Tu Maung Nyo – Facing the Tatmadaw Leaving People Behind

October 31, 2013

အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာ

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္)

“ေက်ာ္ဝင္း” က သူ၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ဤသုိ႔ အဆံုးသတ္ထားေလ၏။ “အေရွ႕ကို မ်က္ႏွာမူလိုလွ်င္ အေနာက္ကို ေက်ာခိုင္းရ မည္သာျဖစ္ပါသည္” တဲ့။

သဘာဝက်ေပ၏၊ ေက်ာ္ဝင္းသည္ အမွန္ကိုေျပာ၏။ ရိုးသားေပ၏။ ေကာင္းေလစြ။

အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိလွ်င္ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာျဖစ္ေပသည္။

“ေက်ာ္ဝင္း၏ အေရႊ႕” ဆုိသည္မွာ ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပ၏။

ေက်ာ္ဝင္းသည္ သူ၏“အျမင္အေရြ႕”ကို “မဟာဗ်ဴဟာပုစၦာ ၅ ရပ္”ႏွင့္အညီ တိတိက်က်ေဖာ္ျပခဲ့ေပ၏။ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပလုိက္ ေသာအခါ သူ၏အတၱေနာမတိမ်ားမွာပိုေပၚလြင္ထင္ရွားသြား၏။ “မဟာဗ်ဴဟာပုစၦာ ၅ ရပ္” ဆိုသည္မွာ သူ၏ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားႀကီး မ်ားျဖစ္ေပေသာ သခင္တင္ျမ၊ “ေနာက္ဆံုးေန႔” ဘခက္၊ ေမာင္စူးစမ္း၊ ကိုကိုေမာင္ႀကီး (အညမည ဦးခ်စ္လိႈင္) တုိ႔၏ ေၾကာင္းတူ သံကြဲ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဒီလမ္းကို ေလွ်ာက္ၿပီဆုိေတာ့ ဒီစကားေတြကို သံေယာင္လုိက္ေျပာတာ ဘာမွ် မဆန္းက်ယ္လွပါ။

“ဆုိဗီယက္ၿပိဳက်၊တရုတ္ျပည္ႀကီးအေရာင္ေျပာင္း၊ ဒီမိုကေရစီလိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳလုိက္ရေသာအခါ” ေက်ာ္ဝင္း၏ ယံုၾကည္မႈသည္ အဖတ္ဆယ္၍ မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေက်မြၿပိဳကြဲသြားေလေတာ့၏။ “ေၾသာ္ – ေက်ာ္ဝင္းယံုၾကည္မႈသည္ ဤသို႔ပါကလား” ဟု သာစုတ္သပ္မိပါ၏။ ဤသို႔ေသာယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို “အရမ္းအကန္းဇြတ္ မွိတ္ယံုၾကည္ေန၍ မရေတာ့ေပ”။ “အညွာမလြယ္ဖုိ႔၊ အစြဲကင္းဖုိ႔ ” “ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းဆင္ဖို႔” မုခ်လိုေပလိမ့္မည္။

လူတုိင္းသူ ႏွစ္သက္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ ယူဆခြင့္ရွိ၏။ မယံုၾကည္ခြင့္လည္းရွိ၏။ ယခုယံုၾကည္မႈတစ္ခုမွ အျခား ယံုၾကည္မႈတစ္ခုကို ကူးေျပာင္းယံုၾကည္ခြင့္လည္းရွိပါ၏။ ယခင္က “ယံုၾကည္ခဲ့တယ္”။  ယခု “မယံုၾကည္ေတာ့ပါ” ဟု ေျပာပုိင္ခြင့္ရွိ၏။ ယခင္က“ယံုၾကည္မႈ”ကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း၊ ကင္းရွင္းျပတ္စဲေၾကာင္း၊ ေၾကညာပုိင္ခြင့္လည္းရွိပါ၏။ ဤသည္တုိ႔မွာ သက္ဆုိင္ရာလူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

မယံုၾကည္ရေကာင္းလားဟု ရန္ေတြ႔ေနျခင္း/ ရန္လုပ္ေနျခင္းသည္ ကေလးဆန္လွေပ၏။ ထိုနည္းတူပင္ (တခ်ိန္က မိမိသက္ဝင္ ယံုၾကည္ခဲ့ဖူးၿပီး) ယခုအခါ မိမိမယံုၾကည္ေတာ့ေသာ အယူအဆႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္ၿမဲ/ ယုံၾကည္ဆဲရွိသူမ်ားကို စိန္ေခၚေစာ္ကား၊ ေရးသား၊ ေထ့ေငါ့ေနမႈမ်ားသည္လည္း လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္လွပါ။ မုိက္မဲညံ့ဖ်င္းသည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္ လုပ္ဟန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစြယ္က်ိဳးအဆိပ္မဲ့ေႄမြတစ္ေကာင္  “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္” ထဲမွေန၍  အလမၼာယ္ဆရာ အလိုက် မာန္ဖီ အေမာက္ေထာင္ေနသည္ႏွင့္တူပဲ၊ တူလွေသးေတာ့သည္။

ေက်ာ္ဝင္းယံုၾကည္မႈေျပာင္းျခင္း/ မေျပာင္းျခင္းသည္ ေက်ာ္ဝင္း၏ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာ္ဝင္း၏ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး သာျဖစ္သည္။ ဘာမွမွတ္ခ်က္ေပးရန္မရိွပါ။ စိတ္မဝင္စားပါ။

 အဓိကတုန္႔ျပန္ေနၾကသည္မွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”၊ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု”တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လက္ရွိ အုပ္စိုးသူမ်ား ဘက္မွ အေသအလဲခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုေနသည့္ ေျပာဆုိေရးသားေနေသာ ေက်ာ္ဝင္း၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို လုိအပ္သလို ေဝဖန္၊ ဆန္႔က်င္၊ ဖြင့္ခ်ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

“ေက်ာ္ဝင္း”  ေရးထားသည့္အတုိင္းအတိအက်ပင္ျဖစ္သည္။ ဖံုးကြယ္ေနစရာမရွိပါ။

“အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးတာထက္၊ ျပင္ေရးက လက္ေတြ႔က်မယ္၊ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္မႈကို အေဆာတလ်င္ မကိုင္သင့္” ဆုိေသာ “ေက်ာ္ဝင္း၏ သေဘာထားမ်ား” ကို ခပ္ျပင္းျပင္း သမေနရျခင္းျဖစ္သည္။

 တစ္ခ်ိန္က “မစားေကာင္းေသာအသီး” ဟူ၍ “ေက်ာ္ဝင္း” ႏွာေခါင္းရႈံ႕ေၾကာက္လန္႔ေနခဲ့ေသာအသီးကို ေက်ာ္ဝင္းသည္ ယခု အခါၿမိန္ရွက္စြာ ကိုက္ခဲစားေသာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ္လည္း က်ေနာ္အေနျဖင့္ နည္းနည္းကေလးမွ် မနာလိုမရႈစိမ့္ မျဖစ္ရိုး အမွန္ပါ။ ရိုးရုိးသားသားေျပာပါရလွ်င္ အားမက်မိပါ။

ထုိ႔အျပင္ — ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ စတင္လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ေသာ “အထက္မွလာသည့္ အေျပာင္းအလဲပံုစံ” ျဖစ္ သည္။ “ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္း”၊ “ေရႊဝါေရာင္အေရးအခင္း” မ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး “ေျပလည္ေရးလမ္းစ” ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္ ျဖစ္၍ ထိုစဥ္ကႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ(ဗိုလ္သန္းေရႊ)၏ အေျမာ္အျမင္ကို အသိအမွတ္ျပဳရပါလိမ့္မည္ — ဟူေသာ ေက်ာ္ဝင္း ၏ ရဲရင့္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္/အျမင္သေဘာထားမ်ားအေပၚ ဖက္ၿပိဳင္ျငင္းခုန္ေနရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။

  အုပ္စုိးသူ၏အက်ိဳးစီးပြားကို တည့္တည့္မ်က္ႏွာမူေနေသာသူထံမွ အုပ္စုိးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  အနည္းနည္းအဖုံဖံုခုခံ ကာကြယ္ေပးမည့္ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခံခုကာကြယ္မႈမ်ားကိုသာ ၾကားေန ဖတ္ေနရပါလိမ့္မည္။

“အေရွ႕ကို မ်က္ႏွာမူလိုလွ်င္ အေနာက္ကို ေက်ာခိုင္းရ မည္သာျဖစ္ပါသည္”

အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိလွ်င္ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

“ေက်ာ္ဝင္း၏ အေရႊ႕” ဆုိသည္မွာ ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပ၏။

အညႊန္း – ေက်ာ္၀င္း၊ ဗြိဳက္စ္ ဂ်ာနယ္၊ ၊ မဟာဗ်ဴဟာပုုစာၦမ်ားႏွင့္ စဥ္းစားမိသည္မ်ား

 http://thevoicemyanmar.com/voice/%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%97%E1%80%BA%E1%80%B4%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%85%E1%81%A6%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7/


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Tu Maung Nyo

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)