အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – မွန္ကင္းမဟုုတ္ေတာ့ေပမယ့္ ထင္းအျဖစ္ဟာလည္း တန္ဘုုိးထားအပ္ပါတယ္

June 20, 2014

မွန္ကင္းမဟုုတ္ေတာ့ေပမယ့္ ထင္းအျဖစ္ဟာလည္း တန္ဘုုိးထားအပ္ပါတယ္
အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) ၊ ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၄

(၁)

မွန္ကင္းဟာ အၿမဲတမ္း မွန္ကင္းျဖစ္ေနမွာ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုုမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ကာ မွန္ကင္းအျဖစ္ကုုိ စြန္႔လႊတ္ရမည္မွာ ေလာကဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကင္းဘဝမွ နိမ့္ေလွ်ာက်ဆင္းသြားရတဲ့အခါ ဘာမွ်အသုုံးမက်ဘဲ အလဟႆ ပုုပ္ေဆြးေပ်ာက္ကြယ္သြားရတာနဲ႔ ႏႈိင္းစာရင္ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ထင္းအျဖစ္ မီးရွိဳ႕ အသုုံးျပဳလုုိက္ရတာက ေလာကအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး တစုုံတရာ ရွိေနပါေသးတယ္။

မွန္ကင္းတလွည့္ ထင္းတလွည့္ ဆုုိတဲ့ ျမန္မာ့ဆုုိရုုိးစကားပုုံဟာ ေလာကသဘာဝအရ ျမင့္ရာမွ နိမ့္ရာကုုိ သက္ဆင္းသြားရတဲ့အခါ နိမ့္ပါးသြားရတဲ့ ဘဝအေျခအေနတစ္ရပ္ကုုိ ထင္းနဲ႔ ခုုိင္းႏႈိင္းၿပီး မလိုုလားအပ္တဲ့ အခ်ည္းအႏွီး အက်ိဳးမဲ့ ဘဝတစ္ခုုအျဖစ္ ရွဳျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရင့္က်က္တဲ့ အသိဥာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားမယ္ဆုုိရင္ ထင္းအျဖစ္ဟာ သဘာဝတရားအရ လက္ခံရမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုပါ။

အေနာက္ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံမ်ားမွ  ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ မွန္ကင္းတလွည့္ ထင္းတလွည့္ ဆုုိတဲ့ ျမန္မာ့ဆုုိရုုိးကုုိ လက္ေတြ႕  က်င့္သုုံးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတိုု႔ႏုုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုုိကေရစီစနစ္သာ ရင့္က်က္တာ မဟုုတ္ဘဲ သူတုုိ႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာလည္း ရင့္က်က္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

(၂)

ရင့္က်က္တာကုုိ အဂၤလိပ္လုုိ mature ဆုုိၿပီး ေရးပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသက္ႀကီးသူတုုိင္း ရင့္က်က္သူ ျဖစ္သြားသလား။ တနည္းအားျဖင့္ elder ျဖစ္တုုိင္း mature ျဖစ္သလား ဆုုိတဲ့ ေမးခြန္း ေပၚလာပါတယ္။

လုုိရင္းေျပာရရင္ elder က “အသက္ႀကီးေသာ”၊ mature က “ရင့္က်က္ေသာ” လုုိ႔ အမ်ား နားလည္ၾကပါတယ္။ mature က ရင့္က်က္ေသာ၊ ကေလးမဆန္ေသာ၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ၊ ပညာရွိေသာ၊ အျမင္က်ယ္ေသာ၊ ဗုုဒၶစာေပအရဆုုိရင္ ပါရမီရင့္က်က္ေသာ စသည္ျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ္းစားႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စကားလုုံးကုုိ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိေနတာ မဟုုတ္ဘဲ အယူအဆတစ္ခုုကုုိ ေဆြးေႏြးလုုိရင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အသက္ႀကီးသူဟာ ရင့္က်က္သူပဲလုုိ႔ အလုုိအေလွ်ာက္ သက္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးသား အစဥ္အလာက ခုုိင္မာစြဲၿမဲလာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူေတြကလည္း ငါသာသိ ငါသာမွန္ဆုုိၿပီး မိမိေအာက္ ငယ္သူေတြအေပၚ အထက္စီးမွ ၾကည့္တတ္တဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုု သေဘာထားေတြဟာ မိသားစုုရဲ႕ အႀကီးအမွဴး အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ စာသင္ေက်ာင္းရဲ႕ ဆရာ ဆရာမ ေက်ာင္းအုုပ္၊ ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းရဲ႕  ေက်ာင္းထုုိင္ဆရာေတာ္၊ ရပ္ရြာအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ႏုုိင္ငံအာဏာယူထားၾကသူေတြရဲ႕ စိတ္သႏၱာန္မွာ အရုုိးစြဲေနတတ္ၾကပါတယ္။

အာယုုဝုုဒၶိ ဂုုဏဝုုဒၶိ ဆုုိၿပီး ဗုုဒၶစာေပမွာ အသက္ႀကီးသူ ဂုုဏ္ႀကီးသူေတြကုုိ ရုုိေသေလးစားထုုိက္တယ္လုုိ႔ လမ္းညႊန္ထားေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုုရားက ကာလာမသုုတ္မွာ အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အဆုုိးနဲ႔ အေကာင္းကုုိ ကုုိယ္တုုိင္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးမွ ယုုံၾကည္လက္ခံၾကဖုုိ႔ရန္လည္း မိန္႔မွာထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုုိ ၾကည့္ရင္ ရုုိေသေလးစားတာက တစ္ပုုိင္း၊ အယူအဆတစ္ခုုကုုိ ယုုံၾကည္လက္ခံဖုုိ႔ ကုုိယ္ပုုိင္ဥာဏ္ကုုိ သုုံးရမွာက တစ္ပုုိင္းပဲ ဆုုိတာ ျမင္ႏုုိင္ပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစား ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးဘဲ လူႀကီးျဖစ္သူအေနနဲ႔ ငယ္ရြယ္သူ ရာထူးနိမ့္သူနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြကုုိ ငါပဲ မွန္တယ္။ မင္းတိုု႔ ငါေျပာတဲ့အတုုိင္း လုုိက္နာလက္ခံၾက ဆုုိရင္ ဒါဟာ အာဏာရွင္စရုုိက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားႀကီးသူ ႏိုုင္ရာစားစတမ္းဆုုိရင္ေတာ့ တိရစၦာန္အမူအက်င့္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ တိရစာၦန္ေတြဟာ အကုုသုုိလ္ဒုုစရုုိက္ကုုိ ေန႔စဥ္ က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ္လည္း သူတုုိ႔ရဲ႕ စိတ္မွာ ညစ္ႏြမ္းတဲ့ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ ရွက္ရြံ႕စိတ္ လုုံးဝ မျဖစ္ပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေငြေၾကးအာဏာကုုိ သုုံးၿပီး မတရားသျဖင့္ အႏုုိင္ယူမယ္။ အားနဲသူကုုိ အႏုုိင္က်င့္မယ္။ ကုုိယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လွ်က္ အထက္လူႀကီးကုုိ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးမယ္။ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ အခြင့္အေရး ပစၥည္းဥစၥာ ရာထူးအာဏာကုုိ ရယူမယ္။ အဂတိလုုိက္မယ္ ဆုုိရင္ ဒီလိုုအလုုပ္ေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ အလုုပ္၊ အကုုသုုိလ္အလုုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ၿပီး ထုုိအကုုသုုိလ္အလုုပ္ေတြကုုိ က်ဴးလြန္သူကုုိ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္က ဗာလ လူမုုိက္ရယ္လုုိ႔ သက္မွတ္ပါတယ္။

ဒီလုုိ အကုုသုိလ္အမႈ ဒုုစရုုိက္အလုုပ္ေတြကုုိ ျပဳလုုပ္က်ဴးလြန္မိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ မၾကည္ညိဳႏိုု္င္မႈနဲ႔ မိမိကုုိယ္ ယုုံၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆုုံးမႈ (lose confidence)၊ မဝံ့မရဲမႈ၊ ရွက္ရြံ႕မႈ၊ စိ္တ္မသန္႔မႈ၊ လိပ္ျပာမသန္႔မႈ ဆိုုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ားအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာဝပါ။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိကဲ့သုုိ႔ အကုုသုုိလ္ဒုုစရုုိက္အမႈ တစ္ခုုခုုကုုိ က်ဴးလြန္မိၿပီး ရွက္ရြံ႕မႈ၊ စိတ္မသန္႔မႈ၊ လိပ္ျပာမသန္႔မႈ၊ ညစ္ႏြမ္းတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတာင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆုုိရင္ေတာ့ ထိုုလူဟာ သူ႔ရဲ႕ အဆင့္ကုုိ သူကုုိယ္တုုိင္ပဲ သက္မွတ္ ျပဌာန္းလုုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)

အေနာက္ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံေတြမွာ အၿငိမ္းစားယူသြားခဲ့ၾကတဲ့ ႏုုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္းေဟာင္းမ်ားဟာ သူတုုိ႔ဘဝရဲ႕ ေနာက္ဆုုံးအခ်ိန္အထိ ဂုုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနသြားႏုုိင္ၾကပါတယ္။

ႏုုိင္ငံရဲ႕ ထိပ္သီးဥေသွ်ာင္ မဟုုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း သူတုုိ႔ဟာ ကမၻာအႏွံ႔ လွည့္လည္ကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ ဒီမုုိကေရစီ ထြန္းကားေရး စတဲ့ ကမၻာ့လူသားထုု အက်ိဳးအတြက္ အေရးပါတဲ့ တာဝန္ေတြကုုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကဆဲပါ။ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တုုိနီဘလဲ၊ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာနဲ႔ ဘီလ္ကလင္တန္၊ ဘီလ္ကလင္တန္လက္ထက္ ဒုုသမၼတေဟာင္း အယ္လ္ဂိုုးတုုိ႔ဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတြပါ။

အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အထင္ရွားဆုုံး ဥပမာတစ္ခုုကေတာ့ The Elders အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ The Elders အဖြဲ႕ကုုိ ေတာင္အာဖရိကသမၼတေဟာင္း နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားက သူ႔ရဲ႕ ၈၉ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့  ၂၀၀၇ ခုုနွစ္ ဇူလုုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ  စတင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

ကုုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုုိဖီအာနန္၊ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးတုုိ႔ဟာ The Elders အဖြဲ႕ရဲ႕  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ The Elders အဖြဲ႕ဟာ ကမၻာ့ႏုုိင္ငံေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ အစုုိးရမဟုုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ၊ ဖင္လန္သမၼတေဟာင္းနဲ႔ ေနာ္ေဝးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတုုိ႔ ပါဝင္တဲ့ The Elders အဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕  ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ တစ္ႀကိမ္မက ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

မူလ သူတုုိ႔ယူခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုုင္ငံ့ထိပ္သီးတာဝန္ေတြကုုိ မွန္ကင္းနဲ႔ ႏႈိင္းမယ္ဆုုိရင္ ယခုု သူတုုိ႔ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ တာဝန္ေတြကုုိ ထင္းနဲ႔ ႏႈိင္းေကာင္း ႏႈိင္းႏုုိင္ပါတယ္။

သုုိ႔ေသာ္ ထင္းအျဖစ္ ေလာကကုုိ အလုုပ္အေကြ်းျပဳခြင့္ ရျခင္းဟာလည္း စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္၊ အားက်ဂုုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္တဲ့အျပင္ တန္ဘုုိးထားအပ္၊ ဝမ္းေျမာက္ဂုုဏ္ယူအပ္တဲ့ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္ပင္ မဟုုတ္ပါလား။

(ပတၱျမားမွန္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ႏြံမနစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုုိဗယ္ဆုုရွင္ လူထုုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၆၉ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ကုုိ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ဂုုဏ္ျပဳပါသည္။)

ကုုိးကား > http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elders_(organization)

Photo – The Elders with Thein Sein, Burmese President (2010-2015))


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္

One Response to အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – မွန္ကင္းမဟုုတ္ေတာ့ေပမယ့္ ထင္းအျဖစ္ဟာလည္း တန္ဘုုိးထားအပ္ပါတယ္

  1. Thet Naing on June 20, 2014 at 5:39 am

    သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အားၾကီးရင္ၾကီးသေလာက္ ထိပ္တန္းကို(ရာထူးနဲ႔ အာဏာကို မဆိုလိုပါ) ေရာက္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ျမတ္စြာဘုရားဟာ အသက္ (၃၅)ႏွစ္မွာ ဘုရားျဖစ္ခဲ႔တာပါ။ ဒါေပမဲ႔ ေလာကမွာ အတုက အစစ္ထက္ ပိုမ်ားျပီး ေနရာယူေနၾကျပီး အမွန္ကို အမွားထင္၊ အမွားကို အမွန္ထင္ ေနၾကတာကိုေတာ႔ ၀ိုင္း၀န္းျပင္ၾကရေအာင္ဘုရား။ တရားခံက တရားသူၾကီးတက္လုပ္၊ ႏိုင္ငံ႔ နံပါတ္(၁)အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းက အစိုးရတက္လုပ္ေနတာကိုေတာ႔ မသိက်ိ ဳးကၽြန္ျပဳျပီး အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တတဲ႔လူ႕ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ႔လူေတြကို ထိုးႏွက္ေနတာေတြြဟာ သတိထားရမဲ႔ ရင္ေလးစရာပါဘုရား။ ဓမၼရွဳေထာင္႔က စဥ္ဆက္မျပတ္ သြန္သင္ေပးေတာ္မူပါ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)