တူေမာင္ညိဳ – “ဥပေဒ သရဖူ” ေဆာင္းလာတဲ့ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

July 4, 2014

“ဥပေဒ သရဖူ” ေဆာင္းလာတဲ့ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုုင္လ ၁၄ ရက္)

ႀက့ံဖြံ႔အစုိးရသမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ရဲ႕“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ” ေလးဘက္သြားခါစ ကာလမွာ ဘာသာေရး/ လူမိ်ဳး ေရး ခုတံုးလုပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသလဲ။

လိုအပ္ခ်က္အရေပၚေပါက္လာရတာပါ။

ဘယ္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္လဲ။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရရဲ႕ အာဏာအေမြစားအေမြခံ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္တုိ႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ေပၚလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း/အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ဆုိတာ အုပ္စိုးသူေတြကသာ ဖန္တီးႏုိင္တာ/ အက်ယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေပၚေစ/ေပ်ာက္ေစဆုိတာ အုပ္စိုးသူေတြအေပၚမွာသာတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ၾကားမွာ တရုတ္ ဆန္႔က်င္ေရးေရခံေျမခံရွိေနၿပီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ လႈ႔ံေဆာ္ေနေသာ္လည္း တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးေပၚေပါက္မလာေသးတာဟာ အုပ္စုိးသူ အစိုးရလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီေသးလုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ [ လိုအပ္ခ်က္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အုပ္စိုးသူအေပၚဦးတည္ေနတဲ့ “လူထုဆန္ ျပႆနာ”အမ်က္ေဒါသကို “တရုတ္ဗမာအေရးအခင္း(၁၉၆၇) ” အျဖစ္ အုပ္စိုးသူ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ) က လူမ်ိဳးေရးရန္တုိက္ေပးမႈ အျဖစ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးခဲ့တယ္မဟုတ္ပါလား]

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဘာသာေရး/ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းေတြမေပၚေပါက္ခဲ့ဘဲ၊ “အေျခခံဥပေဒနဲ႔အုပ္စိုးတဲ့ အစိုးရ” လက္ထက္မွာေပၚလာတာဟာ “ဒီမိုကေရစီရွိလာလုိ႔” ဆိုတဲ့သံုးသပ္ေျပာဆိုတာဟာ ယေန႔အုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ လွည့္စားမႈ ဦးတည္ ခ်က္ကို အလိုတူအလိုပါ ႀကိဳးစားပမ္းစား ဖံုးကြယ္ေပးတာ/ ကာကြယ္ေပးတာသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္ယႏၱယားနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုအလုံးစံုအၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းေတြ ယခုကာလမွာကဲ့သုိ႔ ေပၚဖို႔မလိုဘူး။ ဘာသာေရး/ လူမ်ိဳး ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစံုကို စစ္တပ္က (ေတာင္ေပၚ/ေျမျပန္႔မွာ) ကန္ထရုိက္ယူထားခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတေလ လိုအပ္ခ်က္ရွိလာတဲ့အခါ မွာေတာ့ အလတ္စားနဲ႔အႀကီးစားအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕မွာ  စစ္အစုိးရက “ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးအသင္းနဲ႔ စြမ္းအားရွင္” ဆုိသူမ်ားကို ပုတ္ျပတ္ေပးၿပီးခုိင္းေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ “ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚကအၾကမ္းဖက္မႈ”၊ “ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ” စတာေတြ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“အေျခခံဥပေဒနဲ႔အုပ္စိုးတဲ့အစိုးရ” လက္ထက္မွာ စစ္တပ္က(နဝတ-နအဖ)ေခတ္မွာလို ေနရာတကာမွာ အလံုးစံုအၾကမ္းဖက္ ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။  “အေျခခံဥပေဒနဲ႔အုပ္စိုးတဲ့အစိုးရ” ဆုိတဲ့ သ႑ာန္နဲ႔သရုပ္တူမွျဖစ္မယ္ မဟုတ္လား။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိန္က လက္ခြဲယူၿပီး အၾကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့ “ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးအသင္းႀကီး” ဆုိတာကလည္း “ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ” ျဖစ္လာခဲ့ၿပီမဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ အၾကမ္းဖက္ဇာတ္ညြန္းသစ္အတြက္ အၾကမ္းဖက္လူရမ္းကားအုပ္စုအသစ္ေတြေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးလာရေတာ့တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြတုိင္းမွာ ယခင္ကရွိၿပီးျဖစ္တဲ့“စြမ္းအားရွင္”ဆုိတဲ့ အၾကမ္းဖက္လူရမ္းကားအစုေတြကို လက္ရင္းထား ခ်ဳပ္ကိုင္ညြန္ၾကားၿပီး ဘာသာေရး/ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ခ်ိန္ကိုက္ဖန္တီးလႈပ္ရွားေစတယ္။ လူရမ္းကားေတြရဲ႕အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို “ အခ်ိန္မီဟန္႔တားျခင္း/ ထိေရာက္စြာ အေရးယူကိုင္တြယ္မႈမျပဳျခင္း/ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းတု႔ိျဖင့္ ရဲ/စစ္တပ္ စတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္ေတြက အားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့ၾက တယ္။ စိတ္ႀကိဳက္၊သတ္ျဖတ္၊ လုယက္၊ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿပီးေတာ့မွရဲနဲ႔စစ္တပ္ကဝင္ေရာက္ပါတယ္။ရဲက အၾကမ္းဖက္ ရမ္းကားေနသူမ်ားကို “ညီေလးတို႔ရာ ဒီေလာက္ဆိုေက်နပ္ၾကပါေတာ့” ဆိုၿပီး နားခ်တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ျပည္နယ္ထဲက ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္၊သံုးေက်ာ့ျပန္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ မိထၳီလာ၊ ဥကၠံ၊ ထန္းကုန္း၊ လားရိႈး၊ တုိက္ႀကီး ဘက္က အၾကမ္းဖက္မႈေတြေပၚေပါက္လာရတာပါ။ က်ယ္ျပန္႔လာရတာပါ။ အဲဒီဖန္တီးမႈေတြဟာ အခုေတာ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၃ ခု (ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညွိေရးဆုိင္ရာဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒ) အျဖစ္နဲ႔ ဖြဲ႔တည္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကေန ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒ ေတြကိုဖန္တီးလာခဲ့ပါၿပီ။

ဒီဥပေဒ ၃ ခုကို ဘယ္သူေတြက တာဝန္ယူၿပီး မူၾကမ္းေရးသားေပးသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကပဲ၊ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ေဖာ္ထုတ္မရ တဲ့ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးကိုင္သူ ဘယ္သူျဖစ္သလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ဝန္ခံေနပါတယ္။ သူခုိးဟာ၊လူသတ္သမားဟာ သူ႔ကိုယ္သူ သူခိုးပါ၊ လူသတ္သမားပါလုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံျခင္းမျပဳသလိုပါပဲ။ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရဟာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရဲ႕ ဇာတ္ညြန္း/ဒါရုိက္တာ ဟာ သူတုိ႔ သာလွ်င္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုပါ့မလဲ။ ေဖာ္ထုတ္မွာလဲ။

သုိ႔ေသာ္လည္း “ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ သတို႔သား” ကို ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “ဥပေဒ” ဆုိတဲ့ သဖူေဆာင္းေပးလုိက္ ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္သူဘာလဲဆုိတာ လံုေလာက္သြားပါၿပီ၊ တုိင္ေပၚအလံစုိက္လိုက္ပါၿပီ။ ဒါဟာျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေသြးေခၽြးစည္းစိမ္ ဥစၥာေတြမိုက္မိုက္ကန္းကန္း စေတးၿပီး ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ေရွာ္ဗင္ဝါဒကို ေျဗာင္လုပ္ႀကံဖန္တီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး ေသြးခြဲမိႈင္းတုိက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ပဲ အတိုက္အခံပါတီကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအခ်ိဳ႕အၾကား သပ္ ရိႈထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူျပည္သူမ်ားနဲ႔အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူျပည္သူမ်ားအၾကား ရန္တုိက္ေပးထားပါတယ္၊ သံဃာ ေတာ္မ်ားအတြင္းမွာလည္း (မဟန) ရွိေနပါလ်က္ (မဘသ)ကို ပြဲထုတ္ၿပီး သံဃာခ်င္းဂုိဏ္းကြဲေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရးမႈိင္းတုိက္မႈေအာက္မွာ“အေနာက္ဖက္တံခါးလံုၿခံဳေရး၊ အရိုးနဲ႔စည္းရိုးကားမယ္၊ ျပည္ပကက်ဴးေက်ာ္ လာခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ႀကီးအတူတုိက္ပြဲဝင္မယ္” ဆုိတဲ့ ငယ္သံပါတဲ့ေအာ္ဟစ္သံေတြ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ဆင္းရဲႏံု ခ်ာလွတဲ့တုိင္းျပည္၊ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္းစံုကိုမွီခို၊ လက္ယပ္ေခၚ၊ လက္ျဖန္႔ေနရတဲ့တုိင္းျပည္၊ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းမႈ လံုးဝမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္၊  ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးရန္တုိက္ေပးထားျခင္းခံရတဲ့တုိင္းျပည္၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ခုရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာ ခ်ိဳ႕တဲ့ႀကံဳလွီလွတဲ့ တုိင္း ျပည္ဟာ ဘယ္ ျပည္ပရန္သူကိုမွ် ခုခံႏုိင္မွာ မဟုတ္သလုိ အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ကမၻာ့ဗိုလ္ႀကီးက “ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖာက္ရပဲ အိပ္ကပ္ထဲ ေရာက္လာၿပီ”လုိ႔ ေျပာတာကို မတုန္႔ျပန္ဝံ့ဘဲ၊ အၿမွီးကုပ္ေနရ သူက (RSO)ကို ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူအျဖစ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပၿပီး မိ်ဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္ျပေနတာကလည္း ရယ္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ စစ္တပ္က ႂကြားသလိုနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားကို ေခ်ာက္လွန္႔ထုတ္ျပေနတဲ့ စစ္ေလယာဥ္၊ စစ္သေဘၤာ၊ တင့္ကား၊ အေျမာက္ ဆုိ တာေတြဟာ ေခတ္ေဟာင္း၊ ဒိတ္လြန္ေတြသာျဖစ္တယ္ဆုိတာ အိမ္နီးခ်င္းနဲ႔ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြက သိၾကပါတယ္။

အထက္မွာေရးခဲ့သလို အုပ္စုိးသူအစိုးရဟာ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြမလုပ္ေတာ့ဘူးလား။

လုပ္ေနဆဲပါ။ ျပည္သူေတြကိုနည္းနာသစ္ေတြနဲ႔ ပိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ႏိုင္ဖို႔ (EU)ရဲ႕ပညာေပးမႈ အစီအစဥ္ ေတြကို အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္သင္ယူေနၾကပါတယ္။ ကမၻာသိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔လက္စြမ္းျပခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကိုေခတၱ အနားေပးထား ခ်ိန္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို “ ေလ့က်င့္ရင္းအၾကမ္းဖက္၊ အၾကမ္းဖက္ရင္းေလ့က်င့္”ဆုိသလို လူထုဆႏၵျပမႈေတြမွာ လက္စြမ္းျပခုိင္းေစေနပါတယ္။

သူတုိ႔ဘ႑ာေရးအသက္ေသြးေၾကာကိုထိခုိက္ေစတဲ့ လက္ပံေတာင္းမွာ မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ပစ္တဲ့ကိစၥမွာပဲၾကည့္ပါ။ က်ဴးေက်ာ္ေန ထုိင္သူေတြပါဆုိၿပီးဘူဒိုဇာနဲ႔ထိုးေကာ္ေနတာေတြ၊သႏၱိသုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို အခ်ိန္မဟုတ္အခါမဟုတ္ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့တဲ့ ပူပူ ေႏြးေႏြး အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔လုပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းစြာသိႏုိင္ပါတယ္။

အုပ္စိုးသူမ်ားကေတာ့ အတိုက္အခံပါတီေတြအခ်င္းအခ်င္းအၾကား၊ အတိုက္အခံပါတီေတြနဲ႔ျပည္သူေတြအၾကား၊ ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး ေသြးထိုးရန္တုိက္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔အုပ္စုိးမႈလြယ္ကူလိမ့္မယ္။ ေရရွည္အုပ္စိုးထားႏုိင္ လိမ့္မယ္၊ သူတုိ႔အေပၚ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိတဲ့ ျပႆနာေတြကေန ေရွာင္လႊဲႏုိင္မွာျဖစ္ တယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုလို ေသြးခြဲသပ္ရိႈ္မႈေတြကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ နယ္ပယ္ ေပါင္းစံု ကေန မိုက္မိုက္ကန္းကန္းလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အုပ္စုိးသူက လုပ္ႀကံဖန္တီးေနတဲ့ အခ်က္ကို အတုိက္အခံပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက မသိျမင္ပဲ ေရလိုက္လြဲ ေနသမွ်ေတာ့ အုပ္စိုးသူကိုဆန္႔က်င္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ၊ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ကလည္း ခရီးမတြင္ပဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အုပ္စိုးသူမ်ားအႀကိဳက္ပဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း/အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ဆုိတာေတြကို အုပ္စိုးသူမ်ားကသာ ဖန္တီးႏုိင္တာ/အက်ယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚေစ/ေပ်ာက္ေစဆုိတာ အုပ္စိုးသူေတြအေပၚမွာသာတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ “ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈသတို႔သား”ကို ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “ဥပေဒ” ဆုိတဲ့ သဖူေဆာင္းေပးလုိက္ပါၿပီ။

ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ ဖန္တီးေနတဲ့ “ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္ေရွာ္ဗင္ဝါဒ” ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားက ဝုိင္းဝန္းဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ၾကပါစုိ႔။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

2 Responses to တူေမာင္ညိဳ – “ဥပေဒ သရဖူ” ေဆာင္းလာတဲ့ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

  1. Thet Naing on July 5, 2014 at 5:27 am

    တရားခံအစစ္က စစ္အုပ္စုဆိုတာကို ကိုမ်ိ ဳ းခ်စ္ေတြ မသိရံုမက အလိုတူအလိုပါ ျဖစ္ေနၾကျပီဗ်ာ။ အဲဒီအထဲမွာ ဓမၼနဲ႔ ဓားမကို မွားျပီးကိုင္ထားၾကတဲ႔ ဘုန္းၾကီးေတြ၊ ဒီမိုနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးလိုလို ဟန္ေရးျပေနတဲ႔ က် ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ အမ်ိဳ းသားေရးပါတီေတြ၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ က်ေနာ႔အမ်ိဳ းထဲမွာေတာင္ပါတယ္။ ဒီအမွားကို ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ျပ၊ ျပဳ ျပင္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  2. uaarnandar on July 5, 2014 at 10:43 pm

    အဖ်က္အေမွာင့္ ပေယာဂေတြ ပုဆိန္ရုိးေတြလုိ႔ သူတုိ႔ေျပာေနက်စကားကုိ ငွါးသုံးရပါေတာ့မယ္။ မဘသကတစ္ေမွာင့္ ခင္၀ုိင္းၾကည္တုိ႔ကတစ္ေမွာင့္ မဟနကတစ္ေမွာင့္ ႀကံ့ဖြတ္ကတစ္ေမွာင့္ သိန္းစိန္တုိ႔ကုိေရႊမန္းတုိ႔က တစ္ေမွာင့္ေမွာင့္ မ်ိဳး စုံေရာင္စုံလုိ႔ေျပာရပါေတာ့မယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရး အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပုိးလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကုိမွ အားမနာပါးမနာ ေမွာင့္ၾကတာေတြ၊ ဒီအေမွာင့္ေတြကုိ ေတာထုတ္မွရေတာ့မွာပါ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)