ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၈) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး

July 8, 2014

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွာ ၂၀၃၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၂)


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၈)

 

ေအာင္ဒင္၊ ဇူလုိင္ ၈၊ ၂၀၁၄

 

အပိုင္း (၆၈) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး

 

#ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက တဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္ကစလို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကဏၰမ်ားကို ျမႇင္႔တင္ဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိလာတာကို အၾကီးအက်ယ္ေက်နပ္မႈရွိတဲ့ အာဏာရ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈေတြကို အားေပးကူညီခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့  ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းရဲ့  ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မီတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ (နအဖေခတ္ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း) ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္မႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  အဓိကစိတ္ဝင္စားမႈတစ္ခုက ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိျပီျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို အၾကီးစား ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဒီလို အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ရဲ့  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရဲ့  ရလာဒ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က “ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မီတီ” ကို ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ္မီတီဥကၠ႒ျဖစ္လာျပီး လႊတ္ေတာ္က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မီတီဝင္မ်ား၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျငိမ္းစား ေဆး႐ံုအုပ္ၾကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မီတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကပါတယ္။

 

ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို ၁၈၉၉ ခုႏွစ္မွာ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရက တည္ေဆာက္ခဲ့တာမို႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သက္တမ္း ၁၁၅ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ စတင္တည္ေဆာက္တုံးက ကုတင္ ၃၄၂ လုံးသာ ဆန္႕ျပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးမွာ ကုတင္္ ၅၄၆ လုံးဆန္႕ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ကုတင္ ၁၅၀၀ ဆန္႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုၾကီးျဖစ္လာပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္နဲ႕ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္မႈတကၠသိုလ္မ်ားရဲ့  သင္ၾကားေရးေဆး႐ံုၾကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံကာလ၊ ဖက္ဆစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ၊ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္အရွိန္အဟုန္အျမင့္မားဆုံးကာလ၊ တစ္ပါတီစနစ္နဲ႕ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလေတြကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားနဲ႕ အတူျဖတ္သန္းခဲ့ျပီး သမိုင္းမွတ္တိုင္ေတြအမ်ားၾကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးမွာ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳနဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားနဲ႕ လူထုသပိတ္အဖြဲ႕မ်ားစုေဝးရာေနရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပထမဆုံးလူထုတရားေဟာပြဲက်င္းပရာေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို သမိုင္းတန္ဘိုးၾကီးမားတဲ့၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမယ္ဆိုတာ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

#ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးၾကီး၊ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားမ်ား

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္က ၾကီးမားပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕ထုတ္ ဧရာဝတီသတင္း႒ာနရဲ့  သတင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းရဲ့  ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ဒီလိုေဖာ္ျပပါတယ္။ ပထမဆုံးအေနနဲ႕ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးဝင္းထဲက သူနာျပဳတကၠသိုလ္အနီးမွာ ကုတင္ ၁၀၀၀ ဆန္႕ ေဆး႐ံုသစ္ၾကီးတစ္ခုကို အရင္တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေဆး႐ံုသစ္ၾကီး တည္ေဆာက္ျပီးစီးမွပဲ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးမွာ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနတဲ့ လူနာေတြ၊ ႒ာနေတြ၊ သင္တန္းခန္းမေတြကို ေဆး႐ံုသစ္ၾကီးဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်မႈျပီးမွပဲ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ အဆင့္ျမႇင့္လုပ္ငန္း စႏိုင္မွာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးသလို ကုန္က်စားရိတ္ကလည္း အလြန္မ်ားျပားမွာပါ၊ ကုတင္ ၁၀၀၀ ဆန္႕ ေဆး႐ံုသစ္ၾကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္တာတင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကုန္က်မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းပါတယ္။ ေဆး႐ံုေဟာင္းက လူနာေတြကို ေဆး႐ံုသစ္ဆီေရႊ႕ေျပာင္းတာ၊ ေဆး႐ံုေဟာင္းၾကီးကို ျပဳျပင္မြမ္းမံတာေတြေပါင္းလိုက္ရင္ စုစုေပါင္းကုန္က်စားရိတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေလာက္ေတာင္ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ ေဆး႐ံုျပဳျပင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြဲေဝေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္က က်ပ္သန္းေပါင္း ငါးေထာင္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅သန္း ၂ သိန္းေက်ာ္) ပဲ ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေငြကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္ပအလႉရွင္မ်ားထံက ေတာင္းခံရမွာပါ။

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မီတီကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းျပီး ဒီကေန႕ အခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစႏိုင္ေသးပါ။ ကုတင္ ၁၀၀၀ ဆန္႕ေဆး႐ံုသစ္ၾကီးကို ၈လနဲ႕ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္မယ္လို႕ ဆိုေပမည့္ လိုအပ္တဲ့ ပိုက္ဆံမရွိေသးလို႕ ပိုက္ဆံရွာေဖြတဲ့အလုပ္ပဲ လုပ္ေနရပါတယ္။ အဲဒီလို ရန္ပံုေငြရရွိႏိုင္ဖို႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)၊ ျဗိတိသွ်အစိုးရစတဲ့ အလႉရွင္မ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တည္ေထာင္ထားျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခစိုက္တဲ့ “စု ေဖာင္ေဒးရွင္း” ကလည္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  ဥေရာပခရီးစဥ္မွာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္ (UK Prime Minister David Cameron) ၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြင္းဝန္ ဂ်ပ္စတင္ဂရီးနင္း (International Development Secretary Justin Greening) တို႕နဲ႕ေတြ႕ဆံုရာမွာ ျဗိတိသွ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးအတြက္ အေသးစိတ္စီမံကိန္းေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္အၾကံေပးမည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေထာက္ပံ့ကူညီမယ္လို႕ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ေတြ အျပည့္အဝရဖို႕ဆိုတာ မလြယ္လွပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဆး႐ံုသစ္ၾကီးတစ္ခုေဆာက္ျပီးမွ ေဆး႐ံုေဟာင္းက လူနာေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး ေဆး႐ံုေဟာင္းၾကီးကို ျပဳျပင္မည့္အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီလို႕ ယူဆရပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၅) ရက္ေန႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ “ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မီတီ” အစည္းအေဝးမွာ ေဆး႐ံုသစ္ၾကီး တည္ေဆာက္ေရး မေျပာၾကေတာ့ပါ။ အစည္းအေဝးကို ေကာ္မီတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မီတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးရဲ့  လက္ရွိေဆး႐ံုအုပ္ၾကီးနဲ႕ ေဆး႐ံုအုပ္ေဟာင္းၾကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးတို႕ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ မတက္ေရာက္ပါ။ အဲဒီ အစည္းအေဝးကေန ျပည္လမ္းေပၚမွာရွိတဲ့ အရင္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာနရုံးအေဆာက္အအံုကို ေဆး႐ံုအျဖစ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေနတာ လုပ္ငန္းမ်ားျပီးဆုံးျပီျဖစ္လို႕ မၾကာခင္မွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးက ႒ာနအခ်ိဳ႕ စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းေတာ့မယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

#အစိုးရကလည္း ေကာ္မီတီဖြဲ႕

 

တစ္ခ်ိန္တုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့  က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို အစိုးရက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေပမည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕အၾကား ဆက္ဆံေရးမေျပလည္ၾကေတာ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ မလုပ္ေတာ့ပါ။ အရင္တုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မီတီအစည္းအေဝးေတြကို ျပည္ေထာင္စုက်န္းမာေရးဝန္ၾကီး (သို႕မဟုတ္) ဝန္ၾကီးရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပမည့္ အခုေတာ့ မပါဝင္ေတာ့ပါ။ ဒါ့အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အလားတူေကာ္မီတီတစ္ရပ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႕ မၾကာခင္က ထပ္မံဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။

 

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ “ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မီတီ” အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၅) ရက္ေန႕မွာ က်င္းပျပီး (၁၃) ရက္အၾကာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးကေန အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၄/၂၀၁၄ နဲ႕ “ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးေကာ္မီတီ” ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မီတီမွာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုက်န္းမာေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က အတြင္းေရးမႉးျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး (၆) ပါး (သမၼတရုံးဝန္ၾကီး ၃၊ သမၼတရုံးဝန္ၾကီး ၅၊ သမၼတရုံးဝန္ၾကီး ၆၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ ဘဏၰာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး) နဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႕က အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သမၼတက ယင္းေကာ္မီတီကို လိုအပ္သည့္ ဆပ္ေကာ္မီတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး တိုးခ်ဲ႕၊ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစတနာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလႉေငြမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းပါတယ္။ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမွာပါဝင္တဲ့ ေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္းရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပခ်က္က စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒီလို ေဖာ္ျပပါတယ္။

 

“၁။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က “ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မီတီ” ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီအေထာက္အပံ့ရရွိေရး ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ျပည္သူမ်ား အားကိုးအားထားျပဳေနရသည့္ ေဆး႐ံုၾကီးျဖစ္ျပီး ယခုအခါ ေဆး႐ံုသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္လာျပီ ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ျပိဳက်ပ်က္စီးႏိုင္ျပီး အနၱရာယ္ရွိသည့္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သျဖင့္ အလ်င္အျမန္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ခ်က္ခ်င္းအလ်င္အျမန္ျပဳျပင္မြမ္းမံရမည့္ အေဆာက္အဦမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏၰာေငြျဖင့္ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ “”ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးေကာ္မီတီ” ကို ေအာက္ပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္။”

 

သမၼတရဲ့  အမိန္႕ေၾကာ္ျငာမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မီတီက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရဲ့  အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေရး ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္မွာ အေရးေပၚျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံးေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အစိုးရေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းရတယ္လို႕ ဆိုေပမည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီနဲ႕ အစိုးရေကာ္မီတီ ႏွစ္ခုအၾကား ဘယ္လို ပတ္သက္၊ ဆက္ႏြယ္မႈရွိတယ္ဆိုတာကို ရွင္းမျပပါ။ အခုဆို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးကို ျပင္ဆင္မြန္းမံဖို႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မီတီ ႏွစ္ခု တျပိဳင္တည္း တည္ရွိေနပါျပီ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး အစိုးရေကာ္မီတီကို ဒုသမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးအတြက္ အေလးအနက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ သာမာန္အားျဖင့္ ဝမ္းသာစရာေကာင္းေပမည့္ ဒီေကာ္မီတီ ႏွစ္ရပ္ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္အားေပးအားျဖည့္ျခင္းမျပဳပဲ တစ္ဘက္နဲ႕ တစ္ဘက္ အားျပိဳင္ဖို႕၊ လႊမ္းမိုးဖို႕ၾကိဳးစားေနၾကမွာကို စိုးရိမ္မိပါတယ္။

 

#ရန္ကုန္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး၊ ေျမေအာက္ထပ္၊အခ်ဳပ္ေဆာင္ကို ထိန္းသိမ္းပါ။

 

ရန္ကုန္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီ၊ ေျမေအာက္ထပ္မွာ အခ်ဳပ္ေဆာင္ (Guard Ward) ရွိပါတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးမ်ားက အက်ဥ္းသားေတြ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆိုးဝါးလို႕ ေထာင္တြင္းဆရာဝန္၊ ေဒသဆိုင္ရာေဆး႐ံုေတြက မကုသႏိုင္ေတာ့လို႕ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို ေဆးဝါးကုသဖို႕ လႊဲေျပာင္းပို႕လိုက္တဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေဆး႐ံုတက္စဥ္မွာ ထားတဲ့ အေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဥ္းသားလူနာမ်ားကို အျခား အရပ္သားလူနာမ်ားနဲ႕ အတူတူမထားပဲ သီးျခားခြဲထုတ္ျပီး လံုျခံုေရးအေစာင့္အေရွာက္ေတြနဲ႕ ထားရာေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ဳပ္ေဆာင္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္းမ်ားစြာ ကာလတစ္ခုျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရျပီး အခ်ိဳ႕လည္း အဲဒီအခ်ဳပ္ေဆာင္မွာပဲ ကြယ္လြန္ေသဆုံးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃) ရက္၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္မွာ ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းမွာ လံုထိန္းရဲမ်ားရဲ့ ေသနပ္က်ည္ဆံထိမွန္ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုစိုးႏိုင္နဲ႕ ကိုျမင့္ဦး တို႕ကို ေသြးအလိမ္းလိမ္း၊ အျပင္းအထန္ဒါဏ္ရာေတြရွိေနတာေတာင္မွ အာဏာပိုင္ေတြက အခ်ဳပ္ေဆာင္မွာ လူနာကုတင္နဲ႕ ေျခေထာက္ သံၾကိဳးတြဲေသာ့ခတ္ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနရာမွာပဲ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆုံးခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့  ဂလဲ့စားေခ်မႈကို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီး အခ်ဳပ္ေဆာင္မွာ ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ “ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး၊ ေျမေအာက္ထပ္၊ အခ်ဳပ္ေဆာင္” ဟာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ့ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးရဲ့  သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

အခုလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လွစ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးကို ျပဳျပင္မြမ္းမံဖို႕ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မီတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကရာမွာ ေျမေအာက္ထပ္၊ အခ်ဳပ္ေဆာင္ကို သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အရွိအတိုင္း ထိန္းသိမ္းဖို႕၊ ျပတိုက္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႕ က်ေနာ္ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ နယ္လဆင္မန္ဒဲလား အက်ဥ္းက်ခဲ့တဲ့ ေရာ္ဘင္ကြၽန္းအက်ဥ္းေထာင္ကို ျပတိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသလို ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး၊ ေျမေအာက္ထပ္၊ အခ်ဳပ္ေဆာင္ကိုလည္း ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရဲ့ အမွတ္တရျပတိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေစခ်င္ပါတယ္။  အသစ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီးမွာလည္း “အခ်ဳပ္ေဆာင္” ဆိုတာ မရွိေစခ်င္ေတာ့ပါ။

 

ေအာင္ဒင္

ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

2 Responses to ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၈) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး

  1. Catwoman on July 8, 2014 at 7:52 am

    You can’t just build a hospital you need competent workers and equipment as well as medicines

  2. Zaw Aung on July 9, 2014 at 7:18 am

    interesting story. DASSK should be stopped doing this. health and education, construction of hospital is not important now. As I visited Rangoon Hospital, patients who can pay money are transferred to private hospitals and operated. Doctor, Nurse and staffs life of education and health is not easy in Burma.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)