အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – မီး

July 12, 2014

မီး
အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)
ဇူလုိင္ ၁၁၊ ၂၀၁၄
 


ကမၻာ့သမုုိင္းစာမ်က္ႏွာေတြကုုိ လက္လွမ္းမီွသေလာက္ ၿခဳံငုုံ ၾကည့္လုုိက္မယ္ဆုုိရင္ ယဥ္ေက်းမႈ လူသားစြမ္းပကား သိပၺံနဲ႔နည္းပညာ စသည္ အဆင့္ျမင့္တုုိးတက္လာမႈနဲ႔အတူ ျပႆနာေတြ ပဋိပကၡေတြ စစ္ပြဲေတြ ဒုုကၡဆင္းရဲေတြ အနိ႒ာရုုံျမင္ကြင္းေတြကုုိ ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ တရားသေဘာအရ ၾကည့္ရင္လည္း လူ႔ဘုုံဆုုိတာ သုုခခ်မ္းသာနဲ႔ ဒုုကၡဆင္းရဲ ေရာျပြမ္းေနတဲ့ ဘုုံဌါနတစ္ခုု ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱမကင္းတဲ့ ပုုထုုဇဥ္လူသားေတြကုုိယ္ႏႈိက္က ျပႆနာနဲ႔ ဒုုကၡဆင္းရဲေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုုိးထဲကအေကာင္းဆုုိသလုုိ အတၱႀကီးမႈေတြ မျပည့္စုုံမႈေတြ လုုိကြက္ဟာကြက္ေတြ   ျပႆနာေတြနဲ႔ ဒုုကၡဆင္းရဲေတြကပဲ လူသားမ်ားအတြက္ အသုုံးဝင္တဲ့ ပုုိမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ ရုုပ္ဝတၱဳပစၥည္းေတြကုုိ ဖန္တီးထုုတ္လုုပ္လာႏုုိင္မႈနဲ႔ ခႏၱီ ေမတၱာ ပညာ စသည္ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ေတြနဲ႔ စိတ္ပုုိင္းဆုုိ္င္ရာ ရင့္က်က္မႈကုုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာပါ။

ပညာရွိေတြ သိပၺံပညာရွင္ေတြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုုိဗယ္ဆုုရွင္ေတြ ေလာကလူသားအတြက္ ကုုိ္ယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ အနစ္အနာခံသူေတြဟာ မယဥ္ေက်းမႈ တကုုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ  ပညာမဲ့မႈ မုုိက္မဲမႈ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မတုုိးတက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္အေၾကာင္းတရားေတြဟာ တရားမွ်တျမင့္ျမတ္တဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုုိ ဦးတည္ေစသလုုိ တရားမဲ့မႈ မမွ်တမႈနဲ႔ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ လမ္းမွားကုုိ တြန္းပုုိ႔တဲ့ လမ္းဆုုံတစ္ခုုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုုရားအေလာင္းေတာ္ဟာလည္း သုုခနဲ႔ ဒုုကၡ ေရာျပြမ္းေနတဲ့ လူ႔ဘုုံမွာ ပါရမီေတာ္ကုုိ ျဖည္က်င့္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုုံး ဘုုရားအျဖစ္သုုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရမီမျပည့္ဝေသးတဲ့ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ဘုုရားအေလာင္းေတာ္ဘဝေတြမွာ အမွားမကင္းႏုုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အပါယ္ဆင္းရဲကုုိလည္း ဘုုရားအေလာင္းေတာ္ မေရွာင္လႊဲႏုုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ပါရမီအလုုံးစုုံျပည့္စုုံတဲ့ ဘုုရားအျဖစ္သုုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ထက္ဝန္းက်င္ျဖဴစင္ျပည့္စုုံတဲ့ တရားေတာ္ကုုိ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုုိတရားေတာ္မ်ားကုုိ လုုိက္နာက်င့္သုုံး ေလ့လာသင္ယူေနၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားက်ေတာ့ ယေန႔အေနအထားအရ ေျပာရရင္ အမ်ားစုု အမွားမကင္းနုုိင္ၾကတဲ့ ပုုထုုဇဥ္လူသားေတြပါ။ သုုိ႔ေသာ္ ေလာကလူသားအက်ိဳးကုုိ ေမွ်ာ္ကုုိးေရွးရွဳၿပီး အမွားနည္းေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးသြားရမွာက ျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏွလုုံးသားပုုိင္ရွင္ လူသားမ်ားရဲ႕  တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုု မေလးရွားႏုုိင္ငံမွာ သြားေရာက္အလုုပ္လုုပ္ေနၾကတဲ့ အျပစ္မဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား ၄ ေယာက္ အသတ္ခံလုုိက္ရျခင္းျဖင့္ မႏၱေလးမွာ တဖန္ျပန္စလာခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈ မီးပြါးဟာ ႏုုိင္ငံတစ္ခုုရဲ႕ နယ္နမိတ္ကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္ကူးစက္ေလာင္ၿမိဳက္သြားခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ မႏၱေလးမွာ အသတ္ခံခဲ့ရသူ ႏွစ္ဦးဟာလည္း အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြပါ။ မီးဟာ သုုံးတတ္ရင္ လူေတြရဲ႕ မိ္တ္ေဆြျဖစ္ေပမယ့္ မသုုံးတတ္ရင္ လူေတြရဲ႕ ရန္သူျဖစ္တတ္သလုုိ ယခုု လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးကုုိ လြဲမွားစြာ အသုုံးခ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ ဆုုိးက်ိဳးေတြကုုိ လူသားေတြပဲ ခံစားေနၾကရပါၿပီ။ ၾသဇာအရွိန္အဝါနဲ႔ ပညာဥာဏ္ႀကီးမားေတာ္မူၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးမ်ားထံမွ ႏုုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ လမ္းမွန္ကုုိ တည့္မတ္ေပးမယ့္ ၾသဝါဒစကားေတာ္မ်ားကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနမိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီျပႆနာမွာ အဓိက တာဝန္အရွိဆုုံးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းႏုုိင္စြမ္းအရွိဆုုံးသူကေတာ့ အစုုိးရသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ အစုုိးရတာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ စိတ္ရင္းေစတနာကုုိ ေမးခြန္းထုုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ တုုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုုကုုိ ဒုုကၡႏြံထဲႏွစ္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ေဟာင္းအေၾကာင္းကုုိ မေျပာလုုိေတာ့ေပမယ့္ ယခုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုုပ္ေနပါတယ္ဆုုိတဲ့ လက္ရွိအစုုိးရရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြဟာ ယခင္အာဏာရွင္စနစ္ေဟာင္းမွ ထူးျခားေျပာင္းလဲလာတဲ့ အရိပ္အေယာင္ေတြ မျမင္ေတြ႕ရေသးပါဘူး။

ေရမ်ားေရႏုုိင္ မီးမ်ားမီးႏုုိင္ဆုုိတဲ့ စကားလည္း ရွိပါတယ္။ ယခုုကာလ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ မီးမ်ားေနသလား ထင္မွတ္စရာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္မီး၊ သူတစ္ပါးကုုိ ထိခုုိက္နစ္နာ ဗုုိလ္က်အႏုုိင္က်င့္လုုိတဲ့ ေဒါသဗ်ာပါဒမီး၊ မရသင့္မရထုုိက္ မယူသင့္မယူထုုိက္တဲ့ အာဏာ စီးပြါးဥစၥာေတြကုုိ မတရားသိမ္းပုုိက္ရယူလုုိတဲ့ ဝိသမေလာဘမီး၊ မ်က္ေမွာက္တမလြန္အက်ိဳးဆက္ကုုိ မသိမျမင္နားမလည္ႏုုိင္တဲ့ ေမာဟမီးနဲ႔ တုုိ႔မီးရွိဳ႕မီးေတြေၾကာင့္ တခါခါမွာ အရွိန္နဲ႔ ထေလာင္လုုိက္ တေငြ႕ေငြ႕နဲ႔ တမွ်င္းမွ်င္းေလာင္လုုိက္နဲ႔ မၿငိမ္းႏုုိင္တဲ့မီးပါ။ မီးကုုိ ၿငိွမ္းႏုုိင္သူေတြကုုိယ္တုုိင္က မီးပြားကုုိ ဆက္လက္ ေမြးျမဴထားမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ဘဝရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္ရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မယ့္ ဒီမိုုကေရစီဆုုိတဲ့ ေရႊျပည္ေတာ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္တုုိင္းေဝးေနအုုံးမွာပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) – မီး

  1. Thet Naing on July 12, 2014 at 6:28 am

    ဒီစစ္အုပ္စုရဲ႕ တို႔မီးရွိဳ ႕မီးဟာ သူတို႔အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ (သူတို႔ရဲ႕)တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာပါဘုရား။ ဒီအေရးသံုးပါးဟာ စကားလံုးသကာဖံုးထားတဲ႔ စစ္အာဏာတည္ျမဲေရးမဟာဗ် ဴ ဟာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီအေရးသံုးပါးကို ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာပါ ထည္႔ထားရံုမက ေရငတ္သလို တစာစာေအာ္ေနျပီး ျပည္သူေတြကို နားလွည္႔ပါးရိုက္ေနတာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အရွင္ဘုရားေျပာတဲ႔ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါၾကီးမားတဲ႔ ဆရာေတာ္ေတြထဲက ေတာ္ေတာ္ကိုၾကီးတဲ႔ ဆရာေတာ္ၾကီးဆိုရင္ ဟိုဘက္လိုလို ဒီဘက္လိုလိုနဲ႔ ျခံစီးရိုးခြထိုင္ျပီး သမာသမတ္က်သလိုနဲ႔ မဘသဘက္ေတာ္သားၾကီး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္ဘုရား။ ဘာဘြဲ႔ရရ၊ အာဂံုဘယ္ေလာက္ေဆာင္ေဆာင္ ဓမၼကို ကိုယ္တိုင္မက်င္႔သံုးရင္ေတာ႔ သတိလက္လြတ္တိုင္း မီးေတြေလာင္ေနမွာပါဘုရား။ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း ၾသဂတ္စ္ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္