ဂ်ဴနီယာ၀င္း – စာေရးဆရာျပဇာတ္တုုိ႔၏ ေရႊေခတ္

June 28, 2014

စာေရးဆရာျပဇာတ္တုုိ႔၏ ေရႊေခတ္
ဂ်ဴနီယာ၀င္း
ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၄
The Golden Age of Writers’ Theatre
Junior Win ၏ Walking Through The Wonderand ကင္ဒဲယ္ အီးဘုုတ္မွ The Golden Age of Writers’ Theatre ကုုိကိုုယ္တုုိင္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။
(၁၉၅၀? ေလာက္က ကျပခဲ့ၾကေသာ ဒုုိင္းခင္ခင္ျပဇာတ္အတြက္ အစမ္း ရီဟာဇယ္ ေလ့က်င့္ေနၾကစဥ္။ (၀ဲမွယာ) (ဦး) သုုခ၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ (ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္ႏွင့္ (ေဒၚ) မလွသန္း။)

“စာေရးဆရာျပဇာတ္“ ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာျပည္က စာေရးဆရာေတြ တီထြင္လုုိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတုုိ႕က ရုုပ္ရွင္မင္းသား မင္းသမီးေတြေတာ့ မဟုုတ္ၾကပါဘူး။ သုုိ႕ေသာ္ သူတုုိ႕က တကယ့္သရုုပ္ေဆာင္ေတြလုုိပဲ သရုုပ္ေဆာင္ကျပ ၾကပါသည္။ စာေရးဆရာ မ်ား၏ျပဇာတ္ ေပၚလာတာ ျမန္မာျပည္မွာ ဂ်ပန္ေတြေခတ္ ကေနစလာလုုိက္တာ ၁၉၅—? အထိကဟုုပဲ ခန္႕မွန္းပါသည္။ ကၽြန္မတုုိ႕၏ အဘုုိးအဘြားမ်ားက စာေရးဆရာမ်ားဆုုိေတာ့  အဲသည္ျပဇာတ္ထဲ ပါ၀င္ၾကတာ အေသအခ်ာေပါ့။

● စာေရးဆရာျပဇာတ္ ဘယ္လုုိစျဖစ္ေပၚ?

အဲသည္အခ်ိန္အခါတုုန္းက ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ား အဖဲြ႕ကေန ရန္ပုုံေငြ အတြက္ ျပဇာတ္တစ္ပုုဒ္ကဖုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဖြ႕ဲ၀င္ ေတြဟာ ဦးပုုည၏နံမယ္ၾကီး ျပဇာတ္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာျပဇာတ္မ်ားစြာကုုိ ေရြးခ်ယ္ ကျပၾကဖိုု႕ စဥ္းစားခဲ့ၾကပါသည္။ (ဦးပုုညဆုုိတာ ျမန္မာ့နံမယ္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာၾကီးျဖစ္သည္။ ကဗ်ာေတြလည္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူကသမုုိင္း၀င္ နံမယ္ေက်ာ္ စာၾကီးေပသားမ်ားကုုိ ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ သူေရးသားေသာ ကဗ်ာစာေၾကာငး္မ်ားမွာ ရွည္လ်ားျပီးခက္ခဲလွ၏။ ဘယ္လုုိရုုပ္ရွင္မင္းသားမင္းသမီးေတြ မွပင္ သူ႕စာေၾကာင္းၾကီးမ်ားကုုိ သံေနသံထား မွန္မွန္ျဖင့္ အလြတ္မရြတ္ႏုုိင္ၾကပါ။ အင္း….. စာေရးဆရာမ်ားကလဲြ လုုိ႕ေပါ့။ သည္ထဲမွာ ရုုပ္ရွင္သရုုပ္ေဆာင္လဲ ဟုုတ္ေနသည့္ စာေရးဆရာၾကီး ဦးသုုခ လုုိ နံမယ္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ အဆုုိေတာ္ၾကီး အတြက္ ခၽြင္းခ်က္ထားရေပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။)

● စာေရးဆရာျပဇာတ္အတြက္ ျပဇာတ္မ်ား

စာေရးဆရာျပဇာတ္ထဲတြင္ စာေရးဆရာမ်ားက မင္းသား မင္းသမီးမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သူတုုိ႕ကျပခဲ့သည့္ ျပဇာတ္္မ်ားမွာ ဒုုိင္းခင္ခင္ (သီေပါမင္း၏ ၾကင္ယာေတာ္ အေၾကာင္းေရးထားသည့္ ဇာတ္လမ္း) ျပဇာတ္၊ ၀ိဇယ (မင္းသားအမည္)၊ နတ္သွ်င္ေနာင္ (ျမန္မာစစ္ သည္နွင့္ကဗ်ာဆရာ အေၾကာင္းဇာတ္လမ္း) ျပဇာတ္၊ ျမ၀တီမင္းၾကီးဦးစ (ျမန္မာစစ္သည္ေတာ္ ပညာတတ္ ကဗ်ာဆရာ အေၾကာင္း) ျပဇာတ္၊ စသည္စသည္ျဖင့္တုုိ႕သည္ စာေရးဆရာ ျပဇာတ္မ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။

(ပုုံတြင္ စာေရးဆရာၾကီး (ဦး) သခၤက ဘုုရင္အျဖစ္၊ (ေဒၚ)ခင္မ်ဴိးခ်စ္က ဘုုရင္မၾကီးအျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ေနၾကပုုံ။)

● ဘယ္သူေတြက ဘယ္လုုိဇာတ္ေကာင္ေတြ သရုုပ္ေဆာင္ၾကသလဲ?

(ဦး)သခၤ (စာေရးဆရာ) က အျမဲတမ္း ဘုုရင္လုုပ္ကာ ကၽြန္မအဘြား (ေဒၚ)ခင္မ်ဴိးခ်စ္က အျမဲတမ္း ဘုုရင္မၾကီး လုုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေရႊညာေမာင္ (စာေရးဆရာ) က အဓိကသရုုပ္ေဆာင္ လုုပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ေမႏြဲ႕(သူက စာေရးဆရာမ အရင္ျဖစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္မွ စာေရးဆရာျပဇာတ္ကေန မင္းသမီးတကယ္ ျဖစ္သြားတာပါ။) က အဓိကမင္းသမီး လုုပ္ပါသည္။ ဗိုုလ္ဗကုုိ (စာေရးဆရာ) ကဒုုိင္းခင္ခင္ ျပဇာတ္တြင္ သီေပါမင္းသား လုုပ္ပါသည္။ (ေဒၚ) မလွသန္း (စာေရးဆရာ) က ဒိုုင္းခင္ခင္ လုုပ္ပါသည္။ ဦးခ်င္းစိန္ (စာေရးဆရာေရႊညာေမာင္) က နတ္ရွင္ေနာင္ လဲလုုပ္ကာ ျမ၀တီမင္းၾကီးဦးစ လဲလုုပ္ပါသည္။ (ဦး) သုုခ (စာေရးဆရာ) က ၀ိဇယမင္းသား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ ေဖငယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း သရုုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သူသရုုပ္ေဆာင္တဲ့ ၀ိဇယ ဇာတ္ေကာင္သည္ ဦးသုုခအား ဒရာမာ ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ တြန္းပုုိ႕ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တစ္ေခတ္လုုံးမွာ (ဦး)သုုခသည္ သီခ်င္းျပဇာတ္မ်ားစြာ ထုုတ္လုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဇ၀န (စာေရးဆရာ)သည္ ျပဇာတ္ေတြမွာ ဟာသသရုုပ္ေဆာင္အျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေမႏြဲ႕သည္ စုုဖရားလတ္ (သီေပါမင္း၏ အလြန္သ၀န္တိုုေသာ ဇနီးသည္ လည္းဟုုတ္ ဘုုရင္မၾကီးလဲဟုုတ္) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (ေဒၚ) ၾကည္မာ(စာေရးဆရာမ) သည္ စုုဖရားေလး (စုုဖရားလတ္၏ ညီမေတာ္) အျဖစ္လည္းေကာင္း သရုုပ္ေဆာင္ၾကကာ ကၽြန္မအဘုုိးနွင့္အဘြားသည္ ဒုုိင္းခင္ခင္၏ မိဘမ်ားအျဖစ္ အျမဲသရုုပ္ေဆာင္ၾကပါေလသည္။
မင္းက်င့္တရားနဲ႕မညီတဲ့ ၀ိဇယမင္းသား ကုုိျပည္နွင္ဒဏ္ေပးဖုုိ႕   ဆႏျပတဲ့ ရြာသားေတြေနရာမွာ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လင္းယုုန္နီ၊ သန္းေဆြ၊ မင္းေအာင္တုုိ႕ ကသရုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ တခါတရံမွာ ပရိသတ္သည္ အဓိကသရုုပ္ေဆာင္မ်ားထက္ပင္ ဇာတ္ထဲက ကုုိးရပ္စ္ေနရာမွာ သရုုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ စာေရးဆရာ ဦးသုုခနဲ႕ ဇ၀န တုုိ႕  ၏အျပန္အလွန္ေျပာဆုုိၾကတာကိုု ပုုိ၍အားေပးေနၾကတာမ်ူးိပင္ ရွိသည္ဟုုဆုုိပါသည္။

 

(ကြၽန္မအဘြား (ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္အား စာေရးဆရာျပဇာတ္တစ္ခုုတြင္ မိဖုရားအျဖစ္ ေတြ႕ရပုုံ)

● စာေရးဆရာျပဇာတ္ေတြ ဘယ္ရုုံမွာျပၾကသလဲ?

စာေရးဆရာျပဇာတ္ေတြသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ပရိသတ္စိတ္၀င္စားၾကေသာ ျပဇာတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ Exelsior (ယေန႕၀ဇီ၇ာရုုံ) ရုုပ္ရွင္ရုုံ ႏွင့္ ၀င္း၀င္း ရုုပ္ရွင္ရုုံ (ကန္ေတာ္ၾကီးနားက ျပဇာတ္ရုုံ (ယခုု ဆရာ၀န္မ်ားအသင္းတုုိက္ ခန္းမ)) တြင္ ကျပခဲ့ၾကတာကုုိ သြားၾကည့္ဘူးသူမ်ားထံမွ သိရပါသည္။ သူတုုိ႕၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကလည္း သူတုုိ႕အသည္းစဲြ စာေရးဆရာမ်ား ၏သရုုပ္ေဆာင္မူမ်ားကုုိ ေတြ႕ျမင္ရမွာမိုု႕ အလြန္ႏွစ္သက္ၾကကာ ဦးပုုည၏ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ ဂႏၶ၀င္ေျမာက္စာသားမ်ားကုုိ နားနွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားလုုိလွေလသည္။ ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြဆုုိတာ ဂီတာတုုိ႕ အကတုုိ႕ သီခ်င္းတုုိ႕ႏွစ္သက္သူမ်ား မဟုုတ္ပါေလာ။

 

(ေမေမၾကီး (ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္ကုုိ စာေရးဆရာျပဇာတ္ ဒုုိင္းခင္ခင္ျပဇာတ္တြင္း တကယ္သရုုပ္ေဆာင္ဖုုိ႕ ရုုိက္ထားပုုံ။)

၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာကေတာ့ ရွားပါးဓါတ္ပုုံမ်ားကလဲြျပီး ဘာမွတ္တမ္းမွ မက်န္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုေခတ္လိုု ဒစ္၈်စ္တယ္ ဟမ္းဖုုန္းေခတ္ သာဆုုိပါရင္ ထုုိမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ ယေန႕ေခတ္အတြက္ေတာ့ ဂႏၶ၀င္ေျမာက္ စာေရးဆရာျပဇာတ္ ေရႊေခတ္တစ္ ေခတ္ကုုိ လွစ္ဟျပသ လ်က္ရွိေနေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဂ်ဳနီယာ၀င္း, ရသေဆာင္းပါးစုံ, ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ

5 Responses to ဂ်ဴနီယာ၀င္း – စာေရးဆရာျပဇာတ္တုုိ႔၏ ေရႊေခတ္

 1. Htin Aung on June 28, 2014 at 7:19 pm

  သမီးေရ
  စာေရးဆရာေတြကတဲ့ျပဇာတ္ကိုုဖတ္ရေတာ့ငယ္ငယ္ကၾကည့္ခဲ့ဘူးတဲ့၊ပန္းဆိုုးတန္းကဝင္းဝင္းရံုုဆိုုတာကိုုသတိ ရမိျပန္တယ္။ျပဇာတ္အားလံုုးကဒီရံုုမွာကတာပါ။ဝဇီရာရံုုဆိုုတာက excelsior ဆိုုတဲ့ရုုပ္ရွင္ရံုုကိုုဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္ကအမည္ေျပာင္းလိုုက္တာပါ။စစ္အစိုုးရေခတ္မွာျပဇာတ္ကပါေသးတယ္။သမီးေရးတာမွားေနတယ္ထင္လိုု ့ပါ။ ဝင္းဝင္းရံုုမွာနံမည္ေက်ာ္ငယ္ကၽြမ္းေဆြျပဇာတ္ကခဲ့တာေပါ့။

 2. Ba Ba Gyi on June 29, 2014 at 5:56 am

  (ပုုံတြင္ စာေရးဆရာၾကီး (ဦး) သခၤက ဘုုရင္အျဖစ္၊ (ေဒၚ)ခင္မ်ဴိးခ်စ္က ဘုုရင္မၾကီးအျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ေနၾကပုုံ။)
  (ဦး)သခၤ (စာေရးဆရာ) က အျမဲတမ္း ဘုုရင္လုုပ္ကာ ကၽြန္မအဘြား (ေဒၚ)ခင္မ်ဴိးခ်စ္က အျမဲတမ္း ဘုုရင္မၾကီး လုုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
  (ကြၽန္မအဘြား (ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္အား စာေရးဆရာျပဇာတ္တစ္ခုုတြင္ မိဖုရားအျဖစ္ ေတြ႕ရပုုံ)

  ဘယ္လိုလုပ္လိုက္တာလဲေဒၚဂ်ဴနီယာဝင္းရယ္၊ တေနရာမွာ မိဖုယားေရးလိုက္ ေနာက္တေနရာမွာ ဘုရင္မႀကီးေရးလိုက္နဲ႔။ ျမန္မာ့သမိုင္းတခုလံုးမွာ ပန္ထြာဘုရင္မနဲ႔ဘုရင္မႀကီးရွင္ေစာပုဆိုတဲ့ queen regnal ဘုရင္မႏွစ္ပါးဘဲရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ queen ေတြက “ဘုရင္ကေတာ္” မိဖုရားေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာဇာတ္သဘင္ေတြမွာ ဘုရင္နဲ႔မိဖုယား ဇာတ္ေတြသာကေလ့ရွိၿပီး ျပဇာတ္တခုမွာ မင္းသားနဲ႔မင္းသမီး ဘုုရင္အျဖစ္ ဘုုရင္မၾကီးအျဖစ္ ယွဥ္တြဲသရုုပ္ေဆာင္ေလ့မရွိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ ဘုရင့္ေဘးကထိုင္ေနသူဟာ “ဘုရင္ကေတာ္” မိဖုရားေခါင္ႀကီး (ဝါ) နန္းမေတာ္ႀကီး၊ တနည္းအားျဖင့္ေတာင္နန္းစံမိဖုယား သာျဖစ္ပါတယ္။

 3. Dr. Maung Maung Gyi on June 29, 2014 at 6:28 am

  (၁) ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲကိုလက္နက္၊ လူသံုးပစၥည္းအျဖစ္သံုးတဲ့ေခတ္ကို ေက်ာက္ေခတ္လို႔ေခၚပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို stone age ပါ။

  (၂) ေၾကးကိုလက္နက္၊ လူသံုးပစၥည္းအျဖစ္သံုးတဲ့ေခတ္ကို ေၾကးေခတ္လို႔ေခၚပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို bronze age ပါ။

  (၁)သံကိုလက္နက္၊ လူသံုးပစၥည္းအျဖစ္သံုးတဲ့ေခတ္ကိုသံေခတ္လို႔ေခၚပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို iron age ပါ။

  အခုေရႊေခတ္လို႕သံုးထားလိုက္ေတာ့ ေရႊကိုလက္နက္၊ လူသံုးပစၥည္းအျဖစ္သံုးတဲ့ေခတ္ျဖစ္သြားလို႔လား။

  Golden age ကိုျမန္မာလို “ေခတ္ေကာင္းခ်ိန္”၊ “စမ္းပြင့္ခိ်န္” စသည္ျဖင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ gold (ေရႊ) ပါေစခ်င္ရင္လည္း “ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့တဲ့ကာလ” ဆိုတာက “ေရႊေခတ္”ဆိုတာထက္ပိုၿပီးျမန္မာဆန္ပါလိမ့္မယ္။

 4. Maung Zaw on June 30, 2014 at 11:32 pm

  ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ – ဆရာမၾကီးငယ္စဥ္ ၁၉၅၀ ဒိုင္းခင္ခင္ျပဇတ္ဓါတ္ပံုဆိုေတာ့၊ ဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္နဲ႕လက္ထပ္ျပီးကာစေပါ့။

 5. Maung Aung Khine on July 2, 2014 at 6:12 am

  သခ်ၤာဆရာႀကီးေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းက သူရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ၁၉၅၆ခုမွာေရာက္ၿပီး ၁၉၅၉ခုမွာဘြဲ႕ရေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆရာႀကီးကို ၁၉၄၀ – ၄၁ ခုေလာက္မွာ ဖြားျမင္တယ္လို႔မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆရာ့မိဘမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္လတ္နဲ႔ဆရာမႀကီးေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္တို႔ဟာ ၁၉၃၉ခုေလာက္မွာ လက္ထပ္ၾကတာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သခ်ၤာနည္း၊ ယုတၱိေဗဒနည္းတို႔နဲ႔တြက္ခ်က္မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မွာေမာင္ခင္ေမာင္ဝင္းကေလး ၁၀ ႏွစ္သားေလာက္ရွိေနၿပီထင္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)