အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဦးေဆာင္ထုုိက္သူ

June 14, 2014

10446659_1432033420402973_3247967896508615785_n

ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဦးေဆာင္ထုုိက္သူ
အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)၊ ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၄

(၁)

ႏုုိင္ငံေရးကုုိ ေဆြးေႏြးေရးသားတယ္ ဆုုိေသာ္လည္း မိမိအေနနဲ႔ကေတာ့ ဗုုဒၶဓမၼရွဳေထာင့္မွလည္းပဲ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုုိ စဥ္းစားသုုံးသပ္ပါတယ္။ ဗုုဒၶဓမၼဆုုိတာ ဗုုဒၶက ေရာ္ရမ္းမွန္းဆၿပီး အထင္အျမင္ကုုိ ေဟာၾကားထားျခင္းမဟုုတ္သလုုိ ဗုုဒၶရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီး ေဟာၾကားထားမႈလည္း မဟုုတ္ပါ။ ဗုုဒၶဓမၼဆုုိတာ သဘာဝအရွိတရားကုုိ ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ထုုိးထြင္းသိျမင္ၿပီး ေဟာၾကားထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုုဒၶေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့တဲ့ အရွိတရား သဘာဝဓမၼဆုုိတာ ဗုုဒၶပြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဗုုဒၶမပြင့္သည္ျဖစ္ေစ ေလာကမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အမွန္တရားပါ။ ဗုုဒၶဓမၼဟာ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္သူနဲ႔သာ သက္ဆုုိင္တာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဗုုဒၶဓမၼဟာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ဘာသာတစ္ခုုဆုုိတဲ့ ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းထဲမွာ တည္ေနတာလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။

ဓမၼကုုိ နားလည္သူျဖစ္ေစ၊ ဓမၼကုုိ နားမလည္သူျဖစ္ေစ၊ မည္သူအတြက္မဆုုိ ဓမၼဟာ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတုုိင္းသာ သြားပါတယ္။ တရားဓမၼဆုုိတာ မ်က္ႏွာမလုုိက္ပါ။

ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုုိ ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆုုိးက်ိဳးေတြ၊ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုုိ လုုိက္နာမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုုိ ဗုုဒၶကုုိယ္ေတာ္တုုိင္လည္း တြန္းလွန္ဖယ္ရွား ဟန္႔တား၍ မရႏုုိင္ပါ။

ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကုုိ ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆုုိးက်ိဳးေတြကုုိ ဘယ္တန္ခုုိးရွင္မွလည္း မကာကြယ္ႏုုိင္သလုုိ ဘယ္ယၾတာနဲ႔မွွွ်လည္း မန္းမႈတ္တားဆီးမေပးႏုုိင္ပါ။

ဗုုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ကမၼဝါဒဆုုိတာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ေပၚပုုံကုုိ ထုုတ္ေဖၚေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့တဲ့ သဘာဝနိယာမတရား ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့သာသနာျပဳျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဒၵႏ ၱေသ႒ိလ ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီး၏ ကမၼဝါဒဖြင့္ဆုုိခ်က္ထဲမွ တခ်ိဳ႕ကုုိ ထုုတ္ႏႈတ္ျပပါရေစ။

Kamma is neither fatalism nor a doctrine of predetermination. The past influences the present but does not dominate it, for Kamma is past as well as present. The past and the present influence the future. The past is a background against which life goes on from moment to moment. The future is yet to be. Only present moment exists and the responsibility of using the present moment for good or for ill lies with each individual.

 

ျပဳလုုပ္မႈ ကံ ဆုုိတဲ့ ကမၼဝါဒဟာ တရားေသဝါဒ (ဧကန္မုုခ်) မဟုုတ္သလုုိ ႀကိဳတင္ဆုုံးျဖတ္စီမံထားမႈဝါဒလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။ အတိတ္က ျပဳလုုပ္ခဲ့မႈဟာ ပစၥဳပၺန္ကုုိ လႊမ္းမုုိးမႈရွိေသာ္လည္း စုုိးမုုိးခ်ယ္လွယ္ေနတာေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ကံဆုုိတာ အတိတ္ကံေရာ ပစၥပၺန္ကံပါ ပါဝင္ေနလိုု႔ပါ။ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၺန္မွာ ျပဳလုုပ္မႈေတြဟာ အနာဂတ္ကုုိ လႊမ္းမုုိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ယခုု ရရွိထားတဲ့ ဘဝရဲ႕ ခဏတုုိင္း ခဏတုုိင္းဟာ အတိတ္ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားအေပၚမွာ အေျခခံထားပါတယ္။ ကံရဲ႕ အနာဂတ္အက်ိဳးတရားက ေရာက္မလာေသးေပမယ့္ ယခုု ပစၥဳပၺန္ကံကေတာ့ ကုုိယ့္လက္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ ပစၥဳပၺန္ကံကုုိ ေကာင္းစြာ အသုုံးခ်မလား လြဲမွားဆုုိးရြားစြာ အသုုံးခ်မလားဆုုိတာ ကုုိယ့္ရဲ႕ တာဝန္သာ ျဖစ္ၿပီး  လူတစ္ဦးစီခ်င္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ဆုုံးျဖတ္မႈအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

 

(၂)
လူနွစ္သိန္းနီးပါး အသက္ဆုုံးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ္မုုန္တုုိင္းဒဏ္ခံ ေထာင္ေပါင္မ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုုႀကီးကုုိ အကူအညီေပးဖုုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေရာက္လာၾကသူေတြမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစုုံမွ ေစတနာရွင္မ်ား ပါဝင္ၾကပါတယ္။
ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ အကူအညီေပးဖုုိ႔ ေရာက္လာၾကတဲ့ အလွဴရွင္ေတြကုုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္သူေတြ၊ ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေပးပုုိ႔လာၾကတဲ့ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြကုုိ ၾကားမွ ခုုိးယူေရာင္းစား အလြဲသုုံးစားလုုပ္ၾကသူေတြဟာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီပဲယင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ေရႊဝါေရာင္၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပုုံႀကီးနဲ႔ ယခုု ေလာေလာလတ္လတ္ မဟာသႏၱိသုုခေက်ာင္းကိစၥ စသည္ စသည္ အေရးအခင္းအားလုုံးမွာ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖက္မႈေတြကုုိ ကုုိယ္တုုိင္က်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ အမိန္႔ေပးေစခုုိင္းသူေတြအားလုုံးဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရင္း အသက္ေပးသြားခဲ့ၾကသူ အာဇာနည္ (၉) ေယာက္ထဲမွ  ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္နဲ႔ ရဲေဘာ္ကုုိေထြးတုုိ႔ဟာ မူစလင္ေတြပါ။

ဓမၼပဒ၊ မိလိႏၵပဥွာ၊ ဝိသုုဒၶိမဂၢ စသည့္ ဗုုဒၶဓမၼ က်မ္းစာေပါင္းမ်ားစြာကုုိ အဂၤလိပ္ဘာသာသုုိ႔ ျပန္ဆုုိေရးသားခဲ့သူ စာေပပညာရွင္ ပါေမာကၡ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ပါ။

ဗုုဒၶျဖစ္လာခဲ့တဲ့ သိဒၶတၳေဂါတမသည္ပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မဟုုတ္ပါ။ လူအမ်ား အေခၚအေဝၚနဲ႔သာ ေခၚေဝၚသုုံးႏႈန္း ရမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ သိဒၶတၳေဂါတမဟာ ကုုလားလူမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၃)

လူတစ္ေယာက္ကုုိ ေလ့လာအကဲျဖတ္ရာမွာ သူ႔ရဲ႕ မ်ိဳးရုုိးနဲ႔ သူယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာတစ္ခုုတည္းကုုိ ၾကည့္လုုိ႔ မရပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားသာ ပဓာန ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အလြန္မွာ အဖက္ဖက္မွာ ယုုိယြင္းက်ဆင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဦးေဆာင္ထုုိက္သူ သမၼတကုုိ သူ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာ၊ သူ႔ရဲ႕ ရုုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ သူ႔ရဲ႕ ကုုိယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ အနစ္အနာခံမႈနဲ႔ လူထုုေလးစာယုုံၾကည္မႈ စံေတြနဲ႔သာ တုုိင္းတာပါတယ္။ ထုုိစံေတြနဲ႔ အျပည့္စုုံဆုုံး ပုုဂၢိဳလ္ကုုိ ျပပါဆုုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိသာ ျပရပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထက္ သာလြန္သူ တျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုုိမွ် မျမင္ပါ။

မိမိဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ အျပင္မွာ တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးသလုုိ NLD မွ မည္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔မွ်လည္း မခင္မင္ပါ။ သုုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကုုိ ဓမၼအသိနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး နားလည္သိျမင္ထားပါတယ္။

 

၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရလာခဲ့ေသာ္လည္း နစ္နာဆုုံးရွဳံးမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ယခုုတစ္ႀကိမ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သာ တုုိင္းျပည္ကုုိ ဦးေဆာင္ခြင့္ မရခဲ့ပါက ျပည္သူလူထုုအတြက္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အတုုိ္င္းအတာႀကီးမားေသာ နစ္နာဆုုံးရွဳံးမႈတစ္ခုုနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕လုုိက္ရျပန္ၿပီလုုိ႔ပဲ ဆိုုခ်င္ပါတယ္။

 

 

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)

(ပန္းခ်ီကား – ပန္းခ်ီ မေမႊး၊ ေဒၚစုု ၆၉ ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္၊ ပန္းခ်ီမေမႊးေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

2 Responses to အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဦးေဆာင္ထုုိက္သူ

  1. Thet Naing on June 15, 2014 at 7:38 am

    မွန္လွပါတယ္ဘုရား။ ေလာကဓမၼဟာ အစဥ္အျမဲရွိေနတဲ႔ တရားပါ။ ေလာကသံုးပါးလံုးကို လႊမ္းျခံဳရံုမက ဘုရားမပြင္႔တဲ႔ သုညကမၻာပါမက်န္ နယ္နိမိတ္အားလံုးကိုပါ လႊမ္းျခံဳပါတယ္။ ကိုယ္႔အမ်ိ ဳးကိုယ္ သိပ္ခ်စ္လြန္းေနရင္လည္း အခုလက္ရွိမွာ ဘာသာမဲ႔အျဖစ္နဲ႔ေန။ ကိုယ္႔လူမ်ိ ဳးထဲက ဘုရားျဖစ္တဲ႔အထိ ေစာင္႔ျပီးမွ ကိုးကြယ္ပါလားလို႔ တပည္႔ေတာ္ရဲ႕ညီ မဘသဘုန္းၾကီး(ဓမၼစရိယေအာင္)ကို ေျပာဘူးလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ စာဘယ္ေလာက္တတ္တတ္၊ ဘာဘြဲ႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ရရ(ဒါေတြကို အလကားပါလို႔ ဆိုလိုတာေတာ႔ မဟုတ္ပါ) ကိုယ္ဟာ ဘယ္လိုစိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ေျပာေနတယ္၊ ေရးေနတယ္၊ လုပ္ေနတယ္၊ ေတြးေနတာေတြကို အပၸမာဒတရား(သတိ)နဲ႔ ျပန္ၾကည္႔ေနရင္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို လံုး၀ညာလို႔ မရပါဘူးဘုရား။ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ကိုယ္႔ရဲ႕ ကိုယ္မွဳ၊ ၊ ႏွဳတ္မွဳ ၊ စိတ္မွဳ ေတြကသာ ကိုယ္႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအစစ္အမွန္ သို႔မဟုတ္ ဒီဂရီအနည္းအမ်ားကို ေဖၚျပေနတာပါဘုရား။ ဓမၼကို ဂဃနဏနားလည္လာေအာင္ အျမဲသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါ အရွင္ဘုရာ။

  2. naing win on June 16, 2014 at 1:14 pm

    yes, very good i believe like that, thanks

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)