ဂ်ဴနီယာ၀င္း – ႏုုိင္ငံေရး ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း သုုိ႕မဟုုတ္ သတင္းကာတြန္း

July 17, 2014

 

ႏုုိင္ငံေရး ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း သုုိ႕မဟုုတ္ သတင္းကာတြန္း

ဂ်ဴနီယာ၀င္း၊ ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၄

ကာတြနး္ဦးေဖသိန္းက သတင္းကာတြန္းတစ္ပုုဒ္ ဆဲြဖုုိ႕အတြက္ သတင္းစာကုုိ ဖတ္ရပါတယ္။ ဖတ္ျပီးေတာ့ သတင္းေတြေရးထားတာေတြထဲက တခ်ဴိ႕ေသာ သတင္းစာေၾကာင္းမ်ားကုုိ ေလ့လာပါတယ္။ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း နွစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရင္ ဒါကုုိဦးတည္ျပီး ဒီစာေၾကာင္းမ်ားကုုိ သုုံးျပီးကာတြန္းဆဲြပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕သတင္းစာမွာ အဲသည္ဆဲြထားတဲ့ ကာတြန္းပါလာပါတယ္။ သတင္းစာဖတ္သူက ဒါကုုိေတြ႕ျပီး တေန႕ကသတင္းစာထဲက သတင္းကုုိ ကာတြန္းဆဲြတာပါလားလုုိ႕ သိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သည္လုုိနဲ႕ ဦးေဖသိန္းရဲ႕ ေန႕စဥ္သတင္းကာတြနး္ေတြ ကုုိလူေတြက စိတ္၀င္စားလာၾကပါတယ္။

ဥပမာ – “ေညာင္ျမစ္တူးပုုတ္သင္ဥေပၚ” ဆုုိတဲ့ ျမန္မာစကားပုုံ တစ္ခုုကိုုသုုံးျပီး ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနတစ္ခုုကုုိ တင္စားေရးထားတဲ့ သတင္းကုုိ ဦးေဖသိန္းက ကာတြန္းထဲမွာ တကယ္ပဲ ေညာင္ပင္ၾကီးအျမစ္ကုုိ တကယ္တူးေနၾကတဲ့ပုုံဆဲြျပ တာမ်ဴိးပါ။ ဒါကုုိၾကည့္ျပီး သတင္းေရးသူေတာ့ ေနာက္က်ရင္ ျမန္မာစကားပုုံေတြ ထည့္သုုံးရဲပါ့မလားပဲ။

၁၉ ၅၉  ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႕ကသတင္းတစ္ပုုဒ္ – …

“ေညာင္ျမစ္တူး- ပုုတ္သင္ဥေပၚေသာ ႏုုိင္ငံေရးျပသနာေတြႏွင့္ တႏုုိင္ငံလုုံးတြင္ ဓမၼႏၱရာယ္ေတြကုုိ ရူဴံ႕ခ်ေနခ်ိန္…..’’

ဆုုိတဲ့ သတင္းစာထဲက စာေၾကာင္းကုုိ ဦးေဖသိန္းက ေညာင္ပင္ၾကီးရဲ႕အျမစ္ကုုိ လူဆုုိးသူခုုိးေတြ တူးေဖာ္ေနၾကတဲ့ပုုံဆဲြထားျပီး နေဘးက သစ္ပင္ေစာင့္နတ္မင္းႏွစ္ပါးက ဒါကုုိျပန္ေျပာျပေနပုုံ ပါ။

“ဓမၼႏၱရာယ္ေတြေလ.. ေဗါဓိေညာင္ပင္မွာ ပုုပ္သင္ဥ ေပၚေအာင္ ေညာင္ျမစ္တူးေနၾကဒါ နတ္မင္းရဲ႕ “

သတင္းစာထဲက စာေၾကာင္းေတြ သတင္းေတြဟာ အခုလုုိ ဆဲြထုုတ္ျပီး ကာတြန္းဆဲြျပလုုိက္ပုုံက ဟာသေျမာက္လွပါတယ္။ ကာတြန္းလက္ရာ တစ္ခုုေၾကာင့္ စာဖတ္သူက ျမင္သြားတယ္။ သည္စာေၾကာင္းကုုိ သည္လုုိသရုုပ္ေဖာ္ျပလုုိက္ေတာ့ ကာတြန္းဟာ သတင္းကာတြန္းျဖစ္သြားတယ္။

ဒီလုုိသာဆုုိရင္ သတင္းေၾကျငာသူေတြ သုုံးသုုံးေနတဲ့ စကားလုုံးလွလွေတြ၊ သတင္းစာထဲက ေရးထားတဲ့ စကားပုုံဆန္ဆန္ စာေၾကာင္းေတြ ဟာလည္းပဲ သတင္းကာတြနး္ေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္လာနိင္ပါတယ္။

ကာရီေကးခ်ားဆုုိတဲ့  ကာတြန္းလက္ရာဟာလည္း သတင္းကာတြနး္ေတြ အတြက္လူထုုစိတ္ၾကိဳက္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဥပမာ – ၁၉ ၅၉  စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႕သတင္း မွာ အခုုလုုိ ပါတယ္…။

“ႏုုိင္ငံေတာ္ အစုုိးရကအလံနီ သခင္စုုိး ၾကီးအားဖမ္းဆီးေပးလ ွ်င္ ဆုုေတာ္ေငြ တသိန္းေပးမည္ဟုု ေက်ညာျခင္း။(သခင္သန္းထြန္း ဖမ္းမိလ ွ်င္ လည္းဆုုေတာ္ေငြ တသိန္းထုုတ္ခဲ့သည္။)

ဒါကုုိ ဆရာဦးေဖသိန္းက အလံနီ သခင္စုုိးနဲ႕ သခင္သန္းထြန္တုုိ႕ပုုံ ကာရီေကးခ်ား ဆဲြထားျပီး တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ၀ုုိင္းၾကီးပတ္ပတ္ပုုံ လုုိက္ဖမ္းေနၾကပုုံ ျပထားတယ္။ သည္ေတာ့ သခင္သန္းထြန္းက  အလံနီသခင္စုုိးကုုိ “မင္းေၾကာက္လုုိ႕ထြက္ေျပးေနတာ မဟုုတ္ဘူး။ မင္းမိရင္ ဆုုေငြတသိန္း ရမယ္ဆုုိလိုု႕ မင္းကုုိလုုိက္ဖမ္းေနဒါ“ တဲ့။

အလံနီသခင္စုုိးကလည္း “ငါလဲမင္းလိုုက္ဖမ္းလုုိ႕ ေျပးေနတယ္မွတ္သလား။ မင္းမိရင္ ဆုုေငြတသိန္း ရမယ္ဆုုိလုုိ႕ မင္းကုုိ လုုိက္ဖမ္းေနဒါ“ လုုိ႕ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ စက္၀ုုိင္းပုုံ ေျပးလုုိက္ေနၾကပုုံနဲ႕ သူတုုိ႕ ေျပာဆုုိၾကတဲ့စကားမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ထားပါတယ္။

ဒါကုုိနားလည္ဖုုိ႕အတြက္ သတင္းစာထဲက သတင္းကုုိသိထားရမယ္။ အလံနီသခင္စုုိးဆုုိတာ ဘယ္သူ သခင္သန္းထြန္းဆုုိတာ ဘယ္သူ စသည္ျဖင့္ သတင္းဖတ္ေနသူက ဒါကုုိ ယဥ္ပါးေနသူ ျဖစ္ရင္ သည္ကာတြန္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုုိ ဟာသေျမာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းကုုိ ဖတ္ျပီး နုုိ္င္ငံေရးကုုိလည္း စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရင္ေတာ့ ကာတြန္းရဲ႕ ကာရီေကးခ်ားကုုိခံစားျပီး ျပဳံးမိရယ္မိတဲ့ သတင္းကာတြန္း တစ္ပုုဒ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾက ပါလိမ့္မယ္။

သည္လုုိ ကာရီေကးခ်ား ပုုံမ်ားနဲ႕ သတင္းကာတြန္းေတြ ေရးဖုုိ႕ သတင္းစားထဲက သတင္းေတြ ကိုုဖတ္ကာ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား ရဲ႕ ကာရီေကးခ်ားပုုံမ်ား ၾကည့္ရတာနဲ႕ ကုုိပဲ သတင္းကာတြန္း ေတြ ေရပန္းစားလာနုုိင္ပါတယ္။

ႏုုိင္ငံေရးသတင္း တစ္ပုုဒ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉ ၅၉  ထုုတ္ ဒီဇင္ဘာ၅ ရက္ေန႕ မွာ

“က်ဴပ္တုုိ႕ တည္ျမဲအစုုိးရ တက္လ ွ်င္ စသုုံးလုုံးကုုိ ဖ်က္ပစ္မည္“

ဆုုိတဲ့ တည္ျမဲေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း (သတင္းစာရွင္လင္းပဲြ) သတင္းျဖတ္ပုုိင္းကုုိ ဦးေဖသိန္းက “စ“ ဆုုိတဲ့စကားလုုံး သုုံးလုုံးကုုိ မ်က္လုုံးၾကီးေတြလုုိ လူသုုံးဦးပုုံေရးဆဲြထားတယ္ ျပီးေတာ့ သူတုုိ႕သုုံးဦးက အေနာက္တုုိင္း၀တ္စုုံ (အဲသည္၀တ္စုုံက စသုုံးလုုံးေတြ၀တ္တဲ့ ၀တ္စုုံျဖစ္ပုုံရ ပါတယ္။) ခါးေထာက္ျပီး မ်က္လုုံးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနပုုံ ေပၚေအာင္ “စ“ ကုုိထင္းေနေအာင္ဆဲြျပထား တယ္။ သူတုုိ႕ၾကည့္ေနတဲ့ ေနရာဘက္မွာ လူတစ္ေယာက္ ေခါင္းျမီးခ်ဴံျပီး ေၾကာက္လြန္းလိုု႕ တုုန္ျပီး ထြက္ေျပးေနပုုံဆဲြထားတယ္။ (အဲသည္ေၾကာက္ ေနတယ္ဆုုိတဲ့လူ ကုုိမ်က္မွန္အနက္နဲ႕ ဆဲြထားတာဟာလည္း အေတြးပြားစရာပါပဲ။)

သူက“စသုုံးလုုံးဆုုိ ေၾကာက္လြန္းလုုိ႕ပါ“ တဲ့။

သည္ေတာ့ သည္ကာတြန္းဖတ္တဲ့သူက စ သုုံးလုုံးေတြရဲ႕ ပုုံသဏာန္ကုုိ မ်က္စိထဲ ထင္းေနေအာင္ျမင္သြား တယ္။ ရယ္ခ်င္စရာျဖစ္သြားတယ္။ ဟုုိလူလည္း ေၾကာက္လြန္းလုုိ႕ စ သုုံးလုုံး ဆုုိုုိတာလည္းေပၚလြင္တယ္။ ဒီကာတြန္းေလးဟာ ေျပာရရင္ ရုုိးရုုိးေလးပဲ။ စ လုုံးကုုိ မ်က္လုုံးၾကီးနဲ႕ လူ႕ေခါင္းပုုံဆဲြထားတာေလးက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္။ သူတုုိ႕မ်က္လုုံးေတြကုုိ လူေတြဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ၾကရသလဲ ဆုုိတာကုုိ ကာတြန္းဆရာက ေပၚေအာ္ဆဲြျပထားတာပဲ လုုိ႕ခံစားမိတယ္။ ဒါဟာ ႏုုိင္ငံေရးစာလုုံးေတြကုုိ သရုုပ္ေဖာ္တဲ့ သတင္းကာတြန္းတစ္ပုုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လုုိ စသုုံးလုုံးကိုု ဖ်က္ပစ္မယ္လုုိ႕ ဆုုိတာဟာ သူ႕ဘက္ကုုိလူေတြ ပါလာေအာင္မဲဆြယ္တဲ့ စကားပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ေကာက္ခ်က္ခ်စရာက သတင္းကာတြန္းေတြဟာ သတင္းထဲက စာသားေတြကုုိ ကာတြန္းဆဲြတယ္။ ႏုုိင္ငံေရး တစ္ခုုတည္းကုုိ ကြက္ျပီးေဆာ္တာမ်ဴိး မဟုုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ လုုိက္အျပစ္ရွာျပီး ေရးတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ေလွာင္ေျပာင္တာမ်ဴိးလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဦးေဖသိန္းရဲ႕ ေမြးရာပါ ကာတြန္း ပညာစြမ္းပါပဲ။

ဦးေဖသိန္းေရးတဲ့ သတင္းကာတြန္းေတြထဲမွာ ဘာမွဆဲြလုုိ႕ မရႏိုုင္ဘူးလုုိ႕ထင္ရတဲ့ မုုိးေလ၀သ သတင္းေတာင္ပါပါတယ္။ ၁၉ ၆၀ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉  ရက္ေန႕မွာ ပါတဲ့ ကာတြန္းပါ။ ေခါင္းစဥ္ကုုိ “ထီးကုုပ္ကုုပ္ေဆာင္း“ လုုိ႕ေပးထားပါတယ္။

“ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ ရွမ္းျပည္နယ္ မုုိးေခါင္ေရရွားရပ္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ႏွင့္ တနင္းသာရီေဒသတုုိ႔တြင္ မုုိးထစ္ခ်ဴန္းရြာ၏။ ရန္ကုုန္ႏွင့္ အနီးတ၀ုုိက္တြင္ မုုိးေစြေရြ႕ အလြန္ဧျမကာ အုု႕ံဆုုိင္းေန၏။ ရြာသြန္းေသာ မုုိးေရခ်ိန္မွာ ၀.၂၂ လက္မျဖစ္၏“

ဆုုိတဲ့မုုိးေလ၀သသတင္းကုုိ ဦးေဖသိန္း ဆဲြထားတာက ခေမာက္ေဆာင္းထားတဲ့ ေတာင္သူေတာင္သားတစ္ဦးက ေျပာေနပုုံ …

“အခ်ိန္အခါမဟုုတ္ မိုုးရြာ တာဟာ တေယာက္ေယာက္က မေကာင္းၾကံေနလုုိ႕ဘဲ“ ။

သူလွမ္းၾကည့္ေနတဲ့ ေနရာမွာရွိ ေနသူက အက်ီအနက္ ဘြတ္ဖိနပ္အနက္ မ်က္မွန္အနက္ ထီးအနက္နဲ႕ လူဆုုိးပုုံသဏာန္ နဲ႕လူပါ။ မုုိးေတြကလည္း သည္းသည္းမဲမဲ ရြာေနတဲ့အေျခအေနပါ။ ဆုုိလုုိတာကေတာ့ သည္လုုိ စိတ္ကူးမ်ဴိး နဲ႕ဆဲြတတ္ဖုုိ႕ဟာ ပညာပါပဲ လုုိ႕ ျမင္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ ဆုုိတာ အမွန္ေတာ့ ေဆာင္းကာလပါ။ ေဆာင္းျပီးရင္ ေႏြေရာက္ပါ့မယ္။ ဒီလုုိအခ်ိန္အခါမွာ မုုိးရြာတယ္ ဆုုိတဲ့မုုိးေလ၀သ သတင္းဟာ ထူးျခားပါတယ္။ ဒါကုုိ ဦးေဖသိန္းက စဥ္းစားျပီးေရးဆဲြတဲ့ ကာတြန္းပါပဲလုုိ႕ ခံစားမိပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ရုုိးရွင္းတဲ့ အေတြးနဲ႕လည္း သတင္းကာတြန္းေတြ ဆဲြလုုိ႕ရပါတယ္။

ဆန္းေအာ့ဖ္ – တကၽြန္းစံ ဆုုိတဲ့ကာတြန္း – ဆိုုတာ တကၽြန္းစံက်ေနတဲ့သူရဲ႕ သား ေပါ့။ ၁၉ ၅၉  ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕မွာပါတဲ့ကာတြန္းပါ။ သတင္းက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္သတင္းပါ။

“ကိုုကိုုးကၽြန္းမွ ႏုုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားအား ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕ မတုုိင္မီ ရန္ကုုန္ အေရာက္ျပန္ေခၚမည္။“ တဲ့။

ကေလးက ေပ်ာ္လုုိ႕ကေနတဲ့ပုုံနဲ႕

“မုုိးရြာရင္ မုုိးေရခ်ဴိးမယ္ ေဖေဖလာရင္ အုုန္းသီးခဲြ စားမယ္“ သီခ်င္းဆုုိလုုိ႕။

ဒီေတာ့ ကေလးရဲ႕ဖခင္က ကုုိကုုိးကၽြန္းမွာ က်ေနတဲ့အက်ဥ္းသားျဖစ္မယ္ သူ႕အေဖလြတ္လာရင္ေတာ့ ကိုုကုုိးကၽြန္းက အုုန္းသီးေတာ့ပါ လာမွာပဲေပါ့။ ကုုိကုုိးကၽြန္းမွာ အုုန္းသီးကလဲြလိုု႕ ဘာရွိလုုိ႕လဲ။

အခုုသည္ေခတ္ သည္အခါမွာ သတင္းစာထဲက သတင္းစာေၾကာင္းေတြကုုိ ဖတ္ျပီး သတင္းကာတြနး္ေလး မ်ားဖတ္လုုိက္ရရင္ သတင္းစာဖတ္ ပရိသတ္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အသိဉာဏ္ပြင့္ လင္းသြားလုုိက္ေလမလဲ။ သည္လုုိကာတြန္းေတြ မဖတ္ဖူးရင္ မဖတ္တတ္ရင္ ေတာ့ဆရာဦးေဖသိန္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြအထူး အုုိးေ၀မွ အပတ္စဥ္ ကာတြႏ္းမ်ားနွင့္ ဥေဒတယံေန႕စဥ္ ကာတြန္းမ်ား စာအုုပ္ကုုိ ဖတ္ၾကည့္ေရြ႕ ေလ့လာၾကပါေလ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ဂ်ဳနီယာ၀င္း, အေတြးအျမင္

One Response to ဂ်ဴနီယာ၀င္း – ႏုုိင္ငံေရး ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း သုုိ႕မဟုုတ္ သတင္းကာတြန္း

  1. Maung Zaw on July 17, 2014 at 5:08 am

    ေက်းဇူးတင္တယ္ ဆရာမေရ
    အုုိးေ၀မွ အပတ္စဥ္ ကာတြႏ္းမ်ားနွင့္ ဥေဒတယံေန႕စဥ္ ကာတြန္းမ်ား စာအုုပ္
    အခုေခတ္မွာ ကာတြန္းဆရာမ်ားစြာ ေပၚလာပါျပီ။ သူတို႕အတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ပါ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)