေတာ့ ဘာသာမဲ့ပဲ ဆုုိပါေတာ့။ ဆီးရီးယားကေတာ့ အစၥလမ္ဘာသာပါ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံကေတာ့ သိၾကတဲ့အတုုိင္း ဗုုဒၶဘာသာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ရဲ႕ ႏုုိင္ငံသားမ်ားကုုိ ဖိႏွိပ္အုုပ္ခ်ဳပ္တာ၊ အာဏာၿမဲဖုုိ႔ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ မူကုုိ လက္ကုုိင္ထားတာခ်င္းကေတာ့ တူၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူတုုိ႔ အမည္ခံထားတဲ့ ဘာသာတရား ယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္မႈဆုုိတာ သူတုုိ႔ အာဏာၿမဲေရးအတြက္ လုုိအပ္ရင္  ခုုတုုံးလုုပ္ အသုုံးခ်ဖုုိ႔ထက္ မပုုိပါဘူး။ ဘယ္အမ်ိဳးဘာသာကုုိမွ သူတုုိ႔ေစာင့္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ တစ္ခုုေတာ့ ရွိတယ္။ အာဏာ အသက္ဆက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ ဘာမဆုုိ ယူသုုံးမွာပါ။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမွ မဟုုတ္ပါဘူး။

အရင္းစစ္လုုိက္ရင္ အာဏာရွင္တုုိ႔ရဲ႕ ကုုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာဟာ ဗုုဒၶဘာသာ မဟုုတ္သလုုိ အစၥလမ္ဘာသာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာသာလွ်င္ ကမၻာေပၚမွာ ရွိၾကတဲ့ အာဏာရွင္တုုိ႔ရဲ႕ ကုုိုုးကြယ္ရာ ဘာသာ ျဖစ္တယ္ ဆုုိတာ သာဓက ထုုတ္စရာ မလုုိေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားၿပီးသားပါ။

(၄)

အာဏာရွင္စနစ္ကုုိ အသက္ဆက္ခ်င္ေနၾကသူေတြကုုိ အုုပ္စုု ႏွစ္ခုု ခြဲလုုိ႔ ရႏုုိင္ပါတယ္။ ပထမအုုပ္စုုက အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုုတိယအုုပ္စုုက အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ အာဏာရွင္လက္ေဝခံေတြရဲ႕ မႈိင္းတုုိက္မႈကုုိ ခံရၿပီး ကုုိယ္ပုုိင္ေခါင္း (ဦးေႏွာက္) မရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအုုပ္စုုက လူလည္လူညစ္မ်ားဆုုိေတာ့ သူတုုိ႔ရဲ႕ အတၱအတြက္ဆုုိရင္ ဘနဖူး သုုိက္တူးမယ့္ လူေတြမုုိ႔ ေျပာစရာ ကုုန္ေနပါၿပီ။ ဒုုတိယအုုပ္စုုအတြက္ကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။

အာဏာရွင္ေခတ္ တေလွ်ာက္လုုံးမွာ လူမ်ိွဳးေရး ဘာသာေရး မႈိင္းတုုိက္မႈေတြကုုိ အာဏာရွင္ေတြ မရုုိးႏိုုင္ေအာင္ က်င့္သုုံးခဲ့တယ္။ အာဏာရွင္ေတြအတြက္ ဒီက်င့္စဥ္ေဟာင္းက ယေန႔အထိလည္း အသုုံးတဲ့ေနဆဲပါ။ မႈိင္းတုုိက္သူေတြ ရွိေနလုုိ႔လည္း မႈိင္းတုုိက္ခံရသူေတြ ရွိေနရတာပါ။ မႈိင္းတုုိက္နည္း မ်ားစြာထဲမွာ ဘာသာေရးမႈိင္းတုုိက္နည္းက လူဗိန္းႀကိဳက္မုုိ႔ အရင္းစုုိက္ရ အနည္းဆုုံးနဲ႔ အသုုံးအတဲ့ဆုုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ အေျပာမ်ားေနတဲ့ ၅၉(စ) ကလည္း တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လူထုုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေပၚ ထားတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတနဲ႔ ဣႆာ မစၦရိယ ျပယုုဂ္တစ္ခုုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတနဲ႔ ျပဌာန္းထားခဲ့တဲ့ ၅၉(စ)ကုုိ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တည္ရွိေနသင့္တဲ့ ဥပေဒအျဖစ္ အျမင္မွားေနၾကသူတခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနျပန္တယ္။

အာဏာရွင္တုုိ႔ အလိုုက် ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိ ေရးခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြဟာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကုုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုုိ႔ ေစတနာနဲ႔ ၅၉(စ)ကုုိ ထည့္သြင္းခဲ့တာလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ဖုုိ႔ ညစ္ပတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၅၉(စ)ကုိ ထည့္သြင္းခဲ့တာလား ဆုုိတာ စဥ္းစားဥာဏ္ရွိသူတုုိင္း သိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ပုုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရး တန္ျပန္ ဆႏၵျပေနၾကသူေတြဟာ အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ အုုပ္စုု ႏွစ္ခုုစလုုံးမွ လူေတြ ပါဝင္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက သူတုုိ႔ဟာသူတုုိ႔ ညစ္ပတ္တဲ့အႀကံနဲ႔ ၅၉(စ)ကုုိ ျပဌာန္းခဲ့တာကုုိ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒအျဖစ္ မႈိင္းတုုိက္သူေတြ ရွိေနသလုုိ မႈိင္းတုုိက္ခံရသူေတြ ရွိေနတာလည္း အမွန္ပါပဲ။

(၅)

ဗုုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ေပၚေတာ္မူလာျခင္းဟာ ဗုုဒၶကုုိ ယုုံၾကည္ၾကသူမ်ားအတြက္မွ်သာ မဟုုတ္ပါ။ ၃၁ ဘုုံမွာ တည္ရွိၾကတဲ့ သတၱဝါေဝေနယ်မ်ားအားလုုံးအတြက္ ပြင့္ေပၚေတာ္မူလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုုရားေလာင္း အကိတၱိရွင္ရေသ့ရဲ႕ ဆုုေတာင္းမ်ားဟာ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး အသားအေရာင္မေရြး လူသားမ်ားအားလုုံး အတုုယူသင့္တဲ့ ဆုုေတာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အကိတၱိရွင္ရေသ့ရဲ႕ ဆုုေတာင္းမ်ားကုုိ နမူနာယူၿပီး ဤသုုိ႔ ဆုုေတာင္းစကား ဆုုိခ်င္ပါတယ္……………

ဘဝဆက္တုုိ္င္း အစြန္းမေရာက္သူ ျဖစ္ရပါလုုိ၏။

အစြန္းေရာက္သူကုုိ ဘဝဆက္တုုိင္း မေတြ႔မျမင္ရပါလိုု၏။

အစြန္းေရာက္သူအေၾကာင္း ဘဝဆက္တုုိင္း မၾကားရပါလုုိ၏။

အစြန္းေရာက္သူႏွင့္ ဘဝဆက္တုုိင္း မိတ္ေဆြမျဖစ္ရပါလုုိ၏။

အစြန္းေရာက္သူႏွင့္ ဘဝဆက္တုုိ္င္း စကားမေျပာရပါလုုိ၏။

အစြန္းေရာက္သူကုုိ ဘဝဆက္တုုိ္င္း မႏွစ္သက္ရပါလုုိ၏။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္

2 Responses to အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – အုုပ္စုု ႏွစ္ခုု

  1. Pho Ko on June 11, 2014 at 12:41 pm

    There is no words to say about this article except TRUE.

  2. Thet Naing on June 11, 2014 at 8:39 pm

    ဆရာေတာ္ရဲ႕ေဆာင္းပါးက လက္ရွိျဖစ္ေနတာေတြကို သံုးသပ္ထားတာဟာ တည္႔ေနတာပဲဘုရား။ အၾကိဳက္ခ်င္းတူလို႔ ဒီစကားေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သတၱိရွိရွိ တင္ျပထားတာ ေက်းဇူးလည္းတင္၊ ၀မ္းလည္းသာ၊ အားလည္းေပးပါတယ္ အရွင္ဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရားပြင္႔စက အနတၱကို ဖြင္႔လွစ္ျပလိုက္တာ တစ္ေလာကလံုးနဲ႔ တစ္ေယာက္(ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါး)တည္းပါ။ မိုးခါးေရ လိုက္မေသာက္တဲ႔ ဆရာေတာ္ကို ေလးေလးနက္နက္ ကန္ေတာ႔ပါတယ္ဘုရား။ ဒီလိုေဆာင္းပါးေတြ ဆက္ေရးေနဖို႔ လိုအပ္ေနတာကိုလည္း ဆရာေတာ္ သိရွိျပီးသားပါဘုရား။ သာဓု သာဓု သာဓု ဘေႏၱ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)